CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ                                                                                                                                          

        Direcția Juridică și Administrație Publică                                                                                         

                 Compartimentul Cancelarie

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

al comisiilor de specialitate pe luna septembrie 2010 

 

 

Nr.

Crt.

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

Comisia tehnico -economică

29 sept.2010

orele 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 sept.2010

orele 11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al județului Mureș

                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

2.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

                                         Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

3.    Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură pentru anul 2011

                                           Răspunde: Aneta Barbu

                                                       

4.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCJ nr.83/2010 privind tarifele pentru serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate

                                           Răspunde: Marcel Matei                                                 

                                                                                                                      

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Consiliul Județean Mureș și Consiliul Județean Cluj în vederea achiziționării, în comun, de servicii de consultanță

                                               Răspunde: Gina Nemeș

                                                                           

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare între Consiliul Județean Mureș și Asociația  „Drepturi civile” în vederea realizării proiectului „Români pentru români, prin România”

                                                     Răspunde:  Gorea Agnes               

 

 

7.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCJM nr.121/2009 privind aprobarea proiectului „Modernizarea și dotarea Ambulatoriului  Spitalului Clinic Județean Mureș și a cheltuielilor legate de acesta”

                                          Răspunde: Gyarmati Iulia

 

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Bibliotecii  Județene Mureș în cadrul Programului AMERICAN CORNERS  derulat de Ambasada Statelor Unite ale Americii

                                             Răspunde: Mihaela Iordache

 

9.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării dintre Consiliului Județean Mureș și Asociația Club Sportiv „Olympikus” în vederea organizării celei de-a patra ediții a Cupei „Olympikus”

                                             Răspunde: Mihaela Iordache

 

10. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor și informațiilor cuprinse în anexele 1, 4 și 5 la protocoalele de predare-preluare aprobate prin HCJ nr.94/2010

                                            Răspunde: Florentina Tanțoș

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de Pază a Obiectivelor de Interes Județean Mureș

                                              Răspunde: Nagy Petroniu

 

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a cinci localități la un nou serviciu public comunitar de evidență a persoanelor

                                   Răspunde:  Codruța Sava

 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Înlocuire și reamplasare conductă de transport apă potabilă în intravilanul municipiului Reghin, județul Mureș” și stabilirea unor măsuri în vederea executării acesteia

                                           Răspunde: Magyari Zoltan

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Restaurare clădire - secția de artă și Galeria Ion Vlasiu”

                                           Răspunde: Magyari Zoltan

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

28 sept.2010

orele 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 sept.2010

orele 12.00

1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

                                         Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Înlocuire și reamplasare conductă de transport apă potabilă în intravilanul municipiului Reghin, județul Mureș” și stabilirea unor măsuri în vederea executării acesteia

                                           Răspunde: Magyari Zoltan

 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Restaurare clădire - secția de artă și Galeria Ion Vlasiu”

                                           Răspunde: Magyari Zoltan

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane  prin curse regulate pentru perioada 2008-2011

                                           Răspunde: Marcel Matei

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                                         Răspunde: Călin Pop 

         

Călin Pop

3

Comisia de servicii publice

27 sept.2010

orele 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 sept.2010

orele 10.00

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la H.C.J. nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al județului Mureș

                                                    Răspunde: Silvia Moldovan

 

  1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea asigurării alimentării cu energie termică a Palatului Culturii

                                                    Răspunde: Silvia Moldovan

 

  1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură pentru anul 2011

                                                     Răspunde: Aneta Barbu

                                                                 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la H.C.J. nr.83/2010 privind tarifele pentru serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate

                                                      Răspunde: Marcel Matei                                   

                                                                                                                                                  

  1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane  prin curse regulate pentru perioada 2008-2011

                                                    Răspunde: Marcel Matei

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCJM nr.121/2009 privind aprobarea proiectului „Modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Mureș și a cheltuielilor legate de acesta”

                                                  Răspunde: Gyarmati Iulia

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Bibliotecii  Județene Mureș în cadrul Programului AMERICAN CORNERS  derulat de Ambasada Statelor Unite ale Americii

                                                     Răspunde: Mihaela Iordache

 

  1. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor și informațiilor cuprinse în anexele 1, 4 și 5 la protocoalele de predare-preluare aprobate prin H.C.J. nr.94/2010

                                                      Răspunde: Florentina Tanțoș

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de Pază a Obiectivelor de Interes Județean Mureș

                                                       Răspunde: Nagy Petroniu

 

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a cinci localități la un nou serviciu public comunitar de evidență a persoanelor

                                             Răspunde:  Codruța Sava

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș

                                              Răspunde: Elena Popa

 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș

                                               Răspunde: Doris Radu

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Înlocuire și reamplasare conductă de transport apă potabilă în intravilanul municipiului Reghin, județul Mureș” și stabilirea unor măsuri în vederea executării acesteia

                                                     Răspunde: Magyari Zoltan

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Restaurare clădire - secția de artă și Galeria Ion Vlasiu”

                                                     Răspunde: Magyari Zoltan

 

Olimpia Feier 

4

Comisia social-culturală

28 sept.2010

orele 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 sept.2010

orele 11.00

1.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al județului Mureș

                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

2.    Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea asigurării alimentării cu energie termică a Palatului Culturii

                                         Răspunde: Silvia Moldovan

 

