PROCES-VERBAL

 

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din 26 august 2004

 

 

 

 

         Lucrările ședinței s-au desfășurat în sala mare de ședințe din Palatul Administrativ, începând cu orele 12,00 și au fost deschise și conduse de către d-na președinte Lokodi Edita Emöke.

La ședință au fost prezenți, din cei 34 consilieri județeni validați, un număr de 29, lipsind: d-na Szamcsek Mihaela, d-l Brassai Jombor,d-l Mora Akos Daniel (fiind plecați în delegație în Cehia), d-l Lazăr Ioan Nicolae și d-l Simon Ioan (fiind plecați în concediu).

 La ședință au participat, în calitate de invitați, următorii: d-l Burkhardt Arpad - subprefectul județului Mureș, d-na Emilia Huza – director al Direcției juridice și contencios-administrativ din cadrul Prefecturii județului Mureș, d-l Kocsis Adalbert - primarul comunei Aluniș, d-na Lucreția Cadar - primarul comunei Deda,  d-l Ilie Chiș Bălan - primarul comunei Rușii-Munți (pentru proiectul de hotărâre în regim de urgență); (pentru punctul 2): d-na Sonia Melian, directorul Școlii Speciale nr.1 Tîrgu Mureș, d-l Cadariu Gavril, directorul Teatrului pentru copii și tineret “ARIEL” Tîrgu Mureș (și pentru punctul 5), d-l Boantă Titi Iosif, directorul Ansamblului artistic profesionist “MUREȘUL” Tîrgu Mureș (și pentru punctul 5), d-l Constantin Cotârlan, directorul Centrului Județean de Promovare și Conservare a Creației și Tradiției  Populare Mureș, d-l Vasile Naste, directorul Administrației Palatului Culturii Tîrgu Mureș, d-l Liviu Pop, directorul Direcției Județene de Asistență Socială Mureș (și pentru punctul 18), d-l Vasile Mezei,  director economic al  Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului,  d-l Ioan Cotuțiu, directorul Centrului Județean de Consultanță Agricolă Mureș, d-l Ștefan Runcan, directorul R.A.”AEROPORTUL Tîrgu Mureș”, d-l col. Ioan Cârdan, comandantul Centrului Militar Județean Mureș, d-l col. Sandu Jinga, șeful Inspectoratului de Protecție Civilă Mureș (și pentru punctul 4), d-l Virgil Blaj, directorul S.C.”SERVICII DE UTILITĂȚI RURALE MUREȘ” S.A. (și pentru punctele 13 și 14), d-na Lelia Albu, director al Școlii de Arte și Meserii Tîrgu Mureș (și pentru punctul 5), d-l Cornel Moraru, redactorul șef al Revistei “VATRA” (și pentru punctul 5), d-l Galfalvi Gyorgy, redactorul șef al Revistei “LATO” (și pentru punctul 5), d-l Dimitrie Poptămaș, directorul Bibliotecii Județene Mureș, d-l Vasile Cazan, directorul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș (și pentru punctul 5), d-l Valer Pop, directorul Muzeului Județean Mureș, d-l Ioan Cristian, directorul Teatrului Național Tîrgu Mureș (și pentru punctul 5); d-l Iosif Vizi, primarul comunei Sîngeorgiu de Mureș (pentru punctul 13), d-l chestor Vasile Cotoară, șeful Inspectoratului de Poliție al Județului Mureș (pentru punctul 19), reprezentanți mass-media din județ.

         Ordinea de zi a ședinței a fost publicată în cotidienele locale „Cuvâtul liber” și „Nepujság” din data de 21 august 2004, prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean nr.164 din 19 august 2004.

         În deschiderea ședinței, d-na președinte supune la vot ordinea de zi a ședinței, cu precizarea că mai există un punct la ordinea de zi, în regim de urgență, iar pentru punctul 17 se solicită scoaterea lui de pe ordinea de zi. Aceasta se aprobă în unanimitate, cu completările făcute.       

D-na președinte Lokodi: Bună ziua, doamnelor și  domnilor. D-l Tatar m-a atenționat să închideți telefoanele sau să fie pe silențios, cine așteaptă un telefon urgent. Deci sper că, după o lungă perioadă de vară și de vacanță, putem să ne apucăm de treabă și să începem activitatea noastră de muncă, avem un program destul de încărcat. Aștept ca fiecare să își găsească locul și comoditatea, veți vedea că vom avea o ședință mai lungă. D-l vicepreședinte Frătean spune că va fi scurtă și fructuoasă, să sperăm că dumnealui prevestește bine. Deci, am în fața mea foaia de prezență, sunt prezenți toți consilierii, în afară de cei care sunt în delegație în Cehia: d-ra Szamcsek Mihaela, d-l Brassai Jombor și d-l Akos Mora și în concediu, d-nii Lazăr Ioan Nicolae și Simon Ioan.

          Domnilor, față de ordinea de zi pe care, cu onoare, ați primit-o dumneavoastră, prin invitația primită, avem o urgență, deci se modifică ordinea de zi, cu o problemă de urgență, conform regulamentului și a legii, urmează ca prima dată să discutăm de această urgență, urgența privește prețul apei pe linia Bistrița – Rușii Munți – Aluniș. Doresc, totodată, să vă rog și să vă consult, dacă sunteți de acord, ca în conformitate cu regulamentul, după ce discutăm această problemă, să modificăm ordinea de zi, în sensul că penultimul punct este informarea domnului chestor Cotoară, dumnealui ne-a solicitat că dacă înțelegeți și dumneavoastră, având în vedere că are o ședință de la ora 14.00, să înceapă dumnealui lucrările, cu prezentarea acestei informări, după care vom trece la ordinea de zi.

Încă o precizare în legătură cu ordinea de zi, la punctul 17 nu avem materialul și va trebui să-l modificăm, urmând ca acest punct să fie discutat la o ședință următoare.    Rog pe d-l Bonta, prima dată, să prezinte modul de utilizare a tehnicii.

Dl Bonta: Înainte de începerea ședinței, ca să vă semnalați prezența, este butonul Oprit/Pornit, apăsați pe el și se va aprinde un led roșu și înseamnă că sunteți înregistrați în programul de la calculator, ca prezenți. În continuare aveți două butoane, Procedural și Normal, dacă doriți o intervenție apăsați pe unul din cele două butoane și va apărea pe monitor solicitarea dumneavoastră de intervenție. La votare, aveți 3 butoane: ABȚINE, NU, DA. În funcție de opțiunea dumneavoastră apăsați, când se spune votați, pentru 5 secunde este timpul de votare. Pentru a lua cuvântul, în dreapta sunt două butoane verzi, când vi se dă cuvântul, activați prin microfon, Oprit/Pornit. Deci, porniți și opriți după ce ați terminat cuvântul. Vă mulțumesc.

D-na președinte Lokodi: Deci înseamnă ca fiecare dintre dumneavoastră să apăsați, să vă anunțați și atunci vom vedea prezența. (Înregistrarea nu merge corespunzător)

D-l consilier Șopterean: La început de mandat, propun ca la începutul ședinței să începem cu intonarea imnului de stat al României. Cine este de acord?

D-na președinte Lokodi: Eu trebuie să întreb dacă suntem pregătiți pentru acest lucru. Da, atunci începeți dvs.

Se intonează imnul de stat al României.

D-na președinte Lokodi: Deci, după acest moment solemn, pe care într-adevăr, datorită emoțiilor primei ședințe care a avut loc, am avut un moment festiv, vă rog să continuăm lucrările și cu aceste precizări pe care le-am făcut în legătură cu modificarea ordinei de zi, vă rugăm să vă exprimați dacă aveți ceva de completat, sau dacă sunteți de acord să trecem la ordinea de zi. Da, d-l Amza, dar, vă rog frumos, să folosiți aparatul.

D-l consilier Amza: Doamna președinte, vreau să vă  întreb dacă putem introduce un punct cu diverse pe ordinea de zi, unde avem fiecare, probabil, întrebări.

D-na președinte Lokodi: Interpelări, da. Deci, cu această completare de data aceasta, ca ultimul punct, punctul 20 să fie Interpelări (cade punctul17), deci să trecem la votare, cine este „pentru” acceptarea ordinei de zi, cu sistemul electronic.

Vă mulțumesc. Cine este împotrivă, cine se abține? Deci, în unanimitate a fost votată ordinea de zi.

în regim de urgență:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de producție–distribuție la apă potabilă, pentru  localitățile sistemului Bistra-Rușii Munți-Aluniș, deservit de S.C.”Servicii de Utilități Rurale Mureș” SA

 

D-na președinte Lokodi: Primul punct va fi atunci acest proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de producție-distribuție apă potabilă, pentru localitățile sistemului Bistrița – Rușii Munți – Aluniș, deservit de S.C. „S.U.R.M.” SA.

Ați primit materialul, sper că l-ați studiat, se propune un preț de 13.100 lei/pe metru cub, fără TVA, este un preț analizat împreună cu  membrii comisiei și de specialiștii noștri, un preț mai mic decât în alte zone unde se fac servicii de această societate comercială. Dacă cineva are ceva de completat, dacă nu, pe baza avizului comisiei de specialitate, trecem la vot.

D-l consilier Socotar: Deci, poate consilierii mai vechi știu, ar fi interesant pentru mine, ca și consilier nou, de la cât modificăm acum, cât a fost până acum?

D-na președinte Lokodi: Este un preț nou, s-a terminat acum lucrarea de către Solel Boneh, a fost predată și preluată de către S.C. „S.U.R.M.” S.A., deci e primul preț.                   

D-l consilier  Socotar: Deci este primul preț, mulțumesc.

D-na președinte Lokodi: Altcineva? Dacă nu, să trecem la vot. Cine este „pentru” această hotărâre, care are de fapt 3 articole. Va trebui să citim hotărârea, dacă acceptăm expunerea de motive.

Deci, art.1, cine este „pentru”, „împotrivă”, „abțineri?”

Urmare votului, cu 24 voturi „pentru”, 4 „împotriv㔠 (d-nii: Mărgărit Amza, Mircea Radu, Gheorghe Socotar, Maria Diaconescu) și o „abținere” (dl. Cristian Țintoșan), s-a aprobat art.1.

 D-na președinte Lokodi: Art.2. Cine este „pentru”, „împotriv㔠și „abținere?” (Cu 25 voturi „pentru”, 4 „împotriv㔠(d-nii: Mărgărit Amza, Cristian Țintoșan, Ioan Șopterean, Maria Diaconescu), s-a aprobat art.2.

 Art.3. Cine este „pentru”, „împotrivă”, cine se „abține?” (Cu 25 voturi „pentru” și 4 „împotriv㔠( d-nii: Mărgărit Amza, Cristian Țintoșan, Mircea Radu, Lazăr Lădariu), se aprobă art.3.

Acum trecem la  votul final și unitar al hotărârii, vă rog frumos, cine voteaz㠄pentru” adoptarea hotărârii, „împotrivă”, „abțineri?” (Cu 25 voturi „pentru”, 4 „împotriv㔠( d-nii: Mărgărit Amza, Cristian Țintoșan, Mircea Radu, Maria Diaconescu), hotărârea se aprobă.

Cvorumul este îndeplinit pentru această hotărâre, care a fost adoptată și va avea nr.7/2004.

D-l vicepreședinte Frătean: Bună ziua tuturor colegilor. Deci, relativ la acest subiect, este primul preț, este în urma preluării unei lucrări importante, realizată în această zonă de către „Programul de alimentare cu apă a satelor” , finanțat de Guvernul României, este plătit de către societatea noastră SURM. Vreau să vă spun că negocierea pentru a obține acest preț, extrem de scăzut, a fost foarte dificilă fiindcă este posibil ca, dacă nu se realizează cantitatea de apă vândută, societatea să intre în pierdere pe această zonă, așa că vreau să se știe acest lucru. Să îi urăm succes societății în administrarea unei rețele noi și deosebite.

D-l consilier Țintoșan : Înțeleg că pe ordinea de zi la punctul 14 avem proiectul de hotărâre  privind prelungirea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Județean și S.C „SURM” SA și aicea eu o să aduc niște obiecții.

D-na președinte Lokodi: Dacă nu vă supărați am trecut de această fază, am votat, hotărârea a fost adoptată, cvorumul a fost îndeplinit.

D-l consilier Țintoșan : Da, am votat ca SURM-ul să se ocupe de apă.

D-na președinte Lokodi: Am votat și prețul, am votat și ca SURM-ul să facă aceste servicii și am votat și cine va implementa hotărârea. De obicei, după ce luăm o hotărâre și o decizie, nu mai comentăm. Faptul că domnul vicepreședinte a dorit să facă niște precizări pentru dvs. este un lucru bun, iar consilierii nu comentează mai mult, pentru că nici măcar nu faceți parte din această comisie de specialitate.

D-l consilier Țintoșan : Nu, fac parte din comisia juridică și vă demonstrez că contractul dintre Consiliul Județean și S.C. „S.U.R.M.” S.A. nu este valabil.

D-na președinte Lokodi: La punctul 14, dacă veți avea de făcut obiecții,vă rog frumos. Deci, atunci tot prin votul dvs. am fost de acord ca punctul 19 să fie adus în față, d-l chestor Cotoară, v-aș ruga frumos să prezentați informarea.

 

19. Informare privind activitatea poliției pe semestrul I 2004

 

D-l chestor Vasile Cotoară: Având în vedere că materialul acesta a fost prezentat și la Comisia Consultativă o să vă prezint câteva concluzii, să nu dau citire acestui material, urmând ca dvs. dacă aveți sugestii, întrebări sau alte probleme să mi le adresați. Principala concluzie care se poate trage, în urma analizei situației operative din semestrul I al anului 2004 este aceea că starea infracțională pe raza județului Mureș se menține relativ la același nivel față de perioadele anterioare, cu ușoare fluctuații la anumite genuri de acțiuni. Este însă  în creștere numărul de infracțiuni de mare violență, omoruri, tentative de omor, violuri, lovituri cauzatoare de moarte și alte asemenea fapte de mare violență. E într-o ușoară scădere numărul infracțiunilor de furt dar, în același timp, ne confruntăm cu probleme deosebite pe linia asigurării financiare și de logistică a inspectoratului. În total, în prezent gradul de ocupare cu funcții al Inspectoratului de Poliție este de aproximativ 83%. Avem un deficit de 240 cadre de poliție, din care 45 sunt ofițeri de poliție, 180 subofițeri sau agenți de poliție, aproximativ 15 sunt personal contractual. De asemenea, ne confruntăm cu probleme deosebite, în ceea ce privește asigurarea logistică cu mijloace de transport, gradul de înzestrare fiind destul de redus.

Probleme deosebite sunt deci pe linie de personal, pe linie de logistică. Creșterea fenomenului infracțional, fluctuațiile care există sunt atât de ordin obiectiv, cât și subiectiv, care rezidă în principal în modul de realizare a activității noastre de poliție, în concepția de acțiune și de intervenție a unor cadre de poliție, a unui factor de conducere pe care noi le avem. Cauzele de ordin obiectiv sunt trecute în material, rezidă în principal în starea socială existentă la nivelul societății. Este cunoscut faptul că întotdeauna sărăcia sau starea socială generează infracționalitate. Avem câteva probleme arzătoare: suntem pe punctul de a preda, conform unei hotărâri de guvern, pașapoartele de serviciu, eliberarea permiselor de conducere, din luna octombrie vor fi în subordinea Prefecturii iar buletinele, deci evidența populației, din aceeași dată, vor trece la consiliile locale, respectiv Serviciul județean de evidența populației va trece în subordinea Consiliului Județean iar cele de la municipii și orașe vor trece în subordinea consiliilor locale respective. Actualele spații și logistica existente la Inspectoratul Județean de Poliție, la Serviciul de Evidență Informatizată a Persoanei vor trece la aceste structuri. De asemenea, se preconizează ca, până la sfârșitul anului, inclusiv activitatea de examinare auto să treacă în subordinea Prefecturii, deci, nemaifiind o activitate obligatorie a poliției. Vor fi 2,3,4 funcții, în raport de necesități, acei ofițeri de poliție care în prezent execută acea activitate de examinare auto pentru obținerea permiselor de conducere și care vor trece în această activitate. Am preluat spațiul fostului Bancorex pentru Serviciul de Evidență Informatizată a Persoanei. Preconizăm ca în luna octombrie să devină funcțional, să ne mutăm efectiv în acel spațiu. În aceste zile am făcut o documentare cu necesarul de birotică și tehnică de calcul, l-am înaintat conducerii Ministerului Administrației și Internelor și așteptăm sumele necesare pentru a deveni viabil acest spațiu. Este un deziderat mai vechi al nostru, de 6-7 ani de când dorim mutarea Serviciului de pașapoarte de pe strada Kogălniceanu în acest spațiu și sperăm, cu această ocazie, să se clarifice și înghesuiala enormă și problemele deosebite care sunt în prezent în legătură cu eliberarea buletinelor, a cărților de identitate și în special a pașapoartelor. Pe timpul verii avem o solicitare de eliberare a 4.500 de pașapoarte care nu sunt eliberate în termenul legal prevăzut de lege.

