CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ                                                    

        Direcția Juridică și Administrație Publică                                      

      Serviciul Administrație Publică și Cancelarie

 

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

 

al comisiilor de specialitate pe luna decembrie 2011 

 

 

 

Nr.

Crt.

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

Comisia tehnico -economică

19 dec.2011

ora 14.00

1.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

Răspunde: Marcela Moldovan

 

2.     Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str. Paul Chinezu, nr.8

Răspunde: Marcela Moldovan

 

3.     Proiect de hotărâre privind încuviințarea realizării lucrărilor „Reabilitare clădire Muzeul de Etnografie” situat în municipiul Târgu Mureș,  P-ța Trandafirilor, nr.11, județul Mureș

Răspunde: Marcela Moldovan

 

4.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

5.     Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș pe trim.IV.2011

Răspunde: Gabriela Vaida

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe și tarife locale datorate în anul 2012 bugetului propriu al județului Mureș, precum și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Iulia Axente

 

7.     Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole

Răspunde: Gabriela Vaida

 

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Spitalul Clinic Județean Mureș în vederea înființării și funcționării Centrului rezidențial de îngrijire și asistență medico-social㠄Speranța”

Răspunde: Schmidt Lorand

 

9.     Proiect de hotărâre privind modificare anexei nr.2 la HCJM nr.76/26 mai 2011 privind aprobarea structurii organizatorice, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Elena Popa

 

 

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

16 dec.2011

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 dec.2011 ora 12.00

 

  1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str. Paul Chinezu, nr.8

Răspunde: Marcela Moldovan

 

2.     Proiect de hotărâre privind încuviințarea realizării lucrărilor „Reabilitare clădire Muzeul de Etnografie” situat în municipiul Târgu Mureș,  P-ța Trandafirilor, nr.11, județul Mureș

Răspunde: Marcela Moldovan

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

2.     Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș pe trim.IV.2011

Răspunde: Gabriela Vaida

       

3.     Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților județului Mureș în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Transilvaniei

Răspunde: Adriana Buruș

 

4.     Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu, aferente unui număr de 4 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

Răspunde: Marcel Matei

 

5.     Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru traseele cuprinse în Programul județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2013, rămase nesolicitate/neatribuite sau la care operatorii de transport au renunțat

Răspunde: Marcel Matei

 

 

Călin Pop

3

Comisia de servicii publice

 

14 dec.2011

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 dec.2011

ora 11.00

 

1.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

2.     Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș pe trim.IV.2011

Răspunde: Gabriela Vaida

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe și tarife locale datorate în anul 2012 bugetului propriu al județului Mureș, precum și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Iulia Axente

 

4.     Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole

Răspunde: Gabriela Vaida

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Spitalul Clinic Județean Mureș în vederea înființării și funcționării Centrului rezidențial de îngrijire și asistență medico-social㠄Speranța”

Răspunde: Schmidt Lorand

 

6.     Proiect de hotărâre privind modificare anexei nr.2 la HCJM nr.76/26 mai 2011 privind aprobarea structurii organizatorice, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Elena Popa

 

 

 

 

7.     Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor Tîrgu Mureș

Răspunde: Elena Popa

       

8.     Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților județului Mureș în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Transilvaniei

Răspunde: Adriana Buruș

 

9.     Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu, aferente unui număr de 4 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

Răspunde: Marcel Matei

 

10.  Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru traseele cuprinse în Programul județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2013, rămase nesolicitate/neatribuite sau la care operatorii de transport au renunțat

Răspunde: Marcel Matei

 

 

 

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

Răspunde: Marcela Moldovan

 

  1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str. Paul Chinezu, nr.8

Răspunde: Marcela Moldovan

 

3.     Proiect de hotărâre privind încuviințarea realizării lucrărilor „Reabilitare clădire Muzeul de Etnografie” situat în municipiul Târgu Mureș,  P-ța Trandafirilor, nr.11, județul Mureș

Răspunde: Marcela Moldovan

 

4.     Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a 4 localități la un nou   serviciu public comunitar de evidență a persoanelor

Răspunde: Codruța Sava

 