3.    Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură pentru anul 2011

                                           Răspunde: Aneta Barbu

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Consiliul Județean Mureș și Consiliul Județean Cluj în vederea achiziționării, în comun, de servicii de consultanță

                                               Răspunde: Gina Nemeș

                                            

                                            

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare între Consiliul Județean Mureș și Asociația  „Drepturi civile” în vederea realizării proiectului „Români pentru români, prin România”

                                                     Răspunde:  Gorea Agnes                 

 

6.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCJM nr.121/2009 privind aprobarea proiectului „Modernizarea și dotarea Ambulatoriului  Spitalului Clinic Județean Mureș și a cheltuielilor legate de acesta”

                                          Răspunde: Gyarmati Iulia

 

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Bibliotecii  Județene Mureș în cadrul Programului AMERICAN CORNERS  derulat de Ambasada Statelor Unite ale Americii

                                             Răspunde: Mihaela Iordache

 

8.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării dintre Consiliului Județean Mureș și Asociația Club Sportiv „Olympikus” în vederea organizării celei de-a patra ediții a Cupei „Olympikus”

                                             Răspunde: Mihaela Iordache

                                                       

1.    Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de soluționare a contestațiilor la concursurile pentru ocuparea funcției de manager la spitalele publice de interes județean

                                                     Răspunde:   Gina Nemeș  

 

2.    Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș

                                          Răspunde: Doris Radu

 

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

                                            Răspunde: Gabriela Covaci

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș

                                           Răspunde: Elena Popa

 

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, pentru anul 2011

                                           Răspunde: Elena Popa

 

 

6.    Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane  prin curse regulate pentru perioada 2008-2011

                                           Răspunde: Marcel Matei

 

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Restaurare clădire - secția de artă și Galeria Ion Vlasiu”

                                           Răspunde: Magyari Zoltan

 

Elena Popa

 

5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

28 sept.2010

orele 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 sept.2010

orele 10.00

8.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al județului Mureș

                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

9.    Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea asigurării alimentării cu energie termică a Palatului Culturii

                                         Răspunde: Silvia Moldovan

 

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură pentru anul 2011

                                           Răspunde: Aneta Barbu

                                                       

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCJ nr.83/2010 privind tarifele pentru serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate

                                           Răspunde: Marcel Matei                                                 

                                                                                                                      

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Consiliul Județean Mureș și Consiliul Județean Cluj în vederea achiziționării, în comun, de servicii de consultanță

                                               Răspunde: Gina Nemeș

                                                                           

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare între Consiliul Județean Mureș și Asociația  „Drepturi civile” în vederea realizării proiectului „Români pentru români, prin România”

                                                     Răspunde:  Gorea Agnes                 

 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea HCJM nr.121/2009 privind aprobarea proiectului „Modernizarea și dotarea Ambulatoriului  Spitalului Clinic Județean Mureș și a cheltuielilor legate de acesta”

                                          Răspunde: Gyarmati Iulia

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Bibliotecii  Județene Mureș în cadrul Programului AMERICAN CORNERS  derulat de Ambasada Statelor Unite ale Americii

                                             Răspunde: Mihaela Iordache

 

16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării dintre Consiliului Județean Mureș și Asociația Club Sportiv „Olympikus” în vederea organizării celei de-a patra ediții a Cupei „Olympikus”

                                             Răspunde: Mihaela Iordache

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor și informațiilor cuprinse în anexele 1, 4 și 5 la protocoalele de predare-preluare aprobate prin HCJ nr.94/2010

                                            Răspunde: Florentina Tanțoș

 

2.    Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de soluționare a contestațiilor la concursurile pentru ocuparea funcției de manager la spitalele publice de interes județean

                                                     Răspunde:   Gina Nemeș  

 

3.    Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș

                                          Răspunde: Doris Radu

 

4.    Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

                                            Răspunde: Gabriela Covaci

 

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș

                                           Răspunde: Elena Popa

 

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, pentru anul 2011

                                           Răspunde: Elena Popa

 

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de Pază a Obiectivelor de Interes Județean Mureș

                                              Răspunde: Nagy Petroniu

 

8.    Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a cinci localități la un nou serviciu public comunitar de evidență a persoanelor

                                   Răspunde:  Codruța Sava

 

9.    Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane  prin curse regulate pentru perioada 2008-2011

                                           Răspunde: Marcel Matei

 

Lefter Erika

6

 

Comisia de agricultură

 

27 sept.2010

orele 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 sept.2010

orele 12.00

 

1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

                                         Răspunde: Ioana Tcaciuc

                                                                                                                      

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Consiliul Județean Mureș și Consiliul Județean Cluj în vederea achiziționării, în comun, de servicii de consultanță

                                               Răspunde: Gina Nemeș

 

3.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării dintre Consiliului Județean Mureș și Asociația Club Sportiv „Olympikus” în vederea organizării celei de-a patra ediții a Cupei „Olympikus”

                                             Răspunde: Mihaela Iordache

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, pentru anul 2010

                                           Răspunde: Elena Popa

 

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de Pază a Obiectivelor de Interes Județean Mureș

                                              Răspunde: Nagy Petroniu

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al județului Mureș

                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

 

 

Cristina Moldovan

 

        

 

                                                                                               SECRETAR

                  

 

                                                                                              Aurelian Paul Cosma                   

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier – Delia Belean                                                                     

27 septembrie 2010