CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ                                                       

        Direcția Juridică și Administrație Publică                                      

                 Compartimentul Cancelarie

 

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

al comisiilor de specialitate pe luna decembrie 2010 

 

 

 

Nr.

Crt.

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

Comisia tehnico -economică

14 dec.2010

orele 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 dec.2010

orele 14.00

1.     Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul public al județului și din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției

                                                                Răspunde: Silvia Moldovan

 

2.     Proiect de hotărâre privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al județului și din administrarea Consiliului Județean Mureș în domeniul public al municipiului Tîrgu Mureș și în administrarea Consiliului Municipal Tîrgu Mureș

                                                                Răspunde: Silvia Moldovan

 

3.     Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

                                                                Răspunde: Silvia Moldovan

 

4.     Proiect de hotărâre privind darea în administrarea R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș S.A a unor imobile ce aparțin domeniului public al județului

                                                                Răspunde: Silvia Moldovan

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe ale consiliului județean, pe anul 2011, ce constituie venituri proprii ale bugetului consiliului județean 

                                                                Răspunde: Gabriela Vaida

 

6.     Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole

                                                                Răspunde: Gabriela Vaida

 

1.     Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru desființarea Preventoriului TBC Gornești și reorganizarea acestuia ca secție a Spitalului Clinic  Județean Mureș

                                                                Răspunde: Gina Nemeș

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Semaforizare intersecție Sâncraiu de Mureș”

                                                                Răspunde:  Daniela Sin

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației privind „Extindere pistă de decolare-aterizare și platformă de operare pentru aeronave, inclusiv instalații aferente și modernizarea instalațiilor de balizaj pentru apropiere de precizie corespunzătoare CAT II OACI la RA Aeroport Transilvania Tîrgu Mureș”

                                                    Răspunde: Carmen Pătran, Toni Băceanu

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

14 dec.2010

orele 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 dec.2010

orele 12.00

1.     Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul public al județului și din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției

                                                                Răspunde: Silvia Moldovan

 

2.     Proiect de hotărâre privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al județului și din administrarea Consiliului Județean Mureș în domeniul public al municipiului Tîrgu Mureș și în administrarea Consiliului Municipal Tîrgu Mureș

                                                                Răspunde: Silvia Moldovan

 

3.     Proiect de hotărâre privind darea în administrarea R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș S.A a unor imobile ce aparțin domeniului public al județului

                                                                Răspunde: Silvia Moldovan

 

4.     Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru desființarea Preventoriului TBC Gornești și reorganizarea acestuia ca secție a Spitalului Clinic  Județean Mureș

                                                                Răspunde: Gina Nemeș

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Semaforizare intersecție Sâncraiu de Mureș”

                                                                Răspunde:  Daniela Sin

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației privind „Extindere pistă de decolare-aterizare și platformă de operare pentru aeronave, inclusiv instalații aferente și modernizarea instalațiilor de balizaj pentru apropiere de precizie corespunzătoare CAT II OACI la RA Aeroport Transilvania Tîrgu Mureș”

                                              Răspunde: Carmen Pătran, Toni Băceanu

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind menținerea mandatului reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Mureș

                                                                            Răspunde:    Elena Popa

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager la Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș

                                                                Răspunde: Elena Popa

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                                                Răspunde:  Călin Pop

 

Călin Pop

3

Comisia de servicii publice

13 dec.2010

orele 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 dec.2010

orele 10.00

 

1.     Proiect de hotărâre privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al județului și din administrarea Consiliului Județean Mureș în domeniul public al municipiului Tîrgu Mureș și în administrarea Consiliului Municipal Tîrgu Mureș

                                                    Răspunde: Silvia Moldovan

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe ale consiliului județean, pe anul 2011, ce constituie venituri proprii ale bugetului consiliului județean 

                                                    Răspunde: Gabriela Vaida

 

3.     Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole

                                                    Răspunde: Gabriela Vaida

 

4.     Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru desființarea Preventoriului TBC Gornești și reorganizarea acestuia ca secție a Spitalului Clinic  Județean Mureș

 

                                                    Răspunde: Gina Nemeș

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Semaforizare intersecție Sâncraiu de Mureș”

                                                    Răspunde:  Daniela Sin

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației privind „Extindere pistă de decolare-aterizare și platformă de operare pentru aeronave, inclusiv instalații aferente și modernizarea instalațiilor de balizaj pentru apropiere de precizie corespunzătoare CAT II OACI la RA Aeroport Transilvania Tîrgu Mureș”

