CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ                                                                                                           

        Direcția Juridică și Administrație Publică                                                                                               

                Compartimentul Cancelarie 

 

 

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

 

al comisiilor de specialitate pe luna ianuarie 2010 

 

 

 

Nr.

Crt.

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

Comisia economico – financiară

26 ian.

ora 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 ian.

ora 14.00

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrare a unui corp din imobilul situat în Reghin, str. Castelului nr. 12, către Preventoriul TBC Gornești

                                                   

                 Răspunde:   Monica Dohotariu , Silvia Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de dare în folosință gratuită a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, P-ța Mărășești, nr. 13

                                                   Răspunde: Silvia Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind reducerea capitalului social la S.C.”Parc Industrial Mureș” S.A

                                                    Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de predare-preluare încheiat între Oficiul de Consultanță Agricolă Mureș și Consiliul Județean Mureș, în baza prevederilor H.G. nr.1609/2009

                                                    Răspunde: Elena Popa

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJ nr. 152/2009 privind aprobarea comisiilor pentru evaluarea managerilor instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

                                                    Răspunde: Mihaela Iordache

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                                     Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectul de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare clădire pentru înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Luduș”

                                                     Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Restructurarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin crearea noului Centru de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică  Primula Brancovenești”

                                                          Răspunde: Schmidt Lorand

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Drum de acces la depozitul zonal de deșeuri din localitatea Sânpaul, județul Mureș”

                                                    Răspunde: Marieta Oargă

                                                                   Carmen Pătran

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

26 ian.

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 ian.

ora 12.00

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrare a unui corp din imobilul situat în Reghin, str. Castelului nr. 12, către Preventoriul TBC Gornești                                           

                          Răspunde:   Monica Dohotariu,    Silvia Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de dare în folosință gratuită a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, P-ța Mărășești, nr. 13

                                                   Răspunde: Silvia Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de predare-preluare încheiat între Oficiul de Consultanță Agricolă Mureș și Consiliul Județean Mureș, în baza prevederilor H.G. nr.1609/2009

                                                    Răspunde: Elena Popa

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii drumului județean DJ 151 Luduș (DN 15) - Sărmașu-Sărmășel Gară (DN 16) – lim. jud Bistrița Năsăud, km 0+000-45+810, din domeniul public al județului Mureș în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii precum și încadrarea acestuia în categoria drumurilor naționale

                                                          Răspunde: Daniela Sin

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea întinderii mandatului reprezentatului Consiliului Județean Mureș în AGA la Compania AQUASERV S.A. la ședința extraordinară a adunării convocată pentru 22.II.2010

                                          Răspunde: Călin Suciu, Viorel Iosib

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2010

                                                     Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectul de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare clădire pentru înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Luduș”

                                                     Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Restructurarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin crearea noului Centru de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică  Primula Brancovenești”

                                          Răspunde: Schmidt Lorand

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Ilieș Ioan, director la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș și numirea în această funcție, prin transfer în interesul serviciului, a doamnei Sava Codruța

                                                    Răspunde: Elena Popa

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Drum de acces la depozitul zonal de deșeuri din localitatea Sânpaul, județul Mureș”

                                                   Răspunde: Marieta Oargă

                                                                  Carmen Pătran    

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                                    Răspunde: Călin Pop

 

 

 

Călin Pop

3

Comisia de servicii publice

25 ian.

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 ian.

ora 13.00

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea întinderii mandatului reprezentatului Consiliului Județean Mureș în AGA la Compania AQUASERV S.A. la ședința extraordinară a adunării convocată pentru 22.II.2010

                                                    Răspunde: Călin Suciu

    

 1. Proiect de hotărâre privind închiderea Centrului de Plasament nr. 8  Reghin și înființarea complexului de Case de Tip Familial Reghin-Petelea

                                                     Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin

                                                     Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                                     Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectul de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare clădire pentru înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Luduș”

                                                     Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Restructurarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin crearea noului Centru de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică  Primula Brancovenești”

                                                          Răspunde: Schmidt Lorand

                                                    

 

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Ilieș Ioan, director la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș și numirea în această funcție, prin transfer în interesul serviciului, a doamnei Sava Codruța

                                                    Răspunde: Elena Popa                                                                               Viorel Iosib

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrare a unui corp din imobilul situat în Reghin, str. Castelului nr. 12, către Preventoriul TBC Gornești

                                                   Răspunde:   Monica Dohotariu

                                                                   Silvia Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de dare în folosință gratuită a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, P-ța Mărășești, nr. 13

                                                   Răspunde: Silvia Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind reducerea capitalului social la S.C.”Parc Industrial Mureș” S.A

