CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ                                                                                                           

        Direcția Juridică și Administrație Publică                                                                                               

                Compartimentul Cancelarie 

 

 

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

 

al comisiilor de specialitate pe luna februarie 2010 

 

 

 

Nr.

Crt.

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

Comisia economico – financiară

23 febr.2010

ora 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 febr.2010

ora 14.00

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCJM nr.89/2008 privind constituirea comisiilor de specialitate

                                                    Răspunde: Genica Nemeș

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor ce fac parte din domeniul public al județului Mureș

                                                 Răspunde: Silvia Moldovan

                                                                   Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre privind  inventarierea patrimoniului Consiliului Județean Mureș pe anul 2009

                                                  Răspunde: Alin Mărginean

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării managementului aplicat instituțiilor publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

                                                    Răspunde: Mihaela Iordache

 

 1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea, prin absorbție, a Centrului Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare

                                                    Răspunde: Elena Popa

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Camerei Agricole Județene

                                                    Răspunde: Elena Popa

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2010

                                                     Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Mureș”, a cofinanțării și a planului anual de evoluție a taxelor

                                                    Răspunde: Radu Spinei

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate „Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș” cu indicatorii tehnico-economici aferenți investiției

                                                    Răspunde: Radu Spinei

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația DE GO SHUSAKU din Tîrgu Mureș  în vederea organizării celei de-a III-a ediții a concursului internațional de GO - Cupa Shusaku 2010

                                                    Răspunde: Mihaelea Iordache

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și SC CRONOS CONSULTING  S.R.L. în vederea organizării unei manifestări internaționale sub egida motto-ului „Orașe Curate – Zi Ecologică/Green Day”

                                                    Răspunde: Mihaela Iordache

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Mureș la Programul „Expoziția de Grafică Bienală din Bazinul Carpatic”

                                                    Răspunde: Mihaela Iordache

    

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Consiliului de Administrație la RA Aeroportul Transilvania – Tîrgu Mureș

                                                    Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Înlocuire conductă de transport apă potabilă în zona localității Sînpetru de Cîmpie, județul Mureș” și stabilirea unor măsuri în vederea executării acesteia

                                                    Răspunde: Magyari Zoltan

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reabilitare încălzire centrală la Palatul Culturii - Tîrgu Mureș”

                                                    Răspunde: Adrian Pleșa                                                        

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Extindere și amenajare  clădire-depozit la Muzeul de Științele Naturii” Tîrgu Mureș, str. Horea, nr.24

                                                    Răspunde: Carmen Pătran

 

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

23 febr.2010

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 febr.2010

ora 12.00

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice a obiectivului de investiții „Drum de acces la Depozitul Ecologic Zonal - Sînpaul”

                                                    Răspunde: Radu Spinei

                                

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Camerei Agricole Județene

                                                   Răspunde: Elena Popa

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2010

                                                     Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Mureș”, a cofinanțării și a planului anual de evoluție a taxelor

                                                    Răspunde: Radu Spinei

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate „Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș” cu indicatorii tehnico-economici aferenți investiției

                                                    Răspunde: Radu Spinei

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Mureș cu Comuna Râciu  în vederea implementării proiectului „Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate, comuna Râciu, județul Mureș – perimetrul de ameliorare Valea Sînmartinului – Cetăgău – 113,77 ha” finanțat din Fondul pentru Mediu prin „Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate”

                                                    Răspunde: Codruța Mureșan

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Consiliului de Administrație la RA Aeroportul Transilvania – Tîrgu Mureș

                                                     Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnare reprezentanților Consiliului Județean Mureș în Consiliul Consultativ al Institutului de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tîrgu Mureș

                                                     Răspunde: Gabriela Covaci

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Înlocuire conductă de transport apă potabilă în zona localității Sînpetru de Cîmpie, județul Mureș” și stabilirea unor măsuri în vederea executării acesteia

                                                    Răspunde: Magyari Zoltan

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reabilitare încălzire centrală la Palatul Culturii - Tîrgu Mureș”

                                                    Răspunde: Adrian Pleșa                                                         

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Extindere și amenajare  clădire-depozit la Muzeul de Științele Naturii” Tîrgu Mureș, str. Horea, nr.24

                                                    Răspunde: Carmen Pătran

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                                    Răspunde: Călin Pop

 

Călin Pop

3

Comisia de servicii publice

22 febr.2010

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 febr.2010

ora 13.00

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCJM nr.89/2008 privind constituirea comisiilor de specialitate

                                                    Răspunde: Genica Nemeș

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor ce fac parte din domeniul public al județului Mureș

                                                 Răspunde: Silvia Moldovan

                                                                   Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre privind  inventarierea patrimoniului Consiliului Județean Mureș pe anul 2009

                                                  Răspunde: Alin Mărginean

 

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice a obiectivului de investiții „Drum de acces la Depozitul Ecologic Zonal - Sînpaul”

                                                   Răspunde: Radu Spinei

                                

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării managementului aplicat instituțiilor publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

                                                    Răspunde: Mihaela Iordache

 

 1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea, prin absorbție, a Centrului Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare

                                                    Răspunde: Elena Popa

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Camerei Agricole Județene

                                                    Răspunde: Elena Popa

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2010

                                                     Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Mureș”, a cofinanțării și a planului anual de evoluție a taxelor

                                                    Răspunde: Radu Spinei

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate „Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș” cu indicatorii tehnico-economici aferenți investiției

                                                    Răspunde: Radu Spinei

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Mureș la Programul „Expoziția de Grafică Bienală din Bazinul Carpatic”

                                                    Răspunde: Mihaela Iordache

    

