CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ                                                                                                                                          

        Direcția Juridică și Administrație Publică                                                                                         

                 Compartimentul Cancelarie

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

al comisiilor de specialitate pe luna august 2010 

 

 

 

Nr.

Crt.

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

Comisia tehnico -economică

12 aug.2010

ora 11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 aug.2010

ora 11.30

 

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș și instituțiile publice subordonate, potrivit prevederilor art. III  din Ordonanța  de Urgență a Guvernului nr.63/30.06.2010

                                                         Răspunde: Elena Popa

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș                          

                                                           Răspunde: Elena Popa

 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcții și  regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș

                                                                     Răspunde: Elena Popa

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Camera Agricolă Județeană Mureș

                                                           Răspunde: Elena Popa

                                                                           

5.    Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Județene de Pază Mureș ca Serviciu de Pază a Obiectivelor de Interes Județean, aprobarea structurii organizatorice, statului de funcții și  regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia

                                                                     Răspunde: Elena Popa

 

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramelor și statelor de funcții pentru instituțiile publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș și Serviciul Public Județean SALVAMONT SALVASPEO

                                                                    Răspunde: Elena Popa

 

7.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

                                                          Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

                                                                    Răspunde: Silvia Moldovan

 

2.    Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului ce aparține domeniului public al județului Mureș, situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. Mărășești, nr. 13

                                                        Răspunde: Silvia Moldovan

 

3.    Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. Gh. Doja, nr. 89

                                                        Răspunde: Silvia Moldovan

 

4.    Proiect de hotărâre pentru stabilirea finanțării CRRN-uri și CIA-uri înființate în baza   HCJM nr.67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 și 74/2010

                                                          Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

5.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.181/23.XII.2008 privind aprobarea proiectului „Promovarea județului Mureș” și a cheltuielilor legate de acesta  

                                                         Răspunde:  Gorea Agnes

 

6.    Proiect de hotărâre privind  modificarea statului de funcții al Camerei Agricole Județene Mureș

                                                         Răspunde: Ileana Gușatu

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

10 aug.2010

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 aug.2010

ora 12.00

 

1.    Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș și instituțiile publice subordonate, potrivit prevederilor art. III  din Ordonanța  de Urgență a Guvernului nr.63/30.06.2010

                                                         Răspunde: Elena Popa

 

2.       Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș                          

                                                           Răspunde: Elena Popa

 

3.       Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcții și  regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș

                                                                     Răspunde: Elena Popa

 

4.       Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Camera Agricolă Județeană Mureș

                                                           Răspunde: Elena Popa

                                                                           

5.       Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Județene de Pază Mureș ca Serviciu de Pază a Obiectivelor de Interes Județean, aprobarea structurii organizatorice, statului de funcții și  regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia

                                                                     Răspunde: Elena Popa

6.       Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramelor și statelor de funcții pentru instituțiile publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș și Serviciul Public Județean SALVAMONT SALVASPEO

                                                                    Răspunde: Elena Popa

 

7.       Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

                                                          Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului ce aparține domeniului public al județului Mureș, situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. Mărășești, nr. 13

                                                        Răspunde: Silvia Moldovan

 

2.    Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. Gh. Doja, nr. 89

                                                        Răspunde: Silvia Moldovan

 

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.181/23.XII.2008 privind aprobarea proiectului „Promovarea județului Mureș” și a cheltuielilor legate de acesta  

                                                         Răspunde:  Gorea Agnes

 

4.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                                                Răspunde: Călin Pop

 

Călin Pop

3

Comisia de servicii publice

12 aug.2010

ora 11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 aug.2010

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș și instituțiile publice subordonate, potrivit prevederilor art. III  din Ordonanța  de Urgență a Guvernului nr.63/30.06.2010

                                                         Răspunde: Elena Popa

 

2.       Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș                          

                                                           Răspunde: Elena Popa

 

3.       Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcții și  regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș

                                                                     Răspunde: Elena Popa

 

4.       Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Camera Agricolă Județeană Mureș

                                                           Răspunde: Elena Popa

                                                                           

5.       Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Județene de Pază Mureș ca Serviciu de Pază a Obiectivelor de Interes Județean, aprobarea structurii organizatorice, statului de funcții și  regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia

                                                                     Răspunde: Elena Popa

 

6.       Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramelor și statelor de funcții pentru instituțiile publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș și Serviciul Public Județean SALVAMONT SALVASPEO

                                                                    Răspunde: Elena Popa

7.       Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

 

                                                          Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

                                                                    Răspunde: Silvia Moldovan

 

2.    Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului ce aparține domeniului public al județului Mureș, situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. Mărășești, nr. 13

                                                        Răspunde: Silvia Moldovan

 

3.    Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. Gh. Doja, nr. 89

                                                        Răspunde: Silvia Moldovan

 

4.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea  HCJM nr.67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 și 74/2010

