CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ                                                       

        Direcția Juridică și Administrație Publică                                      

                 Compartimentul Cancelarie

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

al comisiilor de specialitate pe luna mai  2011 

 

 

Nr.

Crt.

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

Comisia tehnico -economică

24 mai 2011

orele 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 mai 2011

orele 12.00

1.     Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Agenției Naționale Antidrog asupra unei părți din imobilul situat în strada  Trebely nr.7

Răspunde:Marcela Moldovan

 

2.     Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public al județului Mureș în domeniul public al statului în vederea construirii unui spital regional de urgență

Răspunde: Marcela Moldovan

 

3.     Proiect de hotărâre privind administrarea Palatului Culturii

Răspunde: Mihaela Iordache

 

4.     Proiect de hotărârea privind declararea de utilitate publică  de interes local a obiectivului de investiții „Drum de acces și alimentare cu apă-canal pentru stațiile de transfer, sortare, compostare, compactare, ambalare deșeuri menajere și a stației de epurare a apelor uzate provenite din depozitul de deșeuri din localitatea Vălureni, comuna Cristești, județul Mureș”

Răspunde: Gina Nemeș

 

5.     Proiect de hotărâre privind administrarea unui imobil al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești, din punct de vedere al destinației/utilizării

Răspunde: Schmidt Lorand

 

6.     Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri mobile din domeniul public în domeniul privat al județului în vederea casării acestora

Răspunde: Olimpia Feier

 

7.     Proiect de hotărâre privind modificarea HCJ nr.15/2011 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Chețani la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST

Răspunde: Gyarmati Iulia

 

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea activităților cu care va fi implicat Județul Mureș în managementul și implementarea proiectului „Echipamente pentru îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgență”

Răspunde: Buruș Adriana

 

10.  Proiecte de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Elena Popa

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării anuale a managementului aplicat la instituțiile de cultură subordonate

Răspunde: Mihaela Iordache

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru directorul de la RA Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș

Răspunde: Marcela Moldovan

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru directorul de la SC Parc Industrial TîrguMureș

Răspunde: Marcela Moldovan

 

4.     Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.42/2011

Răspunde: Fabian Ana

 

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

24 mai 2011

orele 12.00

 

1.     Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Agenției Naționale Antidrog asupra unei părți din imobilul situat în strada  Trebely nr.7

Răspunde:Marcela Moldovan

 

2.     Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public al județului Mureș în domeniul public al statului în vederea construirii unui spital regional de urgență

Răspunde: Marcela Moldovan

3.     Proiect de hotărârea privind declararea de utilitate publică  de interes local a obiectivului de investiții „Drum de acces și alimentare cu apă-canal pentru stațiile de transfer, sortare, compostare, compactare, ambalare deșeuri menajere și a stației de epurare a apelor uzate provenite din depozitul de deșeuri din localitatea Vălureni, comuna Cristești, județul Mureș”

Răspunde: Gina Nemeș

 

4.     Proiect de hotărâre privind administrarea unui imobil al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești, din punct de vedere al destinației/utilizării

Răspunde: Schmidt Lorand

 

5.     Proiect de hotărâre privind modificarea HCJ nr.15/2011 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Chețani la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST

Răspunde: Gyarmati Iulia

Călin Pop

3

Comisia de servicii publice

23 mai 2011 orele 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 mai 2011

orele 11.00

 

1.     Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Agenției Naționale Antidrog asupra unei părți din imobilul situat în strada  Trebely nr.7

Răspunde: Marcela Moldovan

 

2.     Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public al județului Mureș în domeniul public al statului în vederea construirii unui spital regional de urgență

Răspunde: Marcela Moldovan

 

3.     Proiect de hotărâre privind administrarea Palatului Culturii

Răspunde: Mihaela Iordache

 

4.     Proiect de hotărârea privind declararea de utilitate publică  de interes local a obiectivului de investiții „Drum de acces și alimentare cu apă-canal pentru stațiile de transfer, sortare, compostare, compactare, ambalare deșeuri menajere și a stației de epurare a apelor uzate provenite din depozitul de deșeuri din localitatea Vălureni, comuna Cristești, județul Mureș”

Răspunde: Gina Nemeș

 

5.     Proiect de hotărâre privind administrarea unui imobil al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești, din punct de vedere al destinației/utilizării

Răspunde: Schmidt Lorand

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea activităților cu care va fi implicat Județul Mureș în managementul și implementarea proiectului „Echipamente pentru îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgență

 

Răspunde: Buruș Adriana

 

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării anuale a managementului aplicat la instituțiile de cultură subordonate

