CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ                                                       

        Direcția Juridică și Administrație Publică                                      

                 Compartimentul Cancelarie

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

al comisiilor de specialitate pe luna ianuarie 2011 

 

 

Nr.

Crt.

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

Comisia tehnico -economică

11 ian.2011

orele 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 ian.2011

orele 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 ian.2011

orele 11.00

1.    Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției nr.403 din 30 decembrie 2010 privind rectificarea  bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

                                        Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

2.    Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale  a sumelor pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe 2011

                                        Răspunde: Bartha Iosif

 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici aferenți  lucrării „Instalarea unui sistem de încălzire, care utilizează energie regenerabilă, la spațiul administrativ din municipiul Tîrgu Mureș, str.Primăriei nr.2”

                                                 Răspunde: Carmen Pătran

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș

                                   Răspunde:Silvia Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de cooperare cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în vederea realizării unei infrastructuri moderne în România

                                   Răspunde: Kakasi Andras

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJ nr.96/2008 privind aprobarea co-finanțării proiectului de extindere și dotare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2-Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale

                                   Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Consiliul Județean Mureș și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș în vederea implementării proiectului „Creșterea capacității autorităților administrației publice locale de sprijin al copiilor cu dizabilități aflați în propria familie”

                                   Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la HCJ nr.111/2010 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Județene de Evidența  Persoanelor Mureș

                                     Răspunde: Codruța Sava

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

                                   Răspunde: Bartha Iosif

 

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

10 ian.2011

orele 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 ian.2011

orele 12.00

1.    Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției nr.403 din 30 decembrie 2010 privind rectificarea  bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

                                        Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

2.    Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale  a sumelor pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe 2011

                                        Răspunde: Bartha Iosif

 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici aferenți  lucrării „Instalarea unui sistem de încălzire, care utilizează energie regenerabilă, la spațiul administrativ din municipiul Tîrgu Mureș, str.Primăriei nr.2”

                                                 Răspunde: Carmen Pătran

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

                                             Răspunde: Bartha Iosif

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de cooperare cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în vederea realizării unei infrastructuri moderne în România

                                             Răspunde: Kakasi Andras

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Înlocuire conductă de transport apă potabilă în intravilanul municipiului Reghin, județul Mureș” și stabilirea unor măsuri în vedere executării acesteia

                                             Răspunde: Magyari Zoltan

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                             Răspunde: Călin Pop

 

Călin Pop

3

Comisia de servicii publice

11 ian.2011

orele 11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 ian.2011

orele 11.00

1.    Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției nr.403 din 30 decembrie 2010 privind rectificarea  bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

                                        Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

2.    Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale  a sumelor pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe 2011

                                        Răspunde: Bartha Iosif

 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici aferenți  lucrării „Instalarea unui sistem de încălzire, care utilizează energie regenerabilă, la spațiul administrativ din municipiul Tîrgu Mureș, str.Primăriei nr.2”

                                                 Răspunde: Carmen Pătran

 

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș

                                   Răspunde:Silvia Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

                                   Răspunde: Bartha Iosif

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de cooperare cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în vederea realizării unei infrastructuri moderne în România

                                   Răspunde: Kakasi Andras

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJ nr.96/2008 privind aprobarea co-finanțării proiectului de extindere și dotare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2-Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale

                                   Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Consiliul Județean Mureș și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș în vederea implementării proiectului „Creșterea capacității autorităților administrației publice locale de sprijin al copiilor cu dizabilități aflați în propria familie”

                                   Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la HCJ nr.111/2010 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Județene de Evidența  Persoanelor Mureș

                                     Răspunde: Codruța Sava

 

 1. Proiect de hotărâre privind procedura de evaluare și aprobare a comisiilor de evaluare a managerilor instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Mureș

                                     Răspunde: Mihaela Iordache

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Înlocuire conductă de transport apă potabilă în intravilanul municipiului Reghin, județul Mureș” și stabilirea unor măsuri în vedere executării acesteia

                                   Răspunde: Magyari Zoltan

 

 

Olimpia Feier 

4

Comisia social-culturală

11 ian.2011

 orele 11.00

 

 

 

 

 

25 ian.2011

orele 11.00

1.    Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale  a sumelor pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe 2011

                                        Răspunde: Bartha Iosif

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

                                   Răspunde: Bartha Iosif

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJ nr.96/2008 privind aprobarea co-finanțării proiectului de extindere și dotare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2-Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale

                                   Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Consiliul Județean Mureș și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș în vederea implementării proiectului „Creșterea capacității autorităților administrației publice locale de sprijin al copiilor cu dizabilități aflați în propria familie”

                                   Răspunde: Schmidt Lorand

 1. Proiect de hotărâre privind procedura de evaluare și aprobare a comisiilor de evaluare a managerilor instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Mureș

                                     Răspunde: Mihaela Iordache

 

Elena Popa

 

5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

10 ian.2011

orele 11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 ian.2011

orele 11.00

1.    Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale  a sumelor pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală  pe 2011

                                           Răspunde: Bartha Iosif

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici aferenți  lucrării „Instalarea unui sistem de încălzire, care utilizează energie regenerabilă, la spațiul administrativ din municipiul Tîrgu Mureș, str.Primăriei nr.2”

                                           Răspunde: Carmen Pătran

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventatului domeniului public al județului Mureș

                                   Răspunde:Silvia Moldovan

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de cooperare cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în vederea realizării unei infrastructuri moderne în România

                                   Răspunde: Kakasi Andras

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJ nr.96/2008 privind aprobarea co-finanțării proiectului de extindere și dotare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2-Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale

                                   Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Consiliul Județean Mureș și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș în vederea implementării proiectului „Creșterea capacității autorităților administrației publice locale de sprijin al copiilor cu dizabilități aflați în propria familie”

                                   Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la HCJ nr.111/2010 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Județene de Evidența  Persoanelor Mureș

                                     Răspunde: Codruța Sava

 

 1. Proiect de hotărâre privind procedura de evaluare și aprobare a comisiilor de evaluare a managerilor instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Mureș

                                     Răspunde: Mihaela Iordache

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Înlocuire conductă de transport apă potabilă în intravilanul municipiului Reghin, județul Mureș” și stabilirea unor măsuri în vedere executării acesteia

                                   Răspunde: Magyari Zoltan

 

 1. Raport de activitate al  Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș pe anul 2010  și Planul strategic pe anul 2011

                     Prezintă: comisar-șef de poliție Pescari Valentin

 

Lefter Erika

6

 

Comisia de agricultură

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ian.2011

orele 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 ian.2011

orele 13.00

1.    Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției nr.403 din 30 decembrie 2010 privind rectificarea  bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

                                           Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

2.    Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale  a sumelor pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală  pe 2011

                                           Răspunde: Bartha Iosif

 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici aferenți  lucrării „Instalarea unui sistem de încălzire, care utilizează energie regenerabilă, la spațiul administrativ din municipiul Tîrgu Mureș, str.Primăriei nr.2”

                                           Răspunde: Carmen Pătran

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

                                        Răspunde: Bartha Iosif

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de cooperare cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în vederea realizării unei infrastructuri moderne în România

                                        Răspunde: Kakasi Andras

 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                        Răspunde: Călin Pop

 

Cristina Moldovan

 

 

                                                                             SECRETAR

 

                                                                             Aurelian Paul Cosma

 

 

Întocmit:  Delia Belean    

Văzut: director Viorel Iosib                      

20 ianuarie 2011