Suntem în curs de preluare a spațiului din Sighișoara, clădirea fostei Bănci Agricole, sunt făcute toate demersurile necesare. Cererile pe care le avem la Poliția Sighișoara sunt verificate. În situația de a nu rămâne pe stradă, pe drumuri, s-a găsit înțelegere,  urmează ca în viitorul apropiat să preluăm și acest sediu. Sperăm că ni se vor acorda sumele necesare achitării contravalorii celor cinci birouri pe care Banca Agricolă le are în acea clădire și amenajările care se impun la această unitate.

La nivelul județului s-au înființat un număr de 14 centre zonale de poliție rurală și, doresc cu această ocazie, să adresez mulțumiri consiliilor locale și primăriilor pentru sprijinul acordat în amenajarea acestor spații. Toate aceste 14 centre zonale sunt operaționale și activitatea de poliție la posturile din comune a cunoscut o îmbunătățire în mediul rural, în ideea că cetățenii nu mai sunt nevoiți să se deplaseze la municipii și orașe pentru a depune plângeri, a se consulta cu cadre de conducere ale inspectoratului, aceștia fiind prezenți în cele 14 centre zonele din comune. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție.

D-na președinte Lokodi: Mulțumim frumos domnului chestor Cotoară pentru că a participat la lucrările ședinței noastre, știm că și dânsul are multe de făcut la rândul lui, dacă cineva dorește să pună întrebări.

D-l consilier Radu: L-aș întreba pe d-l Chestor dacă aceste 14 centre, eu, personal și foarte mulți cetățeni, nu prea știu unde se află și aș propune să fie o informare, atât prin mass-media, în ce zone sunt acestea, pentru ca populația să ia legătura direct cu aceste centre, fiindcă, să fim realiști, foarte multe furturi se întâmplă în mediul rural și cetățenii mă întreabă ce facem, cum facem? Probabil că ar fi bine ca în viitor totuși poliția de la comune să fie înzestrată cu mijloc de transport. Nu au cu ce să se deplaseze organele de poliție. Deci, întrebarea asta ar fi, ca să știm, de exemplu, nici eu nu știu unde sunt cele 14 centre zonale și cetățeanul ar trebui să cunoască acest lucru. Vă mulțumesc.

D-l Cotoară: De fapt această activitate s-a demarat în urmă cu aproximativ un an. A fost amplu mediatizată în mass–media, cetățenii din mediul rural știu unde să se adreseze. Rămânem în continuare deficitari în ce privește dotarea cu autoturisme, noi încercăm să asigurăm, în primul rând, câte un autoturism la fiecare șef de centru zonal. De asemenea avem prevăzută pentru fiecare comună câte un autoturism. Din păcate gradul de înzestrare cu mijloace auto este de aproximativ 30% din totalul prevăzut. Dar vom face în continuare această mediatizare, inclusiv dvs., dacă doriți, putem să o mediatizăm.

                D-l consilier Giurgea: Mulțumesc, doamna președinte! Stimați colegi, aș vrea să mulțumesc domnului  chestor  pentru această expunere, dați-mi voie să vă felicit pentru activitatea pe care o depuneți in slujba cetățenilor acestui județ. Vă rog să credeți că vă bucurați de respectul și stima noastră și, sigur, greutățile  cu care vă confruntați zi de zi vi le cunoașteți foarte bine și vi le și duceți la îndeplinire în sensul că le puteți și depăși.

Domnule chestor, aș vrea să vă întreb, din cei 239 polițiști care sunt enumerați în material ca având minime atribuții în ceea ce privește activitatea poliției în Tîrgu Mureș, dacă dvs. aveți în schema de retribuție fonduri de retribuție pentru aceștia, pentru că știu că aveți nevoie de cadre efectiv, pentru că știm că sunt cuprinși în schemă și dacă se organizează concursuri pentru ocuparea acelor posturi sau sunt blocate din lipsa de retribuție?

 Aș vrea să vă mai întreb, că și la dotare, în mare, știu problemele dvs., o parte din mașinile din dotare au fost la mine in inspecție, știu ca v-ați ocupat foarte mult ca acest parc de 30%, totuși, pe care îl aveți în dotare să fie funcțional. Stimați colegi, din ceea ce cunoașteți, și acest fapt poate d-l chestor să îl confirme sau să îl infirme, nici acest parc de 30%, repet, nu datorită proastei exploatări nu funcționează, ci datorită, dacă vreți, acestor calități a autovehiculelor, dânșii funcționează din 30% probabil cu 15 %. D-l chestor poate să confirme sau să infirme că lucrează cu jumătate din ele.  Lipsa aceasta acută de mijloace auto, a celor necesare organelor poliției în procesul de desfășurare și de combatere a sistemului infracțional este absolut necesar. Ceea ce cred că trebuie să facem noi, d-na președinte,  eu am mai spus-o și cu ocazia altor ședințe în  legislatura trecută, să facem niște demersuri consecvente împreună cu conducerea poliției ca și poliția,  cel puțin, să fie dotată și în special într-o problemă care s-a spus la un moment dat, în ceea ce privește vestimentația polițiștilor. D-l chestor poate să confirme sau să infirme, sunt organe de poliție care nu au primit uniformă la termenul scadent, care se asigură de către stat. Deși poliția, revin, ar trebui dotată cel puțin la nivelul celorlalte instituții ale statului care, foarte puține, sunt dotate la nivelul la care sunt alte instituții, cum sunt, de exemplu, jandarmii. Poliția, din nefericire este vulnerabilă și are un grad de dotare foarte redus, cu multe probleme, dacă vreți, operaționale. Concluzionez spunând că noi trebuie să strângem rândurile prin  această autoritate a Consiliului Județean și împreună cu poliția să facem niște demersuri la forurile centrale ca foarte repede și Poliția Mureș să fie în rândul celorlalte instituții de ordine publică din județ și din țară.

D-l chestor Cotoară: Da, în legătură cu posturile care sunt neocupate, vă informez că în prezent toate posturile sunt blocate. Prin orice pensionare sau plecare a unui cadru de poliție la un alt inspectorat sau trecerea în rezervă a acestuia, postul automat se blochează. În acest an, am obținut aprobare pentru deblocare și organizare concursuri și funcțiile au fost ocupate, este vorba de un număr de 4 ofițeri și 9 agenți și subofițeri de poliție, în special pentru orașele și comunele nou înființate, toate aceste funcții, în urma concursurilor organizate, au fost ocupate, cadrele respective sunt funcționale, deci lucrează. În legătură cu dotarea, știți și vedeți la punctele 6 și 7 că există acea autoritate teritorială de ordine publică, urmează ca dvs. să validați și să propuneți astăzi cei 6 consilieri care vor face parte din A.T.O.P. și zic, spre rușinea noastră, în anul trecut sau de la înființarea A.T.O.P. în legislația trecută, noi nu am primit de la Consiliul Județean nici un leu, în comparație cu alte județe care au primit sume impresionante, bani sau mijloace pentru dotarea poliției. Necazul mare este că nu sunt mijloace de transport, carburanți, birotică și tehnică de calcul, în special. Domnul vicepreședinte Groza Emil, care este președintele A.T.O.P., a participat la niște întâlniri la Brăila, Galați și a văzut ce sume de bani au alocat consiliile județene pentru aceste autorități teritoriale. Eu sper ca în acest an să primim și noi ceva mai mult.

D-na președinte Lokodi : Cu cea mai mare plăcere, dacă vom avea buget din care putem să suportăm tot ceea ce este necesar. Consilierii nu degeaba au atins acest punct, pentru că știau și dânșii că aici suntem datori.

D-l chestor Cotoară : În legătură cu purtarea de uniforme, în prezent, poliția funcționează cu trei tipuri de uniformă: uniforma nouă cu ciupilică, uniforma nouă cu caschetă și uniforma veche, oricum nimeni nu mai funcționează cu uniforma veche de milițian.

D-l consilier Balogh : Doamna președintă, domnule chestor, aș avea o întrebare: procentul de ocupare a posturilor de către ofițeri sau subofițeri maghiari, dacă puteți să ne spuneți ceva, atât în localitățile cât și în orașele și comunele noastre.

D-l chestor Cotoară: Nu aș putea răspunde exact, în momentul de față, procentul care există. Oricum există în preocuparea noastră ca în comunele, în special în comunele unde marea majoritate a cetățenilor este de etnie maghiară, să asigurăm cel puțin câte un agent de poliție sau subofițer de poliție de etnie maghiară sau cel puțin cunoscător al acestei limbi. Din păcate, la concursurile pe care noi le organizăm există o reținere a tinerilor de etnie maghiară de a participa la aceste concursuri. Personal, nu pot explica de ce există această reținere. De exemplu, pentru cele 9 posturi de agenți de poliție pentru care am organizat concurs, nu știu dacă au fost 2 sau 3 tineri de etnie maghiară care au participat la concurs.

D-l consilier Lădariu: Doamna președintă, domnilor vicepreședinți, doamnelor și domnilor, domnule chestor, doresc să mă folosesc de acest prilej pentru a supune atenției dumneavoastră un aspect, și anume, cel al receptării semnalelor critice în partea poliției, semnale venite din partea cetățenilor. Suntem  în slujba cetățeanului și aceste aspecte trebuie să ne privească pe toți. În repetate rânduri ne-am adresat în scris cu  anumite situații ale cetățenilor târgumureșeni, care vin în conflict cu legea, cu morala și bunul-simț. Mă refer concret la articolele apărute în 14 iulie și la cel din 17 august intitulate „Cine apără garantatul drept la proprietate” și „Pe ce lume trăim”. Este vorba de semnalele critice, venite din partea cetățenilor care au grădini pe str. Viile 1 Mai din Târgu Mureș și din Vișinel - Sărmașu. N-aș vrea să credem că nu scriem și nu citim, presa este expresia, vocea opiniei publice, deci a cetățeanului. Dorim ca cetățeanul care plătește taxele și impozitele să fie respectat iar doleanțele lui să fie într-adevăr luate în seamă, altfel, vom avea impresia c㠄câinii latră și ursul trece”. Aș vrea să supun atenției situația de la Vișinel, în mod deosebit. Șeful postului de poliție de acolo sau unul din slujbașii de la Poliția Sărmașu, întrebat de către un coleg de la „Antena 1” ce măsură a luat, pentru că sunt știuți hoții din partea locului, a spus, într-un mod absolut lamentabil, cu un stil condamnabil, „asta e treaba mea”. Țin să atrag atenția că nu este „treaba lui”, ca polițist,  este „treaba” cetățeanului care plătește taxele și impozitele și este de dorit ca doleanțele lui să fie luate în seamă. Am scris, și repet ceea ce am scris și susțin, acest lucru a apărut și în alte ziare și la televiziune, că nu este „treaba” respectivului, atâta timp cât este în haina statului, atâta timp cât este plătit din banii noștri. Nu este „treaba” lui, este „treaba noastr㔠și noi îl obligăm să își facă datoria prin pârghiile pe care le avem. Vă mulțumesc.

D-l chestor Cotoară: Oricum, prin faptul că fosta comună Sărmașu a devenit oraș, noi avem un ofițer comandant în această zonă, de asemenea, ni s-a suplimentat numărul de funcții existent pentru Poliția orașului Sărmaș. Rămâne ca, ulterior, să completăm, în măsura posibilității, numărul de funcții. Știu despre ce este vorba, am declanșat o verificare internă și vor fi dispuse măsurile care se impun. Aș dori să precizez că ne confruntăm cu probleme deosebite, de exemplu, avem în această perioadă o problemă pe care să vedem cum o vom putea soluționa. Este vorba de acei cetățeni de etnie rromă din Gheorghe-Doja care, în urmă cu 5-6 ani, s-au mutat pe raza municipiului Tîrgu Mureș, pe strada Dealului și noi intenționăm să-i evacuăm, să-i scoatem din municipiul Tîrgu Mureș. Să vedem unde îi ducem. Ei nu au casă, nu au nimic în Gheorghe-Doja. Riscăm să îi luăm din strada Dealului, din apropiere de Remetea sau nu știu ce cartier este, dar unde îi ducem, ce facem cu ei? Problemele acestora încă nu sunt clarificate. Mereu am fost acuzați de conducerea Primăriei municipiului Tîrgu Mureș că nu luăm măsuri împotriva acestor cetățeni de etnie rromă. Eu îi îmbarc mâine dimineață în camioane, în autobuze și îi duc, dar unde să-i duc? Ce să facem cu ei? La fel, în repetate rânduri s-a pus problema celor din strada Călărașilor, pentru că poluează tot orașul, strică toată atmosfera, mă rog, aspectul estetic al orașului este conturbat. Ce facem cu ei? Să se găsească o modalitate socială, unde-i ducem. Ori, această activitate nu mai este treaba poliției, este treaba celor ce conduc orașul, a celor care au puterea de a decide și de a stabili măsuri ferme.

D-l consilier Lădariu: Aș vrea să precizez că reproșurile mele nu se îndreaptă asupra domnului chestor Cotoară, ci asupra unor subordonați care cunosc bine problema, vreau să fac această precizare.

D-na președinte Lokodi: Cred că domnul Cotoară a recepționat și a înțeles exact intervenția dv.

D-l consilier Lădariu: Vreau să spun, în doar două cuvinte, pentru ce clarific această problemă: oamenii disperați spun că își vor apăra proprietatea cu orice preț, recurgând chiar la arme.

D-na președinte Lokodi: Domnul chestor tot așa de bine ne-a dat și nouă o temă, o lecție, să rezolvăm problemele sociale și asta nu mai este doar problema domnului chestor Cotoară, asta este, probabil, și problema noastră și a consilierilor municipiului Tîrgu Mureș, este problema cetățenilor municipiului Tîrgu Mureș și a celorlalți consilieri ai administrației locale.

D-l consilier Lădariu: Cei abilitați să apere proprietatea noastră trebuie să o apere, reproșul nu se îndreaptă asupra domnului chestor ci asupra unor subordonați care cunosc bine acest caz. Vă mulțumesc.

D-na președinte Lokodi: Vă mulțumim și noi, încă o dată, domnule chestor Cotoară pentru că ați participat și vă lăsăm să vă continuați activitatea dumneavoastră și vă mulțumim că ați reușit să fiți prezent la ședința convocată. La revedere. Vă mulțumim.

                                                                                            

2. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean

 

Trecem mai departe, nu mai zic după numere, pentru că numerele deja u fost răsturnate, dar totuși zic că punctul 1, însemnat cu punctul 1, problema validării unui coleg consilier de-al nostru, al domnului doctor Benedek Imre, care și de data aceasta, dar din motive obiective, lipsește de la lucrările ședinței noastre, dumnealui a înregistrat și ne-a trimis o cerere prin care ne solicită să luăm act de faptul că dumnealui este în concediu de odihnă și participă la un congres european de cardiologie la Munchen. Trebuie să consult și să luăm împreună o hotărâre : există această cerere, există o prevedere a Legii 215 prin care e drept să lipsească la prima ședință, la ședința de constituire iar domnia lui nici atunci nu a fost, dar astăzi nu  ne depune nici o dovadă nici in legătură cu prima absență, nici pentru astăzi dar totuși vă consult. Deci art. 31 alin.5 din legea 215 spune : „ Absența consilierilor la ședința de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli ce a necesitat spitalizare sau a făcut imposibilă prezența acestora, a un ei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forță majoră.” Solicitarea din partea domnului Benedek este că, astăzi, Consiliul Județean să valideze calitatea domniei sale de consilier județean iar, ulterior, la o ședință ulterioară, să depună jurământul. Legea prevede, de asemenea, ca cei care sunt validați să depună jurământul în ședința în care sunt validați. Fără să discutăm prea mult asupra acestei probleme și să nu pierdem din timpul nostru prețios v-aș ruga frumos – cu una sau două precizări – să vă pronunțați: ce facem? Amânăm pentru ședința următoare validarea și depunerea jurământului, deci asta e prima precizare, sau, validăm astăzi mandatul și colegul nostru va depune jurământul la o ședință ulterioară. Legea nu interzice, dacă considerăm că absența domniei-sale este motivată. Eu v-am spus ce spun legea și vă arăt că am o cerere în fața mea.

