R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 21
din 24 martie 2011
pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Asociația "Baschet Club Mureș" în vederea organizării Finalei Cupei României 2011

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere Expunerea de motive nr. 4528/ 24.03.2011 a Direcției Economice și adresa cu nr. 4397/ 22.03.2011 a Asociației "Baschet Club Mureș,"
În conformitate cu art.91, alin. (1) lit."e" și alin. (6), lit."a" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art.97, alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,
Ținând seama de prevederile art.43, alin.(8) și (10) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Mureș aprobat prin Hotărâre a Consiliului Județean Mureș nr.116/2006,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă cooperarea între Consiliul Județean Mureș și Asociația "Baschet Club Mureș" pentru organizarea Finalei Cupei României 2011, în condițiile prevăzute de Convenția de cooperare cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Doamna Lokodi Edita Emőke, președintele Consiliului Județean Mureș, se împuternicește cu semnarea Convenției de cooperare prevăzute la art.1.
Art.3. De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund Direcția Economică și Asociația "Baschet Club Mureș".
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Asociației "Baschet Club Mureș", cu sediul în Tîrgu Mureș, Str. L.Rebreanu, Nr.29 A, loc. Tîrgu-Mureș, județul Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.4528/ 24.03.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Asociația "Baschet Club Mureș" în vederea organizării Finalei Cupei României 2011

Prin adresa cu nr.4397/22.03.2011, Asociația "Baschet Club Mureș" solicită Consiliului Județean Mureș sprijin pentru organizarea Finalei Cupei României 2011.
Asociația "Baschet Club Mureș", cu sediul în Tîrgu-Mureș, Str. L.Rebreanu, Nr. 29/A, desfășoară activități cu caracter sportiv - baschet, oferind sportivilor posibilitatea de a alege o formă de evoluție individuală și de grup, promovând spiritul de competiție și compactarea unei echipe profesioniste. De asemenea, asociația sportivă organizează stagii de pregătire și cantonamente în vederea antrenării sportivilor pentru competițiile interne și internaționale, aplicând și strategii pentru descoperirea aptitudinilor și talentelor sportive în școli.
Dezvoltarea activităților întreprinse până în prezent, precum și vizibilitatea Județului Mureș ar putea cunoaște o nouă și importantă deschidere competițională și de promovare, având în vedere premiera desfășurării Finalei Cupei României la Tîrgu-Mureș.
Cu reale șanse la câștigarea unei medalii, echipa mureșeană ar putea asigura participarea în Playoff-ul Campionatului Național - Divizia A și Cupa Europei Centrale în anul competițional 2011-2012, intrând în competiție alături de cele trei echipe finaliste din Ploiești, București și Mediaș.
Prin profesionalismul sportivilor și al organizatorilor Asociația "Baschet Club Mureș", pe baza rezultatelor obținute echipa mureșeană se situează în clasament pe poziția a patra. Astfel, desfășurarea Finalei Cupei României ar reunit la Tîrgu Mureș peste 2500 de spectatori din țară și străinătate/zi, concentrând în acțiune cel puțin mas-media locală și națională.
În anexa nr.1, la adresa mai sus menționată s-a prezentat programul conceput pentru participanții la activitatea sportivă amintită, evidențiind etapele pe care le presupune manifestarea: cazarea participanților și a personalităților invitate, asigurarea meselor pentru perioada celor 5 zile de ședere în Tîrgu Mureș, vizitarea unor obiective turistice, prezentând costurile estimative ale activităților desfășurate.
Astfel, costurile pe care le implică organizarea acestei manifestări sportive, se ridică la o valoare estimativă de - 210.500 lei, sumă detaliată de către Asociația "Baschet Club Mureș" pe 6 categorii de cheltuieli, la care se adaugă 100 de buc. hărți ale județului Mureș, așa cum rezultă din anexa nr.2. Menționăm că manifestarea este susținută de mai multe persoane juridice - Primăria Tîrgu Mureș, CIS Gaz România, Toyota România și alțe organizații.
Având în vedere oportunitatea promovării județului Mureș din punct de vedere cultural și turistic, și prevederile art. art.91 alin.(6) lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, potrivit cărora consiliile județene pot încheia convenții de cooperare cu alte persoane juridice, în vederea finanțării și realizării unor acțiuni comune, vă rugăm să aprobați participarea Consiliului Județean Mureș, potrivit proiectului de hotărâre alăturat și convenției care face parte integrantă din acesta, urmând ca în calitate de co-organizator, Consiliul Județean Mureș să contribuie cu suma de 100.000 lei, sumă cu care se va diminua prevederea bugetară pentru 2011 la "Proiecte sport - sport de performanță".

 

DIRECTOR ECONOMIC
Bartha Iosif

 

VAZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Arpád