ROMÂNIA

 

 

 

 

ANEXA NR.1 la Hotărârea nr.21

JUDEȚUL MUREȘ

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENUMIREA

Cod

Cod

Buget

Influență

Buget

INDICATORILOR

rând

indicat.

2003

 

rectificat

0

1

2

4

5

6

VENITURI TOTAL (rd.2+72+80+91+95)

01

00.01

423,062,163

87,456,131

510,518,294

VENITURI PROPRII-TOTAL (rd.3+55+60)

02

48.02

13,563,893

500,000

14,063,893

I. VENITURI CURENTE (rd.4+33)

03

00.02

12,563,893

0

12,563,893

A. VENITURI FISCALE (rd.5+25)

04

00.03

8,363,893

3,250,000

11,613,893

A1. IMPOZITE DIRECTE (rd.6+7+17+18+21)

05

00.04

8,363,893

-5,863,893

2,500,000

ALTE IMPOZITE DIRECTE (rd.22 la 24)

21

08.02

8,363,893

-5,863,893

2,500,000

Alte încasări din impozite directe

24

08.02.30

8,363,893

-5,863,893

2,500,000

A2. IMPOZITE INDIRECTE (rd.26+27)

25

13.00

0

9,113,893

9,113,893

ALTE IMPOZITE INDIRECTE (rd.28 la 32)

27

17.02

0

9,113,893

9,113,893

Alte încasări din impozite indirecte

32

17.02.30

0

9,113,893

9,113,893

B. VENITURI NEFISCALE (rd.34+35+45)

33

20.00

4,200,000

-3,250,000

950,000

VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUȚIILE PUBLICE (rd.36 la 44)

35

21.02

750,000

-750,000

0

Alte venituri de la instituțiile publice

44

21.02.30

750,000

-750,000

0

DIVERSE VENITURI (rd.46 la 54)

45

22.02

3,450,000

-2,500,000

950,000

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate, potrivit dispozițiilor legale

47

22.02.03

100,000

 

100,000

Restituiri din fonduri din finanțarea bugetară locală a anilor precedenți

48

22.02.05

700,000

 

700,000

Venituri din concesiuni și închirieri

50

22.02.07

150,000

 

150,000

Încasări din alte surse

54

22.02.30

2,500,000

-2,500,000

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.56)

55

30.00

1,000,000

0

1,000,000

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI (rd.57 la 59)

56

30.02

1,000,000

0

1,000,000

Venituri din privatizare

59

30.02.04

1,000,000

 

1,000,000

Donații și sponsorizări

67

31.02.08

0

500,000

500,000

IV. PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT(rd.73 la 75)

72

 

409,498,270

1,810,000

411,308,270

SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ PENTRU BUGETELE LOCALE

74

33.02

59,381,700

0

59,381,700

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru învățământul special

 

 

24,851,700

 

24,851,700

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru învățământul

primar și gimnazial (lapte și corn)

34,530,000

 

34,530,000

COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (rd.76 la 79)

75

34.02

350,116,570

1,810,000

351,926,570

Cote defalcate din impozitul pe venit

76

34.02.01

96,000,000

1,810,000

97,810,000

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

77

34.02.02

128,452,570

 

128,452,570

Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale

79

34.02.04

125,664,000

 

125,664,000

VI. SUBVENȚII (rd.81+88)

80

37.00

0

85,146,131

85,146,131

SUBVENȚII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT (rd. 82 la 87)

81

37.02

0

85,146,131

85,146,131

Subvenții primite de bugetele locale pentru drumuri județene, comunale

și pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi în localitățile rurale și urbane

85

37.02.08

0

40,646,131

40,646,131

Subvenții primite de bugetele locale pentru finanțarea drepturilor acordate

persoanelor cu handicap

86

37.02.09

0

40,000,000

40,000,000

Subvenții primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local

87

37.02.12

0

4,500,000

4,500,000

CHELTUIELI TOTAL (rd.161+173+289+318+379+395+406+415+424+446+459+465)

