CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ                                                                                                                                          

        Direcția Juridică și Administrație Publică                                                                                         

                Compartimentul Cancelarie             

 

 

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

 

al comisiilor de specialitate pe luna aprilie 2009  

 

 

 

 

Nr.

Crt.

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

 

Comisia economico – financiară

23 aprilie 2009

ora 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 aprilie 2009

ora 14.00

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unor semibariere la imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr.24-26

                                                        Răspunde: Moldovan Silvia

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului  Consiliului Județean Mureș pentru anul 2008

                                                        Răspunde: Mărginean Alin

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș si a situațiilor financiare anuale cu anexe pe anul 2008

                                                        Răspunde: Tcaciuc Ioana

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Asigurarea condițiilor de implementare a sistemului legislativ managerial public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Județean Mureș și a instituțiilor subordonate”

                                                        Răspunde: Suciu Călin

 

5.     Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 167/27.11.2008 privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare DJ135 Măgherani – Sărățeni” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare

                                                      Răspunde: Stan Sorin

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării județului Mureș la Forumul European pentru Siguranță Urbană

                                                        Răspunde: Fabian Livia

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la HCJ nr.42 /2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

                                                        Răspunde: Dohotariu Monica și Moldovan Silvia

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania – Tîrgu Mureș” pe anul 2009

                                                        Răspunde: Dohotariu Monica

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acțiunilor economico - sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2009

                                                        Răspunde: Stan Sorin

 

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea  Comisiilor de evaluare și selecționare a   asociațiilor, fundațiilor, altor organizații neguvernamentale fără scop lucrativ, precum și a persoanelor fizice fără scop patrimonial, care organizează programe și proiecte în domeniul cultural, culte, sport și asistență socială și pot primi subvenții sau sprijin financiar de la bugetul județean

                                                     Răspunde: Gâlea Elena

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință a membrilor Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

                                                  Răspunde: Moldovan Aurica

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                                 Răspunde Schmidt Lorand        

 

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

 

27 aprilie 2009

ora 11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 aprilie 2009

ora 12.00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local Sânpaul referitor la transmiterea unor parcele de teren din domeniul public al comunei Sânpaul în domeniul public al județului Mureș

                                                   Răspunde: Radu Spinei

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unor semibariere la imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr.24-26

                                                   Răspunde: Moldovan Silvia

 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea unor poziții din anexa la HCJ nr. 42/2001, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la drumul județean DJ 135 Tîrgu Mureș – Miercurea Nirajului – Sărățeni – Cobătești și a zonei de protecție a acestuia

                                                 Răspunde: Dohotariu Monica

 

4. Proiect de hotărâre privind asigurarea serviciului public județean de alimentare cu apă și canalizare

                                                       Răspunde: Moldovan Silvia

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării județului Mureș la Forumul European pentru Siguranță Urbană

                                                       Răspunde: Fabian Livia

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș si a situațiilor financiare anuale cu anexe pe anul 2008

                                                       Răspunde: Tcaciuc Ioana

 

2.     Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 167/27.11.2008 privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare DJ135 Măgherani – Sărățeni” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare

                                                     Răspunde: Stan Sorin

 

3.     Proiect de hotărâre privind modificarea componenței comisiei paritare de atribuire a traseelor județene prin curse regulate de persoane.

                                                     Răspunde: Matei Marcel 

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                                     Răspunde: Pop Călin                    

             

Călin Pop

3

Comisia de servicii publice

23 aprilie 2009

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 aprilie 2009

ora 13.00

 

 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local Sânpaul referitor la transmiterea unor parcele de teren din domeniul public al comunei Sânpaul în domeniul public al județului Mureș

                                                        Răspunde: Radu Spinei

 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la HCJ nr.42 /2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

                                                        Răspunde: Dohotariu Monica și Moldovan Silvia

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unor semibariere la imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr.24-26

                                                        Răspunde: Moldovan Silvia

 

4. Proiect de hotărâre privind asigurarea serviciului public județean de alimentare cu apă și canalizare

                                                        Răspunde: Moldovan Silvia

 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea unor poziții din anexa la HCJ nr. 42/2001, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la drumul județean DJ 135 Tîrgu Mureș – Miercurea Nirajului – Sărățeni – Cobătești și a zonei de protecție a acestuia                                                         Răspunde: Dohotariu Monica

 

6. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 167/27.11.2008 privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare DJ135 Măgherani – Sărățeni” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare

                                                      Răspunde: Stan Sorin

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania – Tîrgu Mureș” pe anul 2009

                                                        Răspunde: Dohotariu Monica

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului  Consiliului Județean Mureș pentru anul 2008

                                                        Răspunde: Mărginean Alin

 

 

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării județului Mureș la Forumul European pentru Siguranță Urbană

                                                        Răspunde: Fabian Livia

 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acțiunilor economico - sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2009

                                                        Răspunde: Stan Sorin

 

3.  Proiect de hotărâre privind actualizarea  Comisiilor de evaluare și selecționare a   asociațiilor, fundațiilor, altor organizații neguvernamentale fără scop lucrativ, precum și a persoanelor fizice fără scop patrimonial, care organizează programe și proiecte în domeniul cultural, culte, sport și asistență socială și pot primi subvenții sau sprijin financiar de la bugetul județean

                                              Răspunde: Gâlea Elena

 

4..  Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș

                                              Răspunde: Covaci Gabriela

 

 5.  Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință a membrilor Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

                                             Răspunde: Moldovan Aurica

 

6.   Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                            Răspunde Schmidt Lorand             

 

 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Asigurarea condițiilor de implementare a sistemului legislativ managerial public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Județean Mureș și a instituțiilor subordonate”

                                                        Răspunde: Suciu Călin

 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței comisiei paritare de atribuire a traseelor județene prin curse regulate de persoane.

