CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ                                                                                                                                          

        Direcția Juridică și Administrație Publică                                                                                         

                 Compartimentul Cancelarie   

 

 

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

 

al comisiilor de specialitate pe luna mai 2010 

 

 

 

 

Nr.

Crt.

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

Comisia tehnico -economică

27 mai 2010

ora 12.00

 

 1.  Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din imobilul ce aparține domeniului public județean situat în Tîrgu Mureș,  str. Trebely nr.3

                                        Răspunde: Silvia Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul 2009

                                        Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

 1. Proiect de hotărâre privind                                   aprobarea tarifelor pentru serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate      

                                         Răspunde: Marcel Matei

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere/beneficiar al serviciilor sociale oferite prin intermediul Complexului de servicii pentru copilul cu deficiente neuropsihiatrice Sighișoara                                          

                                          Răspunde: DGASPC

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru înființarea unui serviciu public de interes județean

                                        Răspunde: Gina Nemeș, Silvia Moldovan                  

 

 1. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Centrului Județean p de Valorificare Tradiției și creației Populare pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Mureș

                                        Răspunde: Doris Radu

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Alimentare cu energie electrică la amplasamentul Depozitului zonal de deșeuri din localitatea Sânpaul, județul Mureș”

                                        Răspunde: Carmen Pătran

                                                                                                                                                               

 1. Informare privind situația juridică a imobilului situat în Târgu Mureș, str. Mihai Viteazul, nr.31, aflat în domeniul public al județului Mureș

                                          Răspunde: Gina Nemeș

 

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

25 mai 2010 ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 mai 2010

ora 12.00

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din imobilul ce aparține domeniului public județean situat în Tîrgu Mureș,  str. Trebely nr.3

                                        Răspunde: Silvia Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul 2009

                                        Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru înființarea unui serviciu public de interes județean

                                        Răspunde: Gina Nemeș, Silvia Moldovan                  

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Alimentare cu energie electrică la amplasamentul Depozitului zonal de deșeuri din localitatea Sânpaul, județul Mureș”

                                        Răspunde: Carmen Pătran

                                                                                                                                                                                                                                                            

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș                                                                                                               

                                         Răspunde: Călin Pop

 

Călin Pop

3

Comisia de servicii publice

25 mai 2010 ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 mai 2010

 ora 10.00

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din imobilul ce aparține domeniului public județean situat în Tîrgu Mureș,  str. Trebely nr.3

                                        Răspunde: Silvia Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul 2009

                                        Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

 1. Proiect de hotărâre privind                                   aprobarea tarifelor pentru serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate      

                                         Răspunde: Marcel Matei

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere/beneficiar al serviciilor sociale oferite prin intermediul Complexului de servicii pentru copilul cu deficiente neuropsihiatrice Sighișoara                                          

                                          Răspunde: DGASPC

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru înființarea unui serviciu public de interes județean

                                        Răspunde: Gina Nemeș, Silvia Moldovan                  

 

 1. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Centrului Județean p de Valorificare Tradiției și creației Populare pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Mureș

                                        Răspunde: Doris Radu

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Alimentare cu energie electrică la amplasamentul Depozitului zonal de deșeuri din localitatea Sânpaul, județul Mureș”

                                        Răspunde: Carmen Pătran

 

 

Olimpia Feier 

4

Comisia social-culturală

25 mai 2010

ora 13.00

 

 1.  Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din imobilul ce aparține domeniului public județean situat în Tîrgu Mureș,  str. Trebely nr.3

                                        Răspunde: Silvia Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere/beneficiar al serviciilor sociale oferite prin intermediul Complexului de servicii pentru copilul cu deficiente neuropsihiatrice Sighișoara                                          

                                          Răspunde: DGASPC

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru înființarea unui serviciu public de interes județean

                                        Răspunde: Gina Nemeș, Silvia Moldovan                  

 

 1. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Centrului Județean de Valorificare Tradiției și creației Populare pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Mureș

                                        Răspunde: Doris Radu

 

Elena Popa

 

5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

26 mai 2010

ora 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 mai 2010

ora 10.00

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din imobilul ce aparține domeniului public județean situat în Tîrgu Mureș,  str. Trebely nr.3

                                        Răspunde: Silvia Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind                                   aprobarea tarifelor pentru serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate      

                                         Răspunde: Marcel Matei

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere/beneficiar al serviciilor sociale oferite prin intermediul Complexului de servicii pentru copilul cu deficiente neuropsihiatrice Sighișoara                                          

                                          Răspunde: DGASPC

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru înființarea unui serviciu public de interes județean

                                        Răspunde: Gina Nemeș, Silvia Moldovan                  

 

 1. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Centrului Județean p de Valorificare Tradiției și creației Populare pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Mureș

                                        Răspunde: Doris Radu

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Alimentare cu energie electrică la amplasamentul Depozitului zonal de deșeuri din localitatea Sânpaul, județul Mureș”

                                        Răspunde: Carmen Pătran                                                                                                                                                                                                                                                        

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș                                                                                                               

                                         Răspunde: Călin Pop

 

 1. Informare privind situația juridică a imobilului situat în Târgu Mureș, str. Mihai Viteazul, nr.31, aflat în domeniul public al județului Mureș

                                          Răspunde: Gina Nemeș

 

Lefter Erika

6

 

Comisia de agricultură

 

25 mai 2010

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 mai 2010

ora 13.00

 

 

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere/beneficiar al serviciilor sociale oferite prin intermediul Complexului de servicii pentru copilul cu deficiente neuropsihiatrice Sighișoara                                          

                                          Răspunde: DGASPC

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Alimentare cu energie electrică la amplasamentul Depozitului zonal de deșeuri din localitatea Sânpaul, județul Mureș”

                                        Răspunde: Carmen Pătran

 

 1. Informare privind situația juridică a imobilului situat în Târgu Mureș, str. Mihai Viteazul, nr.31, aflat în domeniul public al județului Mureș

                                          Răspunde: Gina Nemeș

 

 

Discuții pe marginea scrisorii de intenție a Revistei române de administrație publică locală privind înființarea Asociației „Cele mai frumoase sate din Romania”

Cristina Moldovan

 

                                                                                             

                                                                                               SECRETAR

 

                                                                                           Aurelian Paul Cosma                      

Întocmit: consilier – Delia Belean

Văzut: director – Viorel Iosib                                                                

21 mai 2010