101

50.02

423,062,163

87,456,131

510,518,294

A. CHELTUIELI CURENTE (rd.163+174+291+319+381+408+426+438+467)

102

01

377,659,163

83,086,131

460,745,294

CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.164+175+292+320+382+468)

103

02

110,755,669

1,250,000

112,005,669

CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII (rd.165+176+293+321+383+469)

104

20

159,073,317

52,961,131

212,034,448

SUBVENȚII (rd.166+177+294+322+470)

105

34

63,503,092

0

63,503,092

Subvenții (rd.167+178+295+323+471)

106

35

63,503,092

0

63,503,092

Alocații de la buget pentru instituțiile publice (rd.168+179+296+324+472)

107

35.01

63,503,092

0

63,503,092

TRANSFERURI (rd.180+298+326+384+409+473)

109

38

44,327,085

28,875,000

73,202,085

Transferuri neconsolidabile (rd.181+299+327+385+474)

113

40

44,327,085

28,875,000

73,202,085

Alte transferuri (rd.191+301+330+387+476)

126

40.80

44,327,085

28,875,000

73,202,085

B. CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.169+194+302+331+388+477)

138

69

25,065,000

4,370,000

29,435,000

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.170+195+303+332+389+478)

139

70

25,065,000

4,370,000

29,435,000

Investiții ale instituțiilor publice (rd.171+196+304+333+390+479)

140

72

12,865,000

-130,000

12,735,000

Investiții ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat (rd.305+334+480)

141

73

12,200,000

4,500,000

16,700,000

D. REZERVE (rd.461)

158

89

20,338,000

0

20,338,000

REZERVE (rd.462)

159

90

20,338,000

0

20,338,000

Rezerve (rd.463)

160

91

20,338,000

0

20,338,000

I. SERVICII PUBLICE GENERALE - TOTAL (rd.162)

161

 

41,272,670

0

41,272,670

AUTORITĂȚI PUBLICE (rd.172)

162

51.02

41,272,670

0

41,272,670

CHELTUIELI CURENTE (rd.164 la 166)

163

01

37,172,670

0

37,172,670

CHELTUIELI DE PERSONAL 

164

02

27,000,000

 

27,000,000

CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII  

165

20

10,172,670

 

10,172,670

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.170)

169

69

4,100,000

0

4,100,000

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.171)

170

70

4,100,000

0

4,100,000

Investiții ale instituțiilor publice 

171

72

4,100,000

 

4,100,000

Autorități executive

172

51.02.05

41,272,670

 

41,272,670

III.CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE - TOTAL (rd.197+219+228+256)

173

 

251,875,157

40,200,000

292,075,157

CHELTUIELI CURENTE (rd.198+220+229+257)

174

01

248,025,157

40,100,000

288,125,157

CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.199+221+230+258)

175

02

83,755,669

1,250,000

85,005,669

CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII (rd.200+222+231+259)

176

20

73,530,896

10,850,000

84,380,896

SUBVENȚII (rd.201+232+260)

177

34

63,503,092

0

63,503,092

Subvenții (rd.202+233+261)

178

35

63,503,092

0

63,503,092

Alocații de la buget pentru instituțiile publice (rd.203+234+262)

179

35.01

63,503,092

0

63,503,092

TRANSFERURI (rd.204+235+263)

180

38

27,235,500

28,000,000

55,235,500

Transferuri neconsolidabile (rd.205+236+264)

181

40

27,235,500

28,000,000

55,235,500

Alte transferuri (rd.208+240+271)

191

40.80

27,235,500

28,000,000

55,235,500

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.209+223+241+274)

194

69

3,850,000

100,000

3,950,000

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.210+224+242+275)

195

70

3,850,000

100,000

3,950,000

Investiții ale instituțiilor publice (rd.211+225+243+276)

196

72

3,850,000

100,000

3,950,000

ÎNVĂȚĂMÂNT (rd.212 la 218)

197

57.02

63,718,470

0

63,718,470

CHELTUIELI CURENTE (rd.199 la rd.201+204)

