CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ                                                                                                                                          

        Direcția Juridică și Administrație Publică                                                                                         

                Compartimentul Cancelarie             

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

al comisiilor de specialitate pe luna mai 2009 

 

Nr.

Crt.

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

 

Comisia economico – financiară

26 mai 2009

ora 14.00

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii și alipirii de parcele la imobile din Sînpaul care fac parte din domeniul public al județului Mureș

                                             Răspunde: Radu Spinei

 

2.    Proiect de hotărâre privind  darea în folosință gratuită a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, P-ța Mărășești, nr.13

                                           Răspunde: Silvia Moldovan

 

3.    Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri cu privire la S.C. „Servicii de Utilități Rurale  Mureș” S.A.

                                             Răspunde: Monica Dohotariu

 

4.    Proiect de hotărâre privind transmiterea sistemului de alimentare cu apă de pe teritoriul comunei Gurghiu, din proprietatea publică a județului Mureș în proprietatea publică a comunei Gurghiu

                                             Răspunde: Monica Dohotariu

 

5.    Proiect de hotărâre pentru modificarea unui articol la HCJM nr.26/2005 privind administrarea Palatului Culturii din Târgu Mureș

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

6.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul Școlar Județean, în vederea organizării „Olimpiadei Internaționale de Informatică a Țărilor din Europa Centrală”

                                             Răspunde: Mihaela Iordache

7.    Proiect de hotărâre pentru completarea HCJM nr.37/2009 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”

                                             Răspunde: Monica Dohotariu

 

8.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurilor privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor primite de la bugetul județului, pentru activitățile R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”

                                             Răspunde: Bartha Iosif

 

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2009 pentru directorii S.C.”Parc Industrial Mureș” S.A. și R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”

                                             Răspunde: Monica Dohotariu

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea  finanțării în cadrul Programului „Electrificare 2007-2009”

                                              Răspunde: Ioan Ciuchină

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

26 mai 2009

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 mai 2009

 ora 12.00

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii și alipirii de parcele la imobile din Sînpaul care fac parte din domeniul public al județului Mureș

                                             Răspunde: Radu Spinei

 

2.      Proiect de hotărâre privind  darea în folosință gratuită a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, P-ța Mărășești, nr.13

                                           Răspunde: Silvia Moldovan

 

3.      Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri cu privire la S.C. „Servicii de Utilități Rurale  Mureș” S.A.

                                             Răspunde: Monica Dohotariu

 

4.      Proiect de hotărâre privind transmiterea sistemului de alimentare cu apă de pe teritoriul comunei Gurghiu, din proprietatea publică a județului Mureș în proprietatea publică a comunei Gurghiu

                                             Răspunde: Monica Dohotariu

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                           Răspunde: Pop Călin                    

Călin Pop

3

Comisia de servicii publice

 

12 mai 2009

 

 

 

20 mai 2009

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

26 mai 2009

ora 13.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deplasare la Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș pentru documentare și analiză

 

 

Proiect de hotărâre privind  solicitarea adresată Consiliului Local Tîrgu Mureș pentru transmiterea unor terenuri, în suprafață totală de 39.744 mp, situate în extravilanul localității Vălureni, comuna Cristești, în administrarea Consiliului Județean Mureș pentru realizarea serviciului public județean de salubrizare și a sistemelor de utilități publice aferente acestuia

                                    Răspunde: Gina Nemeș

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii și alipirii de parcele la imobile din Sînpaul care fac parte din domeniul public al județului Mureș

                                             Răspunde: Radu Spinei

 

 1. Proiect de hotărâre privind  darea în folosință gratuită a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, P-ța Mărășești, nr.13

                                           Răspunde: Silvia Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri cu privire la S.C. „Servicii de Utilități Rurale  Mureș” S.A.

                                             Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea sistemului de alimentare cu apă de pe teritoriul comunei Gurghiu, din proprietatea publică a județului Mureș în proprietatea publică a comunei Gurghiu

                                             Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea unui articol la HCJM nr.26/2005 privind administrarea Palatului Culturii din Târgu Mureș

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea HCJM nr.37/2009 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”

                                             Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurilor privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor primite de la bugetul județului, pentru activitățile R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”

                                             Răspunde: Bartha Iosif

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2009 pentru directorii S.C.”Parc Industrial Mureș” S.A. și R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”

                                             Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea  finanțării în cadrul Programului „Electrificare 2007-2009”

                                             Răspunde: Ioan Ciuchină

Olimpia Feier 

4

Comisia social-culturală

20 mai 2009

ora 13.00

 

 

 

 

28 mai 2009

ora 11.30

Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini și a componenței comisiei de concurs pentru proiectul de management și ocuparea postului de director-manager al Bibliotecii Județene Mureș

                          Răspunde: Elena Gâlea

 

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul Școlar Județean, în vederea organizării „Olimpiadei Internaționale de Informatică a Țărilor din Europa Centrală”

                                             Răspunde: Mihaela Iordache

 

Elena Gâlea

5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

26 mai 2009 

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 mai 2009

ora 12.00

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii și alipirii de parcele la imobile din Sînpaul care fac parte din domeniul public al județului Mureș

                                             Răspunde: Radu Spinei

 

 1. Proiect de hotărâre privind  darea în folosință gratuită a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, P-ța Mărășești, nr.13

                                           Răspunde: Silvia Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri cu privire la S.C. „Servicii de Utilități Rurale  Mureș” S.A.

                                             Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea sistemului de alimentare cu apă de pe teritoriul comunei Gurghiu, din proprietatea publică a județului Mureș în proprietatea publică a comunei Gurghiu

                                             Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea unui articol la HCJM nr.26/2005 privind administrarea Palatului Culturii din Târgu Mureș

                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul Școlar Județean, în vederea organizării „Olimpiadei Internaționale de Informatică a Țărilor din Europa Centrală”

                                             Răspunde: Mihaela Iordache

 

 

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea HCJM nr.37/2009 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”

                                             Răspunde: Monica Dohotariu

 

2.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurilor privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor primite de la bugetul județului, pentru activitățile R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”

                                             Răspunde: Bartha Iosif

 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2009 pentru directorii S.C.”Parc Industrial Mureș” S.A. și R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”

                                             Răspunde: Monica Dohotariu

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea  finanțării în cadrul Programului „Electrificare 2007-2009”

                                             Răspunde: Ioan Ciuchină                                   

5.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă C.J. Mureș

                                             Răspunde: Călin Pop   

Lefter Erika

6

 

Comisia de agricultură

 

26 mai 2009

ora 13.00

 

 

27 mai 2009

 ora 13.00

Prezentarea unei informări privind măsurile de prevenire a secetei

invitata – Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii și alipirii de parcele la imobile din Sînpaul care fac parte din domeniul public al județului Mureș

                                             Răspunde: Radu Spinei

 

 1. Proiect de hotărâre privind  darea în folosință gratuită a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, P-ța Mărășești, nr.13

                                           Răspunde: Silvia Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri cu privire la S.C. „Servicii de Utilități Rurale  Mureș” S.A.

                                             Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea sistemului de alimentare cu apă de pe teritoriul comunei Gurghiu, din proprietatea publică a județului Mureș în proprietatea publică a comunei Gurghiu

                                             Răspunde: Monica Dohotariu

 

Cristina Moldovan

 

                                              

 

 

                                                                            SECRETAR

                                                                           Paul Cosma

 

 

 

 

        

Întocmit: Consilier – Delia Belean

Văzut: Director – Viorel Iosib

25 mai  2009