CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ                                                       

        Direcția Juridică și Administrație Publică                                      

                 Compartimentul Cancelarie

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

 

al comisiilor de specialitate pe luna aprilie  2011 

 

 

 

 

Nr.

Crt.

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

Comisia tehnico -economică

18 apr.2011

orele 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 apr.2011

orele 14.00

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru realizarea investiției “Reabilitarea sistemului rutier pe drumul județean DJ 153 C Reghin-Lăpușna, km.1+700-29+000, județul Mureș”

                             Răspunde: Marton Katalin

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru realizarea investiției “Reabilitare sistem rutier pe DJ Sîngeorgiu de Pădure – Bezidu Nou, limita județ Harghita, DJ 136 km 1+900-8+000 și DJ 136 A, km 0+000 -3+800”

                            Răspunde: Marton Katalin

 

 

 

    1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al județului Mureș

                     Răspunde: Marcela Moldovan

 

2. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al județului și transmiterea acestuia în proprietatea bisericii ortodoxe române

                       Răspunde: Marcela Moldovan

 

 

3. Proiect de hotărâre privind administrarea Palatului Culturii

                          Răspunde: Mihaela Iordache

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș și a situațiilor financiare anuale cu anexe, pe anul 2010

                             Răspunde: Gabriela Vaida 

 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș pe trim.I.2011

                          Răspunde: Gabriela Vaida

 

6. Proiect de hotărâre privind inventarierea elementelor de activ și pasiv ale  Consiliului Județean Mureș pentru anul 2010

                                     Răspunde: Alin Mărginean

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la R A „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș pe anul 2011

                           Răspunde: Gyorfi Maria

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la S C „Parc Industrial Mureș” S A pe anul 2011.

                            Răspunde: Kadar Katalin

 

9. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la HCJ nr.171/2010 privind aprobarea unor taxe ale Consiliului Județean Mureș pe anul 2011, ce constituie venituri proprii ale bugetului Consiliului Județean

                         Răspunde: Gabriela Vaida

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru autorizarea transporturilor rutiere de mărfuri și călători executate pe rețeaua drumurilor administrate de Consiliul Județean Mureș cu vehicule înmatriculate în România sau în alte state, ce depășesc limitele masice și/sau dimensionale, pentru anul 2011, conform reglementărilor existente în legislația actuală

                        Răspunde: Narcisa  Țogorean

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Județean Mureș, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Municipiul Târgu Mureș și Fundația IREX Romania pentru susținerea Programului „Biblionet - Lumea în biblioteca mea”

                                 Răspunde: Adriana Farkas

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de cooperare între Județul Mureș și Județul Jasz-Nagykun-Szolnok

                           Răspunde: Kocsis Robert

 

13. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu de întreținere pe beneficiar în cadrul Căminului de Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, pentru anul 2011

                           Răspunde: Laura Pop

 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.47 din 25.03.2010 pentru aprobarea proiectului de Reabilitare, modernizare și dotare clădire pentru înființare Centru de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Luduș prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2- Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale, precum și a co-finanțării acestuia

                            Răspunde: Schmidt Lorand

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2011 pentru directorii S C „Parc Industrial Mureș” S A și R A „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș .

                           Răspunde: Marcela Moldovan

 

      16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de personal, a organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș

                                   Răspunde: Elena Popa

 

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

26 apr.2011

orele 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 apr.2011

orele 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al județului și transmiterea acestuia în proprietatea bisericii ortodoxe române

                       Răspunde: Marcela Moldovan

 

2. Proiect de hotărâre privind administrarea Palatului Culturii

                          Răspunde: Mihaela Iordache

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș și a situațiilor financiare anuale cu anexe, pe anul 2010

                        Răspunde: Gabriela Vaida 

 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș pe trim.I.2011

                          Răspunde: Gabriela Vaida

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru autorizarea transporturilor rutiere de mărfuri și călători executate pe rețeaua drumurilor administrate de Consiliul Județean Mureș cu vehicule înmatriculate în România sau în alte state, ce depășesc limitele masice și/sau dimensionale, pentru anul 2011, conform reglementărilor existente în legislația actuală

                             Răspunde: Narcisa  Țogorean

 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.47 din 25.03.2010 pentru aprobarea proiectului de Reabilitare, modernizare și dotare clădire pentru înființare Centru de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Luduș prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2- Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale, precum și a co-finanțării acestuia

                         Răspunde: Schmidt Lorand

 

7. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice a obiectivului de investiții „Drum de acces și alimentare apă canal pentru stațiile de transfer, sortare, compostare, compactare-ambalare deșeuri menajere și a stației de epurare a apelor uzate provenite din depozitul de deșeuri”

