CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ                                                                                                                                          

        Direcția Juridică și Administrație Publică                                                                                         

                Compartimentul Cancelarie    

 

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

 

al comisiilor de specialitate pe luna noiembrie 2009 

 

 

 

Nr.

Crt.

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

 

Comisia economico – financiară

24 nov.2009

 ora 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 nov.2009

ora 14.00

 

1.    Proiect de hotărâre privind acordul de construire a unei platforme de susținere a Stației de carburanți pentru deservirea heliportului SMURD Tîrgu Mureș

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

2.    Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru derularea în imobilul situat în Tîrgu Mureș, str.Gh.Marinescu, nr.50, a proiectului cu titlul „Cercetarea avansată în transplantul de cord și cord pulmon în corelație cu biologia regenerării tisulare cardiovasculare„ (TRANSCORD), proiect al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tîrgu Mureș

                                        Răspunde: Monica Dohotariu

 

3.    Proiect de hotărâre pentru menținerea propunerii de expropriere privind imobilele terenuri identificate prin extrasele de CF nr. 50542/Ungheni (nr.cad.328/3) și nr.50529/Ungheni (nr.cad.499/2)

                                        Răspunde: Cătălin Platon

 

4.    Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Mureș” a terenului pentru construcția/extindere/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia

                                        Răspunde: Silvia Moldovan

5.    Proiect de hotărâre privind încuviințarea executării de către SC HERLITZ România SRL a unor lucrări de amenajare asupra imobilului situat în municipiul Tîrgu Mureș, pe str. Rozelor nr.11

                                        Răspunde: Ioan Biriș

 

6.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2009

                                        Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

7.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Mureș și Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) în vederea elaborării proiectului „Mureș – Județ Digital”

                                        Răspunde: Constantin Moga

 

8.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCJM nr.49/2008 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Mureș, în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanelor adulte cu handicap sau aflate în nevoie, pentru perioada 2008-2011, prin includerea obiectivelor: „Înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin” și „Înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Luduș”

                                        Răspunde: Schmidt Lorand

 

9.    Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință a membrilor Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Mureș

                                          Răspunde: Ligia Dascălu

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării finale a managementului la Muzeul Județean Mureș

                                          Răspunde: Mihaela Iordache

 

2.      Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș

                                          Răspunde: Elena Popa

 

3.      Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor

                                          Răspunde: Ioan Ilieș

 

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Amenajare clădire – Teatrul pentru copii și tineret ARIEL”

                                          Răspunde: Marton Katalin

 

Ioana Tcaciuc

2

 

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

24 nov.2009

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 nov.2009

ora 12.00

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la H.C.J. nr. 42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare, cu includerea sistemului de alimentare cu apă ce deservește localități din comuna Hodoșa, sistem aflat în perioada de garanție

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

2.      Proiect de hotărâre privind acordul de construire a unei platforme de susținere a Stației de carburanți pentru deservirea heliportului SMURD Tîrgu Mureș

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

3.   Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru derularea în imobilul situat în Tîrgu Mureș, str.Gh.Marinescu, nr.50, a proiectului cu titlul „Cercetarea avansată în transplantul de cord și cord pulmon în corelație cu biologia regenerării tisulare cardiovasculare„ (TRANSCORD), proiect al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tîrgu Mureș

                                        Răspunde: Monica Dohotariu

 

4.   Proiect de hotărâre pentru menținerea propunerii de expropriere privind imobilele terenuri identificate prin extrasele de CF nr. 50542/Ungheni (nr.cad.328/3) și nr.50529/Ungheni (nr.cad.499/2)

                                        Răspunde: Cătălin Platon

 

5.   Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Mureș” a terenului pentru construcția/extindere/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia

                                        Răspunde: Silvia Moldovan

6.   Proiect de hotărâre privind încuviințarea executării de către SC HERLITZ România SRL a unor lucrări de amenajare asupra imobilului situat în municipiul Tîrgu Mureș, pe str. Rozelor nr.11

                                        Răspunde: Ioan Biriș

 

7.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2009

                                        Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

 

 

1.  Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 2008 - 2011

                                          Răspunde: Marcel Matei

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Amenajare clădire – Teatrul pentru copii și tineret ARIEL”

                                          Răspunde: Marton Katalin

 

3.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                          Răspunde: Călin Pop

 

Călin Pop

3

Comisia de servicii publice

23 nov.2009

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 nov.2009

ora 13.00

1.    Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la H.C.J. nr. 42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare, cu includerea sistemului de alimentare cu apă ce deservește localități din comuna Hodoșa, sistem aflat în perioada de garanție

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

2.      Proiect de hotărâre privind acordul de construire a unei platforme de susținere a Stației de carburanți pentru deservirea heliportului SMURD Tîrgu Mureș

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

 

3.   Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru derularea în imobilul situat în Tîrgu Mureș, str.Gh.Marinescu, nr.50, a proiectului cu titlul „Cercetarea avansată în transplantul de cord și cord pulmon în corelație cu biologia regenerării tisulare cardiovasculare„ (TRANSCORD), proiect al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tîrgu Mureș

                                        Răspunde: Monica Dohotariu

 