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Consiliului de Administrație la RA Aeroportul Transilvania – Tîrgu Mureș

                                                    Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnare reprezentanților Consiliului Județean Mureș în Consiliul Consultativ al Institutului de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tîrgu Mureș

                                                Răspunde: Gabriela Covaci

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reabilitare încălzire centrală la Palatul Culturii - Tîrgu Mureș”

                                                    Răspunde: Adrian Pleșa                                                         

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Extindere și amenajare  clădire-depozit la Muzeul de Științele Naturii” Tîrgu Mureș, str. Horea, nr.24

                                                    Răspunde: Carmen Pătran

 

 

Olimpia Feier 

4

Comisia social-culturală

23 febr.2010

ora 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 febr.2010

ora 11.00

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCJM nr.89/2008 privind constituirea comisiilor de specialitate

                                                    Răspunde: Genica Nemeș

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării managementului aplicat instituțiilor publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

                                                    Răspunde: Mihaela Iordache

 

 1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea, prin absorbție, a Centrului Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare

                                                    Răspunde: Elena Popa

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2010

                                                     Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația DE GO SHUSAKU din Tîrgu Mureș  în vederea organizării celei de-a III-a ediții a concursului internațional de GO - Cupa Shusaku 2010

                                                    Răspunde: Mihaelea Iordache

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și SC CRONOS CONSULTING  S.R.L. în vederea organizării unei manifestări internaționale sub egida motto-ului „Orașe Curate – Zi Ecologică/Green Day”

                                                    Răspunde: Mihaela Iordache

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Mureș la Programul „Expoziția de Grafică Bienală din Bazinul Carpatic”

                                                    Răspunde: Mihaela Iordache

    

 1. Proiect de hotărâre privind desemnare reprezentanților Consiliului Județean Mureș în Consiliul Consultativ al Institutului de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tîrgu Mureș

                                                Răspunde: Gabriela Covaci

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reabilitare încălzire centrală la Palatul Culturii - Tîrgu Mureș”

                                                                                                                                                                                        Răspunde: Adrian Pleșa 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Extindere și amenajare clădire-depozit la Muzeul de Științele Naturii” Tîrgu Mureș, str. Horea, nr.24

                                                    Răspunde: Carmen Pătran

 

Elena Popa

 

5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

23 febr.2010

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 febr.2010

ora 10.00

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCJM nr.89/2008 privind constituirea comisiilor de specialitate

                                                    Răspunde: Genica Nemeș

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor ce fac parte din domeniul public al județului Mureș

                                                 Răspunde: Silvia Moldovan

                                                                   Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre privind  inventarierea patrimoniului Consiliului Județean Mureș pe anul 2009

                                                  Răspunde: Alin Mărginean

 

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice a obiectivului de investiții „Drum de acces la Depozitul Ecologic Zonal - Sînpaul”

                                                   Răspunde: Radu Spinei

                                

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării managementului aplicat instituțiilor publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

                                                    Răspunde: Mihaela Iordache

 

 1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea, prin absorbție, a Centrului Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare

                                                    Răspunde: Elena Popa

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Camerei Agricole Județene

                                                    Răspunde: Elena Popa

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2010

                                                     Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Mureș”, a cofinanțării și a planului anual de evoluție a taxelor

                                                    Răspunde: Radu Spinei

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate „Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș” cu indicatorii tehnico-economici aferenți investiției

                                                    Răspunde: Radu Spinei

 

 1. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Mureș cu Comuna Râciu  în vederea implementării proiectului „Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate, comuna Râciu, județul Mureș – perimetrul de ameliorare Valea Sînmartinului – Cetăgău – 113,77 ha” finanțat din Fondul pentru Mediu prin „Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate”

                                                    Răspunde: Codruța Mureșan

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația DE GO SHUSAKU din Tîrgu Mureș  în vederea organizării celei de-a III-a ediții a concursului internațional de GO - Cupa Shusaku 2010

                                                    Răspunde: Mihaelea Iordache

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și SC CRONOS CONSULTING  S.R.L. în vederea organizării unei manifestări internaționale sub egida motto-ului „Orașe Curate – Zi Ecologică/Green Day”

                                                    Răspunde: Mihaela Iordache

    

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Consiliului de Administrație la RA Aeroportul Transilvania – Tîrgu Mureș

                                                    Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnare reprezentanților Consiliului Județean Mureș în Consiliul Consultativ al Institutului de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tîrgu Mureș

                                                Răspunde: Gabriela Covaci

 

Lefter Erika

6

 

Comisia de agricultură

 

23 febr.2010

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 febr.2010

ora 13.00

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Camerei Agricole Județene

                                                    Răspunde: Elena Popa

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2010

                                                     Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Mureș”, a cofinanțării și a planului anual de evoluție a taxelor

                                                    Răspunde: Radu Spinei

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate „Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș” cu indicatorii tehnico-economici aferenți investiției

                                                    Răspunde: Radu Spinei

 

 1. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Mureș cu Comuna Râciu  în vederea implementării proiectului „Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate, comuna Râciu, județul Mureș – perimetrul de ameliorare Valea Sînmartinului – Cetăgău – 113,77 ha” finanțat din Fondul pentru Mediu prin „Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate”

                                                    Răspunde: Codruța Mureșan

 

 

Prezentarea Ordonanței Guvernului nr.14/2010 privind unele măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli începând cu anul 2010

Cristina Moldovan

 

                                                                                             

 

                                                                                               SECRETAR

 

                                                                                              Paul Cosma

                           

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier – Delia Belean

Văzut: director – Viorel Iosib                                                    

22 februarie 2010