198

01

63,418,470

0

63,418,470

CHELTUIELI DE PERSONAL

199

02

25,109,237

 

25,109,237

CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

200

20

38,309,233

 

38,309,233

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.210)

209

69

300,000

0

300,000

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.211)

210

70

300,000

0

300,000

Investiții ale instituțiilor publice

211

72

300,000

 

300,000

Învățământ primar și gimnazial

213

57.02.03

34,530,000

 

34,530,000

Învățământ special

217

57.02.08

29,188,470

 

29,188,470

CULTURĂ, RELIGIE ȘI ACȚIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ȘI DE TINERET (rd.244 la 255)

228

59.02

101,480,991

0

101,480,991

CHELTUIELI CURENTE (rd.230 la 232+235)

229

01

100,430,991

0

100,430,991

CHELTUIELI DE PERSONAL

230

02

6,750,882

 

6,750,882

CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

231

20

2,941,517

 

2,941,517

SUBVENȚII (rd.233)

232

34

63,503,092

0

63,503,092

Subvenții (rd.234)

233

35

63,503,092

0

63,503,092

Alocații de la buget pentru instituțiile publice

234

35.01

63,503,092

0

63,503,092

TRANSFERURI (rd.236)

235

38

27,235,500

0

27,235,500

Transferuri neconsolidabile (rd.237 la 240)

236

40

27,235,500

0

27,235,500

Alte transferuri

240

40.80

27,235,500

 

27,235,500

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.242)

241

69

1,050,000

0

1,050,000

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.243)

242

70

1,050,000

0

1,050,000

Investiții ale instituțiilor publice

243

72

1,050,000

 

1,050,000

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale și județene

244

59.02.03

9,476,076

 

9,476,076

Muzee

245

59.02.04

7,905,534

 

7,905,534

Teatre și instituții profesioniste de spectacole și concerte

246

59.02.05

46,493,077

 

46,493,077

Școli populare de artă

247

59.02.06

2,012,130

 

2,012,130

Centre de conservare și de valorificare a tradiției și creației populare

250

59.02.10

1,266,323

 

1,266,323

Culte religioase

252

59.02.15

27,235,500

 

27,235,500

Alte instituții și acțiuni privind cultura, religia și activitatea sportivă

și de tineret

255

59.02.50

7,092,351

 

7,092,351

ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE ȘI INDEMNIZAȚII (rd.277 la 288)

256

60.02

86,675,696

40,200,000

126,875,696

CHELTUIELI CURENTE (rd.258 la 260+263)

257

01

84,175,696

40,100,000

124,275,696

CHELTUIELI DE PERSONAL

258

02

51,895,550

1,250,000

53,145,550

CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

259

20

32,280,146

10,850,000

43,130,146

Alte transferuri

271

40.80

0

28,000,000

28,000,000

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.275)

274

69

2,500,000

100,000

2,600,000

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.276)

275

70

2,500,000

100,000

2,600,000

Investiții ale instituțiilor publice

276

72

2,500,000

100,000

2,600,000

Centre de îngrijire și asistență

277

60.02.02

500,000

 

500,000

Centre de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap

279

60.02.04

500,000

 

500,000

Asistență socială în caz de invaliditate

283

60.02.10

0

40,200,000

40,200,000

Servicii publice specializate pentru protecția copilului

285

60.02.41

85,675,696

 

85,675,696

IV. SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (rd.290)

289

 

9,200,000

0

9,200,000

SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ ȘI LOCUINȚE (rd.306 la 317)

290

63.02

9,200,000

0

9,200,000

Alte transferuri

301

40.80

0

500,000

500,000

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.303)

302

69

9,200,000

-500,000

8,700,000

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.304+305)

303

70

9,200,000

-500,000

8,700,000

Investiții ale instituțiilor publice

304

72

3,500,000

-500,000

3,000,000

Investiții ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat

305

73

5,700,000

 

5,700,000

Alimentări cu apă, stații de epurare pentru ape uzate, colectoare,stații de pompare

