CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ                                                       

        Direcția Juridică și Administrație Publică                                      

                 Compartimentul Cancelarie

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

al comisiilor de specialitate pe luna februarie  2011 

 

 

Nr.

Crt.

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

Comisia tehnico -economică

4 febr.2011

  ora 15.00

 

 

8 febr.2011

ora 14.00

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind reglementarea situației imobilului situat în Tîrgu Mureș, str.Mihai Viteazul, nr.31

                                   Răspunde: Silvia Moldovan

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare

                                   Răspunde: Gyarmati Iuliana

 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

                                   Răspunde: Bartha Iosif

 

4.    Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJ nr.96/2008 privind aprobarea co-finanțării proiectului de extindere și dotare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2-Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale

                                   Răspunde: Schmidt Lorand

 

5.    Proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol de colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale în vederea asigurării bunei desfășurări a procedurii de reevaluare a persoanelor adulte cu handicap

                                   Răspunde: Gabriela Covaci

 

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația de GO SHUSAKU din Tîrgu Mureș, în vederea organizării celei de-a patra ediții a Concursului Internațional de GO „Cupa Shusaku 2011”

                                   Răspunde: Mihaela Iordache

 

7.    Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJ nr.142/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției aferente lucrărilor rămase de executat  „Restaurare clădire, secția de artă și Galeria Ion Vlasiu”

                                   Răspunde: Magyari Zoltan

 

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

8 febr.2011

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 febr.2011

ora 12.00

 

1.    Proiect de hotărâre privind reglementarea situației imobilului situat în Tîrgu Mureș, str.Mihai Viteazul, nr.31

                                   Răspunde: Silvia Moldovan

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare

                                   Răspunde: Gyarmati Iuliana

 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

                                   Răspunde: Bartha Iosif

 

4.    Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJ nr.96/2008 privind aprobarea co-finanțării proiectului de extindere și dotare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2-Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale

                                   Răspunde: Schmidt Lorand

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJ nr.142/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției aferente lucrărilor rămase de executat  „Restaurare clădire, secția de artă și Galeria Ion Vlasiu”

                                   Răspunde: Magyari Zoltan

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                   Răspunde: Călin Pop

 

 

Călin Pop

3

Comisia de servicii publice

7 febr.2011

ora 13.00

1.    Proiect de hotărâre privind reglementarea situației imobilului situat în Tîrgu Mureș, str.Mihai Viteazul, nr.31

                                   Răspunde: Silvia Moldovan

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare

                                   Răspunde: Gyarmati Iuliana

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

                                   Răspunde: Bartha Iosif

 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJ nr.96/2008 privind aprobarea co-finanțării proiectului de extindere și dotare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2-Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale

                                   Răspunde: Schmidt Lorand

 

5. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol de colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale în vederea asigurării bunei desfășurări a procedurii de reevaluare a persoanelor adulte cu handicap

                                   Răspunde: Gabriela Covaci

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația de GO SHUSAKU din Tîrgu Mureș, în vederea organizării celei de-a patra ediții a Concursului Internațional de GO „Cupa Shusaku 2011”

                                   Răspunde: Mihaela Iordache

 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJ nr.142/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției aferente lucrărilor rămase de executat  „Restaurare clădire, secția de artă și Galeria Ion Vlasiu”

                                   Răspunde: Magyari Zoltan

 

Olimpia Feier 

4

Comisia social-culturală

8 febr. 2011

ora 13.00

 

1.    Proiect de hotărâre privind reglementarea situației imobilului situat în Tîrgu Mureș, str.Mihai Viteazul, nr.31

                                   Răspunde: Silvia Moldovan

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

                                   Răspunde: Bartha Iosif

 

3.    Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJ nr.96/2008 privind aprobarea co-finanțării proiectului de extindere și dotare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2-Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale

                                   Răspunde: Schmidt Lorand

 

4.    Proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol de colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale în vederea asigurării bunei desfășurări a procedurii de reevaluare a persoanelor adulte cu handicap

                                   Răspunde: Gabriela Covaci

 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația de GO SHUSAKU din Tîrgu Mureș, în vederea organizării celei de-a patra ediții a Concursului Internațional de GO „Cupa Shusaku 2011”

                                   Răspunde: Mihaela Iordache

 

2.    Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJ nr.142/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției aferente lucrărilor rămase de executat  „Restaurare clădire, secția de artă și Galeria Ion Vlasiu”

                                   Răspunde: Magyari Zoltan

 

 

Elena Popa

 

5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

7 febr.2011

ora 10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 febr.2011

ora 10.00

1.    Proiect de hotărâre privind reglementarea situației imobilului situat în Tîrgu Mureș, str.Mihai Viteazul, nr.31

                                   Răspunde: Silvia Moldovan

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare

                                   Răspunde: Gyarmati Iuliana

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

                                   Răspunde: Bartha Iosif

 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJ nr.96/2008 privind aprobarea co-finanțării proiectului de extindere și dotare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2-Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale

                                   Răspunde: Schmidt Lorand

 

5. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol de colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale în vederea asigurării bunei desfășurări a procedurii de reevaluare a persoanelor adulte cu handicap

                                   Răspunde: Gabriela Covaci

 

 

         1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația de GO SHUSAKU din Tîrgu Mureș, în vederea organizării celei de-a patra ediții a Concursului Internațional de GO „Cupa Shusaku 2011”

                                   Răspunde: Mihaela Iordache

 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJ nr.142/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției aferente lucrărilor rămase de executat  „Restaurare clădire, secția de artă și Galeria Ion Vlasiu”

                                   Răspunde: Magyari Zoltan

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                   Răspunde: Călin Pop

 

Lefter Erika

6

 

Comisia de agricultură

 

 

 

 

 

 

 

 

7 febr.2011

ora 13.00

 

  1. Raport de activitate al Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

                                    

 

  1. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației imobilului situat în Tîrgu Mureș, str.Mihai Viteazul, nr.31

                                   Răspunde: Silvia Moldovan

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului

    Județean Mureș pe anul 2011

                                   Răspunde: Bartha Iosif

 

Cristina Moldovan

 

 

 

 

                                                                             SECRETAR

 

                                                                             Aurelian Paul Cosma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit:  Delia Belean

Văzut: director Viorel Iosib