5.      Informare cu privire la activitatea comisiei de verificare a aplicării prevederilor art.8 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.107/18.08.2011 privind încredințarea serviciului de interes economic general Regiei Autonome „Aeroportul „Transilvania” Târgu Mureș

 

Olimpia Feier 

4

Comisia social-culturală

 

15 dec.2011

ora 14.00

 

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

Răspunde: Marcela Moldovan

 

  1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str. Paul Chinezu, nr.8

Răspunde: Marcela Moldovan

 

3.     Proiect de hotărâre privind încuviințarea realizării lucrărilor „Reabilitare clădire Muzeul de Etnografie” situat în municipiul Târgu Mureș,  P-ța Trandafirilor, nr.11, județul Mureș

Răspunde: Marcela Moldovan

 

4.     Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș pe trim.IV.2011

Răspunde: Gabriela Vaida

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe și tarife locale datorate în anul 2012 bugetului propriu al județului Mureș, precum și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Iulia Axente

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Spitalul Clinic Județean Mureș în vederea înființării și funcționării Centrului rezidențial de îngrijire și asistență medico-social㠄Speranța”

Răspunde: Schmidt Lorand

7.     Proiect de hotărâre privind modificare anexei nr.2 la HCJM nr.76/26 mai 2011 privind aprobarea structurii organizatorice, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Elena Popa

 

 

 

 

8.     Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor Tîrgu Mureș

Răspunde: Elena Popa

       

9.     Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților județului Mureș în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Transilvaniei

Răspunde: Adriana Buruș

 

Elena Popa

 

5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

 

19 dec.2011

ora 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 dec.2011

ora 10.00

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

Răspunde: Marcela Moldovan

 

  1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str. Paul Chinezu, nr.8

Răspunde: Marcela Moldovan

 

3.     Proiect de hotărâre privind încuviințarea realizării lucrărilor „Reabilitare clădire Muzeul de Etnografie” situat în municipiul Târgu Mureș,  P-ța Trandafirilor, nr.11, județul Mureș

Răspunde: Marcela Moldovan

 

4.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

5.     Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș pe trim.IV.2011

Răspunde: Gabriela Vaida

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe și tarife locale datorate în anul 2012 bugetului propriu al județului Mureș, precum și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Iulia Axente

 

7.     Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole

Răspunde: Gabriela Vaida

 

 

 

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Spitalul Clinic Județean Mureș în vederea înființării și funcționării Centrului rezidențial de îngrijire și asistență medico-social㠄Speranța”

Răspunde: Schmidt Lorand

 

9.     Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a 4 localități la un nou serviciu public comunitar de evidență a persoanelor

Răspunde: Codruța Sava

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind modificare anexei nr.2 la HCJM nr.76/26 mai 2011 privind aprobarea structurii organizatorice, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Elena Popa

 

2.     Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor Tîrgu Mureș

Răspunde: Elena Popa

       

3.     Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților județului Mureș în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Transilvaniei

Răspunde: Adriana Buruș

 

4.     Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu, aferente unui număr de 4 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

Răspunde: Marcel Matei

 

5.     Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru traseele cuprinse în Programul județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2013, rămase nesolicitate/neatribuite sau la care operatorii de transport au renunțat

Răspunde: Marcel Matei

 

6.     Informare cu privire la activitatea comisiei de verificare a aplicării prevederilor art.8 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.107/18.08.2011 privind încredințarea serviciului de interes economic general Regiei Autonome „Aeroportul „Transilvania” Târgu Mureș

Lefter Erika

6

 

Comisia de agricultură

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 dec.2011

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 dec.2011

ora 12.00

 

1.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

2.     Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș pe trim.IV.2011

Răspunde: Gabriela Vaida

 

3.     Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole

Răspunde: Gabriela Vaida

 

 

 

1.     Informare cu privire la activitatea comisiei de verificare a aplicării prevederilor art.8 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.107/18.08.2011 privind încredințarea serviciului de interes economic general Regiei Autonome „Aeroportul „Transilvania” Târgu Mureș

 

 

Cristina Moldovan

 

 

 

      SECRETAR

 

                                                                                   Aurelian Paul Cosma  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: șef serviciu Delia Belean

Verificat: director Viorel Iosib