311

63.02.09

6,700,000

 

6,700,000

Alte acțiuni privind servicii, dezvoltarea publică și locuințe

317

63.02.50

2,500,000

 

2,500,000

V. ACȚIUNI ECONOMICE (rd.335+346+366)

318

 

95,245,861

45,146,131

140,391,992

CHELTUIELI CURENTE (rd.336+347+367)

319

01

88,745,861

40,646,131

129,391,992

CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII (rd.338+349+368)

321

20

71,654,276

40,646,131

112,300,407

TRANSFERURI (rd.354+369)

326

38

17,091,585

0

17,091,585

Transferuri neconsolidabile (rd.355+370)

327

40

17,091,585

0

17,091,585

Alte transferuri (rd.357+372)

330

40.80

17,091,585

0

17,091,585

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.339+358+373)

331

69

6,500,000

4,500,000

11,000,000

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.340+359+374)

332

70

6,500,000

4,500,000

11,000,000

Investiții ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale și

societăților comerciale cu capital majoritar de stat (rd.361)

334

73

6,500,000

4,500,000

11,000,000

TRANSPORTURI ȘI COMUNICAȚII (rd.362 la 365)

346

68.02

95,245,861

45,146,131

140,391,992

CHELTUIELI CURENTE (rd.348 la 350+354)

347

01

88,745,861

40,646,131

129,391,992

CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

349

20

71,654,276

40,646,131

112,300,407

TRANSFERURI (rd.355)

354

38

17,091,585

0

17,091,585

Transferuri neconsolidabile (rd.356+357)

355

40

17,091,585

0

17,091,585

Alte transferuri

357

40.80

17,091,585

 

17,091,585

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.359)

358

69

6,500,000

4,500,000

11,000,000

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.360+361)

359

70

6,500,000

4,500,000

11,000,000

Investiții ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat

361

73

6,500,000

4,500,000

11,000,000

Aviație civilă

362

68.02.02

23,591,585

4,500,000

28,091,585

Drumuri și poduri

363

68.02.05

71,654,276

40,646,131

112,300,407

VI. ALTE ACȚIUNI (rd.380)

379

 

5,130,475

1,610,000

6,740,475

ALTE ACȚIUNI (rd.391 la 394)

380

72.02

5,130,475

1,610,000

6,740,475

CHELTUIELI CURENTE (rd.382 la 384)

381

01

3,715,475

1,610,000

5,325,475

CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

383

20

3,715,475

1,235,000

4,950,475

Transferuri neconsolidabile (rd.386+387)

385

40

0

375,000

375,000

Alte transferuri

387

40.80

0

375,000

375,000

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.389)

388

69

1,415,000

0

1,415,000

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.390)

389

70

1,415,000

0

1,415,000

Investiții ale instituțiilor publice

390

72

1,415,000

 

1,415,000

Centre militare

391

72.02.02

2,134,950

 

2,134,950

Protecție civilă

392

72.02.07

1,608,500

 

1,608,500

Alte cheltuieli

394

72.02.50

1,387,025

1,610,000

2,997,025

XV. FONDURI DE REZERVĂ (rd.460)

459

 

20,338,000

0

20,338,000

FONDURI DE REZERVĂ (rd.464)

460

95.02

20,338,000

0

20,338,000

REZERVE (rd.462)

461

89

20,338,000

0

20,338,000

REZERVE (rd.463)

462

90

20,338,000

0

20,338,000

Rezerve

463

91

20,338,000

 

20,338,000

Fond de rezervă bugetară la dispoziția consiliilor locale  și județene

464

95.02.05

20,338,000

 

20,338,000

XVI. CHELTUIELI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ (rd.466)

465

 

0

500,000

500,000

CHELTUIELI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ (rd.481 la 490)

466

96.02

0

500,000

500,000

CHELTUIELI CURENTE (rd.468 la 470+473)

467

01

0

230,000

230,000

CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

469

20

0

230,000

230,000

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.478)

477

69

0

270,000

270,000

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.479+480)

478

70

0

270,000

270,000

Investiții ale instituțiilor publice

479

72

0

270,000

270,000

Cheltuieli din donații și sponsorizări

485

96.02.07

0

500,000

500,000

 

 

 

 

 

                Anexa nr.3.