4.   Proiect de hotărâre pentru menținerea propunerii de expropriere privind imobilele terenuri identificate prin extrasele de CF nr. 50542/Ungheni (nr.cad.328/3) și nr.50529/Ungheni (nr.cad.499/2)

                                        Răspunde: Cătălin Platon

5.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2009

                                        Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

6.   Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCJM nr.49/2008 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Mureș, în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanelor adulte cu handicap sau aflate în nevoie, pentru perioada 2008-2011, prin includerea obiectivelor: „Înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin” și „Înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Luduș”

                                        Răspunde: Schmidt Lorand

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință a membrilor Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Mureș

                                          Răspunde: Ligia Dascălu

 

2.    Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 2008 - 2011

                                          Răspunde: Marcel Matei

 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării finale a managementului la Muzeul Județean Mureș

                                          Răspunde: Mihaela Iordache

 

4.    Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș

                                          Răspunde: Elena Popa

 

5.    Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor

                                          Răspunde: Ioan Ilieș

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Amenajare clădire – Teatrul pentru copii și tineret ARIEL”

                                          Răspunde: Marton Katalin

 

Olimpia Feier 

4

Comisia social-culturală

24 nov.2009

ora 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 nov.2009

ora 11.00

 

1.    Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru derularea în imobilul situat în Tîrgu Mureș, str.Gh.Marinescu, nr.50, a proiectului cu titlul „Cercetarea avansată în transplantul de cord și cord pulmon în corelație cu biologia regenerării tisulare cardiovasculare„ (TRANSCORD), proiect al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tîrgu Mureș

                                        Răspunde: Monica Dohotariu

 

2.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2009

                                        Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

3.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCJM nr.49/2008 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Mureș, în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanelor adulte cu handicap sau aflate în nevoie, pentru perioada 2008-2011, prin includerea obiectivelor: „Înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin” și „Înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Luduș”

                                        Răspunde: Schmidt Lorand

 

4.    Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință a membrilor Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Mureș

                                          Răspunde: Ligia Dascălu

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării finale a managementului la Muzeul Județean Mureș

                                          Răspunde: Mihaela Iordache

 

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș

                                          Răspunde: Elena Popa

 

 

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

                                          Răspunde: Ligia Dascălu

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Amenajare clădire – Teatrul pentru copii și tineret ARIEL”

                                          Răspunde: Marton Katalin

 

 

Elena Gâlea

 

5

 

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

23 nov.2009

ora 12.00

1.    Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la H.C.J. nr. 42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare, cu includerea sistemului de alimentare cu apă ce deservește localități din comuna Hodoșa, sistem aflat în perioada de garanție

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

2.    Proiect de hotărâre privind acordul de construire a unei platforme de susținere a Stației de carburanți pentru deservirea heliportului SMURD Tîrgu Mureș

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

3.    Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru derularea în imobilul situat în Tîrgu Mureș, str.Gh.Marinescu, nr.50, a proiectului cu titlul „Cercetarea avansată în transplantul de cord și cord pulmon în corelație cu biologia regenerării tisulare cardiovasculare„ (TRANSCORD), proiect al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tîrgu Mureș

                                        Răspunde: Monica Dohotariu

 

 

4.    Proiect de hotărâre pentru menținerea propunerii de expropriere privind imobilele terenuri identificate prin extrasele de CF nr. 50542/Ungheni (nr.cad.328/3) și nr.50529/Ungheni (nr.cad.499/2)

                                        Răspunde: Cătălin Platon

 

5.    Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Mureș” a terenului pentru construcția/extindere/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia

                                        Răspunde: Silvia Moldovan

6.    Proiect de hotărâre privind încuviințarea executării de către SC HERLITZ România SRL a unor lucrări de amenajare asupra imobilului situat în municipiul Tîrgu Mureș, pe str. Rozelor nr.11

                                        Răspunde: Ioan Biriș

 

7.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Mureș și Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) în vederea elaborării proiectului „Mureș – Județ Digital”

                                        Răspunde: Constantin Moga

 

 

8.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCJM nr.49/2008 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Mureș, în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanelor adulte cu handicap sau aflate în nevoie, pentru perioada 2008-2011, prin includerea obiectivelor: „Înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin” și „Înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Luduș”

                                        Răspunde: Schmidt Lorand

 

9.    Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 2008 – 2011

                                          Răspunde: Marcel Matei

 

 

 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

                                          Răspunde: Ligia Dascălu

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Amenajare clădire – Teatrul pentru copii și tineret ARIEL”

                                          Răspunde: Marton Katalin

                                           

Lefter Erika

6

 

Comisia de agricultură

 

23 nov.2009

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 nov.2009

ora 10.00

1.    Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Mureș” a terenului pentru construcția/extindere/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia

                                        Răspunde: Silvia Moldovan

2.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2009

                                        Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Amenajare clădire – Teatrul pentru copii și tineret ARIEL”

                                          Răspunde: Marton Katalin

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                          Răspunde: Călin Pop

 

Cristina Moldovan

 

                                                                                               SECRETAR

 

                                                                                              Paul Cosma

                           

 

 

                                                         

Întocmit: consilier – Delia Belean

Văzut: director – Viorel Iosib                                                                                           

23 noiembrie 2009