CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ                                                                                                                                          

        Direcția Juridică și Administrație Publică                                                                                         

                Compartimentul Cancelarie             

 

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

 

al comisiilor de specialitate pe luna august 2009 

 

 

Nr.

Crt.

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

 

Comisia economico – financiară

26 aug.2009

ora 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 aug.2009

ora 11.00

                                              

1.    Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

2.    Proiect de hotărâre privind transmiterea sistemului de alimentare cu apă a localității Săbed, comuna Ceuașu de Câmpie, din proprietatea publică a județului Mureș în proprietatea publică a comunei Ceuașu de Câmpie

                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării Spitalului Municipal „Dr.Gh.Marinescu„ Târnăveni privind executarea unor lucrări la Secția de Pediatrie

                                          Răspunde: Raluca Florea

 

4.    Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură începând cu 1 septembrie 2009

                                          Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

1.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar în vederea organizării Festivalului Internațional de Film de Scurt-metraj ALTER-NATIVE

                                          Răspunde: Mihaela Iordache

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și SC Brahms SRL Brașov în vederea depunerii proiectului de finanțare „Oportunități de formare profesională și ocupare pentru persoanele din mediul rural”

                                          Răspunde: Kocsis Robert

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și autorități publice locale în vederea depunerii proiectului de finanțare „Strategii Sociale Subregionale – Întărirea capacității locale de a realiza și implementa strategia socială comună în județele Harghita, Mureș și Covasna”

                                          Răspunde: Kocsis Robert

 

 

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație la R.A. AEROPORTUL TRANSILVANIA TÂRGU MUREȘ

                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Sistem integrat de securitate” la RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ”

                                          Răspunde:  Carmen Pătran

 

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Platformă Multinodală la RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ”

                                          Răspunde: Carmen Pătran

 

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

25 aug.2009

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 aug.2009

ora 12.00

1.    Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

2.    Proiect de hotărâre privind transmiterea sistemului de alimentare cu apă a localității Săbed, comuna Ceuașu de Câmpie, din proprietatea publică a județului Mureș în proprietatea publică a comunei Ceuașu de Câmpie

                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării Spitalului Municipal „Dr.Gh.Marinescu„ Târnăveni privind executarea unor lucrări la Secția de Pediatrie

                                          Răspunde: Raluca Florea

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și SC Brahms SRL Brașov în vederea depunerii proiectului de finanțare „Oportunități de formare profesională și ocupare pentru persoanele din mediul rural”

                                          Răspunde: Kocsis Robert

 

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și autorități publice locale în vederea depunerii proiectului de finanțare „Strategii Sociale Subregionale – Întărirea capacității locale de a realiza și implementa strategia socială comună în județele Harghita, Mureș și Covasna”

                                          Răspunde: Kocsis Robert

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind stabilirea întinderii mandatului reprezentantului județului Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania AQUASERV S.A.

                                          Răspunde: Călin Suciu

 

2.    Proiect de hotărâre privind numirea unui nou Consiliu de Administrație la S.C. SURM S.A.

                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație la R.A. AEROPORTUL TRANSILVANIA TÂRGU MUREȘ

                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

4.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                          Răspunde: Kubanda Lehel                                  

 

Călin Pop

3

Comisia de servicii publice

 

24 aug. 2009

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 aug.2009

ora 13.00

                                                                            

1.    Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

2.    Proiect de hotărâre privind transmiterea sistemului de alimentare cu apă a localității Săbed, comuna Ceuașu de Câmpie, din proprietatea publică a județului Mureș în proprietatea publică a comunei Ceuașu de Câmpie

                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării Spitalului Municipal „Dr.Gh.Marinescu„ Târnăveni privind executarea unor lucrări la Secția de Pediatrie

                                          Răspunde: Raluca Florea

 

4.    Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură începând cu 1 septembrie 2009

                                          Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

5.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar în vederea organizării Festivalului Internațional de Film de Scurt-metraj ALTER-NATIVE

                                          Răspunde: Mihaela Iordache

 

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și SC Brahms SRL Brașov în vederea depunerii proiectului de finanțare „Oportunități de formare profesională și ocupare pentru persoanele din mediul rural”

                                          Răspunde: Kocsis Robert

 

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și autorități publice locale în vederea depunerii proiectului de finanțare „Strategii Sociale Subregionale – Întărirea capacității locale de a realiza și implementa strategia socială comună în județele Harghita, Mureș și Covasna”

                                          Răspunde: Kocsis Robert

 

 

1.    Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director – manager al Bibliotecii Județene Mureș

                                          Răspunde: Elena Gâlea

 

2.    Proiect de hotărâre privind stabilirea întinderii mandatului reprezentantului județului Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania AQUASERV S.A.