                                                    Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de predare-preluare încheiat între Oficiul de Consultanță Agricolă Mureș și Consiliul Județean Mureș, în baza prevederilor H.G. nr.1609/2009

                                                    Răspunde: Elena Popa

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii drumului județean DJ 151 Luduș (DN 15) - Sărmașu-Sărmășel Gară (DN 16) – lim. jud Bistrița Năsăud, km 0+000-45+810, din domeniul public al județului Mureș în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii precum și încadrarea acestuia în categoria drumurilor naționale

                                                          Răspunde: Daniela Sin

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2010

                                                     Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Drum de acces la depozitul zonal de deșeuri din localitatea Sânpaul, județul Mureș”

                                                    Răspunde: Marieta Oargă

                                                                   Carmen Pătran

                                                         

Olimpia Feier 

4

Comisia social-culturală

19 ian.

ora 14.00

 

 

28 ian.

ora 11.00

 

Întâlnire cu Fundația ALPFA TRANSILVANA

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrare a unui corp din imobilul situat în Reghin, str. Castelului nr. 12, către Preventoriul TBC Gornești

                                                   

                                                   Răspunde:   Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJ nr. 152/2009 privind aprobarea comisiilor pentru evaluarea managerilor instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

                                                    Răspunde: Mihaela Iordache

 

 1. Proiect de hotărâre privind închiderea Centrului de Plasament nr. 8  Reghin și înființarea complexului de Case de Tip Familial Reghin-Petelea

                                                     Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin

                                                     Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                                     Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectul de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare clădire pentru înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Luduș”

                                                     Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Restructurarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin crearea noului Centru de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică  Primula Brancovenești”

                                                          Răspunde: Schmidt Lorand

                                                                   Silvia Moldovan

 

 

 

Elena Popa

 

5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

25 ian.

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 ian.

 ora 10.00

 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Pop Aurel Mircea

                                                    Răspunde: Cristina Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrare a unui corp din imobilul situat în Reghin, str. Castelului nr. 12, către Preventoriul TBC Gornești

                     Răspunde:   Monica Dohotariu , Silvia Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de dare în folosință gratuită a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, P-ța Mărășești, nr. 13

                                                   Răspunde: Silvia Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de predare-preluare încheiat între Oficiul de Consultanță Agricolă Mureș și Consiliul Județean Mureș, în baza prevederilor H.G. nr.1609/2009

                                                    Răspunde: Elena Popa

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii drumului județean DJ 151 Luduș (DN 15) - Sărmașu-Sărmășel Gară (DN 16) – lim. jud Bistrița Năsăud, km 0+000-45+810, din domeniul public al județului Mureș în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii precum și încadrarea acestuia în categoria drumurilor naționale

                                                          Răspunde: Daniela Sin

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea întinderii mandatului reprezentatului Consiliului Județean Mureș în AGA la Compania AQUASERV S.A. la ședința extraordinară a adunării convocată pentru 22.II.2010

                                                    Răspunde: Călin Suciu

                                                                   Viorel Iosib

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2010

                                                     Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind închiderea Centrului de Plasament nr. 8  Reghin și înființarea complexului de Case de Tip Familial Reghin-Petelea

                                                     Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin

                                                     Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                                     Răspunde: Schmidt Lorand

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectul de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare clădire pentru înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Luduș”

                                                     Răspunde: Schmidt Lorand

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Restructurarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin crearea noului Centru de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică  Primula Brancovenești”

                                                          Răspunde: Schmidt Lorand

                                                    

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor, pentru anul 2010

                                                    Răspunde: Elena Popa

 

Lefter Erika

6

 

Comisia de agricultură

 

25 ian.

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 ian.

ora 10.00

 1. Proiect de hotărâre privind reducerea capitalului social la S.C.”Parc Industrial Mureș” S.A

                                                    Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de predare-preluare încheiat între Oficiul de Consultanță Agricolă Mureș și Consiliul Județean Mureș, în baza prevederilor H.G. nr.1609/2009

                                                    Răspunde: Elena Popa

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Drum de acces la depozitul zonal de deșeuri din localitatea Sânpaul, județul Mureș”

                                                    Răspunde: Marieta Oargă

                                                                   Carmen Pătran

 

 

Prezentarea Ordinului nr.2 din 2010 pentru completarea Ghidului de finanțare a programului de stimulare a înnoirii parcului național de tractoare și mașini agricole autopropulsate

 

Cristina Moldovan

 

                                                                                             

 

                                                                                               SECRETAR

 

                                                                                              Paul Cosma

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier – Delia Belean

Văzut: director – Viorel Iosib                                                    

25 ian.2010