Dl vicepreședinte Frătean: Permiteți-mi o completare: oricum și în sensul legii se înțelege că nu poate activa în calitate de consilier județean dacă n-a depus jurământul. Legea spune explicit acest lucru, cine nu depune jurământul nu este validat, iar dacă nu depune, e invalidează, deci trebuie să luăm în calcul și acest lucru.

         Dl. consilier Antonie : Doamna președintă, domnilor colegi, ținând cont că este vorba de domnul consilier Benedek Imre, care este vechi consilier județean și președinte al comisiei în atâtea mandate, deci este un consilier care a avut o activitate deosebită pe parcursul acestor ani în Consiliul Județean, mie mi se pare normal ca dumnealui să fie validat și să depună jurământul la următoarea întâlnire, cu atât mai mult cu cât , inclusiv ca imagine a noastră, vă dați seama că trebuie să lucrăm în efectiv complet și să ajungem până la a treia ședință lunară, ca nu cumva și al 35-lea coleg consilier să fie validat și să avem efectivul complet.

         D-na  președinte Lokodi : Deci, eu v-am spus și încă o dată repet, iar domnul vicepreședinte Frătean a precizat, domnul consilier Benedek nu poate să lucreze până nu depune jurământul, deci, că validăm astăzi, dar nu depune jurământul, nu dobândește calitatea deplină de exercitare a dreptului de consilier, doar recunoaștem faptul că nu sunt întrununite condițiile legale pentru invalidarea lui, dar tot așa legea spune ce se întâmplă dacă cineva, timp de trei șewdințe lipsește nemotivat iar eu v-am prezentat ce înseamnă motivare. Motivarea înseamnă dovada. Considerați că dunt îndeplinite condițiile legale ? Eu v-am arătat… Și dacă întă o dată mai lipsește, ce facem ? Am validat și încălcăm legea, domnilor consilieri. Sunteți consilieri, avem prevederea legală, v-aș ruga frumos să vă exprimați punctul de vedere, nu sentimental, ci pe baza legii. Dacă mai e cine4va ? Dacă nu, trecem la vot. Domnule consilier Szalkay, văd că ați apăsat , dar nu se vede pe monitor. Nu funcționează domnilor. Înțeleg încăpățânarea bancherilor, dar nu vă ascultă tehnica.

         Dl. consilier Szalkay: Vă mulțumesc, doamna președintă. Eu, fără să vreau, departe de mine gândul să intru în polemică cu dvs., pe care vă stimez foarte mult, dar domnul Benedek a sunat de pe drum, el este pe drum și m-a rugat ca să-i acordăm atâta credit, că dacă participă la acest congres internațional unde are și o tematică de prezentat, dânsul spune că într-adevăr știe că nu a depus această invitație, dar având și cunoscându-l de 12 ani, fiind consilier în Consiliul Județean, actuala conducere să-i acorde atâta credit ca la întoarcere, bineînțeles că va prezenta atât pașaportul cât și documentația de participare la acest congres, ne roagă să-l validăm în lipsă și va depune ulterior jurământul. Dacă este o posibilitate legală, vă rog să o luați în considerare, dacă nu, atunci, bineînțeles, eu mi-am făcut datoria ca șef de fracțiune, să transmit doleanța dânsului.

         Dl.consilier Lădariu: Doamna președintă, domnilor colegi, argumentul pentru care eu cer amnarea sub toate aspectele: sunt unele neclarități și într-adevăr ar fi păcat să ne încurcăm în propriile picioare. Când va veni dânsul își va expune toate motivele și vom trece , în sfârșit, la procedura firească, legală, asta este părerea mea.

         D-na președinte Lokodi: Atunci trecem la vot. Prima dată, având în vedere că am ridicat o excepție, votăm excepția, adică cine este pentru amânarea acestui punct de pe ordinea de zi, pentru o ședință ulterioară, când se va prezenta colegul nostru ?

         Ați numărat, da, cine este pentru validarea domnului doctor Benedek ? Da, cine se abține? Poftim ?  Cine n-a votat, mă gândesc că se abține. Nu ? E abținere. Nu ați votat ? Se abține și de a-și exprima votul ?  Probabil e obosit…   Domnilor, vă rog frumos să luați problema în serios, că e și asta o problemă serioasă, a noastră ! Mai doriți să interveniți ?

         D-l consilier Suciu: Doamna președintă, de fapt, cele două propuneri supuse la vot sunt identice pentru că amânarea, motivată fiind plecat în străinătate în interes de serviciu, îl scuză pe domnul Benedek, și validarea fără jurământ nu înseamnă nimic, deci, amândouă, sub o formă sau alta, înseamnă același lucru.

         D-na președinte Lokodi: Înseamnă , din punct de vedere juridic, foarte mult pentru mine, nu vă supărați, domnule consilier, sau aplic legea și ceea ce zice legea,adică, cineva poate fi validat dacă este prezent și depune jurământul, sau încerc să interpretez prevederile articolului din Legea 215 și spun că de fapt o cerere este o dovadă suficientă pentru a justifica lipsa la două termene. Față de un termen nu s-a depus nici măcar o cerere, deci vă rog frumos, dumneavoastră sunteți consilier, aveți legea, cunoașteți fiecare în parte, deci, omul pe care înțeleg că toată lumea îl respectă, dar respectul față de persoană înseamnă și respectul față de lege, vă spun încă o dată, vă rog frumos …

         D-l consilier Suciu: Eu am optat pentru o variantă, însă, de fapt, ambele variante înseamnă același lucru, nu am votat c u altă formă, e clar.

         Dna președinte Lokodi: Dar tot conform practicii, nu votăm pentru prima dată și dacă se face o propunere contrară celei care este în fața dvs., votăm !

         Dl. consilier Suciu: Eu am votat în conformitate cu legea.

         D-na președinte Lokodi: Nu mai comentez, încă o dată, votăm ! Vă rog frumos, haideți, cei care numărați voturile, în față… Nu suntem atât de mulți încât să nu le putem număra.

         Cine este pentru amânarea validării pentru un termen ulterior ?  - 8 voturi.

         Cine este „pentru” validare”? 14. Poftim ?. Eu o să mă abțin.

         Cine se „abține?”  Care trebuie să fie cvorumul ? Da.. deci.. întrerupem lucrările ședinței pentru ca Comisia de validare să se retragă pentru a analiza actele. Deci15 sau 14 voturi au fost ? Eu mă abțin. Deci, nu mai facem, s-a amânat pentru o dată ulterioară nu s-a întrunit cvorumul.

 

         3. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pe anul 2004

         Să trecem la punctul 2 de pe invitație, de pe ordinea de zi. Acest punct a suferit câteva modificări, după ce a fost la comisie, modificări care nu sunt principale, doar de nuanță, și anume: hotărârea consiliului local privind aeroportul, care se referă la 1 miliard 400 milioane și având în vedere că din mai multe discuții avute și cu domnul primar al municipiului, dânsul a oferit 1 miliard  800 de milioane că va plăti aeroportului și de aceea mai sunt tipărite în mintea noastră 1 miliard  800 milioane și în toate documentele. De aceea a apărut și această notă pe care ați primit-o în copie și alta după hotărârea consiliului și trebuie să modificăm actele noastre în acest sens. După aceea, urmează să mai punem două anexe: una privind o reașezare a situației bugetare de la Biblioteca Județeană, pentru a finisa niște lucrări, dânșii au solicitarea să reașezăm și, ultimul punct, este tot în sensul aeroportului, adică modul în care vom reține această sumă de 1 miliard 400 milioane. Eu nu doresc acum să fac o prezentare pentru că toată lumea a avut materialele, le-ați studiat, ați venit mai mulți și cu modificări la comisii, eu aș da direct cuvântul domnilor consilieri. Dacă cineva mai are ceva de precizat în legătură cu acest punct de pe ordinea de zi. Și domnii reprezentanți ai mass-mediei și domnișoarele și doamnele au primit materialele ? Eu doream să apară pe internet, pe pagina net a noastră, nu a fost posibil acum dar sper ca, în viitor, va apărea. Cine dorește să facă completări ? Dacă aveți întrebări ?

         Dl. consilier Radu: E vorba de punctul 2 de pe ordinea de zi. Aș avea câteva întrebări și observații la anexa nr.2.1 – detalierea cheltuielilor pe articole la Consiliul Județean. Aș vrea să întreb: indemnizațiile plătite unor persoane din afara unității, de vrea 3 miliarde, ce reprezintă aceste indemnizații, fiindcă eu nu le cunosc . Alte drepturi salariale, tot aici, 1 miliard și 410 milioane de lei, văd aici deplasări, detașări, transferuri de două ori, prima dată spune deplasări, detașări, transfer, și a doua oară spune deplasări, detașări, transferuri … în țară. Cu acestea sunt în clar, dar la cele trei puncte să mi se dea lămuriri ce reprezintă sumele acestea pentru că sunt cam mari, vreo 8 miliarde de lei.

         Dl. director Bartha : Indemnizațiile sunt drepturile dumneavoastră pentru prezența la lucrările ședințelor de comisie, indemnizațiile de ședință, alte drepturi sunt convențiile încheiate cu cei din afara instituției.

         D-na președinte Lokodi: Deci, avem mai multe persoane cu convenții, care nu sunt funcționari publici, de exemplu, secretara mea așa figurează, așa am moștenit-o, deocamdată nu putem schimba statutul ei. Referitor la suma de 2 miliarde 500 milioane, în țară și străinătate, aici sunt cuprinse deplasările în străinătate, de relații internaționale. Deci, domnilor, când plecați dvs. la conferințe, cum sunt colegii dv., 4 sunt plecați acum la Olomouc, în Cehia, deplasările noastre în cadrul conferințelor ARE, cu ocazia vizitelor pe care le facem pentru localitățile înrudite ….

         Dl. consilier Radu: Referitor la anexele 5 și 6, la drumurile județene, aici trebuie să fac o precizare, deoarece drumurile județene se află într-o situație jalnică.

         D-na președinte Lokodi: Atâta de mult am lucrat, alții ne dau telefon și ne felicită, iar dvs….

         Dl. consilier Radu: Eu spun că mai este mult de lucru și vă dau un exemplu, dacă vreți, pe drumurile noastre. Luați-o numai spre Șincai, Band, în zona Berghia, dacă ai plombe în dantură îți cad jos dacă te duci cu Dacia, sau la Cucerdea, și de ani de zile persistă asemenea drumuri foarte deteriorate. Ce precizare aș face eu, aș propune ca să ne axăm foarte mult pe rezolvarea acestor drumuri județene fiindcă aprecierea electoratului va fi în foarte mare măsură de cum ne vom ocupa de aceste drumuri și aș propune ca, de exemplu, sunt 133 km de tratamente bituminoase, bun, 7 miliarde 620 milioane, mai sunt covoare asfaltice de întreținere a drumurilor. Garanția la aceste lucrări care se fac pe tronsoane, domnilor, să fie ceva de 24, adică să se facă licitații cu firme cărora să li se aloce aceste lucrări și să dea un termen de garanție de 24 de luni de zile, fiindcă ați întâlnit și dv., doamna președintă, după câteva luni  de zile drumul este din nou deteriorat, adică calitatea lucrărilor lasă de dorit și noi n-ave4m bani pentru a risipi, fiindcă unii nu-și fac meseria așa cum trebuie sau nu aplică ceea ce trebuie, eu nu sunt în domeniu dar, mă uit aici, de exemplu Vețca, Fântânele – 4 miliarde 200. Știm cu toții unde se află gropi, de la Fântânele până la Vețca care e în fundătura de județ, într-adevăr, și cetățenii aceia trebuie să aibă un drum, dar dac dăm acum 4 miliarde, eu zic că 4 ani , acolo, altceva n-ar mai trebuie să se facă nimic, fiindcă circulația în zona aceea e foarte scăzută, hai să ne axăm în zona de câmpie, eu sunt din zona de câmpie, dacă te duci în zona de câmpie, unde sunt comune, o iei spre Band, Grebeniș, Șăulia, Pogăceaua, Sărmaș, mai toți trec prin niște gropi de mă întreabă, domnule Radu, dv. , în Consiliul Județean, nu discutați problema  cetățenilor ? Zic, domnilor, să discutăm aceste probleme. Sau altă rută este de la Rîciu sau putem lua zona Gurghiului, unde am fost, oriunde te duci, drumurile noastre sunt foarte proaste. Aș propune să avem o hartă la sala consilierilor cu toate drumurile județene colorate și unde s-au făcut lucrări și în ce an s-au făcut și în special tratamente bituminoase, covoare asfaltice. Eu aș propune să ne axăm astăzi, deocamdată, să demarăm. Nu sunt bani, dar hai să astupăm gropile astea că o să se spună că țin numai 6 luni, eu nu cred că țin numai 6 luni.  Dar, atenție cum se face treaba aceasta ! Dacă costă, foarte bine, dacă b agă materiale cum trebuie. Am văzut și bune, de exemplu, la Zau de Câmpie, Sînger, anumite porțiuni plombate perfect domnule, lumea poate circula, adică nu o să așteptăm să vină numai banii, că banii sunt foarte puțini și aici trebuie să ne ajute senatorii și deputații din județul Mureș, să ne mai aducă niște bani pentru această activitate. Eu aș vrea să închei însă acest capitol de drumuri, va trebui să fie în atenția Consiliului Județean tot timpul, adică să nu slăbim acest lucru, ca să putem să analizăm. Vă dați seama, fiindcă vine iarna, se apropie, mai este  septembrie, octombrie, vine înghețul , eu nu văd să se lucreze pe aceste drumuri, pe unde am fost, am mai văzut unul cu niște bitum, mai mergi, mai vezi câte o mașină, eu consider că și direcția noastră din cadrul Consiliului Județean ar trebui să verifice ac est lucru și banii să fie foarte eficient folosiți și să ne rezolvăm cât de cât problemele fiindcă față de alte județe ă știți că stăm aproape cel mai prost cu drumurile județene, foarte rău, nu se poate … Județul Mureș care are o economie mai puternică decât alte județe, la drumurile județene stă foarte prost.

         D-na președinte Lokodi: Deci, domnule, vă mulțumesc pentru intervenția făcută, este problema de când am fost aleși în această funcție să ne ocupăm și ne preocupă drumurile. Să știți, sunt câteva tronsoane care au fost făcute și sunt în stare bună. Referitor la Vețca, este o lucrare terminată. Nu este cuprinsă acum suma asta aici. În buget se arată că este o diferență care o preluăm, apare cu plus deci preluăm suma aceea din acele cheltuieli. Vă rog frumos să mă credeți, Vețca, fiind comună, trebuie leagată de un drum național. A fost o hotărâre a consiliului din mandatul celălalt, acum s-a finalizat. După cum știți, a avut loc acum două săptămâni și recepția finală a acestui drum. Am  fost către Berghia săptămâna trecută, la Band, știu cum arată drumurile acolo. Ne preocupă, facem acum studiu de fezabilitate. N-ați observat ? Din buget, 5 miliarde alocăm pentru studiu de fezabilitate să fim pregătiți oricând apare un context să putem imediat să acționăm, să atragem fonduri. Toate problemele de drumuri nu numai plombările, ci și a reabilitării drumurilor trebuie rezolvate definitiv și de calitate și pe un termen lung. Am solicitat să analizăm și termenul de  garanție pentru ca și mie mi se pare foarte mic termenul de garanție cu care s-a operat până în prezent cu privire la drumuri. Cu privire la drumul spre Cerghid, nu este lucrarea noastră, este o lucrare finanțată din bani exteriori, prin Guvernul României și prin Direcția Apelor Mureș. Noi nu vom avea doar o parte, de a încheia acel drum, dar imediat o să explice specialiștii, doamna Bochiș, vă rog frumos să răspundeți scurt, după aceea domnul vicepreședinte Frătean dorește o intervenție.