                                          Răspunde: Călin Suciu

 

3.    Proiect de hotărâre privind numirea unui nou Consiliu de Administrație la S.C. SURM S.A.

                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

4.    Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație la R.A. AEROPORTUL TRANSILVANIA TÂRGU MUREȘ

                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Sistem integrat de securitate” la RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ”

                                          Răspunde:  Carmen Pătran

 

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Platformă Multinodală la RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ”

                                          Răspunde: Carmen Pătran

 

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2008 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia

                                          Răspunde: Andreea Baciu

 

Olimpia Feier 

4

Comisia social-culturală

25 augu.2009

ora 13.00

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării Spitalului Municipal „Dr.Gh.Marinescu„ Târnăveni privind executarea unor lucrări la Secția de Pediatrie

                                          Răspunde: Raluca Florea

 

2.    Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură începând cu 1 septembrie 2009

                                          Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

 

3.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar în vederea organizării Festivalului Internațional de Film de Scurt-metraj ALTER-NATIVE

                                          Răspunde: Mihaela Iordache

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și autorități publice locale în vederea depunerii proiectului de finanțare „Strategii Sociale Subregionale – Întărirea capacității locale de a realiza și implementa strategia socială comună în județele Harghita, Mureș și Covasna”

                                          Răspunde: Kocsis Robert

 

5.    Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director – manager al Bibliotecii Județene Mureș

                                          Răspunde: Elena Gâlea

 

 

Elena Gâlea

5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

25 augu.2009

ora 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 aug.2009

ora

                                              

1.    Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

2.    Proiect de hotărâre privind transmiterea sistemului de alimentare cu apă a localității Săbed, comuna Ceuașu de Câmpie, din proprietatea publică a județului Mureș în proprietatea publică a comunei Ceuașu de Câmpie

                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării Spitalului Municipal „Dr.Gh.Marinescu„ Târnăveni privind executarea unor lucrări la Secția de Pediatrie

                                          Răspunde: Raluca Florea

 

4.    Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură începând cu 1 septembrie 2009

                                          Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

5.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar în vederea organizării Festivalului Internațional de Film de Scurt-metraj ALTER-NATIVE

                                          Răspunde: Mihaela Iordache

 

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și SC Brahms SRL Brașov în vederea depunerii proiectului de finanțare „Oportunități de formare profesională și ocupare pentru persoanele din mediul rural”

                                          Răspunde: Kocsis Robert

 

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și autorități publice locale în vederea depunerii proiectului de finanțare „Strategii Sociale Subregionale – Întărirea capacității locale de a realiza și implementa strategia socială comună în județele Harghita, Mureș și Covasna”

                                          Răspunde: Kocsis Robert

 

 

1.    Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director – manager al Bibliotecii Județene Mureș

                                          Răspunde: Elena Gâlea

 

2.    Proiect de hotărâre privind stabilirea întinderii mandatului reprezentantului județului Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania AQUASERV S.A.

                                          Răspunde: Călin Suciu

 

3.    Proiect de hotărâre privind numirea unui nou Consiliu de Administrație la S.C. SURM S.A.

                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

4.    Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație la R.A. AEROPORTUL TRANSILVANIA TÂRGU MUREȘ

                                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Sistem integrat de securitate” la RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ”

                                          Răspunde:  Carmen Pătran

 

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Platformă Multinodală la RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ”

                                          Răspunde: Carmen Pătran

 

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2008 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia

                                          Răspunde: Andreea Baciu

 

Lefter Erika

6

 

Comisia de agricultură

 

24 aug.2009

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 aug.2009

ora 13.00

 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și SC Brahms SRL Brașov în vederea depunerii proiectului de finanțare „Oportunități de formare profesională și ocupare pentru persoanele din mediul rural”

                                          Răspunde: Kocsis Robert

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și autorități publice locale în vederea depunerii proiectului de finanțare „Strategii Sociale Subregionale – Întărirea capacității locale de a realiza și implementa strategia socială comună în județele Harghita, Mureș și Covasna”

                                          Răspunde: Kocsis Robert

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Platformă Multinodală la RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ”

                                          Răspunde: Carmen Pătran

 

2.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                          Răspunde: Kubanda Lehel                                  

 

Cristina Moldovan

 

 

 

 

                                                                                                 SECRETAR

 

                                                                                                Paul Cosma

        

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Întocmit: Consilier – Delia Belean                                                 

24 august 2009