CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ                                                                                                                                          

        Direcția Juridică și Administrație Publică                                                                                         

                 Compartimentul Cancelarie   

 

 

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

 

al comisiilor de specialitate pe luna aprilie 2010 

 

 

 

 

Nr.

Crt.

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

Comisia tehnico -economică

27 apr.2010

ora 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 apr.2010

ora 14.00

 1. Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiții „Drum de acces la Depozitul Zonal de Deșeuri Sînpaul, comuna Sînpaul”

                                                   Răspunde: Mariana Preotu

 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare a bunului ce urmează a fi expropriat în vederea realizării obiectivului de investii „Drum de acces la Depozitul Zonal de Deșeuri Sînpaul, comuna Sînpaul”

                                       Răspunde: Carmen Pătran și Marieta Oargă

 

 1. Proiect de hotărâre privind completarea Listei Anexa nr.1/a la Contractul de concesiune aprobat prin HCJ nr.9/29.I.2009, cu modificările și completările ulterioare

                                                 Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea redevenței aferente spațiului din imobilul situat în Târnăveni, str. Victor Babeș, nr. 2, ce face obiectul contractului de concesiune nr.2397/2005

Răspunde: Silvia  Moldovan

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind administrarea unor spații din imobilul situat în Târnăveni, str. Victor Babeș, nr.2.

                                                  Răspunde: Silvia Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean  nr.26/2010

                                                   Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș, pe anul 2010

                                                   Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul 2010 bugetului propriu al județului Mureș, precum și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Studioul Regional de Radio Tîrgu Mureș în vederea organizării celei de-a X-a ediții a proiectului „Caravana bicicleta”

Răspunde: Kakasi Andras

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST Mureș a localităților Breaza și Fărăgău

Răspunde: Gyarmati Iulia

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2010 pentru directorii S.C. Parc Industrial Mureș S.A. și R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș

Răspunde: Monica Dohotariu

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                               Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Călugăreni, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                              Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                             Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Căpușu de Câmpie, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                          Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență  Glodeni, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                          Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Lunca Mureșului, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                          Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Reghin, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                         Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Sighișoara, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                          Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în urma înființării Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică  Brâncovenești, a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Călugăreni, a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin, a Centrului de Îngrijire și Asistență Căpușu de Câmpie, a Centrului de Îngrijire și Asistență Glodeni, a Centrului de Îngrijire și Asistență Lunca Mureșului, a Centrului de Îngrijire și Asistență Reghin, a Centrului de Îngrijire și Asistență Sighișoara, ca structuri cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                                Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri mobile din domeniul public al județului, în domeniul privat, în vederea casării acestora

Răspunde: Monica Dohotariu  

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Amenajare și reabilitare pentru conversie spațiu, din spațiu hotelier în spațiu administrativ”

Răspunde: Ene Gabriela

 

 1. Informare privind situația juridică a imobilului situat în Târgu Mureș, str. Mihai Viteazul, nr.31, aflat în domeniul public al județului Mureș

                                                    Răspunde: Genica Nemeș

 

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

27 apr.2010

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 apr.2010

ora 12.00

 1. Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiții „Drum de acces la Depozitul Zonal de Deșeuri Sînpaul, comuna Sînpaul”

                                                   Răspunde: Mariana Preotu

 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare a bunului ce urmează a fi expropriat în vederea realizării obiectivului de investii „Drum de acces la Depozitul Zonal de Deșeuri Sînpaul, comuna Sînpaul”

                                         Răspunde: Carmen Pătran și Marieta Oargă

 

 1. Proiect de hotărâre privind completarea Listei Anexa nr.1/a la Contractul de concesiune aprobat prin HCJ nr.9/29.I.2009, cu modificările și completările ulterioare

                                                 Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea redevenței aferente spațiului din imobilul situat în Târnăveni, str. Victor Babeș, nr. 2, ce face obiectul contractului de concesiune nr.2397/2005

Răspunde: Silvia  Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind administrarea unor spații din imobilul situat în Târnăveni, str. Victor Babeș, nr.2.

