CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ                                                    

        Direcția Juridică și Administrație Publică                                      

      Serviciul Administrație Publică și Cancelarie

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

al comisiilor de specialitate pe luna noiembrie 2011 

 

Nr.

Crt.

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

Comisia tehnico -economică

21 noi. 2011 ora 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 noi. 2011 ora 14.00

 

 

 

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind încuviințarea realizării lucrărilor „Supraetajare clinică de obstetrică-ginecologie și recompartimentare etaj 8 și în imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. Gh. Marinescu, nr.50

Răspunde: Marcela Moldovan

 

2.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

Răspunde: Marcela Moldovan

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Spitalul Clinic Județean Mureș în vederea înființării și funcționării Centrului rezidențial de îngrijire și asistență medico-social㠄Speranța”

Răspunde: Schmidt Lorand

 

4.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.74 din 26 mai 2011 privind aprobarea activităților cu care va fi implicat Județul Mureș în managementul și implementarea proiectului „Echipamente pentru îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgenț㔠și a cheltuielilor legate de proiect

Răspunde: Adriana Buruș, Lokodi Emoke

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ a comunelor Ibănești, Fîntînele din județul Mureș și Avrămești din județul Harghita

Răspunde: Gyarmati Iulia

 

2.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Parteneriat pentru facilitarea accesului cetățenilor la servicii medicale de calitate prin implementarea unui sistem informatic integrat”

     Răspunde Kádár Katalin

 

 

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

22 noi. 2011 ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 noi. 2011

ora 12.00

4.         Proiect de hotărâre privind încuviințarea realizării lucrărilor „Supraetajare clinică de obstetrică-ginecologie și recompartimentare etaj 8 și în imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. Gh. Marinescu, nr.50

Răspunde: Marcela Moldovan

 

5.         Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu, aferente unui număr de 3 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate

Răspunde: Marcel Matei

 

6.         Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate

Răspunde: Marcel Matei

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

Călin Pop

3

Comisia de servicii publice

21 noi.2011

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 noi.2011

ora 11.00

1.     Proiect de hotărâre privind încuviințarea realizării lucrărilor „Supraetajare clinică de obstetrică-ginecologie și recompartimentare etaj 8 și în imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. Gh. Marinescu, nr.50

Răspunde: Marcela Moldovan

 

2.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

Răspunde: Marcela Moldovan

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Spitalul Clinic Județean Mureș în vederea înființării și funcționării Centrului rezidențial de îngrijire și asistență medico-social㠄Speranța”

Răspunde: Schmidt Lorand

 

4.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.74 din 26 mai 2011 privind aprobarea activităților cu care va fi implicat Județul Mureș în managementul și implementarea proiectului „Echipamente pentru îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgenț㔠și a cheltuielilor legate de proiect

Răspunde: Adriana Buruș, Lokodi Emoke

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ a comunelor Ibănești, Fîntînele din județul Mureș și Avrămești din județul Harghita

Răspunde: Gyarmati Iulia

 

6.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Parteneriat pentru facilitarea accesului cetățenilor la servicii medicale de calitate prin implementarea unui sistem informatic integrat”

     Răspunde Kádár Katalin

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu, aferente unui număr de 3 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate

Răspunde: Marcel Matei

 

2.     Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate

Răspunde: Marcel Matei

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, pentru anul 2012

 Răspunde: Schmidt Lorand

 

4.     Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, instituție publică de asistență socială ce funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Elena Popa

           

5.     Proiect de hotărâre pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Elena Popa

 

 

 

 

Olimpia Feier 

4

Comisia social-culturală

22 noi.2011

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 noi. 2011

ora 11.00

1.     Proiect de hotărâre privind încuviințarea realizării lucrărilor „Supraetajare clinică de obstetrică-ginecologie și recompartimentare etaj 8 și în imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. Gh. Marinescu, nr.50

Răspunde: Marcela Moldovan

 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

Răspunde: Marcela Moldovan

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Spitalul Clinic Județean Mureș în vederea înființării și funcționării Centrului rezidențial de îngrijire și asistență medico-social㠄Speranța”

Răspunde: Schmidt Lorand

 

7.         Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Parteneriat pentru facilitarea accesului cetățenilor la servicii medicale de calitate prin implementarea unui sistem informatic integrat”

     Răspunde Kádár Katalin

 

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, pentru anul 2012

 Răspunde: Schmidt Lorand

 

2.     Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, instituție publică de asistență socială ce funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Elena Popa

           

3.     Proiect de hotărâre pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Elena Popa

 

Elena Popa

 

5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

22 noi.2011

ora 13.oo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 noi.2011

ora 10.00

1.     Proiect de hotărâre privind încuviințarea realizării lucrărilor „Supraetajare clinică de obstetrică-ginecologie și recompartimentare etaj 8 și în imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. Gh. Marinescu, nr.50

Răspunde: Marcela Moldovan

 

2.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

Răspunde: Marcela Moldovan

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Spitalul Clinic Județean Mureș în vederea înființării și funcționării Centrului rezidențial de îngrijire și asistență medico-social㠄Speranța”

Răspunde: Schmidt Lorand

 

4.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.74 din 26 mai 2011 privind aprobarea activităților cu care va fi implicat Județul Mureș în managementul și implementarea proiectului „Echipamente pentru îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgenț㔠și a cheltuielilor legate de proiect

Răspunde: Adriana Buruș, Lokodi Emoke

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ a comunelor Ibănești, Fîntînele din județul Mureș și Avrămești din județul Harghita

Răspunde: Gyarmati Iulia

 

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Parteneriat pentru facilitarea accesului cetățenilor la servicii medicale de calitate prin implementarea unui sistem informatic integrat”

     Răspunde Kádár Katalin

 

 

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu, aferente unui număr de 3 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate

Răspunde: Marcel Matei

 

2.     Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate

Răspunde: Marcel Matei

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, pentru anul 2012

 Răspunde: Schmidt Lorand

 

4.     Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, instituție publică de asistență socială ce funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Elena Popa

           

5.     Proiect de hotărâre pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Elena Popa

 

 

 

 

Lefter Erika

6

 

Comisia de agricultură

 

 

 

 

 

 

 

 

21 noi.2011

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

24 noi.2011

ora 12.00

1.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

                                                                 Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, pentru anul 2012

 Răspunde: Schmidt Lorand  

 

 

1.     Proiect de hotărâre pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Elena Popa

 

Cristina Moldovan

 

 

 

      SECRETAR

 

                                                                                   Aurelian Paul Cosma     

 

 

 

 Întocmit: șef serviciu Delia Belean

 Verificat: director Viorel Iosib