CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ                                                    

        Direcția Juridică și Administrație Publică                                      

      Serviciul Administrație Publică și Cancelarie

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

al comisiilor de specialitate pe luna septembrie 2011 

 

Nr.

Crt.

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

Comisia tehnico -economică

5 sept.2011

ora 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 sept.2011

ora 14.00

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 9/1/b la Hotărârea Consiliului Județean nr. 15/2011

                                                Răspunde. Bartha Iosif

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut de către SC Compania Aquaserv SA

                                        Răspunde: Valer Bățagă, Viorel Iosib

 

3.    Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Grindeni-Luduș

                                       Răspunde: Marcel Matei

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind încuviințarea realizării unor lucrări de către Spitalul Clinic Județean Mureș asupra unui imobil din domeniul public al județului

Răspunde: Marcela Moldovan

 

2.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

Răspunde: Ioana Tcaciuc 

 

3.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și  Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș în vederea organizării festivității de premiere a celor mai performante firme din județul Mureș – Topul firmelor din județul Mureș

Răspunde: Mihaela Iordache

 

4.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Asociația Transilvană pentru Cultură în vederea organizării evenimentului „Toamna Târnavelor”

Răspunde: Mihaela Iordache

 

5.    Proiect de hotărâre privind modificarea unor anexe la HCJM nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Elena Popa

 

6.    Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Elena Popa

 

7.    Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice, Ideciu de Jos

Răspunde: Elena Popa

 

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

5 sept.2011

ora 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 sept.2011

ora 14.00

 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut de către SC Compania Aquaserv SA

                                      Răspunde: Valer Bățagă, Viorel Iosib

 

2.   Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Grindeni-Luduș

Răspunde: Marcel Matei

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind încuviințarea realizării unor lucrări de către Spitalul Clinic Județean Mureș asupra unui imobil din domeniul public al județului

Răspunde: Marcela Moldovan

 

2.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

Răspunde: Ioana Tcaciuc 

 

 

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea unor anexe la HCJM nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Elena Popa

Călin Pop

3

Comisia de servicii publice

6 sept.2011

ora 11.00

 

 

 

 

19 sept.2011

 ora 13.00

1.    Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Grindeni-Luduș

Răspunde: Marcel Matei

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind încuviințarea realizării unor lucrări de către Spitalul Clinic Județean Mureș asupra unui imobil din domeniul public al județului

Răspunde: Marcela Moldovan

 

2.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

Răspunde: Ioana Tcaciuc 

 

3.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și  Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș în vederea organizării festivității de premiere a celor mai performante firme din județul Mureș – Topul firmelor din județul Mureș

Răspunde: Mihaela Iordache

 

4.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Asociația Transilvană pentru Cultură în vederea organizării evenimentului „Toamna Târnavelor”

Răspunde: Mihaela Iordache

 

5.    Proiect de hotărâre privind modificarea unor anexe la HCJM nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Elena Popa

 

6.    Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Elena Popa

 

7.    Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice, Ideciu de Jos

Răspunde: Elena Popa

 

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, pentru anul 2012

Răspunde: Codruța Sava

 

Olimpia Feier 

4

Comisia social-culturală

20 sept.2011

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 sept.2011

Ora 11.00

1.    Proiect de hotărâre privind încuviințarea realizării unor lucrări de către Spitalul Clinic Județean Mureș asupra unui imobil din domeniul public al județului

Răspunde: Marcela Moldovan

 

2.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și  Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș în vederea organizării festivității de premiere a celor mai performante firme din județul Mureș – Topul firmelor din județul Mureș

Răspunde: Mihaela Iordache

 

3.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Asociația Transilvană pentru Cultură în vederea organizării evenimentului „Toamna Târnavelor”

Răspunde: Mihaela Iordache

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind modificarea unor anexe la HCJM nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Elena Popa

 

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice, Ideciu de Jos

Răspunde: Elena Popa

 

Elena Popa

 

5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

5 sept.2011

ora 11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 sept.2011

ora 11

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut de către SC Compania Aquaserv SA

                                        Răspunde: Valer Bățagă, Viorel Iosib

 

2.    Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Grindeni-Luduș

                                       Răspunde: Marcel Matei

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind încuviințarea realizării unor lucrări de către Spitalul Clinic Județean Mureș asupra unui imobil din domeniul public al județului

Răspunde: Marcela Moldovan

 

2.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și  Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș în vederea organizării festivității de premiere a celor mai performante firme din județul Mureș – Topul firmelor din județul Mureș

Răspunde: Mihaela Iordache

 

3.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Asociația Transilvană pentru Cultură în vederea organizării evenimentului „Toamna Târnavelor”

Răspunde: Mihaela Iordache

 

4.    Proiect de hotărâre privind modificarea unor anexe la HCJM nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Elena Popa

 

5.    Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Elena Popa

 

6.    Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice, Ideciu de Jos

Răspunde: Elena Popa

 

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, pentru anul 2012

Răspunde: Codruța Sava

 

Lefter Erika

6

 

Comisia de agricultură

 

 

 

 

 

 

 

 

19 sept.2011

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 sept.2011

ora 12.00

1.    Proiect de hotărâre privind încuviințarea realizării unor lucrări de către Spitalul Clinic Județean Mureș asupra unui imobil din domeniul public al județului

Răspunde: Marcela Moldovan

 

2.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

Răspunde: Ioana Tcaciuc 

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și  Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș în vederea organizării festivității de premiere a celor mai performante firme din județul Mureș – Topul firmelor din județul Mureș

Răspunde: Mihaela Iordache

 

2.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Asociația Transilvană pentru Cultură în vederea organizării evenimentului „Toamna Târnavelor”

Răspunde: Mihaela Iordache

 

Cristina Moldovan

 

 

 

      SECRETAR

 

                                                                                   Aurelian Paul Cosma     

 

 

 

 Întocmit: șef serviciu Delia Belean

 Verificat: director Viorel Iosib