                        Răspunde: Viorica Mărgăraș

                                        Cătălin Platon

 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului

                                Răspunde: Călin Pop

      

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de personal, a organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș

                                   Răspunde: Elena Popa

 

                          

Călin Pop

3

Comisia de servicii publice

27 apr.2011

orele 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 apr.2011

orele 10.00

 

     1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al județului Mureș

                         Răspunde: Marcela Moldovan

 

2. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al județului și transmiterea acestuia în proprietatea bisericii ortodoxe române

                       Răspunde: Marcela Moldovan

 

3.  Proiect de hotărâre privind transmiterea sistemelor de alimentare cu apă a localităților  Sînpaul – Valea Izvoarelor – Chirileu, Gornești – Periș, Petelea realizate în baza H.G.R. nr.687/1997, concesionate operatorului regional  S.C Compania  „Aquaserv” S.A, din proprietatea publică a județului Mureș în proprietatea publică a  comunelor Sânpaul, Gornești și Petelea

                           Răspunde Marcela Moldovan

 

4. Proiect de hotărâre privind privind transmiterea sistemelor de alimentare cu   apă a localităților  Eremitu – Câmpu Cetății – Mătrici – Dămieni – Călugăreni , Chiheru de Jos – Chiheru de Sus, Hodoșa - Sâmbriaș -Isla - Ihod, realizate în baza H.G.R. nr.687/1997, din proprietatea publică a județului Mureș în proprietatea publică al  comunelor Eremitu, Chiheru de Jos și Hodoșa

                                              Răspunde: Marcela Moldovan

 

5. Proiect de hotărâre privind administrarea Palatului Culturii

                                                      Răspunde: Mihaela Iordache

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la R A „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș pe anul 2011

                                              Răspunde: Gyorfi Maria

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la S C „Parc Industrial Mureș” S A pe anul 2011

                                              Răspunde: Kadar Katalin

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru autorizarea transporturilor rutiere de mărfuri și călători executate pe rețeaua drumurilor administrate de Consiliul Județean Mureș cu vehicule înmatriculate în România sau în alte state, ce depășesc limitele masice și/sau dimensionale, pentru anul 2011, conform reglementărilor existente în legislația actuală

                                              Răspunde: Narcisa  Țogorean

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2011 pentru directorii S C „Parc Industrial Mureș” S A și R A „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș .

                                              Răspunde: Marcela Moldovan

 

      10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de personal, a organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș

                                   Răspunde: Elena Popa

 

      11. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager, persoană fizică, al Ansamblului Artistic Profesionist „Mureșul”

                                Răspunde: Elena Popa

 

 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de cooperare între Județul Mureș și Județul Jasz-Nagykun-Szolnok

                           Răspunde: Kocsis Robert

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș și a situațiilor financiare anuale cu anexe, pe anul 2010

                             Răspunde: Gabriela Vaida 

 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș pe trim.I.2011

                          Răspunde: Gabriela Vaida

 

3. Proiect de hotărâre privind inventarierea elementelor de activ și pasiv ale  Consiliului Județean Mureș pentru anul 2010

                        Răspunde: Alin Mărginean

 

 

4. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la HCJ nr.171/2010 privind aprobarea unor taxe ale Consiliului Județean Mureș pe anul 2011, ce constituie venituri proprii ale bugetului Consiliului Județean

                              Răspunde: Gabriela Vaida

 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu de întreținere pe beneficiar în cadrul Căminului de Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, pentru anul 2011

                              Răspunde: Laura Pop

 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.47 din 25.03.2010 pentru aprobarea proiectului de Reabilitare, modernizare și dotare clădire pentru înființare Centru de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Luduș prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2- Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale, precum și a co-finanțării acestuia

                          Răspunde: Schmidt Lorand

Olimpia Feier 

4

Comisia social-culturală

27 apr.2011

orele 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 apr.2011

orele 11.00

 

1. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al județului și transmiterea acestuia în proprietatea bisericii ortodoxe române

                       Răspunde: Marcela Moldovan

 

2. Proiect de hotărâre privind administrarea Palatului Culturii

                          Răspunde: Mihaela Iordache

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Județean Mureș, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Municipiul Târgu Mureș și Fundația IREX Romania pentru susținerea Programului „Biblionet - Lumea în biblioteca mea”

                      Răspunde: Adriana Farkas

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de cooperare între Județul Mureș și Județul Jasz-Nagykun-Szolnok

                           Răspunde: Kocsis Robert

 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu de întreținere pe beneficiar în cadrul Căminului de Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, pentru anul 2011