 

LISTA

Obiectivelor de investiții pe anul 2003 cu finanțare parțială sau integrală de la buget –

poziții propuse pentru rectificare

                                                              - mii lei-

Nr crt

Simbol bugetar

Obiectiv. Denumire terțial

Prevederi 

Influențe (-)

Influențe

 (+)

Valori rectificate

Obs

CONSILIUL JUDEȚEAN

 

1

96.02.C

Dotare în cadrul programului EURO-INFO-MARKET

( copiator, infochioșc)

0

270 000

0

270 000

 

 

 

TOTAL

 

270 000

 

270 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.C. SURM S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

63.02.A

Stația de clorinare apa la stația de pompare Cîmpenița

2 000 000

0

0

200 000 000

 

2

63.02 A

Reabilitare   conducta magistrală  de alimentare cu apă Pogăceaua-Sărmaș

1 000 000

0

300 000

700 000

 

3

63.02.C

Achiziții de bunuri

200 000

300 000

0

500 000

 

 

 

TOTAL

3 200 000

300 000

300 000

3 200 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ

1

59.02.A

Modernizarea sistemului de încălzire la Biblioteca Teleki Tîrgu Mureș

875 000

0

25 000

850 000

 

2

59.02.A

Restaurarea porții de intrare la Bibioteca Teleki

125 000

25 000

0

1 000 000

 

 

 

TOTAL

1 000 000

25 000

25 000

1 000 000

 

AEROPORT

 

 

 

1

68.02 A

Ext. pista de decolare si modernizarea instalației de balizaj de precizie, cat. II Aeroport Tg Mures

1 500 000

4500 000

0

6 000 000

HG

275/21.03.2003

2

68.02A

Imprejmuire gard si drum perimetral pentru Aeroport Tg Mures

1.500.000

0

0

1 500 000

 

3

68.02A

Extinderea Aerogarii Tg Mures cu pavilionul plecari-flux international

3 500 000

0

0

3.500.000

 

 

 

TOTAL

6 500 000

4 500 000

0

11 000 000

 

 

 

TOTAL GENERAL

10 700 000

4 500 000

325 000

15 740 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                                                                                     Anexa nr.4 la Hot.21

CONSILIUL JUDEȚEAN

Repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru asigurarea protecției sociale

pe anul 2003

 

 

mii lei

Buget

rectificat

2003

Nr

crt

Localitatea

Buget

aprobat

2003

Influențe

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

 

TOTAL JUDEȚ

202,903,500

27,696,100

230,599,600

 

TOTAL M+O

53,007,009

25,466,114

78,473,123

 

TOTAL MUNICIPII

46,015,918

23,756,242

69,772,160

 

TOTAL ORAȘE

6,991,091

1,709,872

8,700,963

 

TOTAL COMUNE

149,896,490

2,229,986

152,126,476

1

Târgu Mureș

25,934,921

18,772,431

44,707,352

2

Sighișoara

4,464,569

205,000

4,669,569

3

Reghin

9,497,555

1,801,607

11,299,162

4

Tîrnăveni

6,118,873

2,977,204

9,096,077

1

Luduș

2,382,603

1,495,299

3,877,902

2

Sovata

2,564,906

 

2,564,906

3

Iernut

2,043,582

214,573

2,258,155

1

Acățari

1,449,813

 

1,449,813

2

Adămuș

1,342,773

 

1,342,773

3

Albești

931,407

 

931,407

4

Aluniș

8,373,635

 

8,373,635

5

Apold

996,155

 

996,155

6

Ațintiș

448,109

 

448,109

7

Bahnea

1,281,723

 

1,281,723

8

Band

2,563,489

 

2,563,489

9

Batoș

850,022

 

850,022

10

Băgaciu

978,020

 

978,020

11

Băla

151,926

 

151,926

12

Bălăușeri

1,166,327

 

1,166,327

13

Beica de Jos

741,382

 

741,382

14

Bichiș

412,130

 

412,130

15

Bogata

520,529

 

520,529

16

Breaza

444,434

 

444,434

17

Brâncovenești

35,140,863

 

35,140,863

18

Ceuașu de C.

