CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ                                                                                                                                          

        Direcția Juridică și Administrație Publică                                                                                         

                Compartimentul Cancelarie    

 

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

 

al comisiilor de specialitate pe luna octombrie 2009 

 

 

 

Nr.

Crt.

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

 

Comisia economico – financiară

12 oct.2009

ora 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 oct. 2009

ora 14.00

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem Integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș” cu indicatorii tehnico-economici aferenți investiției

                                               Răspunde: Radu Spinei

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sistem Integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș”, a cofinanțării  acestuia și a planului anual de evoluție a tarifelor și taxelor

                                                        Răspunde: Radu Spinei

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații și stabilirea destinației acesteia

                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

2.   Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Consiliului Județean nr.26 din 24 martie 2009

                                          Răspunde: Tcaciuc Ioana

 

3.    Proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol de colaborare  între Consiliul Județean Mureș, Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar, Universitatea de Vest Timișoara, Direcția de Sănătate Publică Timiș, Institutul de Sănătate Public㠄Prof. Dr. Leonida Georgescu” Timișoara, Direcția de Sănătate Publică Mureș și Centrul de Sănătate Publică Mureș pentru implementarea proiectului „Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane și instituționale din asistența medicală comunitară”.

 

                                          Răspunde: Ligia Dascălu

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Mureș”

                                          Răspunde: Marton Katalin

 

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Mureș”

                                          Răspunde: Răspunde: Gorea Agnes

 

6.    Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJ nr.120 din 24 septembrie 2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Mureș”      

                                          Răspunde: Raluca  Florea-Nuț

 

Ioana Tcaciuc

2

 

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

 

12 oct.2009

ora 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 oct.2009

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 oct.2009

ora 12.00

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem Integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș” cu indicatorii tehnico-economici aferenți investiției

                                               Răspunde: Radu Spinei

 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sistem Integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș”, a cofinanțării  acestuia și a planului anual de evoluție a tarifelor și taxelor

                                                        Răspunde: Radu Spinei

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind administrarea unui spațiu din imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Aleea Carpați, nr.5, proprietate publică a județului Mureș              

                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

2.    Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unor imobile ce aparțin domeniului public județean

                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

3.    Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe termen limitat, a unor spații dintr-un imobil, proprietate publică a județului Mureș

                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

4.    Proiect de hotărâre privind administrarea unor spații ce aparțin domeniului public al județului

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

 

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Mureș”

                                          Răspunde: Marton Katalin

 

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Mureș”

                                          Răspunde: Răspunde: Gorea Agnes

 

7.    Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJ nr.120 din 24 septembrie 2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Mureș”

                                          Răspunde: Raluca  Florea-Nuț

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre pentru avizarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în aria de operare a S.C. Compania Aquaserv SA

                                          Răspunde: Călin Suciu

 

2.    Proiect de hotărâre privind eliberarea unui acord de vecinătate, solicitat de SC MULTINVEST SRL,  în condițiile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare

                                          Răspunde:  Andreea Baciu

                                                          

3.    Proiect de hotărâre privind eliberarea unui acord de vecinătate, solicitat de VICIU IRIS MARIA,  în condițiile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare

                                          Răspunde: Andreea Baciu

 

4.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                          Răspunde: Călin Pop 

 

Călin Pop

3

Comisia de servicii publice

12 oct.2009

ora 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 oct.2009 ora 13.00

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem Integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș” cu indicatorii tehnico-economici aferenți investiției

                                               Răspunde: Radu Spinei

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sistem Integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș”, a cofinanțării  acestuia și a planului anual de evoluție a tarifelor și taxelor

                                                        Răspunde: Radu Spinei

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind administrarea unui spațiu din imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Aleea Carpați, nr.5, proprietate publică a județului Mureș                                   

                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

2.    Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unor imobile ce aparțin domeniului public județean

                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

3.    Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe termen limitat, a unor spații dintr-un imobil, proprietate publică a județului Mureș

                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

4.    Proiect de hotărâre privind administrarea unor spații ce aparțin domeniului public al județului

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

5.    Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații și stabilirea destinației acesteia

                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

6.    Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Consiliului Județean nr.26 din 24 martie 2009

                                          Răspunde: Tcaciuc Ioana

 

7.    Proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol de colaborare  între Consiliul Județean Mureș, Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar, Universitatea de Vest Timișoara, Direcția de Sănătate Publică Timiș, Institutul de Sănătate Public㠄Prof. Dr. Leonida Georgescu” Timișoara, Direcția de Sănătate Publică Mureș și Centrul de Sănătate Publică Mureș pentru implementarea proiectului „Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane și instituționale din asistența medicală comunitară”.

