CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ                                                                                                                                   

        Direcția Juridică și Administrație Publică                                                                                             

                Compartimentul Cancelarie         

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

al comisiilor de specialitate pe luna iunie 2009 

 

Nr.

Crt.

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsa-bil de comisie

1

 

 

Comisia economico – financiară

22 iunie 2009, orele 14.00

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea restituirii în natură a unui imobil care face obiectul Legii nr.10/2001

Răspunde: Genica Nemeș

2.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2009

Răspunde: Ioana Tcaciuc

3.     Proiect de hotărâre privind rectificarea și completarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania – Tîrgu Mureș”

Răspunde: Monica Dohotaru

4.      Proiect de hotărâre privind numirea unui nou Consiliu de Administrație la R.A: „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”

                                                                Răspunde: Monica Dohotaru

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2009 pentru directorii S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A. și R.A. „Aeroportul Transilvania – Tîrgu Mureș”

                                                                         Răspunde: Monica Dohotaru

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiție „Reorganizare fluxuri la R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”                                                                                                Răspunde: Carmen Pătran

 

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării localităților Apold, Cucerdea Fântânele și Ogra la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUAINVEST MUREȘ

                                                        Răspunde : Gyarmati Iuliana

8.      Proiect de hotărâre privind stabilirea cotizației pe anul 2009 la AQUAINVEST MUREȘ

                                                       Răspunde : Simona Cioban

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii”

                                                       Răspunde : Gyarmati Iuliana

10.   Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.181/23.12.2008 privind aprobarea proiectului „Promovarea județului Mureș” și a cheltuielilor legate de acesta

                                                      Răspunde : Gergely Agnes

11.        Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiție „Modernizare strada Baladei, Tîrgu-Mureș”

                                                      Răspunde : Călin Pop

12.        Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Muzeului Județean Mureș

                                                     Răspunde: Radu Teodora

13.        Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului PIN4/III/02/HHCR „ Perfecționarea personalului care lucrează în serviciile rezidențiale pentru copii din județul Mureș” și aprobarea colaborării între Consiliul Județean Mureș prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Fundația Hope and Homes for Children România (HHCR) cu sediul în municipiul Baia Mare, B-dul București, nr.2A, județul Maramureș

                                                      Răspunde: Codruța Sava DGASPC Mureș

14.        Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru protecția copilului Mureș                                                    Răspunde : Ligia Dascălu

15.        Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 26 martie 2009, de aprobare a programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor, pentru anul 2009

                                                        Răspunde: Elena Popa

16.        Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din structura Teatrului pentru Copii și Tineret Ariel

                                               Răspunde: Radu Teodora

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

23 iunie 2009 orele 12.00

 

 

 

 

1.         Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea restituirii în natură a unui imobil care face obiectul Legii nr.10/2001

                                                           Răspunde: Genica Nemeș

2.         Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2009

                                                           Răspunde: Ioana Tcaciuc

3.         Proiect de hotărâre privind rectificarea și completarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania – Tîrgu Mureș”

                                                           Răspunde: Monica Dohotaru

4.         Proiect de hotărâre privind numirea unui nou Consiliu de Administrație la R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”

                                                           Răspunde: Monica Dohotaru

5.         Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiție „Reorganizare fluxuri la R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”                                                                      Răspunde: Carmen Pătran

Călin Pop

24 iunie 2009, orele 12.00

1.        Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării localităților Apold, Cucerdea Fântânele și Ogra la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUAINVEST MUREȘ

                                                       Răspunde : Gyarmati Iuliana

2.            Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiție „Modernizare strada Baladei, Tîrgu-Mureș”

                                                    Răspunde : Călin Pop

3.            Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „ Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii”

                                               Răspunde : Gyarmati Iuliana

4.            Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii”

                                                Răspunde : Gyarmati Iuliana

5.        Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș.

                                        Răspunde. Călin Pop

 

3

Comisia de servicii publice

23 iunie 2009 orele 13.00

1.          Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea restituirii în natură a unui imobil care face obiectul Legii nr.10/2001

                                                           Răspunde: Genica Nemeș

2.         Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2009

                                                           Răspunde: Ioana Tcaciuc

3.         Proiect de hotărâre privind rectificarea și completarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania – Tîrgu Mureș”

                                                          Răspunde: Monica Dohotaru

4.         Proiect de hotărâre privind numirea unui nou Consiliu de Administrație la R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”

                                                        Răspunde: Monica Dohotaru

5.         Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2009 pentru directorii S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A. și R.A. „Aeroportul Transilvania – Tîrgu Mureș”

                            Răspunde: Monica Dohotaru

 

6.         Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiție „Reorganizare fluxuri la R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”

                                                        Răspunde: Carmen Pătran

7.         Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării localităților Apold, Cucerdea Fântânele și Ogra la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUAINVEST MUREȘ

                                                       Răspunde : Gyarmati Iuliana

8.          Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiție „Modernizare strada Baladei, Tîrgu-Mureș”