Răspunde: Mihaela Iordache

 

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru directorul de la RA Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș

Răspunde: Marcela Moldovan

 

 

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru directorul de la SC Parc Industrial TîrguMureș

Răspunde: Marcela Moldovan

 

10.  Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.42/2011

Răspunde: Fabian Ana

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri mobile din domeniul public în domeniul privat al județului în vederea casării acestora

Răspunde: Olimpia Feier

 

2.     Proiect de hotărâre privind modificarea HCJ nr.15/2011 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Chețani la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST

Răspunde: Gyarmati Iulia

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2010 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia

Răspunde: Andreea Baciu

 

5.     Proiecte de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Elena Popa

Olimpia Feier 

4

Comisia social-culturală

24 mai 2011 orele 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

26 mai 2011

orele 11.00

 

1.     Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Agenției Naționale Antidrog asupra unei părți din imobilul situat în strada  Trebely nr.7

Răspunde:Marcela Moldovan

 

2.     Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public al județului Mureș în domeniul public al statului în vederea construirii unui spital regional de urgență

Răspunde: Marcela Moldovan

 

3.     Proiect de hotărâre privind administrarea Palatului Culturii

Răspunde: Mihaela Iordache

 

1.     Proiect de hotărâre privind administrarea unui imobil al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești, din punct de vedere al destinației/utilizării

Răspunde: Schmidt Lorand

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării anuale a managementului aplicat la instituțiile de cultură subordonate

Răspunde: Mihaela Iordache

 

Elena Popa

 

5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

24 mai 2011

orele 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 mai 2011

orele 13.00

1.     Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Agenției Naționale Antidrog asupra unei părți din imobilul situat în strada  Trebely nr.7

Răspunde:Marcela Moldovan

 

2.     Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public al județului Mureș în domeniul public al statului în vederea construirii unui spital regional de urgență

Răspunde: Marcela Moldovan

 

3.     Proiect de hotărâre privind administrarea Palatului Culturii

Răspunde: Mihaela Iordache

 

4.     Proiect de hotărârea privind declararea de utilitate publică  de interes local a obiectivului de investiții „Drum de acces și alimentare cu apă-canal pentru stațiile de transfer, sortare, compostare, compactare, ambalare deșeuri menajere și a stației de epurare a apelor uzate provenite din depozitul de deșeuri din localitatea Vălureni, comuna Cristești, județul Mureș”

Răspunde: Gina Nemeș

 

5.     Proiect de hotărâre privind administrarea unui imobil al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești, din punct de vedere al destinației/utilizării

Răspunde: Schmidt Lorand

 

6.     Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri mobile din domeniul public în domeniul privat al județului în vederea casării acestora

Răspunde: Olimpia Feier

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Chețani la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST

Răspunde: Gyarmati Iulia

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea activităților cu care va fi implicat Județul Mureș în managementul și implementarea proiectului „Echipamente pentru îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgență

 

Răspunde: Buruș Adriana

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2010 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia

Răspunde: Andreea Baciu

 

3.     Proiecte de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Elena Popa

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării anuale a managementului aplicat la instituțiile de cultură subordonate

Răspunde: Mihaela Iordache

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru directorul de la RA Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș

Răspunde: Marcela Moldovan

 

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru directorul de la SC Parc Industrial TîrguMureș

Răspunde: Marcela Moldovan

 

Lefter Erika

6

 

Comisia de agricultură

 

 

 

 

 

 

 

 

23 mai 2011

orele 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 mai 2011

orele 12.00

 

 

1.     Proiect de hotărârea privind declararea de utilitate publică  de interes local a obiectivului de investiții „Drum de acces și alimentare cu apă-canal pentru stațiile de transfer, sortare, compostare, compactare, ambalare deșeuri menajere și a stației de epurare a apelor uzate provenite din depozitul de deșeuri din localitatea Vălureni, comuna Cristești, județul Mureș”

Răspunde: Gina Nemeș

 

2.     Proiect de hotărâre privind modificarea HCJ nr.15/2011 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Chețani la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST

Răspunde: Gyarmati Iulia

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru directorul de la SC Parc Industrial TîrguMureș

Răspunde: Marcela Moldovan

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind administrarea unui imobil al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești, din punct de vedere al destinației/utilizării

                                                                Răspunde: Schmidt Lorand

 

Cristina Moldovan

 

   SECRETAR

                                                                                                                     Aurelian Paul Cosma     

                         

                                                                         

   Întocmit: șef serviciu Delia Belean

   Văzut: director Viorel Iosib