ROMÁNIA
MAROS MEGYE
MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

 

1 sz. R E N D E L K E Z É S
2005 január 6
mely az 50 / 1991 sz.Törvény bizonyos intézkedéseinek alkamazására vonatkozik, azaz épitkezési munkálatok elvégzésének engedélyezére

 

A Maros Megyei Tanács Elnöke,
Figyelembe véve az 50 / 1991sz.Törvény 4-es és 5 szakaszainak előirányzatait, melyek az épitkezési munkálatok engedélyezésére vonatkoznak, modósitva a 401 / 2003 sz.Törvény és a 122 / 2004 sz.Sürgösségi Határozat által ,
A 215 / 2001 sz. Helyi Közigazgatási Törvény, 1 bekezdésének, 117 sz. alapján,

Elrendeli :

1.Szakasz. 2005 január 17-töl kezdve, a Maros Megyei Tanács Elnöke fogja kiadni az épitkezési engedélyeket, a polgármesterek jováhagyásával, kizárolag az 50 / 1991 sz. Törvény 4 sz. foglalt épitkezésekre, melyeket a következö képpen végzik :
1. olyan területeken, melyek meghaladják egy közigazgatási-területi egység határait,
2. a községek kűlsőségét,

2.Szakasz. A szakfelépités,megalakitva a Területrendészet ésVárosrendészeti Osztály által, a Megyei Tanács saját apparátusából , 2005 január 17-töl kezdve kibocsát egyedi engedélyezést, valamint megszerzi, a kérelmezö nevében, a szügséges jováhagyásokat, melyek szűgségesek a közhasznossági felszereléshez való bekötéshez, a kölekedési utakhoz való bekötés, Tüzvédelem, Polgári Védelem, Környezetvédelem és a lakoság Egéssége.

3.Szakasz. A Területrendészet és Varosrendészeti Osztály folyó év januárban, elölépteti a Megyei tanács határozat tervezetét, mely alapján megállapitják munkatipusokra az illetékeket, arányban a szügséges engedélyek számával, a törvény értelmében.

4.Szakasz. Jelen rendeletet a helyi sajtóban jelenik meg és a megyei helyi tanácsoknak közlik, tudómásra vétel végett.

5.Szakasz. Jelen rendelekezés elöirányzatainak alkalmazásával a Területrendészet és Varosrendészeti Osztály felel.

 

E L N Ö K
Lokodi Edita Emöke
  Láttamozva a törvényességért,
F Ö T I T K Á R
Toganel Ioan