                                            Răspunde: Matei Marcel                                   

Olimpia Feier 

4

Comisia social-culturală

21 aprilie 2009

ora 13.00

 

 

 

28 aprilie 2009

ora 13.00

S-a dezbătut activitatea Centului Județean de Promovare și Conservare a Creației și Tradiției Populare Mureș și programul pe anul 2009

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind actualizarea  Comisiilor de evaluare și selecționare a   asociațiilor, fundațiilor, altor organizații neguvernamentale fără scop lucrativ, precum și a persoanelor fizice fără scop patrimonial, care organizează programe și proiecte în domeniul cultural, culte, sport și asistență socială și pot primi subvenții sau sprijin financiar de la bugetul județean

                                              Răspunde: Gâlea Elena

 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință a membrilor Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

                                             Răspunde: Moldovan Aurica

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                            Răspunde Schmidt Lorand             

 

 

Elena Gâlea

5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

 

24 aprilie 2009

ora 12.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 aprilie 2009

ora 10.00

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local Sânpaul          referitor la transmiterea unor parcele de teren din domeniul public al comunei Sânpaul în domeniul public al județului Mureș

                                             Răspunde: Radu Spinei

 

2.     Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la HCJ nr.42 /2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

                                            Răspunde: Dohotariu Monica și Moldovan Silvia

 

3.     Proiect de hotărâre privind asigurarea serviciului public județean de alimentare cu apă și canalizare

                                            Răspunde: Moldovan Silvia

 

4.     Proiect de hotărâre privind modificarea unor poziții din anexa la HCJ nr. 42/2001, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la drumul județean DJ 135 Tîrgu Mureș – Miercurea Nirajului – Sărățeni – Cobătești și a zonei de protecție a acestuia                                      Răspunde: Dohotariu Monica

 

5.     Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 167/27.11.2008 privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare DJ135 Măgherani – Sărățeni” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare

                                              Răspunde: Stan Sorin

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării județului Mureș la Forumul European pentru Siguranță Urbană

                                             Răspunde: Fabian Livia

 

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acțiunilor economico - sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2009

                                             Răspunde: Stan Sorin

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea  Comisiilor de evaluare și selecționare a   asociațiilor, fundațiilor, altor organizații neguvernamentale fără scop lucrativ, precum și a persoanelor fizice fără scop patrimonial, care organizează programe și proiecte în domeniul cultural, culte, sport și asistență socială și pot primi subvenții sau sprijin financiar de la bugetul județean

                                              Răspunde: Gâlea Elena

 

 1.  Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș

                                              Răspunde: Covaci Gabriela

 

 1.  Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință a membrilor Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

                                             Răspunde: Moldovan Aurica

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                            Răspunde Schmidt Lorand             

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Asigurarea condițiilor de implementare a sistemului legislativ managerial public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Județean Mureș și a instituțiilor subordonate”

                                                        Răspunde: Suciu Călin

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței comisiei paritare de atribuire a traseelor județene prin curse regulate de persoane.

                                                Răspunde: Matei Marcel                                   

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                                 Răspunde: Pop Călin                    

 

 1.  Informare privind nivelul de asigurare a ordinii și liniștii publice, siguranței civice a comunității pe raza localităților urbane și rurale din județul Mureș în trimestrul I 2009

                                             Prezintă: Mora Akos Daniel, președintele ATOP

Lefter Erika

6

 

Comisia de agricultură

 

27 aprilie 2009

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 aprilie 2009 ora 10.00

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local Sânpaul referitor la transmiterea unor parcele de teren din domeniul public al comunei Sânpaul în domeniul public al județului Mureș

                                             Răspunde: Radu Spinei

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome „ Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș” pe anul 2009, precum și a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru directorul regiei

                                             Răspunde: Dohotariu Monica

 

3. Informare privind nivelul de asigurare a ordinii și liniștii publice, siguranței civice a comunității pe raza localităților urbane și rurale din județul Mureș în trimestrul I 2009

                                             Prezintă: Mora Akos Daniel, președintele ATOP                                               

 

 

1. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei județene de bază meliferă și stupărit pastoral

                                             Răspunde: Moldovan Cristina                                           

 

Cristina Moldovan

 

                                              

 

 

                                                                           SECRETAR    

 

                                                                          Paul Cosma    

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Consilier – Andreea Iepan

Văzut: Director – Viorel Iosib

 24  aprilie  2009