CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ                                                       

        Direcția Juridică și Administrație Publică                                      

                 Compartimentul Cancelarie

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

 

al comisiilor de specialitate pe luna martie  2011 

 

 

 

 

Nr.

Crt.

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

Comisia tehnico -economică

22 martie

orele 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 martie

orele 14.00

 

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de dare în folosință gratuită Societății de Cruce Roșie a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str.Mărăști, nr.13

                                                Răspunde: Silvia Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

                                                Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale asupra terenurilor supuse exproprierii, a sumelor individuale aferente despăgubirilor și a termenului de virare a acestora în vederea realizării obiectivului de investiții „Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri” sat Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Mureș

                                                Răspunde: Monica Hulpuș

                                                     Mariana Preotu

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale asupra terenurilor supuse exproprierii, a sumelor individuale aferente despăgubirilor și a termenului de virare a acestora în vederea realizării obiectivului de investiții „Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș”

                                                Răspunde: Lokodi Emőke

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCJ Mureș nr. 96/ 2008 privind aprobarea co-finanțării proiectului de extindere si dotare a Centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Brâncovenești prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de Intervenție 3.2 - Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale

                                     Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere/beneficiar în centrele de îngrijire și asistență și centrele de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, pentru anii 2008 și 2010

                                    Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCJ nr.120/2010 privind stabilirea finanțării centrelor de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică și a centrelor de îngrijire și asistență socială finanțate în baza HCJ nr. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 și 74 din anul 2010

                                     Răspunde: Gabriela Vaida

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru autorizarea transporturilor rutiere de mărfuri și călători executate pe rețeaua drumurilor administrate de Consiliul Județean Mureș cu vehicule înmatriculate în România sau în alte state ce depășesc limitele masice și/sau dimensionale, pentru anul 2011, conform reglementărilor existente în legislația actuală

                                     Răspunde: Narcisa  Țogorean

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș  și Inspectoratul Școlar Județean Mureș în vederea organizării Olimpiadei Naționale de Limba și Literatura Maghiar㠄MIKES KELEMEN”

                                     Răspunde: Mihaela Iordache

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Județean Mureș și Penitenciarul Tîrgu Mureș

                                 Răspunde: Adriana Farkas

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului acțiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

                                    Răspunde: Sorin Stan

 

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea comisiilor de evaluare și selecționare a proiectelor și documentațiilor depuse pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul public al județului Mureș în domeniile: cultură, culte, sport și asistență socială

                                  Răspunde: Elena Popa

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor la HCJM nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

                                   Răspunde: Elena Popa

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Consiliul Consultativ al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Mureș

                                      Răspunde: Elena Popa

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos

                                 Răspunde: Elena Popa

 

 1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea instituțiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Mureș

                                   Inițiator: grupul de consilier PD-L

 

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

22 martie

orele 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 martie

orele 12.00

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de dare în folosință gratuită Societății de Cruce Roșie a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tg. Mureș, str.Mărăști, nr.13

                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

                                         Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale asupra terenurilor supuse exproprierii, a sumelor individuale aferente despăgubirilor și a termenului de virare a acestora în vederea realizării obiectivului de investiții „Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri” sat Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Mureș

                                          Răspunde: Monica Hulpuș, Mariana Preotu

                                                    

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale asupra terenurilor supuse exproprierii, a sumelor individuale aferente despăgubirilor și a termenului de virare a acestora în vederea realizării obiectivului de investiții „Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș”

                                             Răspunde: Lokodi Emőke

    

5.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCJ Mureș nr. 96/ 2008 privind aprobarea co-finanțării proiectului de extindere si dotare a Centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Brâncovenești prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de Intervenție 3.2 - Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale

                                              Răspunde: Schmidt Lorand

 

6.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCJ nr.120/2010 privind stabilirea finanțării centrelor de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică și a centrelor de îngrijire și asistență socială finanțate în baza HCJ nr.66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 și 74 din anul 2010

                                              Răspunde: Gabriela Vaida

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului acțiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

                                              Răspunde: Sorin Stan

 

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea comisiilor de evaluare și selecționare a proiectelor și documentațiilor depuse pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul public al județului Mureș în domeniile: cultură, culte, sport și asistență socială

                                       Răspunde: Elena Popa

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului inițiate sau aflate în competența de aprobarea a Consiliului Județean Mureș

                                      Răspunde: Călin Pop

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a județului Mureș și a  Regulamentului de funcționare al acesteia

                                      Răspunde:Călin Pop

 

Călin Pop

3

Comisia de servicii publice

21 martie  orele 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 martie

orele 10.00

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCJ Mureș nr. 96/ 2008 privind aprobarea co-finanțării proiectului de extindere si dotare a Centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Brâncovenești prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de Intervenție 3.2 - Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale

                                      Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru autorizarea transporturilor rutiere de mărfuri și călători executate pe rețeaua drumurilor administrate de Consiliul Județean Mureș cu vehicule înmatriculate în România sau în alte state ce depășesc limitele masice și/sau dimensionale, pentru anul 2011, conform reglementărilor existente în legislația actuală

                                     Răspunde: Narcisa  Țogorean

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului acțiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

                                    Răspunde: Sorin Stan

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea comisiilor de evaluare și selecționare a proiectelor și documentațiilor depuse pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul public al județului Mureș în domeniile: cultură, culte, sport și asistență socială

                                      Răspunde: Elena Popa

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor la HCJM nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

                                      Răspunde: Elena Popa

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării anuale a managementului aplicat la instituțiile de cultură subordonate