                                                  Răspunde: Silvia Moldovan

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș, pe anul 2010

                                                   Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUAINVEST Mureș a localităților Breaza și Fărăgău

Răspunde: Gyarmaty Iulia

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri mobile din domeniul public al județului, în domeniul privat, în vederea casării acestora

Răspunde: Monica Dohotariu  

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Amenajare și reabilitare pentru conversie spațiu, din spațiu hotelier în spațiu administrativ”

Răspunde: Ene Gabriela

 

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș                                                                                                                                                     Răspunde: Călin Pop

 

Călin Pop

3

Comisia de servicii publice

26 apr.2010

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 apr.2010

ora 13.00

 1. Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiții „Drum de acces la Depozitul Zonal de Deșeuri Sînpaul, comuna Sînpaul”

                                                   Răspunde: Mariana Preotu

 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare a bunului ce urmează a fi expropriat în vederea realizării obiectivului de investii „Drum de acces la Depozitul Zonal de Deșeuri Sînpaul, comuna Sînpaul”

                                        Răspunde: Carmen Pătran și Marieta Oargă

 

 1. Proiect de hotărâre privind completarea Listei Anexa nr.1/a la Contractul de concesiune aprobat prin HCJ nr.9/29.I.2009, cu modificările și completările ulterioare

                                                 Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea redevenței aferente spațiului din imobilul situat în Târnăveni, str. Victor Babeș, nr. 2, ce face obiectul contractului de concesiune nr.2397/2005

Răspunde: Silvia  Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind administrarea unor spații din imobilul situat în Târnăveni, str. Victor Babeș, nr.2.

                                                  Răspunde: Silvia Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor  la S.C. Parc Industrial Mureș S.A. privind administrarea societății

Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean  nr.26/2010

                                                   Răspunde: Ioana Tcaciuc

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș, pe anul 2010

                                                   Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul 2010 bugetului propriu al județului Mureș, precum și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST Mureș a localităților Breaza și Fărăgău

Răspunde: Gyarmati Iulia

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2010 pentru directorii S.C. Parc Industrial Mureș S.A. și R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș

Răspunde: Monica Dohotariu

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                               Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Călugăreni, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                              Răspunde: Schmidt Lorand

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                             Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Căpușu de Câmpie, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                          Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență  Glodeni, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                          Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Lunca Mureșului, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                          Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Reghin, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                         Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Sighișoara, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                          Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în urma înființării Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică  Brâncovenești, a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Călugăreni, a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin, a Centrului de Îngrijire și Asistență Căpușu de Câmpie, a Centrului de Îngrijire și Asistență Glodeni, a Centrului de Îngrijire și Asistență Lunca Mureșului, a Centrului de Îngrijire și Asistență Reghin, a Centrului de Îngrijire și Asistență Sighișoara, ca structuri cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                                Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Mureș, în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanelor adulte cu handicap sau aflate la nevoie, pentru perioada 2008-2011, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.49/2008

                                                Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a expozițiilor-târguri agrozootehnice și Calendarul expozițiilor în anul 2010

                                                   Răspunde: Ileana Gușatu

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri mobile din domeniul public al județului, în domeniul privat, în vederea casării acestora

Răspunde: Monica Dohotariu  

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Amenajare și reabilitare pentru conversie spațiu, din spațiu hotelier în spațiu administrativ”

Răspunde: Ene Gabriela

 

 

Olimpia Feier 

4

Comisia social-culturală

27 apr.2010

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 apr.2010

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind administrarea unor spații din imobilul situat în Târnăveni, str. Victor Babeș, nr.2.

                                                  Răspunde: Silvia Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Studioul Regional de Radio Tîrgu Mureș în vederea organizării celei de-a X-a ediții a proiectului „Caravana bicicleta”

Răspunde: Kakasi Andras

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director – manager al Școlii de Arte Tîrgu Mureș

Răspunde: Elena Popa

 

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                               Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Călugăreni, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                              Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                             Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Căpușu de Câmpie, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                          Răspunde: Schmidt Lorand

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență  Glodeni, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                          Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Lunca Mureșului, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                          Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Reghin, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                         Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Sighișoara, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                          Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în urma înființării Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică  Brâncovenești, a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Călugăreni, a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin, a Centrului de Îngrijire și Asistență Căpușu de Câmpie, a Centrului de Îngrijire și Asistență Glodeni, a Centrului de Îngrijire și Asistență Lunca Mureșului, a Centrului de Îngrijire și Asistență Reghin, a Centrului de Îngrijire și Asistență Sighișoara, ca structuri cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                                Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Mureș, în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanelor adulte cu handicap sau aflate la nevoie, pentru perioada 2008-2011, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.49/2008