                           Răspunde: Laura Pop

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

                           Răspunde: Gabriela Covaci

 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.47 din 25.03.2010 pentru aprobarea proiectului de Reabilitare, modernizare și dotare clădire pentru înființare Centru de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Luduș prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2- Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale, precum și a co-finanțării acestuia

                          Răspunde: Schmidt Lorand

 

      3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager, persoană fizică, al Ansamblului Artistic Profesionist „Mureșul”

                                Răspunde: Elena Popa

 

Elena Popa

 

5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

27 apr.2011

Orele 10.00

1. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al județului și transmiterea acestuia în proprietatea bisericii ortodoxe române

                       Răspunde: Marcela Moldovan

 

2.  Proiect de hotărâre privind transmiterea sistemelor de alimentare cu apă a localităților  Sînpaul – Valea Izvoarelor – Chirileu, Gornești – Periș, Petelea realizate în baza H.G.R. nr.687/1997, concesionate operatorului regional  S.C Compania  „Aquaserv” S.A, din proprietatea publică a județului Mureș în proprietatea publică a  comunelor Sânpaul, Gornești și Petelea

                               Răspunde Marcela Moldovan

 

3. Proiect de hotărâre privind privind transmiterea sistemelor de alimentare cu   apă a localităților  Eremitu – Câmpu Cetății – Mătrici – Dămieni – Călugăreni , Chiheru de Jos – Chiheru de Sus, Hodoșa - Sâmbriaș -Isla - Ihod, realizate în baza H.G.R. nr.687/1997, din proprietatea publică a județului Mureș în proprietatea publică al  comunelor Eremitu, Chiheru de Jos și Hodoșa.

                               Răspunde: Marcela Moldovan

 

4. Proiect de hotărâre privind inventarierea elementelor de activ și pasiv ale  Consiliului Județean Mureș pentru anul 2010

                               Răspunde: Alin Mărginean

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la S C „Parc Industrial Mureș” S A pe anul 2011

                            Răspunde: Kadar Katalin

 

6. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la HCJ nr.171/2010 privind aprobarea unor taxe ale Consiliului Județean Mureș pe anul 2011, ce constituie venituri proprii ale bugetului Consiliului Județean

                                              Răspunde: Gabriela Vaida

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru autorizarea transporturilor rutiere de mărfuri și călători executate pe rețeaua drumurilor administrate de Consiliul Județean Mureș cu vehicule înmatriculate în România sau în alte state, ce depășesc limitele masice și/sau dimensionale, pentru anul 2011, conform reglementărilor existente în legislația actuală

                                              Răspunde: Narcisa  Țogorean

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Județean Mureș, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Municipiul Târgu Mureș și Fundația IREX Romania pentru susținerea Programului „Biblionet - Lumea în biblioteca mea”

                                                     Răspunde: Adriana Farkas

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de cooperare între Județul Mureș și Județul Jasz-Nagykun-Szolnok

                           Răspunde: Kocsis Robert

 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

                                               Răspunde: Gabriela Covaci

 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.47 din 25.03.2010 pentru aprobarea proiectului de Reabilitare, modernizare și dotare clădire pentru înființare Centru de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Luduș prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2- Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale, precum și a co-finanțării acestuia

                                              Răspunde: Schmidt Lorand

 

12. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice a obiectivului de investiții „Drum de acces și alimentare apă canal pentru stațiile de transfer, sortare, compostare, compactare-ambalare deșeuri menajere și a stației de epurare a apelor uzate provenite din depozitul de deșeuri”

                                                                          Răspunde: Viorica Mărgăraș

  13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului

                                              Răspunde: Călin Pop

      14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de personal, a organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș

                                   Răspunde: Elena Popa

 

      15. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager, persoană fizică, al Ansamblului Artistic Profesionist „Mureșul”

                                Răspunde: Elena Popa

                                             

Lefter Erika

6

 

Comisia de agricultură

 

 

 

 

 

 

 

 

27 apr.2011

orele 13.00

1.  Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al județului și transmiterea acestuia în proprietatea bisericii ortodoxe române

                       Răspunde: Marcela Moldovan

 

   2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de

     venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș și a situațiilor financiare

     anuale cu anexe, pe anul 2010

                              Răspunde: Gabriela Vaida

 

3. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la HCJ nr.171/2010 privind aprobarea unor taxe ale Consiliului Județean Mureș pe anul 2011, ce constituie venituri proprii ale bugetului Consiliului Județean

                                 Răspunde: Gabriela Vaida

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2011 pentru directorii S C „Parc Industrial Mureș” S A și R A „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș

                                 Răspunde: Marcela Moldovan

 

Cristina Moldovan

 

SECRETAR

                                                                               Aurelian Paul Cosma

Întocmit: șef serviciu Delia Belean

Văzut: director Viorel Iosib