1,452,480

 

1,452,480

19

Chețani

396,046

 

396,046

20

Chiheru de Jos

261,558

 

261,558

21

Coroisânmartin

272,038

 

272,038

22

Cozma

366,492

 

366,492

23

Crăciunești

626,948

 

626,948

24

Crăiești

172,753

 

172,753

25

Cristești

1,120,803

318,059

1,438,862

26

Cucerdea

358,857

 

358,857

27

Cuci

766,789

 

766,789

28

Daneș

1,209,352

 

1,209,352

29

Deda

722,108

 

722,108

30

Eremitu

21,739,379

 

21,739,379

31

Ernei

826,589

 

826,589

32

Fărăgău

833,478

 

833,478

33

Fântânele

724,397

 

724,397

34

Gălești

358,481

 

358,481

35

Gănești

470,757

 

470,757

36

Gheorghe Doja

365,485

 

365,485

37

Ghindari

761,581

 

761,581

38

Glodeni

9,499,666

 

9,499,666

39

Gornești

1,507,557

 

1,507,557

40

Grebenișu de C.

580,191

 

580,191

41

Gurghiu

1,212,010

 

1,212,010

42

Hodac

1,895,295

 

1,895,295

43

Hodoșa

495,138

 

495,138

44

Ibănești

1,029,071

 

1,029,071

45

Iclănzel

6,557,368

 

6,557,368

46

Ideciu de Jos

3,768,595

 

3,768,595

47

Livezeni

1,174,292

 

1,174,292

48

Lunca

357,768

 

357,768

49

Lunca Bradului

524,007

 

524,007

50

Măgherani

488,441

 

488,441

51

Mica

1,965,865

 

1,965,865

52

Miercurea N.

1,641,167

 

1,641,167

53

Miheșu de C.

662,717

 

662,717

54

Nadeș

799,188

 

799,188

55

Neaua

354,841

 

354,841

56

Ogra

618,937

 

618,937

57

Papiu Ilarian

173,610

 

173,610

58

Pănet

1,056,948

 

1,056,948

59

Păsăreni

267,783

 

267,783

60

Petelea

893,591

 

893,591

61

Pogăceaua

798,841

 

798,841

62

Răstolița

245,790

 

245,790

63

Râciu

935,788

 

935,788

64

Rușii Munți

554,687

 

554,687

65

Saschiz

559,742

 

559,742

66

Sărmașu

1,654,005

 

1,654,005

67

Sâncraiu de M.

928,878

 

928,878

68

Sângeorgiu de M.

1,152,178

1,400,000

2,552,178

69

Sângeorgiu de P.

981,255

 

981,255

70

Sânger

412,610

 

412,610

71

Sânpaul

1,584,188

 

1,584,188

72

Sânpetru de C.

622,080

 

622,080

73

Sântana de M.

408,767

 

408,767

74

Solovăstru

524,823

 

524,823

75

Stânceni

299,426

 

299,426

76

Suplac

641,208

 

641,208

77

Suseni

405,660

 

405,660

78

Șăulia

919,637

 

919,637

79

Șincai

673,206

 

673,206

80

Tăureni

227,514

 

227,514

81

Ungheni

811,811

511,927

1,323,738

82

Valea Largă

725,658

 

725,658

83

Vărgata

401,491

 

401,491

84

Vătava

479,760

 

479,760

85

Vețca

133,185

 

133,185

86

Viișoara

418,676

 

418,676

87

Vânători

1,272,274

 

1,272,274

88

Voivodeni

546,057

 

546,057

89

Zagăr

441,203

 

441,203

90

Zau de Câmpie

1,012,935

 

1,012,935