Sorry, your browser doesn't support Java(tm).
 
   
Konyvtarak
   
Allami filharmonia
   
Nepi kultura
   
Megyei Muzeum
 
Regeszet-tortenelem
Muveszet
Termeszettudomanyok
Etnografia es nepi muveszet
   
   

     A Marosvásáhelyi Megyei Múzeum megalapítója Aurel Filimon, akit a marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 1921. május 1-én nevezett ki a múzeum felügyelõjének. Akkoriban a múzeum csak egy régészeti gyûjteménnyel rendelkezett, amely még 1882-ben Kovács Ferenc tiszteletes jóvoltából került a múzeum tulajdonába, t.i. utóbbi Deák Farkas történésszel együtt kutatóásatásokat végzett a római településként számontartott Keresztúron. Ismert volt abban az idõben Teleki Domokos is, aki régészeti maradványok gyûjtésével foglalkozott Gernyeszegen. A megyében létezett ekkortájt még egy múzeum Apoldon, amely a szebeni Bruckenthal múzeum utánzataként készült és saját bútor-, kerámia- és iratgyûjteménnyel rendelkezett. Ugyanakkor említésre méltó a Kultúrpalota 1913-ban létesített képtára is.
     1921-ben, a marosvásárhelyi múzeumnak volt egy Aurel Filimon által létesített régészeti gyûjteménye, valamint egy néprajzi és népmûvészeti gyûjteménye. Ezekbõl a gyûjteményekbõl rendezték meg a Kultúrpalota elsõ állandó kiállításait, melyek 1934-ben nyíltak meg a nagyközönség számára. Ma már a Megyei Múzeumnak több részlege is van (régészet - történészet, képzõmûvészet, természettudomány, néprajz és népmûvészet).
     A megyében mûködik még ezenkívül egy Történeti Múzeum Segesváron, egy Néprajzi Múzeum Régenben és egy Történeti Múzeum Dicsõszentmártonban. Vannak továbbá emlékházak, egyházi múzeumok és magángyûjtemények.
     A múzeumi gyûjtemények a nemzeti kultúra legértékesebb darabjait képezik. Évrõl évre gyarapszik a múzeumi tárgyak száma gyûjtések, szerzemények és adományok révén. A múzeum szakavatott személyzete tudományos kutatókból, múzeológusokból, konzervátorokból és restaurátorokból tevõdik össze.
     A múzeum vagyonát képezõ tárgyakat állandó, ideiglenes vagy vendégkiállításokon, nemzeti tudományos ülésszakokon, a "Marisia" évkönyv régészetnek és történészetnek, néprajznak és népmûvészetnek illetve természettudományoknak szentelt hasábjain valamint más hazai szakfolyóiratokban ismertetik.
     A múzeum nyitva tartási idõszaka hétköznaponként 9,00-tõl 16,00-ig, szombaton 9,00-tõl 14,00-ig és vasárnap 9,00-tõl 13,00-ig. Hétfõn minden múzeum zárva tart.

 
Copyright (C) 2004 Maros Megyei Tanacs