         D-na director Bochiș: Domnul consilier Radu s-a referit la plombările tronsonului de la Cucerdea, dacă am înțeles bine, l-a acelea v-ați referit și am doar să vă spun că acelea nu este drum județean, ci este drum național. Suma care v-am zis că este de 4 miliarde și ceva de la Vețca, pot să vă spun, dacă vă uitați în program, este vorba de 345 milioane care se dau la Vețca, iar diferența este de 3 miliarde 800, sunt lucrări accidentale anuale unde sunt cuprinse cele două lucrări: e vorba de podul de la Idrifaia, care, la calamități ni l-a dus apa, noi am făcut proiect de hotărâre de guvern și până la ora actuală nu s-au primim fonduri și atunci am solicitat să fim sprijiniți cu această sumă, să-l putem da în funcțiune. Pot să vă spun că deja e deschisă circulația pe podul de la Idrifaia. Tot în această sumă este cuprins la calamități și podul de la Vărgata, care s-a dus luna trecută. Referitor la stabilizare versant de la Cerghid, la care ridică problema doamna președintă, vă putem spune că lucrarea este în execuție și la ora actuală totul se derulează prin Direcția Apelor Mureș, cu fonduri externe. Constructorul, până la ora actuală să ne dea doar aviz să dăm drumul la circulație. Întrucât fundația nu este compactată la gradul de compactare care trebuie la drumuri, încă nu s-a deschis circulația respectivă, urmând să o deschidem în clipa când Inspecția de Stat din Construcții ne confirmă că drumul prezintă datele respective de compactare necesare deschiderii circulației rutiere. Constructorul astăzi ne-a înaintat o adresă prin care ne cere să fin de acord și să prevedem și finalizarea rutieră care se cere pe acest tronson, să se poată circula până poliția ne-a dat acceptul privind semnalizarea rutieră dar până nu primim datele concrete de la Inspecția de stat în Construcții nu deschidem circulația pe o bandă. Drumul a stat sub circulație un an de zile, conform normelor, trebuie să se asigure gradul de compactare și siguranța circulației, iar după aceea, la anul, va trebui să cuprindem fondurile necesare pentru asfaltarea acestui drum.

         D-l consilier Radu: Consiliul Județean n-a făcut mare lucru în problema drumurilor județene. Noi ne vom prezenta onorabil fiindcă în campanie s-a … știți dumneavoastră că legătura aceea de la Periș care a fost puțin mai era de executat, nu s-a terminat în decurs de patru ani. Eu consider că vom fi un Consiliu Județean foarte activ în problema aceasta și, în special, vă mulțumesc, doamna președintă.

         D-l vicepreședinte Frătean: Stimați colegi, cu permisiunea dv., acordați-mi și mie câteva minute pe acest subiect. Tema drumurilor în județul Mureș este o temă generoasă pentru tot felul de abordări, în tot felul de circumstanțe. Din nefericire există prea multe argumente ca să putem declara că am putea fi mulțumiți de starea drumurilor, sunt destule contra-argumente serioase la această declarație dar, trebuie să privim realitatea în față, în ceea ce privește drumurile din județul Mureș știm foarte bine, sunt trei categorii de drumuri: drumuri locale, drumuri naționale și drumuri comunale. Prima grijă a Consiliului Județean în ceea ce privește bugetul nostru propriu sunt drumurile județene, evident, Consiliul Județean este interesat indiferent de ce drum există în județ, indiferent ce categorie are acest drum,l cu alte cuvinte, nu ne sunt indiferente nici aceste drumuri naționale și comunale, dar dacă e să mă refer la drumurile județene economia acestui județ a evoluat și noi nu vom înfrâna dezvoltarea economică. Cu alte cuvinte, drumurile, infrastructura lor, categoria lor tehnica de circulație este net necorespunzătoare traficului pe care ăl suportă marea majoritate. Degeaba aruncăm bani în reparații pentru ca în termenul de garanție sau mai devreme drumurile se strică din nou datorită exploatării lor. Deci, noi avem nevoie în Județul Mureș de un program extern de consistent, nu de reparații, ci de reabilitare a lor a principalelor drumuri județene, Evaluarea acestui program este deja făcută vă pot spune că cu poduri cu tot este vorba de aproximativ 2 mii miliarde lei, dacă e să iau bugetul județului pe această chestiune se vor termina aceste drumuri în 30-40 de ani, deci iată , nu este o soluție bugetul și noi, executivul, ne gândim la o formulă modernă de abordare a acestui subiect de așa manieră încât în câțiva ani de zile principalele drumuri să aibă reabilitarea realizată și infrastructura pusă la punct, însă necesitățile de circulație și necesitățile economiei județului … Sper ca atunci când venim în fața Consiliului Județean cu propunerea adevărată în acest sens să avem și sprijinul dv., în rest și noi avem critici la adresa calității acestor lucrări făcute pe drumuri, trebuie să știm că pe drumurile noastre lucrează foarte multe societăți comerciale din ce în ce mai multe societăți comerciale nu numai societatea de drumuri a noastră, a Consiliului Județean, le urmărim, am găsit și anumite necazuri, din păcate legea prevede niște termene de garanție, funcție de categoria lucrărilor și categoria drumului, vom vedea dacă putem umbla la ele , vă rog să contați pe noi ă abordăm problema frontal și trebuie încă o dată să subliniez că abordăm fondul acestei probleme nu doar suprafața drumului, contăm pe dv. ca să ne sprijiniți în această direcție.

         D-na președinte Lokodi: Doar o precizare, că s-a ridicat și problema parlamentarilor, vreau să vă informez că alaltăieri a avut loc o întâlnire la nivel înalt, când parlamentarii județeni au prezentat factorilor de răspundere, domnului ministru al transporturilor și domnului ministru al finanțelor o listă de priorități în care am solicitat 39 miliarde lei , în mod special pentru drumuri, pentru a termina lucrărilor la drumuri acum, în perioada când se poate lucra, ni s-a promis că vom primi un sprijin, nu oficial, vă spun dar vom primi un sprijin substanțial și atunci vom mai lucra normal și pe Berghia de fapt am discutat asta și cu doamna director, neapărat trebuie acolo unde sunt probleme, nu se poate circula efectiv pe câmpie din cauza acelor porțiuni de drum și știți că zilnic, pe toți trei, la prima oră ne interesează  problema drumurilor, zilnic.

         D-l consilier Țintoșan: Deși nu fac parte din comisia de specialitate am și eu o întrebare la anexa 5, al patrulea rând, lucrări și servicii de întreținere curentă a drumurilor publice cu un total de 20 miliarde  850 de mii lei, dintre care întreținerea curentă pe timp de vară cu plombări, postamente sunt 3 miliarde iar pe timp de iarnă 7 miliarde, aproximativ 40 % din suma asta și sunt curios să știu de ce sunt așa de mai cheltuielile iarna ?

         D-na director Bochiș: Este suma care s-a plătit pentru reparații, întreținerea drumurilor județene în anul care a trecut, la noi începe din 15 noiembrie până în 15 martie și aceasta este suma care s-a prevăzut pentru întreținere, să se poată circula pe perioada de iarnă.

         D-na președinte Lokodi:  Ce înseamnă deszăpezire ?

         D-na director Bochiș: Deszăpezirea,  noi când facem o intervenție ca să țină 24 de ore societățile merg și fac revizii pe drumurile județene și fac intervenția cu antiderapant, care este nisip și sare, 300 g nisip și 100 g sare. Numai atâtea fonduri am avut, eu sunt de acord cu dv., mă costă 174 mii lei mp plomba dar noi numai atâtea fonduri am avut, cu suma aceasta  nu acoperim decât o suprafață infimă de plombe nu acoperim decât 5-8 % din totalul de 800 km de drum  județean.

         D-na președinte Lokodi: Dl consilier, ați pus o întrebare, vi s-a dat răspuns, discuții nu are nici un sens, dacă considerați mai mult după ședință mergem la doamna Bochiș și analizăm problema, dacă considerăm că suma este asta, din asta ne gospodărim.

         D-l consilier Szalkay: Vă mulțumesc doamna președintă, stimați colegi, eu ca președinte al comisiei economico-financiare aș vrea să scurtăm puțin aceste discuții și să intrăm la subiect în problemă. Profit de faptul că este și presa aici și toți reprezentanții instituțiilor finanțate de către noi și să spunem  câteva lucruri importante, aici deoarece fiecare partid are un reprezentant, așa am spus în cadrul comisiei economico-financiare, care trebuie să vă spun că în componența totală sau parțială s-a întrunit de cinci ori pentru dezbaterea acestei rectificări bugetare să știți că, într-adevăr, aici putem discuta foarte mult, ar trebui și pentru drumuri mai mult, cu toate că trebuie să vă spun că această rectificare totală este de 36 miliarde , dacă bine ați văzut, noi avem și un centralizator, am înțeles că nu toată lumea a studiat pe îndelete aceste bugete care au fost analitice și zic, în ordinea analizei, aceste anexe însă trebuie să vă spun că avem un centralizator care rezolvă, că și despre asta trebuie să discutăm, aceasta a fost rectificarea totală de aici noi am putut să alocăm pentru drumuri . Se pune problema asta și să știm că toate comisiile de specialitate și comisia economico-financiară a avut ca primă prioritate aceste drumuri noi am alocat , dacă vă uitați într-o anexă centralizatoare, 23,6 miliarde din aceasta, deci majoritatea rectificării noi am destinat-o acestui subiect de aici, după cum a spus doamna președintă, am rezervat 5 miliarde pentru trei proiecte foarte mari, care, bine a amintit cineva aici, că trebuie cunoscute de toată lumea. Noi am discutat cu doamna președintă, cu domnii vicepreședinți, cu doamna Bochiș, o să fie expusă pentru toți consilierii aceste trei proiecte importante pentru care noi vom cere finanțare de la uniunea Europeană. Stimați colegi, dacă ne uităm la această rectificare sumară vedeți aici că pe lângă cele 2,6 miliarde pe care le-am alocat, rectificare pozitivă pentru drumuri, mai sunt pentru investiții, 4,2 miliarde care este pentru lapte și corn, pentru sănătate 3,7, pentru asistență socială 4,9 pentru centrul județean de consultanță agricolă 0,9, pentru servicii publice 5,2, pentru aeroport 1,4. Ceea ce consider că este foarte important de amintit aici pentru că s-au făcut analizele acestea și vă rog să ne credeți, nu mai aveam de unde  tăiem, din devizele respective, cum să le potrivim  ca să le mulțumim pe toată lumea, dar vă spun două probleme importante de unde am avut surse, am avut din fondul de rulment de 4 miliarde, am avut asigurate din alte bugete, respectiv din lapte și corn, pentru aeroport 6 miliarde venituri suplimentare care s-au realizat, sume defalcate de la H.G. 845 care, vedeți, acolo cu drumurile, care sunt 7,1 și ultima parte din fondul de rezervă, pentru că noi substanța trebuie să atingem, care era 18 miliarde și trebuia să folosim această rectificare mai mult de 17 miliarde.

         Stimați colegi și domni invitați, o altă problemă foarte importantă care aș vrea să amintesc este faptul că, după foarte multe discuții pe care le-am avut, în care am ținut cont de prioritățile, în primul rând, semnalate de către Inspectoratul școlar privind starea deplorabilă a unităților de învățământ din județ, am încercat să repartizăm sumele defalcate din impozitul pe venit alocate de Consiliul Județean pentru echilibrarea bugetelor locale și, cu toate acestea, acolo avem un algoritm care ține cont de capacitatea financiară, suprafață, numărul populației și numai 15 % ceea ce se repartizează de obicei de comisia noastră și de Consiliul Județean. Noi am considerat că de data aceasta ținem mai puțin cont de acest algoritm și în cadrul discuțiilor multiple din cadrul comisiei am stabilit un plafon de minim 100 milioane, ca fiecare comună să beneficieze de cel puțin atâta, cu recomandarea să fie folosită în vederea îmbunătățirii instituțiilor de învățământ, a școlilor care există în aceste comune. De data aceasta am constata că această recomandare a avut foarte mare succes, atât în mass-media, care a aflat repede această hotărâre a comisiei noastre și, bineînțeles, a conducerii Consiliului Județean. Aș vrea să vă amintesc că s-a strecurat o singură greșeală, Corunca a rămas cu 97  dar corectăm de la Coroisînmartin, asta a fost hotărârea comisiei noastre. Din păcate a fost una din puținele greșeli comise de executiv, care și de data asta a depus o muncă titanică, câteva seri am stat cu executivul și am văzut că și-a depus silința ca acest buget auster să fie repartizat cât mai echitabil. Al doilea lucru care nu s-a corectat la sponsorizări, domnul Bubău Viorel  a beneficiat de 100 mil lei pentru participarea la Campionatele Olimpice de la Atena, fiind singurul participant al județului nostru, noi am considerat că trebuie să sponsorizăm, ulterior după ce ne-am convins că într-adevăr prezența domniei sale a fost acceptată si de cei de la Comitetul Olimpic.  Am majorat această sumă de la 50 milioane la 100 milioane lei,  la propunerea unui consilier al formațiunii noastre, acceptată bineînțeles de toată comisia. Consider ca aceste probleme fiind de nenumărate ori dezbătute și eu propun ca exemplul nostru, al fracțiunii noastre care, înainte de dezbaterile în plen, reprezentanții comisiei economico-financiare precum și a altor comisii dezbat hotărârile luate acolo, sa adoptăm această uzanță și apoi să discutăm mai la concret în cadrul dezbaterilor aceste probleme. Eu va mulțumesc foarte mult.

         D-na președinte Lokodi: Văd că v-a trebui să aplicăm un principiu vechi pentru că altfel nu vom termina nici la ora 10 această ședință. Din partea fracțiunii, domnule Pokorny,  a vorbit dl Szalkay, vă mulțumesc frumos și din partea comisiei a vorbit tot dl Szalkay așa că vă mulțumesc  pentru  precizările făcute. Daca nu aveți propuneri de modificări față de buget, haideți domnilor, ca abia suntem la punctul 2, sa trecem la votarea hotărârii dacă sunteți de acord, fără să iau dreptul la cuvânt de la cineva, dar într-adevăr, de cinci ori v-ați întrunit în comisia specială, ați putut fiecare formațiune să vă exprimați părerea, ați studiat, restudiat, ați fost prezenți, n-are nici un sens, așa ca haideți să trecem mai departe, mai avem regulamentul în față și o serie de alte probleme. Bine, dle Antonie, vă rog, dacă insistați, vorbiți.

         Dl. consilier Antonie :  Vreau să discut doar scurt și principial.  Apar aici cheltuieli  privind deplasările în străinătate și mă bucur că dvs., prin transparența și disponibilitatea dv., pomeniți de așa ceva,  pentru că în mandatul  trecut niciodată  nu s-a discutat despre acest subiect,  a fost un subiect tabu. Eu mă bucur că atunci când se pleacă în străinătate există o anumita temă, există cei mai potriviți oameni dintre consilierii județeni care pleacă, există un mandat,  un obiectiv, iar la întoarcere prezintă o informare despre această deplasare.  Eu vreau să discut numai principial, acuma nici nu am început bine, suntem abia la a doua ședință, și lipsesc dintre noi consilieri care au plecat deja în străinătate.  Sunt consilieri care abia de 2 săptămâni  sunt consilieri județeni, nu știm cum au fost aleși, nu știm pe ce criterii, ce pregătire au, ce mandat au și dacă după ce se întorc ne vor informa dacă au făcut ceva. Va mulțumesc !

         D-na președinte Lokodi: Dacă îmi permiteți, mi-am permis eu, ca de data aceasta, pe baza invitației, pentru că invitația era la limita de timp și se solicitau tineri pana la vârsta de 35 ani, nu va supărați, domnilor, dar am solicitat de la fiecare formațiune politica propuneri. Domnul Dragoș a renunțat la plecare pentru ca n-a putut pleca  din cauza unor probleme familiare și de la dvs.  mă miră că nu știți cine și cum l-a desemnat pe domnul Mora Akos, dar am avut greutăți ca domnul Mora Akos să fie prezent în această delegație, deci v-aș ruga frumos, având în vedere că timpul era limitat ca să discut ca cineva între 40-45 ani să plece pentru că eram legată, este o întrunire a tinerilor în legătură cu problema integrării europene, cum văd tinerii, am ales cei patru consilieri tineri, deci poate că am greșit că nu m-am consultat cu dvs., dar vă cer ulterior ingăduință.

         D-l consilier Amza :  Stimată doamnă președintă, spre uimirea mea eu acum aud pentru prima data despre această delegație. Eu cred că ar trebui să ne faceți și nouă o informare,  să ne spuneți și nouă cine a plecat ?  Unde au plecat ? Spuneți tineri, noi, formațiunea noastră, avem unii dintre cei mai tineri consilieri, vă rog să ne spuneți și nouă pe ce criterii ați ales, în afară de  criteriul tinereții pe care văd că nu l-ați respectat,  pe ce criterii ați trimis oamenii în această delegație și cine sunt dânșii, suntem și noi consilieri cu drept de vot dar văd că se lucrează...

