CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ                                                    

        Direcția Juridică și Administrație Publică                                        

      Serviciul Administrație Publică și Cancelarie

 

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

al comisiilor de specialitate pe luna iulie  2011 

 

Nr.

Crt.

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

Comisia tehnico -economică

26 iulie 2011

ora 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 iulie 2011

ora 14.00

 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea redevenței aferentă spațiilor concesionate cabinetelor medicale individuale din imobilele situate în municipiul Tîrgu Mureș Bd.1 Dec.1918 nr.28, respectiv str. Gheorghe Marinescu nr.50

Răspunde: Gina Nemeș

 

2.    Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de dare în folosință gratuită a unor clădiri din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str.Köteles Samuel, nr.33

Răspunde: Marcela Moldovan

 

3.    Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind administrarea unor imobile ce aparțin domeniului public

Răspunde: Marcela Moldovan

 

4.    Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind administrarea unui teren, proprietate publică a județului Mureș

Răspunde: Marcela Moldovan

 

5.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

6.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș la 30 iunie 2011

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean Mureș si Asociația EcoAssist, în vederea implementării în județul Mureș a „Mișcării de împădurire”

Răspunde: Adriana Burus, Codruta Togan

 

8.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar în vederea organizării Festivalului Internațional de Film de Scurt-metraj ALTER-NATIVE

  Răspunde: Mihaela Iordache

 

9.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea Convenției de colaborare cu privire la publicarea hărții județului Mureș

Răspunde: Adriana Farkas

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și exercitării controlului financiar preventiv propriu în cadrul Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Alin Mărginean

 

2.    Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Mureș

Răspunde: Delia Belean

 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager, persoană fizică, al Ansamblului Artistic Profesionist Mureșul

Răspunde:Elena Popa

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării finale a managementului aplicat instituțiilor de cultură subordonate

Răspunde: Mihaela Iordache

 

5.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 167 din 27 noiembrie 2008 privind aprobarea proiectului "Reabilitare și modernizare DJ 135 Măgherani – Sărățeni," și a cheltuielilor legate de proiect

Răspunde: Maria Șerban

 

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Înlocuire conductă de transport apă Dn 200 mm sat Lechincioara, comuna Șincai, județul Mureș”

Răspunde: Magyari Zoltan

 

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

26 iulie 2011 ora 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 iulie 2011

ora 14.00

 

1.    Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind administrarea unor imobile ce aparțin domeniului public

                       Răspunde: Marcela Moldovan

 

2.    Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind administrarea unui teren, proprietate publică a județului Mureș

                       Răspunde: Marcela Moldovan

 

3.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

                       Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

4.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș la 30 iunie 2011

                       Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean Mureș si Asociația EcoAssist, în vederea implementării în județul Mureș a „Mișcării de împădurire”

                       Răspunde: Adriana Burus, Codruta Togan

 

6.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar în vederea organizării Festivalului Internațional de Film de Scurt-metraj ALTER-NATIVE

                        Răspunde: Mihaela Iordache

 

 

 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Convenției de colaborare cu      privire la publicarea hărții județului Mureș

                       Răspunde: Adriana Farkas

 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 167 din 27 noiembrie 2008 privind aprobarea proiectului "Reabilitare și modernizare DJ 135 Măgherani – Sărățeni," și a cheltuielilor legate de proiect

                       Răspunde: Maria Șerban

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Înlocuire conductă de transport apă Dn 200 mm sat Lechincioara, comuna Șincai, județul Mureș”

                       Răspunde: Magyari Zoltan

 

Călin Pop

3

Comisia de servicii publice

28 iulie 2011

ora 10.30

 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea redevenței aferentă spațiilor concesionate cabinetelor medicale individuale din imobilele situate în municipiul Tîrgu Mureș Bd.1 Dec.1918 nr.28, respectiv str. Gheorghe Marinescu nr.50

Răspunde: Gina Nemeș

 

2.    Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de dare în folosință gratuită a unor clădiri din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str.Köteles Samuel, nr.33

Răspunde: Marcela Moldovan

 

3.    Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public al județului Mureș în domeniul public al statului în vederea construirii unui spital regional de urgență

Răspunde: Marcela Moldovan

 

4.    Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind administrarea unor imobile ce aparțin domeniului public

Răspunde: Marcela Moldovan

 

5.    Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind administrarea unui teren, proprietate publică a județului Mureș

Răspunde: Marcela Moldovan

 

6.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

Răspunde: Bartha Iosif

 

7.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș la 30 iunie 2011

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean Mureș si Asociația EcoAssist, în vederea implementării în județul Mureș a „Mișcării de împădurire”

Răspunde: Adriana Burus, Codruta Togan

 