                                                    Răspunde : Călin Pop

9.          Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „ Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii”

                                               Răspunde : Gyarmati Iuliana

10.       Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii”

                                                Răspunde : Gyarmati Iuliana

11.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Muzeului Județean Mureș

                                               Răspunde: Radu Teodora

12.       Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul județean de transport public rutier de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011

                                                Răspunde: Matei Marcel

13.       Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș

                                                Răspunde : Ioan Ilieș

14.      Proiect de hotărâre privind  modificarea numărului de personal și a statului de funcții pentru Administrația Palatului Culturii Tîrgu Mureș

                                               Răspunde: Elena Popa

 

15.      Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din structura Teatrului pentru Copii și Tineret Ariel

                                               Răspunde: Radu Teodora

Olimpia Feier 

4

Comisia social-culturală

16 iunie 2009, orele 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Muzeului Județean Mureș

                                               Răspunde: Radu Teodora

2.       Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru protecția copilului Mureș

                                        Răspunde : Ligia Dascălu

3.       Proiect de hotărâre privind  modificarea numărului de personal și a statului de funcții pentru Administrația Palatului Culturii Tîrgu Mureș

                                               Răspunde: Elena Popa

4.         Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din structura Teatrului pentru Copii și Tineret Ariel

                                               Răspunde: Radu Teodora

5.       Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 26 martie 2009, de aprobare a programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor, pentru anul 2009

                                                          Răspunde: Elena Popa

 

Elena Gâlea

25 iunie 2009, orele 11.00

 

1.       Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului PIN4/III/02/HHCR „ Perfecționarea personalului care lucrează în serviciile rezidențiale pentru copii din județul Mureș” și aprobarea colaborării între Consiliul Județean Mureș prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Fundația Hope and Homes for Children România (HHCR) cu sediul în municipiul Baia Mare, B-dul București, nr.2A, județul Maramureș

                                                         Răspunde: Codruța Sava DGASPC Mureș

2.       Analiza proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru programe, proiecte sau acțiuni culturale pentru anul 2009

Elena Gâlea

5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

22 iunie orele 11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.         Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea restituirii în natură a unui imobil care face obiectul Legii nr.10/2001

                                                 Răspunde: Genica Nemeș

2.         Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2009

                                                Răspunde: Ioana Tcaciuc

3.         Proiect de hotărâre privind rectificarea și completarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania – Tîrgu Mureș”

                                               Răspunde: Monica Dohotaru

4.         Proiect de hotărâre privind numirea unui nou Consiliu de Administrație la R.A: „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”

                                               Răspunde: Monica Dohotaru

5.         Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2009 pentru directorii S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A. și R.A. „Aeroportul Transilvania – Tîrgu Mureș”

                                               Răspunde: Monica Dohotaru

6.         Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiție „Reorganizare fluxuri la R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”

                                               Răspunde: Carmen Pătran

7.         Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării localităților Apold, Cucerdea Fântânele și Ogra la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUAINVEST MUREȘ

                                             Răspunde : Gyarmati Iuliana

 

Erika Lefter

 

 

23 iunie orele 10.00

1.        Proiect de hotărâre privind stabilirea cotizației pe anul 2009 la AQUAINVEST MUREȘ

                                             Răspunde : Simona Cioban

2.        Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.181/23.12.2008 privind aprobarea proiectului „Promovarea județului Mureș” și a cheltuielilor legate de acesta

                                           Răspunde : Gergely Agnes

3.        Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „ Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii”

                                          Răspunde : Gyarmati Iuliana

 

4.        Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii”

                                       Răspunde : Gyarmati Iuliana

5.        Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Muzeului Județean Mureș

                                        Răspunde: Radu Teodora

 

6.        Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru protecția copilului Mureș

                                        Răspunde : Ligia Dascălu

 

7.        Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 26 martie 2009, de aprobare a programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor, pentru anul 2009

                                         Răspunde: Elena Popa

Erika Lefter

6

 

Comisia de agricultură

 

22 iunie 2009, orele 13.00

 

 

 

 

 

 

1.       Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2009

                                                Răspunde: Ioana Tcaciuc

2.       Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării localităților Apold, Cucerdea Fântânele și Ogra la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUAINVEST MUREȘ

                                             Răspunde : Gyarmati Iuliana

3.       Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiție „Modernizare strada Baladei, Tîrgu-Mureș”

                                                    Răspunde : Călin Pop

4.       Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „ Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii”

                                                  Răspunde : Gyarmati Iuliana

5.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș.

                                        Răspunde. Călin Pop

Cristina Moldovan

 

 

24 iunie 2009, orele 11.00

 

1.       Prezentarea Hotărârii Guvernului României nr.692/2009 privind anumite forme de sprijin financiar în sectorul horticol

 

 

                                 

 

                                                                        SECRETAR

                                                                       Paul Cosma

 

 

Întocmit: Consilier – Monica Curticăpean

Văzut: Director – Viorel Iosib

     iunie  2009