CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ                                                                                                                                          

        Direcția Juridică și Administrație Publică                                                                                         

                Compartimentul Cancelarie    

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

 

al comisiilor de specialitate pe luna septembrie 2009 

 

Nr.

Crt.

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

 

Comisia economico – financiară

10 sept.2009

ora 11.00

 

 

22 sept.2009

ora 14.00

Analiza bugetului la toate instituțiile de cultură finanțate din bugetul Consiliului Județean

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliul Județean Mureș pe anul 2009

                                          Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

2.    Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură                              

                                          Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

3.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr.6 la HCJM nr.27/24 martie 2009 privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate bugetului propriu al județului Mureș în anul 2009

                                          Răspunde: Maria Romela Bocheș

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și Asociația ROTARACT CLUB TEKA Târgu Mureș în vederea realizării proiectului „Campania de strângere de fonduri pentru Biblioteca de carte veche Teleki – Bolyai”

                                          Răspunde: Lokodi Emoke

 

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Mureș”

                                          Răspunde: Raluca Florea

 

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Mureș”

                                          Răspunde: Raluca Florea

                                                          

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Sistem integrat de securitate” la RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ”

                                          Răspunde:  Carmen Pătran

                                                           Băceanu Toni

 

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Platformă Multimodală la RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ”

                                          Răspunde: Carmen Pătran

                                                         Băceanu Toni

 

9.    Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate din  cadrul Consiliului Județean Mureș

                                          Răspunde: Elena Gâlea

 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș

                                          Răspunde: Maria Pușcaș

 

Ioana Tcaciuc

2

 

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

 

22 sept.2009

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 sept.2009

ora 12.00

 

1.    Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului ce aparține domeniului public județean, situat în Târnăveni, str. Avram Iancu, nr.160

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

2.    Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din incinta Palatului Culturii

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș  nr.9/2009

                                          Răspunde: Călin Suciu

 

4.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliul Județean Mureș pe anul 2009

                                          Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei unități administrativ-teritoriale la ADI AQUA INVEST MUREȘ

                                          Răspunde: Călin Suciu

 

6.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 142/2008

                                          Răspunde: Sorin Stan

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului dat de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș, pentru documentația „REACTUALIZAREA PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEȚEAN, JUDEȚUL MUREȘ”

                                                    Răspunde: Călin Pop

                                         

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Master planului pentru sectorul de apă și canal, județul Mureș

                                          Răspunde: Călin Suciu

 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la „Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate” și întocmirea dosarului de coordonare

                                          Răspunde: Raluca Florea

                                                          

4.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                          Răspunde: Călin Pop  

 

Călin Pop

3

Comisia de servicii publice

21 sept.2009

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 sept.2009

ora 13.00

 

1.    Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului ce aparține domeniului public județean, situat în Târnăveni, str. Avram Iancu, nr.160

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

2.    Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din incinta Palatului Culturii

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș  nr.9/2009

                                          Răspunde: Călin Suciu

 

4.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliul Județean Mureș pe anul 2009

                                          Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

5.    Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură                          

                                          Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

6.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr.6 la HCJM nr.27/24 martie 2009 privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate bugetului propriu al județului Mureș în anul 2009

                                          Răspunde: Maria Romela Bocheș

 

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei unități administrativ-teritoriale la ADI AQUA INVEST MUREȘ

                                          Răspunde: Călin Suciu

 

8.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 142/2008

                                          Răspunde: Sorin Stan

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Mureș”

                                          Răspunde: Raluca Florea

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Mureș”

                                          Răspunde: Raluca Florea

                                         

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Master planului pentru sectorul de apă și canal, județul Mureș

                                          Răspunde: Călin Suciu

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Sistem integrat de securitate” la RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ”

                                          Răspunde:  Carmen Pătran

                                                           Băceanu Toni

 

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Platformă Multimodală la RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ”

                                          Răspunde: Carmen Pătran

                                                            Băceanu Toni

6.    Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate din  cadrul Consiliului Județean Mureș

                                          Răspunde: Elena Gâlea

 

7.    Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș

                                          Răspunde: Maria Pușcaș

 

Olimpia Feier 

4

Comisia social-culturală

22 sept.2009

ora  13 .00

1.    Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din incinta Palatului Culturii

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

2.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliul Județean Mureș pe anul 2009

                                          Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

3.    Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură                          

                                          Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și Asociația ROTARACT CLUB TEKA Târgu Mureș în vederea realizării proiectului „Campania de strângere de fonduri pentru Biblioteca de carte veche Teleki – Bolyai”

                                      Răspunde: Lokodi Emoke

 

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Mureș”

                                          Răspunde: Raluca Florea

 

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Mureș”

                                          Răspunde: Raluca Florea

                                           

7.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în Consiliul Consultativ al Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni

                                          Răspunde: Lefter Erika

 

 

Elena Gâlea

5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

22 sept.2009

ora 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 sept.2009

ora 10.00

1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului ce aparține domeniului public județean, situat în Târnăveni, str. Avram Iancu, nr.160

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

  1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din incinta Palatului Culturii

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

  1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură                            

                                          Răspunde: Ioana Tcaciuc

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr.6 la HCJM nr.27/24 martie 2009 privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate bugetului propriu al județului Mureș în anul 2009

                                          Răspunde: Maria Romela Bocheș

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei unități administrativ-teritoriale la ADI AQUA INVEST MUREȘ

                                          Răspunde: Călin Suciu

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și Asociația ROTARACT CLUB TEKA Târgu Mureș în vederea realizării proiectului „Campania de strângere de fonduri pentru Biblioteca de carte veche Teleki – Bolyai”

                                          Răspunde: Lokodi Emoke

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 142/2008

                                          Răspunde: Sorin Stan

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului dat de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș, pentru documentația „REACTUALIZAREA PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEȚEAN, JUDEȚUL MUREȘ”

                                                    Răspunde: Călin Pop

 

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean Mureș”

                                          Răspunde: Raluca Florea

                                         

2.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Master planului pentru sectorul de apă și canal, județul Mureș

                                          Răspunde: Călin Suciu

 

3.       Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la „Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate” și întocmirea dosarului de coordonare

                                          Răspunde: Raluca Florea

                                                          

4.       Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Sistem integrat de securitate” la RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ”

                                          Răspunde:  Carmen Pătran

                                                           Băceanu Toni

 

5.       Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Platformă Multimodală la RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ”

                                          Răspunde: Carmen Pătran

                                                         Băceanu Toni

 

6.       Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în Consiliul Consultativ al Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni

                                          Răspunde: Lefter Erika

 

7.       Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate din  cadrul Consiliului Județean Mureș

                                          Răspunde: Elena Gâlea

Lefter Erika

6

 

Comisia de agricultură

 

21 sept.2009

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 sept.2009

ora 10.00

 

11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliul Județean Mureș pe anul 2009

                                          Răspunde: Ioana Tcaciuc

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului dat de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș, pentru documentația „REACTUALIZAREA PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEȚEAN, JUDEȚUL MUREȘ”

                                                    Răspunde: Călin Pop

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la „Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate” și întocmirea dosarului de coordonare

                                          Răspunde: Raluca Florea

                                                          

14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate din  cadrul Consiliului Județean Mureș

                                          Răspunde: Elena Gâlea

                                                                        

 

Prezentarea Ordinului nr.1107/2009 pentru aprobarea ghidului de finanțare a Programului național de îmbunătățire a calității mediului

Cristina Moldovan

 

                                                                                              SECRETAR

                                                                                              Paul Cosma

Întocmit: Consilier – Delia Belean                                                                                    

18 septembrie 2009