CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ                                                       

        Direcția Juridică și Administrație Publică                                      

      Serviciul Administrație Publică și Cancelarie

 

 

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

al comisiilor de specialitate pe luna iunie  2011 

 

 

 

Nr.

Crt.

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

Comisia tehnico -economică

20 iunie 2011 orele 14.00

 

 

1.    Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind administrarea unor sectoare de drum județean

Răspunde: Marcela Moldovan

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea redevenței aferentă spațiilor concesionate cabinetelor medicale individuale din imobilele situate în municipiul Tîrgu Mureș Bd.1 Dec.1918 nr.28, respectiv str. Gheorghe Marinescu nr.50

Răspunde: Gina Nemeș

 

3.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

4.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația Comunităților Văii Gurghiului în vederea organizării Festivalului Comunităților Văii Gurghiului, Ediția a VI-a

Răspunde: Mihaela Iordache

 

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Spitalul Clinic Județean Mureș

Răspunde: Iulia Gyarmati

 

6.    Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/beneficiar al serviciilor oferite prin subunitățile Direcției de Protecție a Drepturilor Copilului aflate în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Răspunde: Schmidt Lorand

 

7.    Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la HCJM nr.111/12.08.2010 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcții și regulamentului de  organizare și funcționare ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș

Răspunde: Codruța Sava

 

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea editării buletinului informativ trimestrial al Consiliului Județean Mureș „Știri județene”/Megyei Hírek”

Răspunde: Adriana Farkas

 

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

20 iunie 2011

orele 14.00

 

 

 

21 iunie 2011

orele 14.00

1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

 

1.    Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind administrarea unor sectoare de drum județean

Răspunde: Marcela Moldovan

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea redevenței aferentă spațiilor concesionate cabinetelor medicale individuale din imobilele situate în municipiul Tîrgu Mureș Bd.1 Dec.1918 nr.28, respectiv str. Gheorghe Marinescu nr.50

Răspunde: Gina Nemeș

                       

3.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația Comunităților Văii Gurghiului în vederea organizării Festivalului Comunităților Văii Gurghiului, Ediția a VI-a

Răspunde: Mihaela Iordache

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea editării buletinului informativ trimestrial al Consiliului Județean Mureș „Știri județene”/Megyei Hírek”

Răspunde: Adriana Farkas

Călin Pop

3

Comisia de servicii publice

20 iunie 2011

orele 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 iunie 2011

orele 11.00

1.    Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind administrarea unor sectoare de drum județean

Răspunde: Marcela Moldovan

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea redevenței aferentă spațiilor concesionate cabinetelor medicale individuale din imobilele situate în municipiul Tîrgu Mureș Bd.1 Dec.1918 nr.28, respectiv str. Gheorghe Marinescu nr.50

Răspunde: Gina Nemeș

 

3.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația Comunităților Văii Gurghiului în vederea organizării Festivalului Comunităților Văii Gurghiului, Ediția a VI-a

Răspunde: Mihaela Iordache

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Spitalul Clinic Județean Mureș

Răspunde: Iulia Gyarmati

 

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea editării buletinului informativ trimestrial al Consiliului Județean Mureș „Știri județene”/Megyei Hírek”

Răspunde: Adriana Farkas

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

2.    Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/beneficiar al serviciilor oferite prin subunitățile Direcției de Protecție a Drepturilor Copilului aflate în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Răspunde: Schmidt Lorand

 

3.    Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la HCJM nr.111/12.08.2010 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcții și regulamentului de  organizare și funcționare ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș

Răspunde: Codruța Sava

Olimpia Feier 

4

Comisia social-culturală

21 iunie 2011

orele 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 iunie 2011

orele 11.00

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea redevenței aferentă spațiilor concesionate cabinetelor medicale individuale din imobilele situate în municipiul Tîrgu Mureș Bd.1 Dec.1918 nr.28, respectiv str. Gheorghe Marinescu nr.50

Răspunde: Gina Nemeș

 

2.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația Comunităților Văii Gurghiului în vederea organizării Festivalului Comunităților Văii Gurghiului, Ediția a VI-a

Răspunde: Mihaela Iordache

 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Spitalul Clinic Județean Mureș

Răspunde: Iulia Gyarmati

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/beneficiar al serviciilor oferite prin subunitățile Direcției de Protecție a Drepturilor Copilului aflate în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Răspunde: Schmidt Lorand

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea editării buletinului informativ trimestrial al Consiliului Județean Mureș „Știri județene”/Megyei Hírek”

                                                     Răspunde: Adriana Farkas

 

Elena Popa

 

5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

20 iunie 2011

orele 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 iunie 2011

orele 13.00

1.    Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind administrarea unor sectoare de drum județean

                                                       Răspunde: Marcela Moldovan

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea redevenței aferentă spațiilor concesionate cabinetelor medicale individuale din imobilele situate în municipiul Tîrgu Mureș Bd.1 Dec.1918 nr.28, respectiv str. Gheorghe Marinescu nr.50

Răspunde: Gins Nemeș

3.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

                                                          Răspunde: Ioana Tcaiuc

4.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația Comunităților Văii Gurghiului în vederea organizării „Festivalului Comunităților Văii Gurghiului, Ediția a VI-a”

                                                               Răspunde: Mihaela Iordache

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Spitalul Clinic Județean Mureș

Răspunde: Iulia Gyarmati

2.    Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/beneficiar al serviciilor oferite prin subunitățile Direcției de Protecție a Drepturilor Copilului aflate în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Răspunde: Schmidt Lorand

3.    Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la HCJM nr.111/12.08.2010 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcții și regulamentului de  organizare și funcționare ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș

Răspunde: Codruța Sava

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea editării buletinului informativ trimestrial al Consiliului Județean Mureș „Știri județene”/Megyei Hírek”

                                                             Răspunde: Adriana Fărcaș

 

Lefter Erika

6

 

Comisia de agricultură

 

 

 

 

 

 

 

 

20 iunie 2011 orele 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 iunie 2011

orele 12.00

 

1.    Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind administrarea unor sectoare de drum județean

Răspunde: Marcela Moldovan

 

2.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Spitalul Clinic Județean Mureș

Răspunde: Iulia Gyarmati

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația Comunităților Văii Gurghiului în vederea organizării Festivalului Comunităților Văii Gurghiului, Ediția a VI-a

Răspunde: Mihaela Iordache

 

 

Cristina Moldovan

 

 

 

     SECRETAR

 

                                                                                   Aurelian Paul Cosma     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                                                                         

   Întocmit: șef serviciu Delia Belean

   Văzut: director Viorel Iosib