CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ                                                                                                                                          

        Direcția Juridică și Administrație Publică                                                                                         

                 Compartimentul Cancelarie

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

al comisiilor de specialitate pe luna iunie 2010 

 

 

 

Nr.

Crt.

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

Comisia tehnico -economică

22 iunie 2010

ora 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 iunie 2010

ora 12.00

1.     Proiect de hotărâre privind închirierea unor spații în imobile ce aparțin domeniului public al județului Mureș, aflate în administrarea Spitalului Clinic Județean Mureș

                                                                Răspunde: Silvia Moldovan

 

2.     Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la HCJM nr. 42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al județului Mureș

                                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

3.     Proiect de hotărâre privind modificarea  și completarea HCJM nr.26/2010 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș

                                                           Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

4.     Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar, în vederea organizării Festivalului Internațional de Film de Scurt-metraj ALTER-NATIVE

                                                                 Răspunde: Mihaela Iordache

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării managementului asistenței medicale al unor unități sanitare publice

                                                        Răspunde: Tanțoș Florentina

 

6.     Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului de Administrație al unor unități sanitare publice

                                                        Răspunde: Florentina Tanțoș

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind modificarea Consiliului de Administrație la R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”

                                                            Răspunde Monica Dohotariu

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și statului de funcții pentru Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos

                                                                     Răspunde: Elena Popa

 

3.     Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri referitoare la managementul Școlii de Arte Tîrgu Mureș

Răspunde: Elena Popa

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Montare ascensor și amenajări interioare în Palatul Culturii”

Răspunde: Adrian Pleșa

 

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

 

22 iunie 2010

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 iunie 2010

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind eliberarea din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș a domnului  Chirteș Ioan Cristian

 

2.     Proiect de hotărâre privind închirierea unor spații în imobile ce aparțin domeniului public al județului Mureș, aflate în administrarea Spitalului Clinic Județean Mureș

                                                                Răspunde: Silvia Moldovan

 

3.     Proiect de hotărâre privind modificarea  și completarea HCJM nr.26/2010 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș

                                                           Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

4.     Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar, în vederea organizării Festivalului Internațional de Film de Scurt-metraj ALTER-NATIVE

                                                                 Răspunde: Mihaela Iordache

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării managementului asistenței medicale al unor unități sanitare publice

                                                        Răspunde: Tanțoș Florentina

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului de Administrație al unor unități sanitare publice

                                                        Răspunde: Florentina Tanțoș

 

2.     Proiect de hotărâre privind modificarea Consiliului de Administrație la R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”

                                                            Răspunde Monica Dohotariu

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Montare ascensor și amenajări interioare în Palatul Culturii”

Răspunde: Adrian Pleșa

 

4.     Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                                                       Răspunde: Călin Pop

 

Călin Pop

3

Comisia de servicii publice

21 iunie 2010

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 iunie 2010

ora 10.00

1.     Proiect de hotărâre privind închirierea unor spații în imobile ce aparțin domeniului public al județului Mureș, aflate în administrarea Spitalului Clinic Județean Mureș

                                                                Răspunde: Silvia Moldovan

 

2.     Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la HCJM nr. 42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al județului Mureș

                                                          Răspunde: Silvia Moldovan

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării managementului asistenței medicale al unor unități sanitare publice

                                                        Răspunde: Tanțoș Florentina

 

4.     Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului de Administrație al unor unități sanitare publice

                                                        Răspunde: Florentina Tanțoș

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și statului de funcții pentru Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos

                                                                     Răspunde: Elena Popa

 

6.     Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri referitoare la managementul Școlii de Arte Tîrgu Mureș

Răspunde: Elena Popa

1.     Proiect de hotărâre privind eliberarea din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș a domnului  Chirteș Ioan Cristian

                                                          Răspunde: Paul  Cosma

2.     Proiect de hotărâre privind modificarea  și completarea HCJM nr.26/2010 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș

                                                           Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

3.     Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar, în vederea organizării Festivalului Internațional de Film de Scurt-metraj ALTER-NATIVE

                                                                 Răspunde: Mihaela Iordache

4.     Proiect de hotărâre privind modificarea Consiliului de Administrație la R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”

