CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ                                                                                                                                          

        Direcția Juridică și Administrație Publică                                                                                         

                Compartimentul Cancelarie             

 

 

 

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

 

al comisiilor de specialitate pe luna iulie 2009 

 

 

 

 

Nr.

Crt.

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

 

Comisia economico – financiară

28 iulie 2009

ora 14.00

                                              

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea Casei Makarias Tîrgu Mureș”

                                          Răspunde: Marton Katalin

 

2.    Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului județului Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor - S.C. Compania AQUASERV S.A.

                                          Răspunde: Simona Cioban

 

3.    Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind operarea pe „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș                             ”

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

                                                         Silvia Moldovan

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Mureș cu celelalte unități administrativ-teritoriale din județ pentru realizarea proiectului „Sistem Integrat de Gestionare  a Deșeurilor în județul Mureș”

                                          Răspunde: Gina Nemeș

                                                          Radu Spinei

 

5.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația Inventatorilor din România, în vederea organizării primei ediții a Cupei Mondiale a Inventatorilor „Viitorul aparține inteligenței”

                                          Răspunde: Mihaela Iordache

 

6.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui nou mandat Consiliului de Administrație al S.C „Parc Industrial Mureș” S.A.

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

7.    Proiect de hotărâre pentru completarea Listei de priorități în vederea finanțării în cadrul Programului „Electrificare 2007-2009”

                                          Răspunde: Ciuchină Ioan

 

 

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

 

28 iulie 2009

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 iulie 2009

ora 12.00

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea Casei Makarias Tîrgu Mureș”

                                          Răspunde: Marton Katalin

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Mureș cu celelalte unități administrativ-teritoriale din județ pentru realizarea proiectului „Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilor în județul Mureș”

                                          Răspunde: Paul Cosma

                                                          Radu Spinei

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația Inventatorilor din România, în vederea organizării primei ediții a Cupei Mondiale a Inventatorilor „Viitorul aparține inteligenței”

                                          Răspunde: Mihaela Iordache

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui nou mandat Consiliului de Administrație al S.C „Parc Industrial Mureș” S.A.

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea Listei de priorități în vederea finanțării în cadrul Programului „Electrificare 2007-2009”

                                          Răspunde: Ciuchină Ioan

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                          Răspunde: Călin Pop  

 

Călin Pop

3

Comisia de servicii publice

27 iulie 2009 ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 iulie 2009

ora 13.00

                                              

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea Casei Makarias Tîrgu Mureș”

                                          Răspunde: Marton Katalin

 

2.       Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului județului Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor - S.C. Compania AQUASERV S.A.

                                          Răspunde: Simona Cioban

 

3.       Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind operarea pe „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș                             ”

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

                                                         Silvia Moldovan

 

4.       Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Mureș cu celelalte unități administrativ-teritoriale din județ pentru realizarea proiectului „Sistem Integrat de Gestionare  a Deșeurilor în județul Mureș”

                                          Răspunde: Gina Nemeș

                                                              Radu Spinei

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația Inventatorilor din România, în vederea organizării primei ediții a Cupei Mondiale a Inventatorilor „Viitorul aparține inteligenței”

                                          Răspunde: Mihaela Iordache

 

 

2.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui nou mandat Consiliului de Administrație al S.C „Parc Industrial Mureș” S.A.

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică

                                          Răspunde: Aurica Moldovan

 

4.    Proiect de hotărâre pentru completarea Listei de priorități în vederea finanțării în cadrul Programului „Electrificare 2007-2009”

                                          Răspunde: Ciuchină Ioan

 

Olimpia Feier 

4

Comisia social-culturală

 

28 iulie 2009

ora 14.00

 

 

30 iulie 2009

ora 11.00

 

Analiza activității Școlii de Artă

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea raporturilor de muncă ale domnului Cotârlan Constantin – director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Mureș

                                          Răspunde: Elena Popa

 

 

Elena Gâlea

5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

 

27 iulie 2009

ora 11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 iulie 2009

ora 11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea Casei Makarias Tîrgu Mureș”

                                          Răspunde: Marton Katalin

 

 1. Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului județului Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor - S.C. Compania AQUASERV S.A.

                                          Răspunde: Simona Cioban

 

3.       Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind operarea pe „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș                             ”

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

                                                         Silvia Moldovan

 

 

 

 

4.       Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Mureș cu celelalte unități administrativ-teritoriale din județ pentru realizarea proiectului „Sistem Integrat de Gestionare  a Deșeurilor în județul Mureș”

                                          Răspunde: Gina Nemeș

                                                          Radu Spinei

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația Inventatorilor din România, în vederea organizării primei ediții a Cupei Mondiale a Inventatorilor „Viitorul aparține inteligenței”

                                          Răspunde: Mihaela Iordache

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui nou mandat Consiliului de Administrație al S.C „Parc Industrial Mureș” S.A.

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

 

3.    Proiect de hotărâre pentru completarea Listei de priorități în vederea finanțării în cadrul Programului „Electrificare 2007-2009”

                                          Răspunde: Ciuchină Ioan

 

Lefter Erika

6

 

Comisia de agricultură

 

 

27 iulie 2009

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 iulie ora 13.00

                                              

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea Casei Makarias Tîrgu Mureș”

                                          Răspunde: Marton Katalin

 

 1. Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului județului Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor - S.C. Compania AQUASERV S.A.

                                          Răspunde: Simona Cioban

 

 1. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind operarea pe „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș                   ”

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

                                                         Silvia Moldovan

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Mureș cu celelalte unități administrativ-teritoriale din județ pentru realizarea proiectului „Sistem Integrat de Gestionare  a Deșeurilor în județul Mureș”

                                          Răspunde: Gina Nemeș

                                                          Radu Spinei

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui nou mandat Consiliului de Administrație al S.C „Parc Industrial Mureș” S.A.

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                          Răspunde: Călin Pop   

 

 

Cristina Moldovan

 

 

 

 

                                                                                                 SECRETAR

 

                                                                                                Paul Cosma

        

 

 

        

 

 

                                                

Întocmit: Consilier – Delia Belean                                                       

Văzut: Director – Viorel Iosib

27 iulie  2009