CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ                                                                                                                                          

        Direcția Juridică și Administrație Publică                                                                                         

                Compartimentul Cancelarie    

 

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

 

al comisiilor de specialitate pe luna decembrie  2009 

 

 

 

Nr.

Crt.

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

Comisia economico – financiară

15 dec. 2009

ora 14.00

1.    Proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunurilor și dotărilor aferente imobilului „Complex Parc”

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

2.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2009

                                          Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

3.    Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de bază, lunare, pe mp, la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât locuințe, ce se aplică de către societățile comerciale, regiile autonome și instituțiile publice care administrează imobile ce aparțin domeniului public și privat al județului Mureș

                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2010 la Direcția Județeană de Pază Mureș

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

5.    Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.J. nr.143 din 29 octombrie 2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean  de Urgență Tîrgu Mureș”                   

                                          Răspunde: Gorea Agnes

6.    Proiect de hotărâre privind modificarea Consiliului de Administrație la RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ”

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Extindere și mansardare clădire - depozite la Muzeul de Științele Naturii”

                                          Răspunde: Carmen Pătran

 

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Reamenajare Clinica de Stomatologie I” în vederea mutării Clinicii buco-maxilo-faciale

                                          Răspunde: Marton Katalin

 

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

15 dec.2009

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 dec.2009

ora 12.00

 

9.    Proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunurilor și dotărilor aferente imobilului „Complex Parc”

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2009

                                          Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de bază, lunare, pe mp, la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât locuințe, ce se aplică de către societățile comerciale, regiile autonome și instituțiile publice care administrează imobile ce aparțin domeniului public și privat al județului Mureș

                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.J. nr.143 din 29 octombrie 2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean  de Urgență Tîrgu Mureș”                   

                                          Răspunde: Gorea Agnes

 

13. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 2008 - 2011

                                          Răspunde: Marcel Matei

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind modificarea Consiliului de Administrație la RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ”

                                          Răspunde: Bartha Iosif

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Extindere și mansardare clădire - depozite la Muzeul de Științele Naturii”

                                          Răspunde: Marton Katalin

 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Reamenajare Clinica de Stomatologie I” în vederea mutării Clinicii buco-maxilo-faciale

                                          Răspunde: Marton Katalin

 

4.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                          Răspunde: Călin Pop

 

 

Călin Pop

3

Comisia de servicii publice

14 dec.2009

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 dec.2009

ora 12.00

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunurilor și dotărilor aferente imobilului „Complex Parc”

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

2.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2009

                                          Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

3.      Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de bază, lunare, pe mp, la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât locuințe, ce se aplică de către societățile comerciale, regiile autonome și instituțiile publice care administrează imobile ce aparțin domeniului public și privat al județului Mureș

                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2010 la Direcția Județeană de Pază Mureș

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

5.      Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.J. nr.143 din 29 octombrie 2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean  de Urgență Tîrgu Mureș”                   

                                          Răspunde: Gorea Agnes

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 2008 - 2011

                                          Răspunde: Marcel Matei

 

2.      Proiect de hotărâre privind modificarea Consiliului de Administrație la RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ”

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Extindere și mansardare clădire - depozite la Muzeul de Științele Naturii”

                                          Răspunde: Carmen Pătran

 

Olimpia Feier 

4

Comisia social-culturală

15 dec. 2009 ora 14.00

 

 

 

 

 

17 dec. 2009 ora 11.00

1.    Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.J. nr.143 din 29 octombrie 2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean  de Urgență Tîrgu Mureș”       

                                          Răspunde: Gorea Agnes

 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Reamenajare Clinica de Stomatologie I” în vederea mutării Clinicii buco-maxilo-faciale

                                          Răspunde: Marton Katalin

 

 

Elena Popa

 

5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

14 dec.2009

ora 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 dec.2009

ora 10.00

1.    Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al dlui Pop Ioan

                                          Răspunde: Cristina Moldovan

 

2.    Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al dlui Schwartz Ladislau

                                          Răspunde: Cristina Moldovan

 

3.    Proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunurilor și dotărilor aferente imobilului „Complex Parc”

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

4.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2009

                                          Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

5.    Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de bază, lunare, pe mp, la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât locuințe, ce se aplică de către societățile comerciale, regiile autonome și instituțiile publice care administrează imobile ce aparțin domeniului public și privat al județului Mureș

                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2010 la Direcția Județeană de Pază Mureș

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.J. nr.143 din 29 octombrie 2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean  de Urgență Tîrgu Mureș”       

                                          Răspunde: Gorea Agnes

 

2.    Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 2008 - 2011

                                          Răspunde: Marcel Matei

 

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea Consiliului de Administrație la RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ”

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Extindere și mansardare clădire - depozite la Muzeul de Științele Naturii”

                                          Răspunde: Carmen Pătran

 

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Reamenajare Clinica de Stomatologie I” în vederea mutării Clinicii buco-maxilo-faciale

                                          Răspunde: Marton Katalin

 

6.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                          Răspunde: Călin Pop

 

Lefter Erika

6

 

Comisia de agricultură

 

14 dec.2009

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 dec.2009

ora 13.00

1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2009

                                          Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2010 la Direcția Județeană de Pază Mureș

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

 

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea Consiliului de Administrație la RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ”

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                          Răspunde: Călin Pop

 

Cristina Moldovan

 

                                                                                               SECRETAR

 

                                                                                              Paul Cosma

                           

 

 

                                                         

Întocmit: consilier – Delia Belean

Văzut: director – Viorel Iosib                                                                                           

23 noiembrie 2009