CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ                                                    

        Direcția Juridică și Administrație Publică                                        

      Serviciul Administrație Publică și Cancelarie

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

al comisiilor de specialitate pe luna octombrie 2011 

 

Nr.

Crt.

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

Comisia tehnico -economică

25 oct.2011

ora 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 oct.2011

ora 14.00

1.    Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor spații cu destinația de cabinete medicale individuale situate în municipiul Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr.50 și B-dul 1 Decembrie 1918, nr.24

Răspunde: Marcela Moldovan

 

2.    Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș asupra imobilului situat în municipiul Tîrgu Mureș, Aleea Carpați, nr.5, precum și asupra unei părți din imobilul situat în str. Gheorghe Marinescu, nr.50

Răspunde: Marcela Moldovan

 

3.    Proiect de hotărâre privind încuviințarea realizării lucrărilor „Branșament de apă - Stație de pompare apă potabil㔠în vederea racordării Centrului Logistic Lidl-Iernut, str. Câmpului, nr.3, la conducta de aducțiune ce aparține domeniului public al județului Mureș

Răspunde: Marcela Moldovan

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș

Inițiator: Vasile  Filimon 

 

5.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș la 30 septembrie 2011

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife și taxe la instituțiile de cultură pentru anul 2012

 Răspunde: Iulia Axente

 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoarea de 40 milioane lei

Răspunde: Kadar Katalin

           

4.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri în vederea realizării proiectului de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin Programul de Incluziune Socială finanțat din împrumutul acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare Guvernului României și co-finanțat de Guvernul României

Răspunde: Schmidt Lorand

 

5.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri în vederea realizării proiectului "Extindere pistă de decolare-aterizare și platformă de operare pentru aeronave, inclusiv instalații aferente și modernizarea instalațiilor de balizaj pentru apropiere de precizie corespunzătoare CAT II OACI la Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș"

Răspunde: Carmen Pătran

 

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

25 oct.2011

ora 14.00

1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe 2011

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

2.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri în vederea realizării proiectului "Extindere pistă de decolare-aterizare și platformă de operare pentru aeronave, inclusiv instalații aferente și modernizarea instalațiilor de balizaj pentru apropiere de precizie corespunzătoare CAT II OACI la Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș"

Răspunde: Carmen Pătran

 

 

Călin Pop

3

Comisia de servicii publice

24 oct.2011

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 oct.2011

ora 11.00

 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș

Inițiator: Vasile  Filimon 

 

2.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș la 30 septembrie 2011

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

3.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife și taxe la instituțiile de cultură pentru anul 2012

 Răspunde: Iulia Axente

 

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoarea de 40 milioane lei

Răspunde: Kadar Katalin

           

6.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri în vederea realizării proiectului de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin Programul de Incluziune Socială finanțat din împrumutul acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare Guvernului României și co-finanțat de Guvernul României

Răspunde: Schmidt Lorand

 

7.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri în vederea realizării proiectului "Extindere pistă de decolare-aterizare și platformă de operare pentru aeronave, inclusiv instalații aferente și modernizarea instalațiilor de balizaj pentru apropiere de precizie corespunzătoare CAT II OACI la Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș"

Răspunde: Carmen Pătran

 

8.    Proiect de hotărâre privind înființarea comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate și  de atribuire a licențelor de traseu

Răspunde: Marcel Matei

 

9.    Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu, aferente unui număr de 13 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

Răspunde: Marcel Matei

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor spații cu destinația de cabinete medicale individuale situate în municipiul Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr.50 și B-dul 1 Decembrie 1918, nr.24

Răspunde: Marcela Moldovan

 

2.    Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș asupra imobilului situat în municipiul Tîrgu Mureș, Aleea Carpați, nr.5, precum și asupra unei părți din imobilul situat în str. Gheorghe Marinescu, nr.50

Răspunde: Marcela Moldovan

 

3.    Proiect de hotărâre privind încuviințarea realizării lucrărilor „Branșament de apă - Stație de pompare apă potabil㔠în vederea racordării Centrului Logistic Lidl-Iernut, str. Câmpului, nr.3, la conducta de aducțiune ce aparține domeniului public al județului Mureș

Răspunde: Marcela Moldovan

 

4.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș pentru anul 2012

    Răspunde: Elena Popa

 