         D-na președinte Lokodi: Această invitație a sosit pentru tineri, încă o data vă spun,  pentru tineri consilieri județeni. Am discutat și de fapt nu este o problemă în care trebuie să decidă consilierii cine pleacă în străinătate, ci decide conducerea operativă a Consiliului Județean, deci mă scuzați, nu prevede niciunde legea că dvs. sunteți acei care trebuie să decideți asupra plecărilor în străinătate. Asta este lăsată la latitudinea conducerii operative. Conducerea operativă, în urma consultărilor, a ales persoanele care se ocupă cu problema integrării europene, cum știți, d-șoara Szamcsek este, pe lângă faptul ca este în comisia de specialitate și ca funcționar public se ocupa cu probleme de integrare europeană. Trebuia să trimitem tineri care cunosc o limbă străină, sunt de specialitate și se ocupă de această problemă.  La fel, Mora Akos de asemenea se ocupă cu probleme de acest gen, cunoaște o limbă străină, domnul Brassai la fel, face parte din multe comisii care se ocupă cu integrarea europeană, deci aceste criterii am avut în vedere în momentul în care am alcătuit această comisie, cu toții, deci împreună ne-am  consultat, cu domnul vicepreședinte și dacă ne permiteți ca în viitor să avem această atribuție prevăzută de lege, vom exercita acest drept al nostru, procedural. Mulțumim.

           Dl. consilier Giurgea: Mulțumesc, doamna președintă. Eu cred că ar fi bine de la început, desigur, eu cred că ar trebui să stabilim o regulă a jocului, sigur nu este bine să luam dreptul de exprimare  al nici  unui consilier, dar este corect să limităm acest drept la cuvânt. Nu este normal ca unii consilieri  pe o problemă, la un punct de pe ordinea de zi să intervină,    vorbească de 7 ori și nu este normal  ca stimații noștri consilieri care, chiar  au ridicat unii dintre dânșii probleme pertinente și de interes,  daca vreți, global să fie totuși limitați. Una la mână. Eu cred că este suficient ca în 2  minute să putem, dacă vreți, și să supunem la vot să se exprime poziția. În al doilea rând, doamna președintă, noi în legislația trecută, și dvs., în calitatea pe care ați avut-o de consilier județean, știți că există un președinte de ședință care prin  excelență este președintele Consiliului Județean,  noi discutăm cu dvs., nu discutăm între noi și vă rog frumos  să puneți la punct acest lucru, ca să fie disciplină și,  dacă vreți, respect reciproc.

         D-na președinte Lokodi: Vă mulțumesc frumos, de altfel, la ordinea de zi este chiar regulamentul nostru în care putem să facem o modificare sau o precizare dacă doriți în acest sens, cine, cât vorbește, cine sunt persoanele care sunt de fapt liderii grupurilor de consilieri, deci să trecem atunci la votarea hotărârii. Deci cele precizate privind modificarea la art. 1, rămâne suma de 735.053.521  mii lei ? Deci înainte a fost o altă sumă, eu citesc acuma suma modificată.

          Cine este „pentru” aprobarea art. 1 ? Cine este „împotrivă ?” Cine se „abține ?” Deci art. 1 a fost votat.

   La art. 2 se va trece acea precizare finală: „…conform anexelor nr.2/1, până la 2/28”.

Supuse votului, separat, art.2,3,4,5,6,7, 8 și în final întregul proiect de hotărâre, se aprobă în unanimitate de voturi, adoptându-se astfel Hotărârea nr.8/2004.

 

 

4.     Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor limită defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2005-2008

 

D-na președinte Lokodi: Acesta este un buget virtual, normal conține cifre care, conform legii, conform acelei cerințe legale, a fost alcătuit pe baza unor criterii. Deci, criterii care sunt în teritoriu: populație și media pe locuitor. A fost discutat și avizat de comisie. Dacă totuși reprezentanții grupurilor politice doresc să facă precizări, dacă nu, să trecem la vot.

         D-l consilier Radu: Nu se poate o problemă atât de importantă cum este rectificarea bugetului să fie exprimată în două minute. În două minute este aberantă.

         În comisia noastră nu au fost discutate aceste probleme, pentru că nu fac obiectul comisiei noastre.

D-na președinte Lokodi: Discutăm problema aceasta la regulament, să nu mai pierdem timpul. Aveți ceva de ridicat la acest punct?

D-l consilier Radu: Consider că repartizarea aceasta nu este făcută destul de abil și echitabil, uitându-mă  peste localități. Dacă ne uităm peste criteriile menționate de dvs. cred că există niște diferențe care nu s-au făcut corect. Dacă dvs., doamna președintă, considerați că sunt bune, asta este, însă eu nu cred acest lucru.

D-na președinte Lokodi: Eu am spus că este legal, nu am discutat din punct de vedere al echității lor. Există o lege a bugetului care ne dă niște criterii. Dacă considerați dvs. că aveți calitatea de a trece peste aceste criterii, vă rog frumos, explicați-mi și mie, în scris, cum este posibil.

D-l vicepreședinte Groza: Domnule consilier, vă rog frumos să citiți Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.45/2003 unde apar criteriile.

D-l consilier Radu: Vă dau un exemplu: dacă comuna Crăciunești are o sumă de 3.977.042, vă rog frumos să discutăm toate comunele.

D-na președinte Lokodi: Am spus să nu faceți comparații emoționale, faceți comparații legale.

D-l vicepreședinte Groza: D-le consilier, acestea sunt criteriile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului, deocamdată, așa s-au împărțit, vom vedea noi când vine bugetul pe 2005, 2006 sau 2007. Să nu ne facem probleme încă, acestea sunt criteriile legale.

D-na președinte Lokodi: Dacă nu mai are nimeni observații pertinente și nu emoționale, atunci să trecem la vot.

Această hotărâre are 2 articole, cine este “pentru” aprobarea art.1, “împotrivă”, “abțineri?” Cu 27 voturi pentru și 2 împotrivă  (d-nii Radu Mircea și Cristian Țintoșan), se aprobă art.1.

Supuse la vot, separat, art.2 și proiectul de hotărâre în întregime, se aprobă cu același număr de voturi ca mai sus, adoptându-se astfel Hotărârea nr.9/2004.

 

 

5.     Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2005

 

D-na președinte Lokodi: Aceste impozite și taxe locale trebuie modificate în raport de inflație. Comisia a avizat cu următoarele mențiuni: la anexa nr.2 să se introducă următoarea modificare: fotocopiile format A3 - față să fie de 3.000 lei iar format A3 față-verso de 4.000 lei. Dacă cineva are observații sau propuneri, dacă nu, să trecem la vot.

Supus la vot art.1, se aprobă în unanimitate.

Supus la vot art.2, cu completarea propunerii comisiei precizată mai sus, se aprobă în unanimitate.

Supus la vot art.3, apoi proiectul de hotărâre, se aprobă în unanimitate, adoptându-se astfel Hotărârea nr.10/2004.

 

 

6.     Proiect de hotărâre privind actualizarea la inflație a unor taxe la instituțiile de cultură

 

D-na președinte Lokodi: Și aici, comisia de specialitate a avizat materialul cu o mențiune: să se precizeze perioada la care se referă serviciul prestat. Aceste modificări au fost făcute în anexe.

D-na director Lelia Albu, Școala de Arte: Dacă-mi permiteți, aici s-a strecurat o greșeală din partea noastră, o anume taxă, dacă se mai poate modifica? Este vina noastră. Este o greșeală, în anexă, la catedra de muzică, alineatul 4 „pentru un an de perfecționare-specializare pentru toate secțiile de muzic㔠am trecut 3.800.000 în loc de 3.200.000. Se rectifică în jos, așa este normal. Cu toate mulțumirile din partea noastră.

D-na președinte Lokodi: Cred că sunteți de acord să acceptăm această modificare. Dacă da, să trecem la votare.

Supuse la vot, separat, art.1,2 și proiectul de hotărâre în ansamblu,  se aprobă în unanimitate, adoptându-se astfel Hotărârea nr.11/2004.

 

7.     Proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001, cu modificările ulterioare, cu imobilul situat în Tîrgu Mureș, P-ța Trandafirilor, nr.5

 

D-na președinte Lokodi: În acest imobil funcționează Școala Populară de Arte și de Meserii care, din păcate, a fost cuprins într-un alt inventar și nu în inventarul Consiliului Județean, unde îi este locul. Dacă cineva are ceva de precizat, comisia a avizat acest proiect de hotărâre fără obiecțiuni.

Supuse votului, separat, art.1,2, 3 și proiectul de hotărâre se aprobă în unanimitate, adoptându-se astfel Hotărârea nr.12/2004.

 

8.     Proiect de hotărâre privind actualizarea Comisiei Județene Ati-Sărăcie și Promovarea Incluziunii Sociale

 

D-na președinte Lokodi: Aici, având în vedere că era d-l președinte Virág Gyorgy, el trebuia schimbat și completat cu consilieri, dreptul fiind al președintelui de-a face aceste completări cu persoanele care au ieșit din această comisie. Dacă aveți ceva de completat?

D-l consilier Amza: Noi avem următoarea propunere de modificare în noua structură: în locul d-lui Mircea Rus, care este nou primar în Band, propunem pe d-na Lucreția Cadar de la Deda, care și în legislatura trecută a fost viceprimar în aceeași comună.

D-na președinte Lokodi: Dar domnii primari și persoanele care aparțin de alte structuri, sunt propuse de comisiile care există. Există comisia primarilor pe județ și dânșii  au făcut această propunere, nu este dreptul nostru să facem propunerile.

D-na consilier Iacob: În comisia noastră s-a dezbătut această problemă, dvs. i-ați delegat, care nu au protestat, nu au legiferat, s-a votat și a trecut. Mă iertați, dar am simțit de datoria noastră să facem această precizare. Altă dată, vă rog să vă informați între dvs., între formațiuni și venim cu lecția învățată pentru a nu mai pierde timp.

D-l director Iosib: Precizez că primarii propuși, pe lângă faptul că au niște funcții în organismele și asociațiile comunelor, am avut în vedere și faptul că unele dintre localități au probleme sociale deosebite, de aceea insistăm pentru numirea primarilor acelor localități în această comisie.

D-na președinte Lokodi: Fără doar și poate, pentru că astăzi primarul de la Band m-a sunat și a solicitat cu privire la ajutoarele pentru persoanele de etnie rromă care solicită ajutoare pentru că nu au nimic de trai, deci neapărat, un primar dintr-o localitate cu un asemenea impact social trebuie să fie prezent, altfel, așa a fost desemnată.

D-l vicepreședinte Groza: Și eu vreau să precizez lucrul acesta. Sunt asociații ale primarilor de comune și municipii, cei de pe comune l-au propus. Spunea de Band, unde sunt 3000 de dosare în care marea majoritate sunt țigani, eu cred că este perfect îndreptățit să fie propus acolo, în această comisiei.

D-na președinte Lokodi: Iarăși răsturnăm situația, după ce ne-am înțeles asupra faptului că iau cuvântul doar reprezentanții formațiunii politice sau ai comisiilor de specialitate.

D-l consilier Suciu: În cazul de față, la acest punct nu a vorbit nimeni, nici din partea comisiei de specialitate, nici din partea formațiunii politice.

D-na președinte Lokodi: Comisia social-culturală a avizat materialul, dvs. sunteți la comisia de buget. E ultima ședință în care cineva vorbește peste regulă. Nu vă iau cuvântul dar ar trebui dvs. să respectați regulile. Poftiți, domnu Suciu! Scurt și la obiect, vă rog.

D-l consilier  Suciu: Eu cunosc regulamentul și de-a lungul anilor m-am încadrat în el și promit că-l voi respecta. Formațiunea noastră a discutat că acel post a aparținut PUNR-ului și tot PUNR-ul trebuie să-l ocupe.

D-na președinte Lokodi: Problema socială este o problemă politică, domnule consilier?

D-l consilier Suciu: Nu, nu este o problemă politică dar știu că, atât PSD-ul cât și UDMR, când pierd un loc și-l revendică și foarte bine fac. Și noi revendicăm dar pentru că nu avem primar au venit cei de la P.R.M.,  care sunt peste drum, și au spus că au viceprimar la Deda, unde sunt probleme tot la fel și acum este primar, și la Deda sunt probleme tot la fel și mă miră intervenția d-lui vicepreședinte Groza, care tot mandatul trecut a fost împotriva Band-ului și a țiganilor de la Band și acum să-i susțină. Vrem să fim cinstiți și corecți, luptăm și noi pentru dreptul nostru.

D-na președinte Lokodi: Încă o dată atrag atenția, era dreptul Asociației primarilor și dânșii au făcut propunerea, nu Consiliul Județean. Atunci înseamnă că dvs. nu mai recunoașteți dreptul unei asociații înființate, ca să facă această propunere, conform legii.

D-l consilier Suciu: Să hotărască atunci UDMR-ul și PSD-ul totul iar noi o să venim doar să luăm act de ele.

D-na președinte Lokodi: Vă rog frumos să vă abțineți.

D-l consilier Suciu:  Nu se poate ca noi să nu putem să ne apărăm un punct de vedere.

D-na președinte Lokodi: Ați făcut o propunere de schimbare, v-am explicat motivele pentru care nu o putem lua în considerare.

Se supun la vot, separat, art.1,2 și proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 21 voturi „pentru”, 4 „împotriv㔠(d-nii Victor Suciu, Mircea Radu, Mărgărit Amza și Lădariu Lazăr) și 4 „abțineri” (domnii: Cristian Țintoșan, Maria Diaconescu, Ioan Șopterean și Mircea Radu),

 

         9. Proiect de hotărâre privind actualizarea Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș, ca organism consultativ cu atribuții de avizare, expertiză tehnică și consultanță

 

D-na președinte Lokodi: Comisia de urbanism a avizat favorabil acest material cu o singură precizare, ca la art.2 să se modifice în sensul c㠄în funcție de specific și complexitatea documentațiilor ce se prezintă în vederea avizării, expertizării tehnice sau consultării, de la caz la caz, comisia poate fi întrunită, în componență redusă, dar nu mai puțin de 50% + 1 din numărul total al membrilor comisiei și poate fi completată cu…”, în loc de forma din proiect „…în componență redusă, sau poate fi completată cu proiectanții…”. Comisia consideră că dacă se folosește sintagma „componență redus㔠atunci un număr de 3 persoane dintr-o comisie înseamnă componență redusă, deci să fie precizat jumătate plus unu, ca să poată să lucreze comisia și să fie prezenți factorii de răspundere și să existe o participare largă și, totodată, să fie pentru toată lumea posibil să-și exprime părerea, ca și în cadrul acestei comisii, pe care o considerăm la fel de importantă ca și celelalte activități ale Consiliului Județean și să fie și transparență.

Cu aceste precizare, dacă cineva dorește să mai facă ceva precizări, din cadrul comisiei sau prin reprezentanții fracțiunilor grupurilor consilierilor. Cine dorește? Nu avem nici o precizare, să trecem la votarea hotărârii. Cine este „pentru” aprobarea art.1? Cine se „abține”, „împotrivă?” Cu 29 voturi pentru, se aprobă art.1.

Se supun la vot, pe rând, art.1, 2, 3 și 4, față de care nefiind obiecții, se aprobă cu un număr de 29 voturi pentru.

Supus votului, proiectul de hotărâre se aprobă în unanimitate cu 29 voturi, adoptându-se astfel Hotărârea nr.14/2004.

 

10.  Proiect de hotărâre privind desemnarea a 6 consilieri județeni care urmează să facă parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică

 

D-na președinte Lokodi întreabă pe d-l vicepreședinte Frătean cum ar fi corect să se procedeze în acest caz, d-l Frătean considerând că este corect ca fiecare formațiune politică să facă propuneri. Ca urmare, liderii formațiunilor politice sunt rugați a face propuneri în acest sens.

D-l consilier Szalkay (din partea UDMR): Stimați colegi, eu propun din partea formațiunii reprezentate de 40% dintre membri Consiliului Județean, respectiv 15 din 35 consilieri, două persoane, în limita acestui procent din cadrul formațiunii noastre și anume pe d-nii Tatar Bela și Brassai Zsombor.

D-l vicepreședinte Frătean: Din partea formațiunii P.S.D., având în vedere și experiența anului trecut, de când au început de fapt lucrările acestei Autorități Teritoriale de Ordine Publică, noi îl susținem pentru această activitate pe d-l vicepreședinte Groza Emil și pe d-l consilier Chiorean Cornel.

D-l consilier Antonie  (din partea Alianței PNL- PD): Subsemnatul am făcut parte în mandatul trecut din această comisie, validat prin votul consilierilor și rugămintea ar fi dacă în continuare pot să-mi păstrez această calitate.

D-l consilier Amza (din partea P.R.M.): Eu propun pe d-na Diaconescu Maria și pe d-l Lazăr Lădariu. P.S.D. sunt 7 și noi, P.R.M. + P.U.N.R., suntem tot 7, de aceea propunem două persoane.