Răspunde Monica Dohotariu

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Montare ascensor și amenajări interioare în Palatul Culturii”

Răspunde: Adrian Pleșa

Olimpia Feier 

4

Comisia social-culturală

22 iunie 2010

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 iunie 2010

ora 11.00

1.     Proiect de hotărâre privind închirierea unor spații în imobile ce aparțin domeniului public al județului Mureș, aflate în administrarea Spitalului Clinic Județean Mureș

                                                                Răspunde: Silvia Moldovan

 

2.     Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la HCJM nr. 42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al județului Mureș

                                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

3.     Proiect de hotărâre privind modificarea  și completarea HCJM nr.26/2010 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș

                                                           Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

4.     Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar, în vederea organizării Festivalului Internațional de Film de Scurt-metraj ALTER-NATIVE

                                                                 Răspunde: Mihaela Iordache

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării managementului asistenței medicale al unor unități sanitare publice

                                                        Răspunde: Tanțoș Florentina

1.     Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului de Administrație al unor unități sanitare publice

                                                        Răspunde: Florentina Tanțoș

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și statului de funcții pentru Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos

                                                                     Răspunde: Elena Popa

 

3.     Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri referitoare la managementul Școlii de Arte Tîrgu Mureș

Răspunde: Elena Popa

 

4.     Informare privind nivelul de asigurare a ordinii și liniștii publice, securității și siguranței civice a comunității pe raza localităților urbane și rurale din județul Mureș pe trim.II.2010

Prezinta: Mora Akos                                 

Elena Popa

 

5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

22 iunie 2010

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 iunie 2010

ora 14.00

 

1.     Proiect de hotărâre privind eliberarea din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș a domnului  Chirteș Ioan Cristian

                                                          Răspunde: Paul  Cosma

 

2.     Proiect de hotărâre privind închirierea unor spații în imobile ce aparțin domeniului public al județului Mureș, aflate în administrarea Spitalului Clinic Județean Mureș

                                                                Răspunde: Silvia Moldovan

 

3.     Proiect de hotărâre privind modificarea  și completarea HCJM nr.26/2010 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș

                                                           Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

4.     Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar, în vederea organizării Festivalului Internațional de Film de Scurt-metraj ALTER-NATIVE

                                                                 Răspunde: Mihaela Iordache

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării managementului asistenței medicale al unor unități sanitare publice

                                                        Răspunde: Tanțoș Florentina

 

6.     Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului de Administrație al unor unități sanitare publice

                                                        Răspunde: Florentina Tanțoș

1.     Proiect de hotărâre privind modificarea Consiliului de Administrație la R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”

                                                            Răspunde Monica Dohotariu

 

2.     Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri referitoare la managementul Școlii de Arte Tîrgu Mureș

Răspunde: Elena Popa

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Montare ascensor și amenajări interioare în Palatul Culturii”

Răspunde: Adrian Pleșa

 

4.     Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                                                       Răspunde: Călin Pop

 

5.     Informare privind nivelul de asigurare a ordinii și liniștii publice, securității și siguranței civice a comunității pe raza localităților urbane și rurale din județul Mureș pe trim.II.2010

                                                            Prezinta: Mora Akos            

Lefter Erika

6

 

Comisia de agricultură

 

21 iunie 2010 ora 13.00

 

 

 

 

 

 

22 iunie 2010

ora 10.00

1.     Proiect de hotărâre privind modificarea  și completarea HCJM nr.26/2010 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș

                                                           Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării managementului asistenței medicale al unor unități sanitare publice

                                                        Răspunde: Tanțoș Florentina

 

 

1.     Informare privind nivelul de asigurare a ordinii și liniștii publice, securității și siguranței civice a comunității pe raza localităților urbane și rurale din județul Mureș pe trim.II.2010

                                                 Prezintă: Mora Akos                                                                           

Cristina Moldovan

 

        

                                                                                               SECRETAR

                                                                                            Aurelian Paul Cosma                     

Întocmit: consilier – Delia Belean

Văzut: director – Viorel Iosib                                                                

21 iunie 2010