                                            Răspunde: Mihaela Iordache

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului inițiate sau aflate în competența de aprobarea a Consiliului Județean Mureș

                                            Răspunde: Călin Pop

 

 1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea instituțiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Mureș

                                           Inițiator: grupul de consilier PD-L

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de dare în folosință gratuită Societății de Cruce Roșie a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str.Mărăști, nr.13

                                           Răspunde: Silvia Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale asupra terenurilor supuse exproprierii, a sumelor individuale aferente despăgubirilor și a termenului de virare a acestora în vederea realizării obiectivului de investiții „Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri” sat Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Mureș

                                           Răspunde: Monica Hulpuș,  Mariana Preotu

 

         

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de operare pe Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș în anul 2011

                               Răspunde: Silvia Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unități administrativ-teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ

                              Răspunde: Gyarmati Iulia

         

Olimpia Feier 

4

Comisia social-culturală

22 martie 

orele 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 martie

orele 11.00

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de dare în folosință gratuită Societății de Cruce Roșie a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str.Mărăști, nr.13

                                   Răspunde: Silvia Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș  și Inspectoratul Școlar Județean Mureș în vederea organizării Olimpiadei Naționale de Limba și Literatura Maghiar㠄MIKES KELEMEN”

                                       Răspunde: Mihaela Iordache

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului acțiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

                                     Răspunde: Sorin Stan

 

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea comisiilor de evaluare și selecționare a proiectelor și documentațiilor depuse pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul public al județului Mureș în domeniile: cultură, culte, sport și asistență socială

                                       Răspunde: Elena Popa

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor la HCJM nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

                                      Răspunde: Elena Popa

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos

                                    Răspunde: Elena Popa

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării anuale a managementului aplicat la instituțiile de cultură subordonate

                                      Răspunde: Mihaela Iordache

 

 1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea instituțiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Mureș

                                  Inițiator: grupul de consilier PD-L

 

 

Elena Popa

 

5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

22 martie  orele 10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 martie 

orele 10.00

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de dare în folosință gratuită Societății de Cruce Roșie a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str.Mărăști, nr.13

                                      Răspunde: Silvia Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale asupra terenurilor supuse exproprierii, a sumelor individuale aferente despăgubirilor și a termenului de virare a acestora în vederea realizării obiectivului de investiții „Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri” sat Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Mureș

                                        Răspunde: Monica Hulpuș

                                                     Mariana Preotu

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale asupra terenurilor supuse exproprierii, a sumelor individuale aferente despăgubirilor și a termenului de virare a acestora în vederea realizării obiectivului de investiții „Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș”

                                        Răspunde: Lokodi Emőke

         

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de operare pe Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș în anul 2011

                                         Răspunde: Silvia Moldovan

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCJ Mureș nr. 96/ 2008 privind aprobarea co-finanțării proiectului de extindere si dotare a Centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Brâncovenești prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de Intervenție 3.2 - Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale

                                 Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere/beneficiar în centrele de îngrijire și asistență și centrele de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, pentru anii 2008 și 2010

                                  Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCJ nr.120/2010 privind stabilirea finanțării centrelor de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică și a centrelor de îngrijire și asistență socială finanțate în baza HCJ nr. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 și 74 din anul 2010

                              Răspunde: Gabriela Vaida

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru autorizarea transporturilor rutiere de mărfuri și călători executate pe rețeaua drumurilor administrate de Consiliul Județean Mureș cu vehicule înmatriculate în România sau în alte state ce depășesc limitele masice și/sau dimensionale, pentru anul 2011, conform reglementărilor existente în legislația actuală

                               Răspunde: Narcisa  Țogorean

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unități administrativ-teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ

                              Răspunde: Gyarmati Iulia

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș  și Inspectoratul Școlar Județean Mureș în vederea organizării Olimpiadei Naționale de Limba și Literatura Maghiar㠄MIKES KELEMEN”

                                Răspunde: Mihaela Iordache

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Județean Mureș și Penitenciarul Tîrgu Mureș

                                  Răspunde: Adriana Farkas

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului acțiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

                               Răspunde: Sorin Stan

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea comisiilor de evaluare și selecționare a proiectelor și documentațiilor depuse pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul public al județului Mureș în domeniile: cultură, culte, sport și asistență socială

                               Răspunde: Elena Popa

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor la HCJM nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

                               Răspunde: Elena Popa

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Consiliul Consultativ al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Mureș

                                 Răspunde: Elena Popa

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos

                              Răspunde: Elena Popa

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării anuale a managementului aplicat la instituțiile de cultură subordonate

                                  Răspunde: Mihaela Iordache

 

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului inițiate sau aflate în competența de aprobarea a Consiliului Județean Mureș

                          Răspunde: Călin Pop

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a județului Mureș și a  Regulamentului de funcționare al acesteia

                          Răspunde:Călin Pop

 

 1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea instituțiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Mureș

                          Inițiator: grupul de consilier PD-L

Lefter Erika

6

 

Comisia de agricultură

 

 

 

 

 

 

 

 

21 martie 

orele 13.00

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de dare în folosință gratuită Societății de Cruce Roșie a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str.Mărăști, nr.13

                             Răspunde: Silvia Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

                           Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de operare pe Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș în anul 2011

                         Răspunde: Silvia Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCJ Mureș nr. 96/ 2008 privind aprobarea co-finanțării proiectului de extindere si dotare a Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Brâncovenești prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de Intervenție 3.2 - Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale

                              Răspunde: Schmidt Lorand

Cristina Moldovan

 

SECRETAR

                                                                               Aurelian Paul Cosma

Întocmit: șef serviciu Delia Belean

Văzut: director Viorel Iosib