Sorry, your browser doesn't support Java(tm).
 


     A történelem során Maros megye,mely a területét átszelõ Maros folyótól nyerte nevét,változatos határok között volt meghatározható. Jellegzetesen erdélyi vidék ez: földrajzi, történelmi, néprajzi, népességi sokszínûség hordozója.

      Az Erdélyi Vajdaság, késõbb, Mohács után, a független Erdélyi fejedelemség részeként Marosszéknek nevezték, de volt Maros-Torda vármegye része is a mai terület kisebb-nagyobb módosulásokkal. Lakói gazdagították Erdély értékeit, ismerték és megtanulták tisztelni egymás szokásait, nyelvét, dalait, szellemi értékeit.
     A mûvelõdési intézmények, az egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése, a mûemlékek felújítása és állaguk megõrzése, az Erdélyben honos tolerancia ápolása továbbra is elsõrendû feladat marad a mindenkori oktatók, de a helyhatóságok számára is.
 
Copyright (C) 2004 Maros Megyei Tanacs