                                                Răspunde: Schmidt Lorand

 

Elena Popa

 

5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

26 apr.2010

ora 10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 apr.2010

ora 10.00

 

 1. Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiții „Drum de acces la Depozitul Zonal de Deșeuri Sînpaul, comuna Sînpaul”

                                                   Răspunde: Mariana Preotu

 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare a bunului ce urmează a fi expropriat în vederea realizării obiectivului de investii „Drum de acces la Depozitul Zonal de Deșeuri Sînpaul, comuna Sînpaul”

                                      Răspunde: Carmen Pătran și Marieta Oargă

 

 1. Proiect de hotărâre privind completarea Listei Anexa nr.1/a la Contractul de concesiune aprobat prin HCJ nr.9/29.I.2009, cu modificările și completările ulterioare

                                                 Răspunde: Monica Dohotariu

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea redevenței aferente spațiului din imobilul situat în Târnăveni, str. Victor Babeș, nr. 2, ce face obiectul contractului de concesiune nr.2397/2005

Răspunde: Silvia  Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind administrarea unor spații din imobilul situat în Târnăveni, str. Victor Babeș, nr.2.

                                                  Răspunde: Silvia Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor  la S.C. Parc Industrial Mureș S.A. privind administrarea societății

Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul 2010 bugetului propriu al județului Mureș, precum și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Studioul Regional de Radio Tîrgu Mureș în vederea organizării celei de-a X-a ediții a proiectului „Caravana bicicleta”

Răspunde: Kakasi Andras

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST Mureș a localităților Breaza și Fărăgău

Răspunde: Gyarmati Iulia

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2010 pentru directorii S.C. Parc Industrial Mureș S.A. și R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș

Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director – manager al Școlii de Arte Tîrgu Mureș

Răspunde: Elena Popa

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                               Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Călugăreni, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                              Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                             Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Căpușu de Câmpie, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                          Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență  Glodeni, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                          Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Lunca Mureșului, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                          Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Reghin, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                         Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Sighișoara, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                          Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în urma înființării Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică  Brâncovenești, a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Călugăreni, a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin, a Centrului de Îngrijire și Asistență Căpușu de Câmpie, a Centrului de Îngrijire și Asistență Glodeni, a Centrului de Îngrijire și Asistență Lunca Mureșului, a Centrului de Îngrijire și Asistență Reghin, a Centrului de Îngrijire și Asistență Sighișoara, ca structuri cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                                Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Mureș, în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanelor adulte cu handicap sau aflate la nevoie, pentru perioada 2008-2011, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.49/2008

                                                Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș

        Răspunde: Gabriela Covaci

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri mobile din domeniul public al județului, în domeniul privat, în vederea casării acestora

Răspunde: Monica Dohotariu  

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Amenajare și reabilitare pentru conversie spațiu, din spațiu hotelier în spațiu administrativ”

Răspunde: Ene Gabriela

 

 

Lefter Erika

6

 

Comisia de agricultură

 

13 apr.2010

ora 13.00

 

 

 

26 apr.2010

ora 13.00

Inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a expozițiilor-târguri agrozootehnice în anul 2010

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș, pe anul 2010

                                                   Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Studioul Regional de Radio Tîrgu Mureș în vederea organizării celei de-a X-a ediții a proiectului „Caravana bicicleta”

Răspunde: Kakasi Andras

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a expozițiilor-târguri agrozootehnice și Calendarul expozițiilor în anul 2010

                                                   Răspunde: Ileana Gușatu

 

 1. Informare privind situația juridică a imobilului situat în Târgu Mureș, str. Mihai Viteazul, nr.31, aflat în domeniul public al județului Mureș

                                                    Răspunde: Genica Nemeș

 

Cristina Moldovan

 

                                                                                             

                                                                                               SECRETAR

 

                                                                                           Aurelian Paul Cosma

                           

Întocmit: consilier – Delia Belean

Văzut: director – Viorel Iosib                                                                

23 aprilie 2010