CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ                                                                                                                                          

        Direcția Juridică și Administrație Publică                                                                                         

                Compartimentul Cancelarie    

 

 

 

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

 

al comisiilor de specialitate pe luna martie 2010 

 

 

 

 

Nr.

Crt.

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

Comisia tehnico -economică

23 mart.2010

ora 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 mart.2010

ora 14.00

1.    Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații

                                          Răspunde: Kakasi Andras

 

2.    Proiect de hotărâre pentru modificare anexei nr.7 la HCJ nr.26 din 25 februarie 2010 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2010

                                          Răspunde: Elena Popa

 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania – Tîrgu Mureș”, pe anul 2010

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

4.    Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri privind operarea pe „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, în anul 2010

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

5.    Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole

                                          Răspunde: Aneta Barbu

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul județului Mureș pentru anul 2010, în domeniile: cultural, culte, sport și asistență socială

                                          Răspunde: Elena Popa

 

2.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului de reabilitare, modernizare și dotare clădire pentru înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Luduș prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013 Axa prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2 Reabilitarea/modernizare/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale, precum și a co-finanțării acestuia

                                          Răspunde: DGASPC

 

3.    Proiect de hotărâre privind promovarea unor investiții în domeniul apă/apă uzată

                                          Răspunde: Călin Suciu

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acțiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

                                          Răspunde: Sorin Stan

 

5.    Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.J. nr.15 din 28 ianuarie 2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri din localitatea Sânpaul, comuna Sânpaul, județul Mureș”

                                  Răspunde: Carmen Pătran, Codruța Mureșan

 

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

23 mart.2010

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 mart.2010

ora 12.00

1.    Proiect de hotărâre pentru modificare anexei nr.7 la HCJ nr.26 din 25 februarie 2010 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2010

                                          Răspunde: Elena Popa

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania – Tîrgu Mureș”, pe anul 2010

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

 

3.    Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul județului Mure,ș pentru anul 2010, în domeniile: cultural, culte, sport și asistență socială

                                          Răspunde: Elena Popa

 

4.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului de reabilitare, modernizare și dotare clădire pentru înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Luduș prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013 Axa prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2 Reabilitarea/modernizare/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale, precum și a co-finanțării acestuia

                                          Răspunde: DGASPC

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind promovarea unor investiții în domeniul apă/apă uzată

                                          Răspunde: Călin Suciu

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acțiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

                                          Răspunde: Sorin Stan

 

3.    Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.J. nr.15 din 28 ianuarie 2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri din localitatea Sânpaul, comuna Sânpaul, județul Mureș”

                        Răspunde: Carmen Pătran, Codruța Mureșan

 

4.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                          Răspunde: Călin Pop

 

Călin Pop

3

Comisia de servicii publice

22 mart.2010 ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 mart.2010

ora 13.00

1. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații

                                          Răspunde: Kakasi Andras

 

 

2.    Proiect de hotărâre pentru modificare anexei nr.7 la HCJ nr.26 din 25 februarie 2010 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2010

                                          Răspunde: Elena Popa

 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania – Tîrgu Mureș”, pe anul 2010

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

4.    Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri privind operarea pe „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, în anul 2010

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

5.    Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole

                                          Răspunde: Aneta Barbu

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul județului Mureș pentru anul 2010, în domeniile: cultural, culte, sport și asistență socială

                                          Răspunde: Elena Popa

 

2.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului de reabilitare, modernizare și dotare clădire pentru înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Luduș prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013 Axa prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2 Reabilitarea/modernizare/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale, precum și a co-finanțării acestuia

                                          Răspunde: DGASPC

 

3.    Proiect de hotărâre privind promovarea unor investiții în domeniul apă/apă uzată

                                          Răspunde: Călin Suciu

 

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acțiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

                                          Răspunde: Sorin Stan

 

5.    Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.J. nr.15 din 28 ianuarie 2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri din localitatea Sânpaul, comuna Sânpaul, județul Mureș”

                                     Răspunde: Carmen Pătran, Codruța Mureșan

 

Olimpia Feier 

4

Comisia social-culturală

23 mart.2010

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 mart.2010

ora 11.00

1.    Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații

                                          Răspunde: Kakasi Andras

 

2.    Proiect de hotărâre pentru modificare anexei nr.7 la HCJ nr.26 din 25 februarie 2010 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2010

                                          Răspunde: Elena Popa

3.    Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul județului Mureș pentru anul 2010, în domeniile: cultural, culte, sport și asistență socială

                                          Răspunde: Elena Popa

 

4.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului de reabilitare, modernizare și dotare clădire pentru înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Luduș prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013 Axa prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2 Reabilitarea/modernizare/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale, precum și a co-finanțării acestuia

                                          Răspunde: DGASPC

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acțiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

                                          Răspunde: Sorin Stan

 

 

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului

                                          Răspunde: Gabriela Covaci

 

Elena Popa

 

5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

25 mart.2010

ora 9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 mart.2010

ora 9.00

1.    Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații

                                          Răspunde: Kakasi Andras

 

2.    Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri privind operarea pe „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, în anul 2010

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

3.    Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul județului Mureș pentru anul 2010, în domeniile: cultural, culte, sport și asistență socială

                                          Răspunde: Elena Popa

 

4.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului de reabilitare, modernizare și dotare clădire pentru înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Luduș prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013 Axa prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2 Reabilitarea/modernizare/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale, precum și a co-finanțării acestuia

                                          Răspunde: DGASPC

 

5.    Proiect de hotărâre privind promovarea unor investiții în domeniul apă/apă uzată

                                          Răspunde: Călin Suciu

 

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acțiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

                                          Răspunde: Sorin Stan

 

7.    Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.J. nr.15 din 28 ianuarie 2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri din localitatea Sânpaul, comuna Sânpaul, județul Mureș”

                                         Răspunde: Carmen Pătran, Codruța Mureșan

 

8.    Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului

                                          Răspunde: Gabriela Covaci

 

 

1.    Discutarea si întocmirea raportului de activitate al comisiei, pe anul 2009

2.    Diverse

 

Lefter Erika

6

 

Comisia de agricultură

 

22 mart.2010

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 mart.2010

ora 13.00

1.    Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole

                                          Răspunde: Aneta Barbu

 

2.    Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul județului Mureș pentru anul 2010, în domeniile: cultural, culte, sport și asistență socială

                                          Răspunde: Elena Popa

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind promovarea unor investiții în domeniul apă/apă uzată

                                          Răspunde: Călin Suciu

 

2.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                          Răspunde: Călin Pop

 

Cristina Moldovan

 

                                                                                             

                                                                                               SECRETAR

 

                                                                                         Aurelian Paul Cosma

                           

 

Întocmit: consilier – Delia Belean

Văzut: director – Viorel Iosib                                                       

22 februarie 2010