CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ                                                    

        Direcția Juridică și Administrație Publică                                      

      Serviciul Administrație Publică și Cancelarie

 

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

al comisiilor de specialitate pe luna august 2011 

 

 

 

 

Nr.

Crt.

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

Comisia tehnico -economică

16 august 2011

ora 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 august 2011

ora 12.00

1.    Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului „Palat Administrativ”, situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. Primăriei, nr.2, județul Mureș, de la Instituția Prefectului – județul Mureș către Consiliul Județean Mureș

Răspunde:  Marcela Moldovan

               

2.    Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Sovata, a drumului național DN 13 D – km 0+000–8+000 și încadrarea acestuia în drum județean

Răspunde: Marcela Moldovan

 

3.    Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr.61/2011 și încredințarea serviciului de interes economic general la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș

Răspunde: Bartha Iosif

 

4.    Proiect de hotărâre pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Consiliului Județean nr.15/2011

Răspunde: Bartha Iosif

 

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut de către SC Compania Aquaserv SA

Răspunde: Călin Suciu

 

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordurilor de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și organizatorii unor acțiuni cultural-sportive

Răspunde: Aneta Barbu

               Iulia Axente

 

7.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.171/17.12.2009 privind desemnarea administratorilor speciali la S.C. „Servicii de Utilități Rurale Mureș” S.A.

Răspunde: Elena Popa

 

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a Regulamentului  de Organizare și Funcționare al Ansamblului Artistic Profesionist „Mureșul”, instituție publică de cultură ce funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Elena Popa

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reabilitare clădire Camera Agricolă”

Răspunde: Gabriela Ene

 

3.    Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean  nr.62/28 august 2011 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al județului Mureș

Răspunde: Andreea Baciu

 

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

16 august 2011

ora 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 august 2011 ora 14.00

4.    Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului „Palat Administrativ”, situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. Primăriei, nr.2, județul Mureș, de la Instituția Prefectului – județul Mureș către Consiliul Județean Mureș

Răspunde:  Marcela Moldovan               

5.    Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Sovata, a drumului național DN 13 D – km 0+000–8+000 și încadrarea acestuia în drum județean

Răspunde: Marcela Moldovan

 

 

1.    Proiect de hotărâre pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Consiliului Județean nr.15/2011

Răspunde: Bartha Iosif

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reabilitare clădire Camera Agricolă”

Răspunde: Gabriela Ene

Călin Pop

3

Comisia de servicii publice

 

16 august 2011 ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 august 2011

ora 10.30

 

1.    Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului „Palat Administrativ”, situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. Primăriei, nr.2, județul Mureș, de la Instituția Prefectului – județul Mureș către Consiliul Județean Mureș

Răspunde:  Marcela Moldovan

               

2.    Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Sovata, a drumului național DN 13 D – km 0+000–8+000 și încadrarea acestuia în drum județean

Răspunde: Marcela Moldovan

 

3.    Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr.61/2011 și încredințarea serviciului de interes economic general la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș

Răspunde: Bartha Iosif

 

4.    Proiect de hotărâre pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Consiliului Județean nr.15/2011

Răspunde: Bartha Iosif

 

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut de către SC Compania Aquaserv SA

Răspunde: Călin Suciu

 

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordurilor de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și organizatorii unor acțiuni cultural-sportive

Răspunde: Aneta Barbu

               Iulia Axente

 

7.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.171/17.12.2009 privind desemnarea administratorilor speciali la S.C. „Servicii de Utilități Rurale Mureș” S.A.

Răspunde: Elena Popa

 

1.    Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a Regulamentului  de Organizare și Funcționare al Ansamblului Artistic Profesionist „Mureșul”, instituție publică de cultură ce funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Elena Popa

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reabilitare clădire Camera Agricolă”

Răspunde: Gabriela Ene

 

3.    Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean  nr.62/28 august 2011 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al județului Mureș

Răspunde: Andreea Baciu

Olimpia Feier 

4

Comisia social-culturală

16 august 2011

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 august 2011

ora 11.00

1.    Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului „Palat Administrativ”, situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. Primăriei, nr.2, județul Mureș, de la Instituția Prefectului – județul Mureș către Consiliul Județean Mureș

Răspunde:  Marcela Moldovan

               

2.    Proiect de hotărâre pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Consiliului Județean nr.15/2011

Răspunde: Bartha Iosif

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordurilor de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și organizatorii unor acțiuni cultural-sportive

Răspunde: Aneta Barbu

               Iulia Axente

 

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a Regulamentului  de Organizare și Funcționare al Ansamblului Artistic Profesionist „Mureșul”, instituție publică de cultură ce funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Elena Popa

 

Elena Popa

 

5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

17 august 2011

ora 11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 august 2011

ora 11.00

 

1.    Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului „Palat Administrativ”, situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. Primăriei, nr.2, județul Mureș, de la Instituția Prefectului – județul Mureș către Consiliul Județean Mureș

Răspunde:  Marcela Moldovan

               

2.    Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Sovata, a drumului național DN 13 D – km 0+000–8+000 și încadrarea acestuia în drum județean

Răspunde: Marcela Moldovan

 

3.    Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr.61/2011 și încredințarea serviciului de interes economic general la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș

Răspunde: Bartha Iosif

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut de către SC Compania Aquaserv SA

Răspunde: Călin Suciu

 

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordurilor de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și organizatorii unor acțiuni cultural-sportive

Răspunde: Aneta Barbu

               Iulia Axente

 

1.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.171/17.12.2009 privind desemnarea administratorilor speciali la S.C. „Servicii de Utilități Rurale Mureș” S.A.

Răspunde: Elena Popa

 

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a Regulamentului  de Organizare și Funcționare al Ansamblului Artistic Profesionist „Mureșul”, instituție publică de cultură ce funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Elena Popa

 

 

3.    Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean  nr.62/28 august 2011 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al județului Mureș

Răspunde: Andreea Baciu

 

Lefter Erika

6

 

Comisia de agricultură

 

 

 

 

 

 

 

 

16 august 2011

ora 13.00

1.    Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Sovata, a drumului național DN 13 D – km 0+000–8+000 și încadrarea acestuia în drum județean

Răspunde: Marcela Moldovan

 

2.    Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr.61/2011 și încredințarea serviciului de interes economic general la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș

Răspunde: Bartha Iosif

 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reabilitare clădire Camera Agricolă”

Răspunde: Gabriela Ene

 

4.    Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean  nr.62/28 august 2011 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al județului Mureș

Răspunde: Andreea Baciu

 

 

Cristina Moldovan

 

 

 

      SECRETAR

 

                                                                                   Aurelian Paul Cosma     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 Întocmit: șef serviciu Delia Belean

  Verificat: director Viorel Iosib