 

                                          Răspunde: Ligia Dascălu

 

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Mureș”

                                          Răspunde: Marton Katalin

 

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Mureș”

                                          Răspunde: Răspunde: Gorea Agnes

 

 

 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJ nr.120 din 24 septembrie 2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Mureș”                              

                                          Răspunde: Raluca  Florea-Nuț

 

  1. Proiect de hotărâre pentru avizarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în aria de operare a S.C. Compania Aquaserv SA

                                          Răspunde: Călin Suciu

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director - manager al Bibliotecii Județene Mureș

                                          Răspunde: Elena Popa

 

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în consiliile de administrație ale centrelor școlare pentru educație incluzivă

                                          Răspunde: Elena Popa

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiilor de evaluare a managerilor instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

                                          Răspunde: Mihaela Iordache

 

Olimpia Feier 

4

Comisia social-culturală

27 oct.2009

ora 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 oct.2009

ora 11.00

1. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol de colaborare  între Consiliul Județean Mureș, Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar, Universitatea de Vest Timișoara, Direcția de Sănătate Publică Timiș, Institutul de Sănătate Public㠄Prof. Dr. Leonida Georgescu” Timișoara, Direcția de Sănătate Publică Mureș și Centrul de Sănătate Publică Mureș pentru implementarea proiectului „Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane și instituționale din asistența medicală comunitară”.

 

                                          Răspunde: Ligia Dascălu

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Mureș”

                                          Răspunde: Marton Katalin

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Mureș”

                                          Răspunde: Răspunde: Gorea Agnes

 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJ nr.120 din 24 septembrie 2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Mureș”      

                                          Răspunde: Raluca  Florea-Nuț

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș pentru anul 2010

                                          Răspunde: Schmidt Lorand

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director - manager al Bibliotecii Județene Mureș

                                          Răspunde: Elena Popa

 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în consiliile de administrație ale centrelor școlare pentru educație incluzivă

                                          Răspunde: Elena Popa

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiilor de evaluare a managerilor instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

                                          Răspunde: Mihaela Iordache

 

 

Elena Gâlea

 

5

 

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

 

27 oct 2009

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 oct.2009

ora 10.00

 

1. Proiect de hotărâre privind administrarea unui spațiu din imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Aleea Carpați, nr.5, proprietate publică a județului Mureș              

                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

2. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unor imobile ce aparțin domeniului public județean

                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

3. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe termen limitat, a unor spații dintr-un imobil, proprietate publică a județului Mureș

                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

4. Proiect de hotărâre privind administrarea unor spații ce aparțin domeniului public al județului

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

5. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații și stabilirea destinației aceseia

                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

6. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol de colaborare  între Consiliul Județean Mureș, Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar, Universitatea de Vest Timișoara, Direcția de Sănătate Publică Timiș, Institutul de Sănătate Public㠄Prof. Dr. Leonida Georgescu” Timișoara, Direcția de Sănătate Publică Mureș și Centrul de Sănătate Publică Mureș pentru implementarea proiectului „Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane și instituționale din asistența medicală comunitară”.

 

                                          Răspunde: Ligia Dascălu

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Mureș”

                                          Răspunde: Marton Katalin

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Mureș”

                                          Răspunde: Răspunde: Gorea Agnes

 

 

 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJ nr.120 din 24 septembrie 2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Mureș”

                                          Răspunde: Raluca  Florea-Nuț

 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș

                                          Răspunde: Gabriela Covaci

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director - manager al Bibliotecii Județene Mureș

                                          Răspunde: Elena Popa

 

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în consiliile de administrație ale centrelor școlare pentru educație incluzivă

                                          Răspunde: Elena Popa

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiilor de evaluare a managerilor instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

                                          Răspunde: Mihaela Iordache

Lefter Erika

6

 

Comisia de agricultură

 

12 oct.2009

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 oct.2009

ora 13.00

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem Integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș” cu indicatorii tehnico-economici aferenți investiției

                                               Răspunde: Radu Spinei

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sistem Integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș”, a cofinanțării  acestuia și a planului anual de evoluție a tarifelor și taxelor

                                                        Răspunde: Radu Spinei

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Mureș”

                                        Răspunde: Marton Katalin  

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș pentru anul 2010

                                          Răspunde: Schmidt Lorand

 

3.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în consiliile de administrație ale centrelor școlare pentru educație incluzivă

                                          Răspunde: Elena Popa

                                           

 

4.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                          Răspunde: Călin Pop   

Cristina Moldovan

 

                                                                                              SECRETAR

 

                                                                                               Paul Cosma

Întocmit: Consilier – Delia Belean                                                                                    

26 octombrie 2009