9.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar în vederea organizării Festivalului Internațional de Film de Scurt-metraj ALTER-NATIVE

  Răspunde: Mihaela Iordache

 

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Convenției de colaborare cu privire la publicarea hărții județului Mureș

Răspunde: Adriana Farkas

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și exercitării controlului financiar preventiv propriu în cadrul Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Alin Mărginean

 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Mureș

Răspunde: Delia Belean

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager, persoană fizică, al Ansamblului Artistic Profesionist Mureșul

Răspunde:Elena Popa

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării finale a managementului aplicat instituțiilor de cultură subordonate

Răspunde: Mihaela Iordache

 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 167 din 27 noiembrie 2008 privind aprobarea proiectului "Reabilitare și modernizare DJ 135 Măgherani – Sărățeni," și a cheltuielilor legate de proiect

Răspunde: Maria Șerban

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Înlocuire conductă de transport apă Dn 200 mm sat Lechincioara, comuna Șincai, județul Mureș”

Răspunde: Magyari Zoltan

 

Olimpia Feier 

4

Comisia social-culturală

26 iulie 2011

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 iulie 2011

ora 11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea redevenței aferentă spațiilor concesionate cabinetelor medicale individuale din imobilele situate în municipiul Tîrgu Mureș Bd.1 Dec.1918 nr.28, respectiv str. Gheorghe Marinescu nr.50

Răspunde: Gina Nemeș

 

2.    Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de dare în folosință gratuită a unor clădiri din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str.Köteles Samuel, nr.33

Răspunde: Marcela Moldovan

 

3.    Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public al județului Mureș în domeniul public al statului în vederea construirii unui spital regional de urgență

Răspunde: Marcela Moldovan

 

4.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș la 30 iunie 2011

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

 

5.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar în vederea organizării Festivalului Internațional de Film de Scurt-metraj ALTER-NATIVE

  Răspunde: Mihaela Iordache

 

6.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea Convenției de colaborare cu privire la publicarea hărții județului Mureș

Răspunde: Adriana Farkas

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și exercitării controlului financiar preventiv propriu în cadrul Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Alin Mărginean

 

2.    Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Mureș

Răspunde: Delia Belean

 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager, persoană fizică, al Ansamblului Artistic Profesionist Mureșul

Răspunde:Elena Popa

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării finale a managementului aplicat instituțiilor de cultură subordonate

Răspunde: Mihaela Iordache

 

Elena Popa

 

5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

26 iulie 2011

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 iulie 2011

ora 10.00

1.    Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de dare în folosință gratuită a unor clădiri din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str.Köteles Samuel, nr.33

Răspunde: Marcela Moldovan

 

2.    Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind administrarea unor imobile ce aparțin domeniului public

Răspunde: Marcela Moldovan

 

3.    Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind administrarea unui teren, proprietate publică a județului Mureș

Răspunde: Marcela Moldovan

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean Mureș si Asociația EcoAssist, în vederea implementării în județul Mureș a „Mișcării de împădurire”

Răspunde: Adriana Burus, Codruta Togan

 

 

1.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar în vederea organizării Festivalului Internațional de Film de Scurt-metraj ALTER-NATIVE

  Răspunde: Mihaela Iordache

 

2.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea Convenției de colaborare cu privire la publicarea hărții județului Mureș

Răspunde: Adriana Farkas

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager, persoană fizică, al Ansamblului Artistic Profesionist Mureșul

Răspunde:Elena Popa

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării finale a managementului aplicat instituțiilor de cultură subordonate

Răspunde: Mihaela Iordache

 

5.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 167 din 27 noiembrie 2008 privind aprobarea proiectului "Reabilitare și modernizare DJ 135 Măgherani – Sărățeni," și a cheltuielilor legate de proiect

Răspunde: Maria Șerban

 

Lefter Erika

6

 

Comisia de agricultură

 

 

 

 

 

 

 

 

25 iulie 2011 ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 iulie 2011

ora 12.00

1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

Răspunde: Bartha Iosif

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean Mureș si Asociația EcoAssist, în vederea implementării în județul Mureș a „Mișcării de împădurire”

Răspunde: Adriana Burus, Codruta Togan

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării finale a managementului aplicat instituțiilor de cultură subordonate

Răspunde: Mihaela Iordache

 

2.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 167 din 27 noiembrie 2008 privind aprobarea proiectului "Reabilitare și modernizare DJ 135 Măgherani – Sărățeni," și a cheltuielilor legate de proiect

Răspunde: Maria Șerban

 

Cristina Moldovan

 

 

 

     SECRETAR

 

                                                                                   Aurelian Paul Cosma     

 

 

 

                         

                                                                         

   Întocmit: șef serviciu Delia Belean

   Văzut: director Viorel Iosib