D-l consilier Radu  din partea P.U.N.R. propun pe d-l redactor șef Lazăr Lădariu și pe d-l Victor Suciu, consilier.

D-na președinte Lokodi: Dacă secretariatul este gata, rog a întocmi buletinele de vot, cu propunerile făcute, apoi vom trece la vot.

D-l consilier Țintoșan: Credeam că aici nu se politizează, atunci de ce să facă parte mai mulți consilieri dintr-un partid politic?

D-na președinte Lokodi: Domnule consilier, am trecut, am luat o hotărâre, am votat, vă mulțumesc.

Deci, trecem la punctul 10, unde avem mult de discutat legat de regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean și, gândiți-vă că este regulamentul nostru pe baza căruia noi vom vota și vă promit că la ședința următoare nu voi face nici o abdicare de la regulament. O să fiu foarte hotărâtă.

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și  

       funcționare al Consiliului Județean Mureș

 

D-na președinte Lokodi: D-lor consilieri, avem regulamentul vechi pe baza căruia lucrăm. Acuma vom avea un regulament nou, vă rog să-l respectați.

D-l consilier Țintoșan: Vă rog frumos, unde scrie că puteți să-mi luați cuvântul ?

D-na președinte Lokodi: Scrie în regulamentul vechi că președintele îi poate lua cuvântul unui consilier, atunci când problema este depășită. Vă rog frumos, în calitate de jurist nu-mi puneți întrebări puerile. Vă mulțumesc.

Comisia juridică, de ordine publică și integrare europeană a avizat acest material cu următoarele obiecțiuni: în cuprinsul titlului să se treacă formularea „al consiliului”, fiindcă cea corectă din punct de vedere gramatical aceasta este. În cuprinsul art.43 din regulament, alin.4 să se facă precizarea că traducerea se va face de către o persoană autorizată. Noi am discutat această problemă, nu cred că neapărat trebuie autorizată, pt. că persoana care face traducerea neapărat este autorizată, altfel nu poate face traducerea, deci este o precizare în plus iar cu privire la art.11 să se facă o corectură în sensul că în loc de art.58 se menționează art.111, de asemenea fac precizarea că însăși legea face trimitere la art.58 la acele reguli procedurale care au fost prevăzute în funcționarea consiliilor locale și care sunt aplicabile și în cadrul consiliului județean, este deci încă o precizare în plus. De aceea dau cuvântul secretarului comisiei pentru a face o precizare în acest sens.

D-l consilier Tatar: Sunt secretarul comisiei juridice, d-na președinte Szamcsek este plecată în delegație. Am venit cu cele două precizări menționate mai sus: la articolul respectiv din Legea 215/2001 mi se pare că este un alt articol greșit. Este art.58 care a fost menționat aici în baza legii. Nu este scris cum am conceput noi.

Cum ați semnat atunci domnilor, pentru că dvs. ați semnat avizul comisiei?

D-l consilier Țintoșan : Sunt într-adevăr modificările făcute de noi.

D-na președinte Lokodi : Art.111 prevederile art.38 alin.3, 5 se aplică în mod corespunzător.

 Sunt reguli procedurale. Legea, când face trimitere la procedurale, la un capitol face trimitere la alt capitol. Îmi pare foarte rău, domnule coleg jurist, că faceți interpretări în sensul în care legiuitorul nu ar dori. Nu e nici o problemă, se pot face precizări peste precizări, este regulamentul nostru dar se poate interpreta că este lacunară când alin.3 este foarte precis interpretată, înseamnă că nu știm să citim legile, îmi pare foarte rău.

D-l consilier Țintoșan : Vă mulțumesc pentru interpretare.                                        D-na președinte Lokodi : Aceasta  este părerea dvs. Noi vom vota dacă este nevoie sau nu să facem modificările pentru că este regulamentul tuturor consilierilor.

D-l consilier Boloș: Am consultat cu atenție proiectul de regulament, bineînțeles în prima fază l-am comparat cu regulamentul care a funcționat  până în momentul de față. De asemenea, am făcut o verificare de pe site-urile multor consilii județene și mi-am făcut un punct de vedere asupra regulamentului Consiliului Județean raportat la consiliile din țară și am constatat că sunt multe puncte de vedere, unele sintetice, altele foarte, foarte stufoase, cel care îl avem în față se încadrează în categoria celor sintetice. Mi-am permis să fac câteva propuneri de amendament și anume: la art.38 alin.f -atribuțiunile secretarului general al consiliului. Am constatat că la Consiliul Județean și în alte consilii se asigură înregistrarea magnetică a dezbaterii și atunci este firesc să figureze „ asigură înregistrarea magnetică ….” și așa mai departe, deci este o chestiune stabilită prin regulament și nu este facultativă. Propun ca la art.43 să introducem un alineat nou, (5), unde să se precizeze extrem de detaliat modul în care se realizează procesul-verbal al ședinței, pentru că este actul care rămâne și are valoare juridică și se arhivează.

Prezintă propunerile conform textului scris, anexat procesului-verbal.

Dna președinte Lokodi: D-l consilier, văd că le aveți în scris, vă rog frumos să fie depuse la secretariat.

D-l consilier Lădariu : Am ascultat cu atenție modificările. Aș veni cu o propunere: se știe că orice lege, regulament, trebuie să aibă o exprimare cât mai succintă și cât mai clară, o economie de cuvinte. Ar fi bine ca acest text să  fie puțin reformulat. În privința modificării art.44, eu cred că introducerea de restricții, tocmai aici, la Consiliul județean, unde există o exprimare democratică, contravine legilor democrației. Vă mulțumesc.

D-l consilier Socotar : Sigur că în acest caz Comisia juridică este cea care are calitate de a aviza acest material dar cred că ar fi bine să îl primească și celelalte comisii, să nu ne întâlnim acuma prima dată cu el, pentru că  destul de des o să întâlnim situații când, aceleași materiale, ar fi bine să le avizeze mai multe comisii și consider că regulamentul ar fi fost bine să treacă pe la toate comisiile, asta ca obiecție principală. Mă refer concret la articole: art.24 alin.3 în care stabilește calitatea în mai multe comisii a unui consilier. Consider că formularea nu este cea legală, pentru că Legea nr.215, tocmai ca modificare față de vechea lege a administrației publice, aduce dreptul concret unui consilier de a face parte din mai multe comisii de specialitate. Ori noi, prin prevederile acestui articol, am adus acest drept exact la ceea ce a fost înainte, adică nu mai are statut de invitat, nu mai poate participa la lucrări, nu are drept de vot sau indemnizație, de fapt indemnizația este prevăzută de lege. Consider că legiuitorul a vrut, de aceea a menționat în mod expres în lege, că dreptul consilierului de a face parte din mai multe comisii într-adevăr să-i dea și dreptul de vot în comisie. Acuma consider că încerc să lămuresc pe toată lumea asupra acestui lucru, pentru că exista în partea dreaptă o anumită jenă referitor la acest lucru, faptul că se îmbulzesc în anumite comisii mai mulți consilieri și ar da peste cap aranjamentele din comisii la nivel de președinte și secretar.

D-na președinte Lokodi: Eu nici la o comisie nu am participat, tocmai ca să nu spuneți că v-am influențat, deși este dreptul președintelui de a participa, să nu spuneți că doar, printr-o privire, am influențat munca dvs.

D-l consilier Socotar: Eu consider că noi am avea tot dreptul să facem parte din mai  multe comisii și să avem drept de vot în comisia respectivă, sigur că da, respectând întru totul regulamentul comisiei, dacă n-am participat la 3 ședințe, suntem eliminați din acea comisie. Deci nu venim de exemplu la comisia buget, finanțe, poate să vină un coleg doar la rectificarea bugetului și în rest să nu-l mai vedem niciodată. Dacă nu respectă acel regulament, va fi sancționat.

D-na președinte Lokodi : Am o singură întrebare. Legea spune că, la momentul constituirii comisiilor numărul trebuie să fie impar. Cum vă prezentați la această situație, dați afară pe unul care dorește să intre în una pentru că devine număr par? Ce faceți dacă la acei oameni de bază din comisie, specialiști, se duc toți consilierii și votează, fără a cunoaște problema, votează pe bază de sentimente, cine să primească mai mult din acest buget, ce faceți atunci, domnule specialist?

D-l consilier Socotar : Pun înainte de toate prezumția de bună-credință a tuturor colegilor noștri iar dacă vor intra într-o anumită comisie, vor face o activitate acolo cu responsabilitate și cu bună-credință. Aspectul tehnic ridicat la numărul de consilieri, cred că se găsesc soluții prin negocieri. Acolo unde numărul e mic, putem purta o discuție între noi să mai vină cineva, evident nu membru de bază.

Fiecare formațiune politică a desemnat membrii de bază în comisia de specialitate și fiecare dintre consilieri v-ați exprimat părerea în ce comisie doriți să participați cu drept consultativ. Doriți să răsturnați astăzi această hotărâre care este deja discutată și consfințită, comisiile s-au înființat, membrii cu drept de vot participă și hotărârile pe care le-am adoptat deja nu sunt bune și revenim asupra lor. Cred că nu e bine. Vă lăsăm să discutați despre niște treburi care deja sunt stabilite.

D-l consilier Socotar: Nu văd că aș fi răsturnat vreuna care deja a fost aprobată.

D-na președinte Lokodi:  Avem dosarul comisiilor din partea partidelor și toate adresele acestora, vă rog frumos să le aduceți. Nu mai discutăm despre această problemă până nu-l vedem.

D-l consilier Lădariu : Profit de ocazie și vă spun și de art.44, alineatul care se referă la  dreptul când luăm cuvântul în ședințe.  Nimeni nu a pus amendamente cum că are dreptul să vorbească numai liderul partidului. Teoretic, la o intervenție, să vorbească toți cei 35 de consilieri dacă doresc.

D-na președinte Lokodi: Nici o problemă, dar nu de cinci ori la același subiect. Aveți dreptate, în principiu, fiecare consilier poate lua cuvântul. Exista o practică din activitatea consiliului vechi că, de obicei, luau cuvântul reprezentanții grupurilor politice.  Normal că eu nu v-am îngrădit nici astăzi în cuvânt dar să revenim și să rediscutăm ceea ce deja am hotărât și am trecut deja de ele, mi se pare puțin deplasat și trebuie să-mi exercit dreptul de conducător de ședință.

D-l consilier Lădariu : Problema este că acest aspect cu supleanții în comisie nu a fost niciodată clarificată și s-a preferat pe cale discretă, dacă-mi permiteți expresia, „ mergem pe târâș cu problema aceasta” și vom vedea ce-o să iasă.

D-na președinte Lokodi: Am discutat acest aspect, așteptăm dosarul cu comisiile de la ședința de constituire și discutăm apoi.

D-l consilier Socotar : Eu am ridicat o cu totul altă problemă. Vreau să am dreptul la vot în comisie. Eu propun acum să aibă drept de vot, nimic altceva.

D-l consilier Lădariu : Am declarat încă de la început că doresc să fac parte din comisia de cultură pentru că mă consider specialist doar acolo. Eu consider că toți colegii care fac parte din comisii sunt specialiști. Eu nu am nimic împotrivă dacă eu nu particip la o altă comisie dar toți colegii mei să opteze pentru o comisie sau două dar numai cu drept consultativ, repet, numai și numai cu drept consultativ. Mu mi-ar conveni ca în comisia de cultură, unde se muncește bine și unde problemele se tratează cu multă responsabilitate, să vină cineva de la altă comisie să ne dea peste cap tot ceea ce am făcut noi acolo, aceasta ar fi după părerea mea o lovitură nepermisă, peste cap.

D-l consilier Țintoșan : Din respect pentru colegii mei consilieri și ținând cont de modificările care s-au adus, atât din partea comisiei juridice din care fac și eu parte, cât și acum din plen, cred că nu ar fi bine să aprobăm acum regulamentul de față, propunerile să le depună la secretariat, ele să ajungă la noi, într-o viitoare comisie de specialitate. Ar fi bine ca cei interesați de regulament să fie invitați toți la ședința comisiei juridice de specialitate pentru a fi analizat mai bine.

D-l consilier Pokorny : Tocmai în scopul de a asculta durata intervenției și durata ședințelor eu aș propune la art.45 ca alin.1, actual, să fie alin.2 iar alineatul 1 să sune în felul următor, pe care aș dori să-l supuneți votului „la dezbaterea unui punct al ordinei de zi, un consilier are o singură dată dreptul la intervenție.” Eu tocmai în scopul de a nu interveni de șase-șapte ori asupra unui punct aș propune această schimbare, respectiv schimbarea mai sus amintită. Deci, vă rog să supuneți la vot acest lucru. Totuși, dacă acum  am cuvântul, simt nevoia să atrag atenția asupra conținutului art.49 în care scrie că  „doar reprezentanții fracțiunilor au dreptul la intervenție…. și pot depune amendamente de redactare, amendamente care se supun votului…”, dumnealui într-adevăr a intervenit și mie mi-ați retras cuvântul, eu doream să spun cu totul altceva și nu mi s-a acordat această posibilitate. Vă mulțumesc.

D-na președinte Lokodi : Dvs. faceți parte din comisia de buget-finanțe. Ați putut dezvolta de cinci ori părerea dvs. Nu știu, d-le președinte Szalkay, nu ați ținut cont de părerea domnului Pokorny ?

D-l consilier Szalkay : O singură intervenție scurtă aș avea să o spun atât în limba română cât și în limba maghiară, că salutăm nu inițiativa ci respectarea legalității acestor regulamente prin faptul că la art.4 punctul 3 și 4 se prevede c㠄membrii fiecărei formațiuni pot folosi limba minorității naționale și se poate exprima în această limb㔠de acea și noi dorim să utilizăm cu eficiență această instalație și mă voi exprima în limba maghiară (tradus). Mulțumesc, am vrut să spun că avem dreptul să vorbim în limba maghiară.

D-l consilier Lădariu : Constat că se vine cu anumite propuneri pe picior, este foarte greu să faci o modificare în regulament, cu propuneri care vin, este foarte greu. Vă dau un exemplu și colegul meu știe despre ce este vorba. În 1992 -1996 pentru regulamentul Camerei Deputaților a fost nevoie de tiruri, pentru că se făceau propuneri în acel moment. Regulamentul consiliului este un regulament bun, nu știu de ce trebuie să stricăm acest lucru ; putem modifica însă numai acolo unde se impune. Toate propunerile făcute să fie adunate de către secretariatul general, să fie analizate în comisii iar data viitoare să discutăm numai modificarea adusă într-un anumit sens. Dar să discutăm numai modificarea adusă regulamentului la concret și nu alte ipoteze.

Făcând abstracție că acel material s-a primit în termen legal, că toată lumea a putut să studieze, făcând abstracție că dvs. înainte ați invocat faptul că nu ați dori ca cei care nu sunt specialiști să intervină în problemele comisiei de specialitate, nici juriștii nu doresc acest lucru, făcând abstracție că avem la bază Legea 215 și acest regulament nu abdică  de la prevederile nici unui cuvânt, făcând abstracție de la practică, pentru că există, domnilor, o practică de 11 ani de când funcționează acest consiliu și totuși propuneți amânarea acestui regulament, pentru că ceea ce a propus d-l consilier sunt iarăși niște reguli precizate în regulamentul altor consilii județene și privește doar problematica utilizării acestui stil electronic și înregistrare magnetică și care a rămas afară. Vrem să-l includem pentru că noi folosim acest aparat și rămâne imprimat tot ce vorbim aici, pe suport magnetic. De ce să amânăm acest regulament? Pur și simplu pentru mine este o enigmă.

D-l consilier Tatar: Nu doresc să modific regulamentul.

D-l vicepreședinte Frătean: Stimați colegi, la această ședință de consiliu au avut loc foarte multe intervenții. Mi-aș dori să cred că toate sunt luate din dorința ca noi să funcționăm cât mai bine. Acesta este obiectivul principal atunci când facem un regulament. Regulamentul a fost bine întocmit. În unul din amendamentele adus aici apare varianta ca, la propunerea consilierilor, el să poată fi modificat. Pentru ca noi, Consiliul Județean Mureș să nu funcționăm cu un regulament actualizat și cu unele modificări de ordin legislativ care au apărut, eu vă propun să lucrăm astfel : votăm acest  regulament, acceptăm ideea că până la un termen de … este un amendament de suplimentare și comisia, în deplină cunoștință de cauză și analiză, ia în serios împreună cu aparatul, pentru a fi în legalitate perfectă, să apară în următoarea ședință propuneri de modificare a regulamentului. Este greu de conceput că un regulament trecut prin comisia de specialitate și care a trecu prin tot filtrul de specialitate al aparatului propriu să-l aruncăm în aer. Nu se poate, doar dacă dorim ceva: să nu funcționăm. Vă rog să luați și propunerea mea în considerare.