                                                          Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

5.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.181/23.XII.2008 privind aprobarea proiectului „Promovarea județului Mureș” și a cheltuielilor legate de acesta  

                                                         Răspunde:  Gorea Agnes

 

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2009 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia

                                                                   Răspunde: Andreea Baciu

 

7.    Proiect de hotărâre privind  modificarea statului de funcții al Camerei Agricole Județene Mureș

                                                         Răspunde: Ileana Gușatu

Olimpia Feier 

4

Comisia social-culturală

10 aug.2010

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 aug.2010

ora 11.oo

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș și instituțiile publice subordonate, potrivit prevederilor art. III  din Ordonanța  de Urgență a Guvernului nr.63/30.06.2010

                                                         Răspunde: Elena Popa

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș                          

                                                           Răspunde: Elena Popa

 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcții și  regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș

                                                                     Răspunde: Elena Popa

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Camera Agricolă Județeană Mureș

                                                           Răspunde: Elena Popa

                                                                           

5.    Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Județene de Pază Mureș ca Serviciu de Pază a Obiectivelor de Interes Județean, aprobarea structurii organizatorice, statului de funcții și  regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia

                                                                     Răspunde: Elena Popa

 

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramelor și statelor de funcții pentru instituțiile publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș și Serviciul Public Județean SALVAMONT SALVASPEO

                                                                    Răspunde: Elena Popa

 

7.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

                                                          Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

 

1.    Proiect de hotărâre pentru stabilirea finanțării CRRN-uri și CIA-uri înființate în baza   HCJM nr.67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 și 74/2010

                                                          Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.181/23.XII.2008 privind aprobarea proiectului „Promovarea județului Mureș” și a cheltuielilor legate de acesta  

                                                         Răspunde:  Gorea Agnes

 

Elena Popa

 

5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

10 aug.2010

ora 11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 august 2010

ora 11.00

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș și instituțiile publice subordonate, potrivit prevederilor art. III  din Ordonanța  de Urgență a Guvernului nr.63/30.06.2010

                                                         Răspunde: Elena Popa

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș                          

                                                           Răspunde: Elena Popa

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcții și  regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș

                                                                     Răspunde: Elena Popa

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Camera Agricolă Județeană Mureș

                                                           Răspunde: Elena Popa

                                                                           

5. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Județene de Pază Mureș ca Serviciu de Pază a Obiectivelor de Interes Județean, aprobarea structurii organizatorice, statului de funcții și  regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia

                                                                     Răspunde: Elena Popa

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramelor și statelor de funcții pentru instituțiile publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș și Serviciul Public Județean SALVAMONT SALVASPEO

                                                                    Răspunde: Elena Popa

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

                                                                    Răspunde: Silvia Moldovan

 

2.    Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului ce aparține domeniului public al județului Mureș, situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. Mărășești, nr. 13

                                                        Răspunde: Silvia Moldovan

 

3.    Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. Gh. Doja, nr. 89

                                                        Răspunde: Silvia Moldovan

4.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.181/23.XII.2008 privind aprobarea proiectului „Promovarea județului Mureș” și a cheltuielilor legate de acesta  

                                                         Răspunde:  Gorea Agnes

 

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2009 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia

                                                                   Răspunde: Andreea Baciu

 

 

6.    Proiect de hotărâre privind  modificarea statului de funcții al Camerei Agricole Județene Mureș

                                                         Răspunde: Ileana Gușatu

 

Lefter Erika

6

 

Comisia de agricultură

 

9 august 2010

ora 11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 august 2010

ora 13.00

 

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș și instituțiile publice subordonate, potrivit prevederilor art. III  din Ordonanța  de Urgență a Guvernului nr.63/30.06.2010

                                                         Răspunde: Elena Popa

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Camera Agricolă Județeană Mureș

                                                           Răspunde: Elena Popa

                                                                           

3.    Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Județene de Pază Mureș ca Serviciu de Pază a Obiectivelor de Interes Județean, aprobarea structurii organizatorice, statului de funcții și  regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia

                                                                     Răspunde: Elena Popa

 

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.181/23.XII.2008 privind aprobarea proiectului „Promovarea județului Mureș” și a cheltuielilor legate de acesta  

                                                         Răspunde:  Gorea Agnes

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2009 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia

                                                                   Răspunde: Andreea Baciu

 

3.    Proiect de hotărâre privind  modificarea statului de funcții al Camerei Agricole Județene Mureș

                                                         Răspunde: Ileana Gușatu

 

4.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                                                Răspunde: Călin Pop

 

Cristina Moldovan

 

        

 

 

                                                                                               SECRETAR

                  

 

                                                                                           Aurelian Paul Cosma                      

 

 

Întocmit: consilier – Delia Belean

Văzut: director – Viorel Iosib                                                                

23 august 2010