CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ                                                       

        Direcția Juridică și Administrație Publică                                      

                 Compartimentul Cancelarie

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

al comisiilor de specialitate pe luna noiembrie 2010 

 

 

 

Nr.

Crt.

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

Comisia tehnico -economică

23 nov.2010

orele 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 nov.2010

orele 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul public al județului și din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției

                                                   Răspunde: Silvia Moldovan

 

2.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

                                                   Răspunde: Silvia Moldovan

 

3.    Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren în domeniul public al statului și în administrarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale

                                                   Răspunde: Silvia Moldovan

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare

                                                             Răspunde: Călin Suciu

 

5.    Proiect de hotărâre privind stabilirea întinderii mandatului reprezentantului județului Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor S.C.COMPANIA AQUASERV S.A., la ședința extraordinară a adunării convocată pentru 29 noiembrie 2010

                                                   Răspunde: Călin Suciu

 

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinanțării și a planului de evoluție a tarifelor aferente proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și apă uzată în județul Mureș”

                                                   Răspunde: Călin Suciu

 

7.    Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea finanțării proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș”

                                                   Răspunde: Călin Suciu

 

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții prioritate și a planului de finanțare în cadrul proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș”

                                                   Răspunde: Călin Suciu

 

9.    Proiect de hotărâre privind încuviințarea aderării comunelor Bogata, Glodeni și Solovăstru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ

                                                   Răspunde: Călin Suciu

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.J. nr.26/2010 privind aprobarea  bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

                                                   Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș

                                                   Răspunde: Teodora Radu

 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, pe anul 2011

                                                   Răspunde: Schmidt Lorand

 

4.    Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor la HCJ nr.109/2010 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș și instituțiile subordonate și la HCJ nr. 114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș                                         Răspunde: Teodora Radu

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

23 nov.2010

orele 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 nov.2010

orele 12.00

 

1.    Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul public al județului și din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției

                                        Răspunde: Silvia Moldovan

 

2.    Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren în domeniul public al statului și în administrarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale

                                        Răspunde: Silvia Moldovan

 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare

                                             Răspunde:             Călin Suciu

 

4.    roiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinanțării și a planului de evoluție a tarifelor aferente proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și apă uzată în județul Mureș”

                                             Răspunde: Călin Suciu

 

5.    Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea finanțării proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș”

                                        Răspunde: Călin Suciu

 

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții prioritate și a planului de finanțare în cadrul proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș”

                                        Răspunde: Călin Suciu

 

7. Proiect de hotărâre privind încuviințarea aderării comunelor Bogata, Glodeni și Solovăstru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ

                                        Răspunde: Călin Suciu

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.J. nr.26/2010 privind aprobarea  bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

                                                        Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

2.    Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager, persoană fizică, al Ansamblului Artistic Profesionist „Mureșul” Tîrgu Mureș

                                              Răspunde: Elena Popa

 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                              Răspunde:  Călin Pop

 

Călin Pop

3

Comisia de servicii publice

22 nov.2010

orele 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 nov.2010

orele 10.00

1.    Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul public al județului și din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției

                                        Răspunde: Silvia Moldovan

 

2.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

                                        Răspunde: Silvia Moldovan

 

3.    Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren în domeniul public al statului și în administrarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale

                                        Răspunde: Silvia Moldovan

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare

                                          Răspunde: Călin Suciu

 

5.    Proiect de hotărâre privind stabilirea întinderii mandatului reprezentantului județului Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor S.C.COMPANIA AQUASERV S.A., la ședința extraordinară a adunării convocată pentru 29 noiembrie 2010

                                        Răspunde: Călin Suciu

 

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinanțării și a planului de evoluție a tarifelor aferente proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și apă uzată în județul Mureș”

                                           Răspunde: Călin Suciu

 

7.    Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea finanțării proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș”

                                        Răspunde: Călin Suciu

 

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții prioritate și a planului de finanțare în cadrul proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș”

                                        Răspunde: Călin Suciu

 

9.    Proiect de hotărâre privind încuviințarea aderării comunelor Bogata, Glodeni și Solovăstru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ

                                        Răspunde: Călin Suciu

 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.J. nr.26/2010 privind aprobarea  bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

                                        Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș

                                         Răspunde: Teodora Radu

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, pe anul 2011

                                   Răspunde: Schmidt Lorand

 

3.    Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor la HCJ nr.109/2010 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș și instituțiile subordonate și la HCJ nr. 114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

                                   Răspunde: Teodora Radu

 

4.    Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager, persoană fizică, al Ansamblului Artistic Profesionist „Mureșul” Tîrgu Mureș

                                   Răspunde: Elena Popa

 

Olimpia Feier 

4

Comisia social-culturală

 

23 nov.2010

orele 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 nov.2010

orele 11.00

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor  publice la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, pe anul 2011

                                                   Răspunde: Schmidt Lorand

 

   2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor la HCJ nr.109/2010 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș și instituțiile subordonate și la HCJ nr. 114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

                                                   Răspunde: Teodora Radu

 

 

 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor la HCJ nr.109/2010 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș și instituțiile subordonate și la HCJ nr. 114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

                                                   Răspunde: Teodora Radu

Elena Popa

 

5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

23 nov.2010

orele 11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  24 nov.2010

orele 10.00

1. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul public al județului și din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției

                                   Răspunde: Silvia Moldovan

 

2.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

                                   Răspunde: Silvia Moldovan

 

3.    Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren în domeniul public al statului și în administrarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale

                                   Răspunde: Silvia Moldovan

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare

                                                 Răspunde:             Călin Suciu

 

5.    Proiect de hotărâre privind stabilirea întinderii mandatului reprezentantului județului Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor S.C.COMPANIA AQUASERV S.A., la ședința extraordinară a adunării convocată pentru 29 noiembrie 2010

                                   Răspunde: Călin Suciu

 

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinanțării și a planului de evoluție a tarifelor aferente proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și apă uzată în județul Mureș”

                                     Răspunde: Călin Suciu

 

7.    Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea finanțării proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș”

                                   Răspunde: Călin Suciu

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș

                                     Răspunde: Teodora Radu

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, pe anul 2011

                                   Răspunde: Schmidt Lorand

 

3.    Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor la HCJ nr.109/2010 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș și instituțiile subordonate și la HCJ nr. 114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

                                   Răspunde: Teodora Radu

 

4.    Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager, persoană fizică, al Ansamblului Artistic Profesionist „Mureșul” Tîrgu Mureș

                                                 Răspunde: Teodora Radu

Lefter Erika

6

 

Comisia de agricultură

 

22 nov.2010

orele 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 nov.2010

orele 11.00

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinanțării și a planului de evoluție a tarifelor aferente proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și apă uzată în județul Mureș”

                                          Răspunde: Călin Suciu

 

5.    Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea finanțării proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș”

                                   Răspunde: Călin Suciu

 

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții prioritate și a planului de finanțare în cadrul proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș”

                                   Răspunde: Călin Suciu

 

 

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor la HCJ nr.109/2010  privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș și instituțiile subordonate și la HCJ nr. 114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

                                                        Răspunde: Teodora Radu

 

2.    Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager, persoană fizică, al Ansamblului Artistic Profesionist „Mureșul” Tîrgu Mureș

                                                        Răspunde: Elena Popa

 

Cristina Moldovan

 

 

                                                                             SECRETAR

                                                                             Aurelian Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit:  Delia Belean    

Văzut: director Viorel Iosib                      

19 noiembrie  2010