D-l consilier Szalkay: Dacă noi amânăm acest regulament, atunci trebuie să amânăm și punctul referitor la acordarea indemnizației de ședință pentru consilierii județeni.

D-na președinte Lokodi: Sunt două propuneri: una, să amânăm iar cealaltă să votăm iar, ulterior, oricând, să îmbunătățim regulamentul de funcționare pentru că legea ne permite.

Cine este „pentru” amânarea aprobării regulamentului?

Sunt 8 voturi „ pentru” și 21 „împotrivă.”

Cine este “pentru” aprobarea regulamentului, cu completarea făcută, pentru că era scrisă?

Cu un număr de 21 voturi  „pentru” și 8 „împotrivă”, număr insuficient prevăzut de lege - 2/3 din numărul consilierilor prezenți - proiectul de hotărâre se amână.

D-l director Iosib : Numărul necesar de voturi este 23,5 voturi. Avem doar 21 de voturi „pentru” , insuficient pentru a se aproba hotărârea.

D-na președinte Lokodi : În acest caz se amână aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean.

 

Revenire la punctul 9) Proiect de hotărâre privind desemnarea a 6 consilieri județeni care urmează să facă parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică

 

Buletinele de vot privind desemnarea a 6 consilieri județeni în ATOP au fost predate consilierilor prezenți de către Comisia de validare, în vederea exercitării votului de către aceștia.

Întrucât s-a împărțit un număr de 28 buletine de vot în loc de 29 câți consilieri erau prezenți, s-a dispus de către d-na președinte, refacerea acestor buletine de vot cu numărul corespunzător, respectiv 29, trecându-se din nou la vot.

După exprimarea votului propriu pe fiecare buletin de vot, Comisia de validare s-a retras în altă cameră pentru a număra voturile și a prezenta apoi plenului rezultatul votării, timp în care lucrările în plen au continuat.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indemnizației lunare pentru consilierii

      județeni

 

D-na președinte Lokodi întreabă pe d-l director Iosib dacă, din  punct de vedere juridic,  se poate discuta despre acest lucru, atâta timp cât nu există regulament de organizare și funcționare.

D-l director Iosib: Consiliul Județean funcționează pe baza vechiului regulament până la aprobarea unuia nou. Problema indemnizației nu este o problemă intrinsecă, de regulament, este colaterală. Părerea mea este că se poate vota, inclusiv acest proiect de hotărâre cu privire la indemnizație și următoarele.

D-na președinte Lokodi : Vom continua deci cu acest punct. Aici apare indemnizația brută din care veți plăti impozit și celelalte taxe către stat. Dacă mai are cineva vreo întrebare sau completare la acest material ?

Nefiind, trece la supunerea la vot, separat, pe articole, a proiectului de hotărâre.

Urmare votului, cu majoritate de voturi (28) și o abținere (d-l Tatar Bela) s-a aprobat art.1,2,3,4 precum și proiectul de hotărâre, fiind astfel adoptată Hotărârea nr.15/2004.

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în localitățile deservite de sistemele de alimentare cu apă și de canalizare zonale, ce fac parte din domeniul public al județului Mureș

 

D-na președinte Lokodi întreabă domnii consilieri dacă au întrebări sau completări la acest punct, menționând faptul că două comisii și-au dat avizul favorabil, cea de urbanism și cea de servicii publice

D-l vicepreședinte Groza: Doresc să mulțumesc tuturor celor care au lucrat la acest material destul de consistent, un material laborios, începând cu Serviciul Patrimoniu, SURM, specialiști din comisia de profil de servicii publice, evident și sub presiunea timpului, eventual s-au strecurat unele erori dar acest regulament va fi actualizat anual, trebuie să pornim de la acest  lucru. Am primit și avizul de la Autoritatea Națională pentru reglementarea serviciilor de gospodărie comunală. Doream să fac aceste precizări.

D-na președinte Lokodi supune la vot art.1,2,3 și în întregime proiectul de hotărâre care, în unanimitate de voturi, se aprobă, adoptându-se Hotărârea nr.17/2004.

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Conducta de aducțiune apă potabilă la stația de pompare Sîngeorgiu de Mureș”

D-na președinte Lokodi: Am primit din partea Agenției de Protecția Mediului o sesizare că la Sîngeorgiu de Mureș sunt probleme, care sunt de o gravitate deosebită privind mediul și, în urma acesteia, a trebuit să pregătim acest proiect de hotărâre, pentru a remedia situația de la Sîngeorgiu de Mureș cu conducta de apă. Comisia a avizat favorabil acest material.

Cu aceste precizări, d-na președinte supune la vot, separat, art.1,2,3 și, în întregime proiectul de hotărâre, care, în unanimitate de voturi, s-a aprobat, adoptându-se Hotărârea nr.18/2004.

 

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Județean Mureș și S.C.”Servicii de Utilități Rurale Mureș” S.A.

 

D-na președinte Lokodi întreabă consilierii dacă au completări sau propuneri la acest material .

D-l  consilier Țintoșan: Am în față contractul de concesiune al SURM. Din punctul meu de vedere, al juristului, eu așa contract nefavorabil uneia din părți, eu nu am văzut niciodată. Contractul acesta este net defavorabil Consiliului Județean, în forma în care a fost făcut, primul aspect.

         La începutul ședinței am primit avizul comisiei juridice care, cică, avizează acest contract de prelungire. Vreau să vă spun că acest aviz este semnat de președinte Mihaela Szamcsek în 23.08.2004, dânsa fiind plecată din țară încă de pe data de 18.08.2004. La fel se întâmplă și cu celelalte două avize de la punctele 16 și 18 din ordinea de zi, semnate în numele comisiei juridice. Aceste semnături ale președintei comisiei juridice în aceste avize sunt false.

D-na președinte Lokodi: Dau cuvântul d-lui Tatar Bela - secretarul comisiei juridice, să dea răspunsul.

D-l consilier Tatar: Eu am semnat în locul președintei comisiei juridice, pentru că așa prevede regulamentul comisiei. Problemele SURM noi le-am rezolvat foarte bine, și problema socială, cu cei 70 angajați, și problema consiliului privind acele necesități de surse de ape care trebuie gestionate de cineva și noi știm că am încercat să facem un lucru atractiv. Normal, nu ar fi atractiv, dacă nu are un contract de concesiune pe cel puțin 2,5 ani, trebuie să facem ca acele servicii de apă să fie gestionate de cineva. De aceea, noi, comisia ne-am gândit că acest contract trebuie prelungit cum a funcționat și până acum, pentru că această conductă de ap㠖 fiindcă SURM-ul face un transport de apă - trebuie să funcționeze. Nu putem lăsa nici să fie lipsită de apă, ea trebuie concesionată acestei societăți, care este subordonată Consiliului Județean. SURM-ul nu poate face nici o lucrare prealabilă fără acest contract, nu poate să încaseze banii. Noi vrem să facem din SURM o societate viabilă, dacă nu reușim, probabil vă vom avertiza, însă, fără acest contract de concesiune, ea nu mai poate lucra. Acestea au fost motivele de bază pentru care am dat acest aviz.

D-na președinte Lokodi: Dacă mai doriți alte precizări? Puteți face plângere penală dacă nu sunteți mulțumiți de răspunsul privind semnătura dată pentru președintele comisiei juridice. Nu este obligația președintelui să verifice falsificarea semnăturii în acte oficiale.

D-l consilier Țintoșan: Art.2 al contractului de concesiune, ultima propoziție prevede „Formele necesare prelungirii duratei se întocmesc cu cel puțin 12 luni înaintea expirării perioadei pentru care a fost încheiat” și această perioadă a expirat la data de 1 iulie 2004, acest contract trebuia încheiat deja de la data respectivă.

Formele de prelungire trebuiau făcute cel puțin în luna iulie 2003, nici nu se pune problema contractului de concesiune, ar trebui făcut un nou contract.

D-na președinte Lokodi: Orice contract, conform dreptului civil, în cazul în care nu este modificat, automat se prelungește.

D-l consilier Țintoșan: Există Legea nr.219 privind concesiunile, pe care cu siguranță o știți, nu mai e cazul să v-o spun. Uitați-vă pe bilanțul pe 2003 al acestei societăți, salariile sunt de 5,699 miliarde iar profitul este de 142 milioane lei.

D-na președinte Lokodi: Acesta nu privește prelungirea contractului, ci privește o altă problemă. Dacă dvs. doriți să formăm o comisie specială care să verifice activitatea acestei societăți comerciale, normal, cu recomandările cele mai optime, cum trebuie această societate condusă, folosit banul public, noi suntem de acord. De altfel, chiar ați formulat personal o cerere și ar fi bine dacă toți consilierii s-ar implica în activitatea acelor societăți pe care Consiliul Județean le are în subordine, am forma niște comisii din specialiști cunoscători de probleme și vom analiza activitatea acelor societăți, formulând idei și ne-ați da soluții pentru rezolvarea lor. Pe viitor, vă rog, să faceți o astfel de propunere. Deci, contractul este prelungit până astăzi. Până când îl mai prelungim?

D-l consilier Țintoșan: Contractul nu este prelungit, aceasta este părerea dvs.

D-na președinte Lokodi: Este părerea unui jurist.

D-l consilier Ban: Proiectul prevede prelungirea cu cel mult 2,5 ani. Eu propun să fie prelungit cu un an, pentru că în general, orice prestări de servicii, se prelungesc cu cel mult un an.

D-na președinte  Lokodi: Avem două propuneri. Ce se întâmplă dacă acest contract se va prelungi doar cu un an?

Propun să amânăm votarea acestui punct întrucât domnii consilieri care fac parte din comisia de validare sunt în altă sală și nu avem cvorumul necesar.

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de achiziționare a terenurilor necesare continuării construcției drumului de acces la Parcul Industrial - Platforma Vidrasău - Ungheni și lărgirea platformei Aeroportului Tîrgu Mureș

 

D-na președinte Lokodi: Problema privește atât Aeroportul cât și terenurile din jur ale acestuia. În urma implementării celor două programe mari - Parcul industrial și problema modernizării Aeroportului Tîrgu Mureș, am constatat că avem nevoie de niște exproprieri de terenuri, pentru Parcul Industrial, pentru drumul de legătură, pentru că acolo unde se construiește drumul, din păcate, trecea peste proprietățile unor persoane private, care au primit terenurile înapoi în anul 1992 și 1998 iar în cazul Aeroportului Tîrgu Mureș, de asemenea, drepturi de proprietate restituite proprietarilor vechi și acolo avem nevoie de o suprafață mai mare, de la axul pistei, conform  normelor internaționale, trebuie să existe o distanță și, în urma măsurării acestei distanțe, avem nevoie de ieșirea de la nivelul gardului vechi, încă cu aproape 20 metri către clădirea Parcului.  Nu s-au putut continua lucrările la Parcul Industrial, termenul este luna mai, anul viitor, să fie finalizat iar contractul cu executantul privind construirea gardului a fost încheiat, executantul nu a putut continua construirea gardului datorită opoziției proprietarilor din acea zonă și le calcula dobânzi penalizatoare pentru întârzierea și nerespectarea termenului. Știți din presă, probabil, că am reușit să avem o întrevedere cu toți proprietarii, la prima întâlnire, din 38 de proprietari au fost de acord 33, și-au dat acordul să continuăm lucrările la ambele investiții, iar 3 persoane s-au opus dar față de ele se pare că finalizăm problemele; unul dintre ei dorește să i se construiască un drum de acces separat, un pod pentru el de pe drumul de la parcul industrial direct pe terenul lui, ar trebui să facem un drum în aer, imediat după drumul de intrare în parc avem un șanț, apoi avem un drum al comunei, pentru că și ceilalți proprietari trebuie să intre la terenul lor; acest domn dorește peste toate acestea să i se facă un drum separat, ceea ce nici nu am promis, nici nu am fost de acord. În urma negocierii cu proprietarii, care știau că prețul de achiziție la mp este de 4 Euro, pentru care ulterior consiliul cel vechi a luat în acest sens o hotărâre, aici spun că am depășit cumva voința dvs. dar, știind că veți înțelege situația în care era continuarea lucrărilor, mi-am permis să merg până la 4 Euro, dar nu mai mult. Rog, domnilor consilieri, să legalizăm această promisiune făcută și vă mulțumesc pentru înțelegere.

Se supun la vot articolele 1,2 și proiectul de hotărâre, față de care, nefiind obiecții, se aprobă în unanimitate, adoptându-se astfel Hotărârea nr.20/2004.

 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul propriu al Consiliului Județean Mureș, pentru anul 2005

 

D-na președinte Lokodi: Acest plan, așa cum rezultă din expunerea de motive, este un plan pe care noi, Consiliul județean, dorim să prevenim dacă va fi necesar în urma reorganizării organigramei, pe care o vom discuta împreună, în urma modernizării activității Consiliului Județean, dacă vom avea nevoie de majorarea numărului funcționarilor, să fim pregătiți, să avem unde să ne atingem dar nu este obligatoriu să respectăm această mărire a Planului de ocupare a funcțiilor publice, este un plan maximal, pe care legea îl permite.

Se supun la vot articolele 1,2 și proiectul de hotărâre, față de care nefiind obiecții, se aprobă în unanimitate, adoptându-se astfel Hotărârea nr.21/2004.

 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul propriu al Direcției Generale pentru protecția Drepturilor Copilului Mureș, pentru anul 2005

                   S-a aprobat scoaterea lui de pe ordinea de zi, la începutul ședinței.

 

         19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul propriu al Direcției Județene de Asistență Socială Mureș, pentru anul 2005

 

D-l consilier Țintoșan: În comisie am discutat dar noi nu ne-am dat avizul din motive tehnice. Vă rog să  vă uitați în anexă, tabelul nu este bine făcut, de exemplu la primul rând, la totalul general al angajaților, este șters, nu se vede nimic. A trebuit să deduc eu că este vorba de 12 angajați. Numărați, vă rog, coloanele, după 14, urmează iarăși coloana 14. D-l Tatar este aici, noi nu am dat aviz pentru acesta, dimpotrivă, chiar reprezentantul Direcției de Asistență Socială a spus că o să-l refacă.

D-na președinte Lokodi: Eu am un material schimbat.

D-l consilier Tatar: D-l Vasile Covaciu de la Direcția de Asistență Socială a promis la ședința comisiei că va schimba această anexă pentru ședința de astăzi. Avizul este dat cu această condiție. El trebuia să vină azi la noi cu aceste materiale. Avizul a fost dat cu condiția schimbării a două cifre care erau eronat trecute și trebuiau schimbate.

D-l director Pop Liviu, D.J.A.S.: La această comisie a participat juristul nostru, d-l Covaciu Vasile, și eu nu am fost anunțat de această modificare. Per total sunt 17 persoane, dintre care 11 posturi de funcționar public. Sunt angajate 6 persoane pentru aceste funcții publice iar pentru 5 persoane am solicitat aviz pentru anul 2005.

D-na președinte: Cunoașteți legea privind reorganizarea activității și a acestui serviciu și a Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului. De anul viitor vom indica, într-o formă de reorganizare, bolnavii trebuie redistribuiți în centre mai mici și în case familiale, dacă se poate, sau în orice caz în centre unde se asigură condiții europene. Normal, acest serviciu nu va mai putea funcționa cu numărul de personal care este în prezent, pentru că va trebui să diversificăm aceste activități, în raport de persoanele care pot fi recuperate și în raport de persoanele care sunt capabile să muncească și să locuiască în niște centre care pot fi folosite în folosul comunității, și a persoanelor care nu mai pot fi recuperate, care trebuie să fie permanent îngrijite. Iar este o anomalie a funcționarilor și a personalului acestui serviciu și pentru faptul cât prevede legea și normele pentru a duce la bun sfârșit prevederile legii și a acestei activități de reorganizare. D-l Țintoșan, sunteți mulțumit de precizările făcute?

D-l consilier Țintoșan: Rog să supuneți la vot.

D-na președinte supune la vot, separat, articolele 1,2 și proiectul de hotărâre, care, se aprobă cu majoritate de voturi (28) și un vot împotrivă (d-l Țintoșan), adoptându-se astfel Hotărârea nr.22/2004.

 

Se revine la punctul 10 – A.T.O.P.

 

 Comisia de validare revenită în sală între timp, prezintă Procesul-verbal privind desemnarea celor 6 consilieri în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, aflat la dosarul ședinței.