5.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCJ nr.151/2010 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în consiliile de administrație ale Centrelor Școlare pentru Educație Incluzivă

         Răspunde: Elena Popa

 

6.    Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Mureș în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Mureș

Răspunde: Elena Popa

 

Olimpia Feier 

4

Comisia social-culturală

25 oct.2011

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 oct.2011

ora 11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor spații cu destinația de cabinete medicale individuale situate în municipiul Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr.50 și B-dul 1 Decembrie 1918, nr.24

Răspunde: Marcela Moldovan

 

2.    Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș asupra imobilului situat în municipiul Tîrgu Mureș, Aleea Carpați, nr.5, precum și asupra unei părți din imobilul situat în str. Gheorghe Marinescu, nr.50

Răspunde: Marcela Moldovan

 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș

Inițiator: Vasile  Filimon 

 

4.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș la 30 septembrie 2011

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife și taxe la instituțiile de cultură pentru anul 2012

 Răspunde: Iulia Axente

 

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoarea de 40 milioane lei

Răspunde: Kadar Katalin

 

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri în vederea realizării proiectului de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin Programul de Incluziune Socială finanțat din împrumutul acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare Guvernului României și co-finanțat de Guvernul României

Răspunde: Schmidt Lorand

 

2.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCJ nr.151/2010 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în consiliile de administrație ale Centrelor Școlare pentru Educație Incluzivă

         Răspunde: Elena Popa

 

3.    Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Mureș în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Mureș

Răspunde: Elena Popa

 

4.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș pentru anul 2012

    Răspunde: Elena Popa

 

Elena Popa

 

5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

25 oct.2011

ora 11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 oct.2011

ora 10.00

1.    Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor spații cu destinația de    cabinete medicale individuale situate în municipiul Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr.50 și B-dul 1 Decembrie 1918, nr.24

Răspunde: Marcela Moldovan

 

2.    Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș asupra imobilului situat în municipiul Tîrgu Mureș, Aleea Carpați, nr.5, precum și asupra unei părți din imobilul situat în str. Gheorghe Marinescu, nr.50

Răspunde: Marcela Moldovan

 

3.    Proiect de hotărâre privind încuviințarea realizării lucrărilor „Branșament de apă - Stație de pompare apă potabil㔠în vederea racordării Centrului Logistic Lidl-Iernut, str. Câmpului, nr.3, la conducta de aducțiune ce aparține domeniului public al județului Mureș

Răspunde: Marcela Moldovan

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș

Inițiator: Vasile  Filimon 

 

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife și taxe la instituțiile de cultură pentru anul 2012

 Răspunde: Iulia Axente

 

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoarea de 40 milioane lei

Răspunde: Kadar Katalin

           

7.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri în vederea realizării proiectului de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin Programul de Incluziune Socială finanțat din împrumutul acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare Guvernului României și co-finanțat de Guvernul României

Răspunde: Schmidt Lorand

 

 

1.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri în vederea realizării proiectului "Extindere pistă de decolare-aterizare și platformă de operare pentru aeronave, inclusiv instalații aferente și modernizarea instalațiilor de balizaj pentru apropiere de precizie corespunzătoare CAT II OACI la Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș"

Răspunde: Carmen Pătran

 

2.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș pentru anul 2012

    Răspunde: Elena Popa

 

3.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCJ nr.151/2010 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în consiliile de administrație ale Centrelor Școlare pentru Educație Incluzivă

         Răspunde: Elena Popa

 

4.    Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Mureș în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Mureș

Răspunde: Elena Popa

 

5.    Proiect de hotărâre privind înființarea comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate și  de atribuire a licențelor de traseu

Răspunde: Marcel Matei

 

6.    Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu, aferente unui număr de 13 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

Răspunde: Marcel Matei

Lefter Erika

6

 

Comisia de agricultură

 

 

 

 

 

 

 

 

24 oct.2011

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

27 oct.2011

ora 12.00

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș

Inițiator: Vasile  Filimon 

 

2.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș la 30 septembrie 2011

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

2.    ]Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoarea de 40 milioane lei

Răspunde: Kadar Katalin

 

 

Cristina Moldovan

 

 

 

      SECRETAR

 

                                                                                   Aurelian Paul Cosma     

 

 

 

 Întocmit: șef serviciu Delia Belean

 Verificat: director Viorel Iosib