CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ                                                                                                                                          

        Direcția Juridică și Administrație Publică                                                                                         

                 Compartimentul Cancelarie

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

al comisiilor de specialitate pe luna octombrie 2010 

 

Nr.

Crt.

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

Comisia tehnico -economică

13 oct.2010

ora 14.00

 

 

 

27 oct.2010

ora 14.00

 

 

 

 

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației imobilului situat în Tîrgu Mureș, str. Mihai Viteazul, nr.31

                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului Local Sînpaul pentru trecerea imobilelor – terenuri în suprafață de 9622 mp, situate în localitatea Chirileu, din proprietatea comunei Sînpaul în domeniul public al județului Mureș și administrarea Consiliului Județean Mureș

                                                  Răspunde: Cătălin Platon

 

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.J. nr.26/2010 privind aprobarea  bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

                                                 Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică

                                                          Răspunde: Elena Popa

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, pentru anul 2011

                                                  Răspunde: Codruța Sava

 

5.    Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș                        

                                                   Răspunde: Codruța Sava

 

 

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

26 oct. 2010

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.oct.2010

 ora 12.00

1.    Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului Local Sînpaul pentru trecerea imobilelor – terenuri în suprafață de 9622 mp, situate în localitatea Chirileu, din proprietatea comunei Sînpaul în domeniul public al județului Mureș și administrarea Consiliului Județean Mureș

                                                  Răspunde: Cătălin Platon

                                                                 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                            Răspunde: Călin Pop    

 

      

1.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.J. nr.26/2010 privind aprobarea  bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

                                                 Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

 

 

Călin Pop

3

Comisia de servicii publice

14 oct.2010

ora 11.00

 

 

 

25 oct.2010

ora 13.00

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației imobilului situat în Tîrgu Mureș, str. Mihai Viteazul, nr.31

                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

 

1. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului Local Sînpaul pentru trecerea imobilelor – terenuri în suprafață de 9622 mp, situate în localitatea Chirileu, din proprietatea comunei Sînpaul în domeniul public al județului Mureș și administrarea Consiliului Județean Mureș

                                                  Răspunde: Cătălin Platon

 

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.J. nr.26/2010 privind aprobarea  bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

                                                 Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică

                                                          Răspunde: Elena Popa

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, pentru anul 2011

                                                  Răspunde: Codruța Sava

 

5.    Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș             

                                                   Răspunde: Codruța Sava

 

Olimpia Feier 

4

Comisia social-culturală

14 oct.2010

ora 11.00

 

 

 

28 oct.2010

ora 11.00

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației imobilului situat în Tîrgu Mureș, str. Mihai Viteazul, nr.31

                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică

                                           Răspunde: Elena Popa

 

Elena Popa

 

5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

13 oct.2010

ora 10.00

 

 

 

26 oct.2010

ora 10.00

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației imobilului situat în Tîrgu Mureș, str. Mihai Viteazul, nr.31

                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

 

1. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului Local Sînpaul pentru trecerea imobilelor – terenuri în suprafață de 9622 mp, situate în localitatea Chirileu, din proprietatea comunei Sînpaul în domeniul public al județului Mureș și administrarea Consiliului Județean Mureș

                                                    Răspunde: Cătălin Platon

 

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică

                                                          Răspunde: Elena Popa

 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, pentru anul 2011

                                                  Răspunde: Codruța Sava

 

 

4.    Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș             

                                            Răspunde: Codruța Sava

 

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                                    Răspunde: Călin Pop           

Lefter Erika

6

 

Comisia de agricultură

 

25 oct.2010

ora 13.00

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.J. nr.26/2010 privind aprobarea  bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

                                                 Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică

                                           Răspunde: Elena Popa

 

Cristina Moldovan

 

 

                                                                                               SECRETAR

                                                                                              Aurelian Paul Cosma

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier – Delia Belean                                                                     

22 octombrie 2010