Ca urmare, d-na președinte supune la vot, separat, art.2,3,4 inclusiv proiectul de hotărâre în ansamblu, (primul articol fiind deja aprobat prin vot secret, pe baza opțiunilor din buletinul de vot al fiecăruia), care se aprobă în unanimitate. S-a adoptat astfel Hotărârea nr.15/2004.

 

Se revine la pct.15 - concesiune S.U.R.M.

 

D-na președinte Lokodi (către membri comisiei de validare):  Am reușit să discutăm problema de la punctul 14, cu privire la prelungirea contractului cu SURM. Discuția s-a purtat cu privire la prelungirea contractului. Am avut o propunere, că unii au propus ca acest contract să fie prelungit pe un an iar alții așa cum este prezentat în expunerea de motive, de 2,5 ani. Având în vedere că discuțiile în acest sens au fost epuizate, vă informăm, domnilor membri ai Comisiei de validare, ca să vă puteți și dvs. manifesta votul.

D-l consilier Tatar: Fiind societate comercială, având un buget aferent acestui an, nu se poate face, administrativ nu merge niciodată, poate în societate pe acțiuni. Propun ca termenul să fie până la finele anului 2003.

D-na președinte Lokodi: D-l Ban, doriți să acceptați această propunere, ca până la finele anului 2005 să prelungim contractul?

D-l consilier  Ban: Da, sunt de acord.

Se supune la vot varianta propusă mai sus, respectiv art.1, care, se aprobă în unanimitate.

Supus la vot art.2 se aprobă cu 25 voturi „pentru” și 3 „împotrivă”(d-nii consilieri Țintoșan, Radu, Amza).

Supuse la vot, separat, art.3,4,5 se aprobă cu 28 voturi „pentru” și o „abținere”, a d-lui Țintoșan.

Supus la vot proiectul de hotărâre se aprobă cu 28 voturi „pentru” și unul „împotrivă”, al d-lui Țintoșan, adoptându-se Hotărârea nr.19/2004.

 

20. Informare privind situația juridică a Palatului Administrativ

 

D-na președinte Lokodi: Am dorit să vă prezentăm acest material despre situația juridică a Palatului Administrativ, deoarece problema a fost mediatizată și discutată în presă. Vă rog frumos, să nu înțelegeți că există o luptă între cele două instituții dar și aici este o problemă juridic, care ar trebui să fie clarificată pentru că, de-a  lungul anilor, problema a fost ca un bulgăre, a mers înainte și nimeni nu a reușit să o finalizeze. În prezent, legea prevede că, acolo unde două instituții sunt în același imobil, poate fi administrate și de una și de cealaltă.  În prezent Consiliul Județean  are prevederi bugetare pentru întreținerea și funcționalitatea acestei clădiri. Nu doresc să luăm nici o hotărâre. Dorim doar să vă informăm asupra faptului că am dori să promovăm o hotărâre de Guvern, pentru a clarifica, dacă este posibil, clarificarea situației juridice a acestui imobil. Anul acesta noi suntem ordonatori de credite, noi avem prevederi bugetare, cred că poziția exprimată în presă, în sensul că înțelegem să continuăm această prerogativă era just exprimată. Vă solicit doar ca să fiți de acord să încercăm un demers legal în vederea clarificării situației juridice a clădirii. Dacă cineva dorește totuși să spună o părere în legătură cu această informare?

D-l consilier Socotar: Ați spus că nu este o luptă între Prefectură și Consiliul Județean. Care este proprietarul acestei clădiri în momentul de față?

D-na președinte Lokodi: Prefectura dorește clădirea, normal, dar nu o luați în sens de luptă. Luptă înseamnă când nimeni nu vrea să cedeze, ori noi dorim o soluționare legală, pentru că, indiferent că declarăm că este o luptă, dacă legiuitorul nu pune punctul pe „i”, putem lupta încă 10 ani unul cu celălalt. Este o luptă deșartă, care nu are nici un sens.

D-l consilier Balogh: Eu propun, indiferent dacă este acum administrată de către noi această clădire, acele instituții subordonate, dacă nu-și realizează investițiile lor, până la sfârșitul lunii septembrie facem o recalculare și acei bani pe care ei trebuiau să-i folosească, noi am putea foarte bine să-i folosim la aceste grupuri sociale care au fost începute anul trecut și care, unele dintre ele, arată într-un hal fără de hal. Nu se mai poate așa. Noi am fost și la alte primării, cum ar fi Gyor-Moson-Sopron, dânșii urmează să vină la rându-i la noi și ar fi bine să ne prezentăm, sub acest aspect, la un nivel corespunzător. Trebuie să ne arătăm fața reală care este. Acești bani la investiții, neutilizați sută la sută, că și din anii trecuți au mai rămas, de la Muzeu, de la alte instituții subordonate, trebuie recalculați și folosiți.

D-na președinte Lokodi: Dacă faceți propuneri în acest sens, trebuie să avem și prevederi bugetare, chiar dacă este vorba de reparații.

D-l consilier Balogh: Prevederi bugetare, am spus, din banii care sunt necheltuiți de instituțiile subordonate.

D-na președinte Lokodi: Vom face o analiză și vom vedea ce măsuri luăm.

 

DIVERSE – Interpelări

 

D-l consilier Boloș: Am o foarte scurtă interpelare adresată secretarului general al Consiliului Județean care, din păcate, nu este prezent.

D-na președinte Lokodi: Este prezent d-l Viorel Iosib, directorul Direcției juridice și administrație publică, care îl înlocuiește pe d-l secretar general.

D-l consilier Boloș: Există o  maximă: „Verba volant, scripta manet”, trebuie să fim foarte atenți la documentele scrise. În acest sens, solicit ca în toate documentele scrise ale Consiliului Județean Mureș menționare a numelor persoanelor de etnie română să se facă cu respectarea normelor specifice limbii române și anume: prenumele și apoi numele de familie. Fac excepție de la această regulă listele alfabetice. Deci, se pune prenumele în față: Ioan Togănel, Elena Gâlea ș.a.m.d., iar  persoanele de etnie maghiară își păstrează specificul în care se scriu numele. Eu am verificat Monitorul oficial al județului și am  constatat o inconsecvență pe această linie și de asemenea și alt document. Este o chestiune de care se ține foarte mult și, în același timp, o consecință a respectării limbii române. Vă mulțumesc foarte mult.

D-na președinte Lokodi: O să am grijă să fiu foarte atentă și la această problemă.

D-l consilier Socotar: Probabil că, problema pe care o ridic eu, să fi fost ridicată și de alte persoane, însă, consider că această sală de ședințe este improprie desfășurării ședințelor Consiliului Județean. Am trei argumente pentru aceasta: una,  nu prea avem loc unde să ne punem documentele și d-l Giurgea îmi dă jos dosarul și una-alta; în al doilea rând, eu m-aș simți mult mai bine ca atunci când luăm cuvântul, de exemplu, să nu trebuiască să mă întorc să-l văd pe d-l Suciu sau pe cineva din fracțiunea UDMR, ci să ne privim roată, cu ochii, pe toți cei cu care vorbim și, în al treilea rând, consider că am ajuns la o maturitate a democrației românești în care să nu fie forma asta comunistă de prezidiu și sală.

Aș solicita executivului să analizeze oportunitatea unei săli de ședințe mai adecvate pentru ședințele de lucru ale Consiliului județean. Sigur că da, această sală este foarte frumoasă și foarte bună pentru ședințele de constituire, ședințe festive sau alte manifestări de acest gen.

D-na președinte Lokodi: Unde vedeți că este realizabilă, faceți și propuneri. Dacă faceți o propunere, duceți-o până la bun sfârșit.

D-l consilier Socotar: Nu cunosc. O să umblu puțin prin clădirea Consiliului Județean și o să vin și cu o propunere.

D-l consilier Șopterean: Doamnelor și domnilor, nu vreau să mă depărtez de d-l coleg, suntem peste gard. Aș dori să aduc în discuție, dacă această sală este administrată de Prefectură și de Consiliul Județean - eu așa am înțeles, nu cred că este o pretenție prea mare, nu s-ar putea instala o instalație de climatizare.

D-na președinte Lokodi: Că bine ziceți, dar atunci să vă luați adio de la mine, că de trei luni sufăr de rinită din cauza aerului condiționat. Ceea ce este benefic pentru mine este moartea. Este adevărat că nici curentul în care stăm nu este bun dar vom putea să analizăm numai împreună cu Prefectura. Știți că este un monument istoric și a strica aspectul unui monument istoric, afară, cu instalație de aer condiționat, este nepermis.

Palatul Culturii nu va avea afară sistemul de aerisire.

D-l consilier Șopterean: Zilele trecute citeam în careva cotidian al nostru că la Consiliul Județean, chiar dacă sunt puse firmele în limba română și limba maghiară, nu sunt drapele, chiar dacă există suport pentru acestea.

D-na președinte Lokodi: V-aș ruga să ieșiți și să vedeți. Am discutat și cu d-l prefect. Era vorba de intrările laterale. Nici Primăria nu are la intrările laterale. Deci, să-mi fie cu iertare, domnule Lădariu, pentru aceasta nu v-am mai sunat că a apărut acest articol în ziarul Cuvântul liber dar, nici o problemă, am luat măsuri imediate pentru ca toată clădirea să fie împodobită și lateral.

D-l consilier Șopterean: Corect, ați spus cuvântul „împodobit” care vine să spună totul despre această clădire.

D-na președinte Lokodi: În fața clădirii sunt două locuri de drapele: unul pentru Prefectură și unul pentru Consiliul Județean. Vom avea și pentru porțile laterale.

D-l consilier Șopterean: Astăzi, de exemplu, nu erau puse drapelele, pe lateral.

D-na președinte Lokodi: De ieri am dat dispoziție și am aflat că d-l Bonta este după drapele. D-l Bonta a fost plecat după drapele. Domnul Bonta, de ce nu s-au montat încă drapelele?

D-l Bonta, șeful Serviciului administrativ: Mâine, la prima oră vor fi montate aceste drapele, nu s-au montat încă pentru că erau pline de praf și le-am dat la curățat.

D-l consilier Șopterean s-a declarat mulțumit de răspunsul primit.

D-l consilier Lădariu: Doamna președintă, doamnelor și d-lor consilieri, Lucian Blaga spunea clar că, la noi, dacă este un gând, trebuie dus până la capăt.

 În privința drapelelor, acolo unde au mai fost drapele se pun, d-l Bonta a fost ieri la mine, am discutat, se  pun două drapele: al României și al Uniunii Europene, este clar.

În privința clădirii este o tradiție. Este bine să ne ținem ședințele în Consiliul Județean. Sala este bună și este potrivită. Rămânem așa cum suntem că e bine. Cu o propunere: dacă vrem să ne vedem la față, putem vorbi și de la microfonul din față.

D-l consilier Sămărghițan: Două probleme am de susținut aici: una, analizată de executiv - și mă refer aici la președinte și vicepreședinți, în situația în care se poartă anumite negocieri, anumite discuții cu unități, subunități din subordinea Consiliului Județean, care vizează protecția socială, probleme de sănătate sau alte aspecte, aș dori să se facă un obicei ca, automat, să fim și noi invitați, cei care ne pricepem în domeniul acesta sau știm poate câteodată mai mult decât din restul colegilor, sau poate chiar din colegii din fața noastră. Nu vrem să ne supraestimăm dar e bine ca unele lucruri să le știm, să luăm la cunoștință anumite aspecte juridice care sunt în spatele unor solicitări al unor colegi de medici sau de cadre medicale, în așa fel ca mesajul nostru să fie corect dus mai departe atât în zona alegătorilor, sau în zona presei,  sau în zona informațiilor care trebuie să vină cu competență  din partea noastră.

D-na președinte Lokodi: Am înțeles la ce vă referiți, problema nu este rezolvată, finalizată, știe și d-l Giurgea, urmează să avem o întrevedere. Nu este finalizată, d-l Giurgea m-a căutat tocmai cu această problemă, ca să fie și consilierii care sunt în acele comisii de specialitate prezenți, vom avea săptămâna viitoare o întrevedere.

D-l consilier Sămărghițan: Vrem să sprijinim, pentru că sunt probleme delicate și cu școlile speciale.

D-na președinte Lokodi: Vom da în presă un comunicat legat de această problemă, nu-l dezvoltați, vă rog frumos, tocmai ca să fim loiali, am înțeles mesajul, veți fi invitat.

D-l consilier Sămărghițan: Dacă se poate afla, dorim să știm, atribuțiile d-lor vicepreședinți, în așa fel încât să nu greșim cu anumite mesaje, să nu amestecăm atribuțiile celor două posturi. Eu, personal nu știu, nici alți colegi, segmentele atribuțiilor celor doi vicepreședinți, cum au fost împărțite. Când se va ști, dorim să fim și noi informați, ca să fim și noi în cunoștință de cauză.

D-l vicepreședinte Frătean: Pot să răspund pe loc. Chiar în ședința trecută am stabilit că peste una sau două ședințe vom veni cu eventuale modificări la structura organizatorică a Consiliului Județean așa cum a fost ea în mandatul trecut. Atunci, d-l Groza, a păstrat domeniul de activitate pe care l-a avut ultima dată, iar eu am preluat zona vicepreședintelui care a părăsit acest consiliu. Probabil, că la ședința viitoare, dacă va fi cazul, vom veni cu propuneri de modificare la organigramă, veți ști din timp. Vă rugăm să veniți, dacă aveți orice fel de probleme, indiferent de specialitate, va trebui să vă dăm un răspuns, dacă nu le vom ști soluționa, vă vom pune în legătură cu cei care trebuie.

D-l consilier Giurgea: Dați-mi voie să fac o glumă, cred că nu este destul de acră, și câinii se satură cu firimiturile de la masa stăpânilor lor. Eu am spus și în legislatura trecută, o spun și acum, v-aș ruga să puneți mai multă apă pe masă, să putem bea și noi.

D-na președinte Lokodi: Într-adevăr este o lipsă a noastră. Vă promit că la ședința viitoare vom avea separat o masă, lateral, cu cafea și apă.

D-l consilier Giurgea: În privința aerului condiționat, nu mai e cazul să-l punem, pentru că vreau să avem președinte în continuare.

Mai avem o problemă, legată de plecările în străinătate. Nu este la latitudinea dvs. dar vreau să vă spun, cu foarte mult respect, că sunt persoane care și în legislatura trecută, de exemplu subsemnatul și d-l Antonie, nu am fost niciodată plecați pe banii Consiliului Județean. Nu este corect și nici colegial ca unii să plece din țară tot timpul iar alții deloc.

D-na președinte Lokodi: Vă spun sincer că nu voi pleca, până ce nu vor pleca în delegație toți consilierii.

D-l consilier Giurgea: De acest lucru doresc să țineți cont pe viitor.

D-na președinte Lokodi: Acum avem iarăși un buget restrâns, dacă la rectificarea bugetului vom vota împreună ca acei 1,5 miliarde lei, care s-au cheltuit și care nu e mult, pentru că, de obicei o ieșire este 400 - 500 Euro, deci 1,5 miliarde nu este mult, dvs. trebuie să decideți până unde ne putem extinde. Momentan sunt 5 invitații la care nu am dat curs.

D-l consilier Giurgea: Vă mulțumesc și consider că ați condus ședința foarte bine și noi nu avem nimic cu femeile.

D-l consilier Veress: În legislațiile trecute, fiecare consilier a primit tabelul cu toți consilierii, cu adresa și numerele de telefon. Eu am spus că în legislația trecută. Am spus că ar fi bine ca și în legislația aceasta să primim acest tabel nominal cu toți consilierii, adresa, locul de muncă ș.a.m.d.

La fel și cu lista primarilor și eventual a primăriilor.

D-na președinte Lokodi: Dar domnilor, vă spun un secret: avem un site, cine se pricepe puțin la calculator și la Internet, intrați puțin pe site-ul nostru, aveți toate datele și le listați. Mai mult, avem pe site, la „comunicări” ,sus, în fiecare zi ce face operativul, cu lux de amănunte și cu o deschidere totală. Tot pe site-ul nostru găsiți toate hotărârile noastre pe care le adoptăm imediat, în momentul în care sunt definitivate, nu trebuie să așteptați atâta. Avem: www.cjmureș.ro. Vizită plăcută pe site. Vă mulțumesc frumos, închidem ședința.

Lucrările ședinței s-au încheiat la orele 17.00.

 

 

                                                              p. SECRETAR GENERAL

       PREȘEDINTE                                          Director D.J.A.P.

 

             Lokodi Edita Emöke                                        Viorel Iosib

 

 

 

                                               CONSILIERI

 

 

 

 

 

Întocmit: Olimpia Feier

              Viorica Mărgăraș

Văzut:      Delia Belean

Șef serviciu: Aurica Moldovan