                 Răspunde: Carmen Pătran, Toni Băceanu

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

                                                    Răspunde: Silvia Moldovan

 

2.     Proiect de hotărâre privind darea în administrarea R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș S.A a unor imobile ce aparțin domeniului public al județului

                                                    Răspunde: Silvia Moldovan

 

3.     Proiect de hotărâre privind menținerea mandatului reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Mureș

  Răspunde: Elena Popa

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager la Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș

                                                    Răspunde: Elena Popa

 

5.     Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor la HCJM nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri organizatorice a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

                                                    Răspunde: Elena Popa

 

 

Olimpia Feier 

4

Comisia social-culturală

14 dec 2010

orele 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 dec.2010

orele 11.00

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe ale consiliului județean, pe anul 2011, ce constituie venituri proprii ale bugetului consiliului județean 

                                                                  Răspunde: Gabriela Vaida

 

 

2.  Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru desființarea Preventoriului TBC Gornești și reorganizarea acestuia ca secție a Spitalului Clinic  Județean Mureș

                                                                  Răspunde: Gina Nemeș

 

3.     Proiect de hotărâre privind menținerea mandatului reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Mureș

                                                                  Răspunde:    Elena Popa

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de  proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager la Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș

                                                                  Răspunde: Elena Popa

 

2.  Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor la HCJM nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri organizatorice a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

                                                                  Răspunde: Elena Popa

 

Elena Popa

 

5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

15 dec.2010

orele 10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 dec.2010

orele 10.00

1.     Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul public al județului și din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției

                                                                      Răspunde: Silvia Moldovan

 

2.     Proiect de hotărâre privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al județului și din administrarea Consiliului Județean Mureș în domeniul public al municipiului Tîrgu Mureș și în administrarea Consiliului Municipal Tîrgu Mureș

                                                                      Răspunde: Silvia Moldovan

 

3.     Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

                                                                      Răspunde: Silvia Moldovan

 

4.     Proiect de hotărâre privind darea în administrarea R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș S.A a unor imobile ce aparțin domeniului public al județului

                                                                      Răspunde: Silvia Moldovan

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe ale consiliului județean, pe anul 2011, ce constituie venituri proprii ale bugetului consiliului județean 

                                                                      Răspunde: Gabriela Vaida

 

6.     Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole

                                                                      Răspunde: Gabriela Vaida

 

7.     Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru desființarea Preventoriului TBC Gornești și reorganizarea acestuia ca secție a Spitalului Clinic  Județean Mureș

                                                                      Răspunde: Gina Nemeș

 

 

 

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Semaforizare intersecție Sâncraiu de Mureș”

                                                                      Răspunde:  Daniela Sin

 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației privind „Extindere pistă de decolare-aterizare și platformă de operare pentru aeronave, inclusiv instalații aferente și modernizarea instalațiilor de balizaj pentru apropiere de precizie corespunzătoare CAT II OACI la RA Aeroport Transilvania Tîrgu Mureș”

                                                          Răspunde: Carmen Pătran, Toni Băceanu

 

3.  Proiect de hotărâre privind menținerea mandatului reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Mureș

                                                                      Răspunde:    Elena Popa

 

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager la Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș

                                                                      Răspunde: Elena Popa

 

5.  Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor la HCJM nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri organizatorice a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

                                                                      Răspunde: Elena Popa

 

6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                                                      Răspunde:  Călin Pop

 

Lefter Erika

6

 

Comisia de agricultură

 

13 dec.2010

orele 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 dec.2010

orele 13.00

1.     Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul public al județului și din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției

                                                                      Răspunde: Silvia Moldovan

 

2.     Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

                                                                      Răspunde: Silvia Moldovan

 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole

                                                                      Răspunde: Gabriela Vaida

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației privind „Extindere pistă de decolare-aterizare și platformă de operare pentru aeronave, inclusiv instalații aferente și modernizarea instalațiilor de balizaj pentru apropiere de precizie corespunzătoare CAT II OACI la RA Aeroport Transilvania Tîrgu Mureș”

                                                          Răspunde: Carmen Pătran, Toni Băceanu

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al județului și din administrarea Consiliului Județean Mureș în domeniul public al municipiului Tîrgu Mureș și în administrarea Consiliului Municipal Tîrgu Mureș

                                                                Răspunde: Silvia Moldovan

 

Cristina Moldovan

 

 

                                                                             SECRETAR

                                                                             Aurelian Paul Cosma

 

 

Întocmit:  Delia Belean    

Văzut: director Viorel Iosib                      

10 decembrie  2010