ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN
DIRECTIA GENERALA BUGET FINANTE
SI ASISTENTA ECONOMICA
Nr. 1763/27.02.2003


EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarâre privind participarea Consiliului Judetean Mures ca membru fondator in Asociatia Judeteana pentru Dezvoltare Montana Mures - "AJDM MURES"


Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Agentia Nationala a Zonei Montane ne face cunoscut prin adresa nr. 130489/14.10.2002 ca domnul ing.Virag Gyorgy - presedintele Consiliului Judetean Mures a fost ales membru de drept al Consiliului National al Muntelui, judetul nostru fiind un judet cu 83 de localitati cuprinse in zona montana.
Prin Ordinul Prefectului nr. 425/15 august 2002, modificat ulterior cu Ordinul nr. 612/21.10.2002, s-a constituit Comitetul Judetean pentru Anul International al Muntelui 2002.
Cu scopul declarat de sprijin pentru crearea conditiilor necesare unei dezvoltari durabile in zona montana, in data de 29 august 2002, in localitatea Deda s-au intrunit reprezentantii institutiilor nominalizate in Ordinul Prefectului nr. 425/2002, ai asociatiilor si ai locuitorilor din zona montana si au constituit Forumul Montan Mures.
Forumul Montan Mures la prima sesiune care a avut loc in 29.10.2002 in satul Idicel Padure a luat in discutie, printre altele, urmatoarele probleme:
- politica României privind dezvoltarea durabila a zonei montane;
- politica Uniunii Europene privind sustinerea mediului rural montan;
- demersul Forumului Montan Mures privind parteneriatul cu: S.U.A.I.A. (Serviciul de Utilitate Agricola Intercamerala de Agricultura) din Muntii Pirinei - Franta si U.P.R.A. (Unitatea de Selectie si Promovare a Rasei de Bovine Gasconne), si a concluzionat ca pentru sustinerea dezvoltarii durabile a zonei montane si crearea unor premise institutionalizate in vederea continuarii si concretizarii parteneriatului cu Departamentul Aude - Franta, se impune constituirea unei asoiciatii pentru zona montana la nivel judetean.
In acest sens s-a stabilit un grup de initiativa format din reprezentanti ai Prefecturii Judetului Mures, Consiliului Judetean, Directia Generala pentru Agricultura si Industrie Alimentara Mures, OJCA Mures, SC PCOC Reghin, urmând ca acest colectiv sa pregateasca statutul pentru viitoarea asociatie a zonei montane.
In luna ianuarie a.c. grupul de lucru s-a intrunit la sediul Directiei Agricole Mures si a prezentat proiectul de statut care urma sa mai fie imbunatatit si conform acestui proiect de statut s-a convenit sa se propuna participantilor la sedinta de constituire a asociatiei ca institutiile: Prefectura, Consiliul Judetean, Directia Agricola, OJCA, SC PCOC, FAER, sa faca parte din Consiliul director ca membri fondatori, urmând ca acest aspect sa fie supus la vot.
Conform proiectului de statut anexat la prezentul referat, asociatia urmeaza sa se numeasca Asociatia Judeteana pentru Dezvoltare Montana Mures - "AJDM MURES", având ca scop si obiective urmatoarele:
Scop: contributia la dezvoltarea generala a comunitatilor montane din judetul Mures, sprijinirea populatiei acestor zone, in vederea crearii unor structuri profesionale viabile, capabile de a sustine si promova cauza si interesele locuitorilor din zona montana.
Obiective:
- sprijinirea dezvoltarii economice educationale si culturale a comunitatilor montane;
- promovarea produsului montan de calitate (produse si servicii);
- atragerea unor surse de finantare necesare implementarii unor proiecte de dezvoltare durabila in zonele de referinta;
- facilitarea schimburilor de experienta si crearea de legaturi tip parteneriat intre institutii si organizatii nationale si internationale implicate in dezvoltarea zonelor montane;
- sustinerea crearii asociatiilor profesionale in zona de munte.
Conform proiectului de statut taxa de inscriere pentru institutii este de 500.000 lei iar cotizatia anuala este de 1.200.000 lei, cotizatia urmând sa fie actualizata anual, in functie de inflatie, de catre consiliul director al asociatiei.
Conform celor prezentate, propunem aprobarea participarii Consiliului Judetean Mures, ca membru fondator, la constituirea AJDM Mures si alocarea sumei de 1.700 mii lei pentru taxa de inscriere si cotizatia anuala.


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Albu Emil

VAZUT
VICEPRESEDINTE
Groza EmilROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN
COMISIA PENTRU SERVICII PUBLICE,
COMERT SI PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 2580/24.03.2003

A V I Z

Comisia pentru servicii publice, comert si protectia consumatorilor, intrunita in sedinta din 24.03.2003 avizeaza favorabil proiectul de hotarâre privind participarea Consiliului Judetean Mures ca membru fondator in Asociatia Judeteana pentru Dezvoltare Montana Mures - "AJDM MURES"

PRESEDINTE
Veress Adam

SECRETAR
Pipas Florin