CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ                                                                                                                                          

        Direcția Juridică și Administrație Publică                                                                                         

                Compartimentul Cancelarie             

 

 

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

 

al comisiilor de specialitate pe luna martie  2009  

 

 

 

 

Nr.

Crt.

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

 

Comisia economico – financiară

 

3 martie 2009

ora  10.00

 

 

 

23 martie 2009

ora 14.00

 

Probleme legate de buget (fundamentare  buget, solicitări de fonduri) la RA Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale din județul Mureș pentru  anul 2009

                                                                  Răspunde: Bartha Iosif

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate bugetului propriu al județului Mureș în anul 2009

                                                                  Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

3.     Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole

                                                                                                                                                                                               

                                                               Răspunde: Ioana Tcaciuc      

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea master - planului „Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș”

                                                                  Răspunde: Radu Spinei

5.     Proiect de hotărâre privind numirea  unui reprezentant al Consiliului Județean Mureș în Comitetul de coordonare a centrelor de permanență

                                                              Răspunde: Elena Gâlea

                                                                                                              

6.     Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș

                                                              Răspunde: Elena Gâlea

 

7.     Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului

                                                              Răspunde: Aurica Moldovan

 

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

20 martie 2009

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 martie 2009

ora 12.00

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Mihaela Kardos

                                                                       Răspunde: Lefter Erika

 

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Radu Mircea

                                                                       Răspunde: Lefter Erika

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea master - planului „Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș”

                                                                       Răspunde: Radu Spinei

 

5. Proiect de hotărâre pentru actualizarea componenței Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului  și de urbanism

                                                                       Răspunde: Călin Pop

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                                                       Răspunde: Călin Pop                 

 

           

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale din județul Mureș pentru  anul 2009

                                                                       Răspunde: Bartha Iosif

 

Călin Pop

3

Comisia de servicii publice

20 martie 2009

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 martie 2009

ora 13.00

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale din județul Mureș pentru  anul 2009

                                                                  Răspunde: Bartha Iosif

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate bugetului propriu al județului Mureș în anul 2009

                                                                  Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

3.     Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole

                                                             Răspunde: Ioana Tcaciuc      

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea master - planului „Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș”

                                                                  Răspunde: Radu Spinei

 

2.     Proiect de hotărâre privind numirea  unui reprezentant al Consiliului Județean Mureș în Comitetul de coordonare a centrelor de permanență

                                                              Răspunde: Elena Gâlea

 

Olimpia Feier 

4

Comisia social-culturală

17 martie 2009

ora 13.00

 

 

 

  1. Raport de activitate pe anul 2008 și programul pe anul 2009 – prezintă dl.director Soos Zoltan – Muzeul Județean

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate bugetului propriu al județului Mureș în anul 2009

                                                                  Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

  1. Proiect de hotărâre privind încetarea raporturilor de muncă ale doamnei Teodor Corina – director al Bibliotecii Județene Mureș

                                                              Răspunde: Elena Gâlea

 

  1. Proiect de hotărâre privind numirea  unui reprezentant al Consiliului Județean Mureș în Comitetul de coordonare a centrelor de permanență

                                                              Răspunde: Elena Gâlea

 

 

Elena Gâlea

5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

20 martie 2009

ora 10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 martie 2009

ora 10.00

                                                                                                                                                                                             

1.     Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Mihaela Kardos

                                                                  Răspunde: Lefter Erika

 

2.     Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Radu Mircea

                                                                  Răspunde: Lefter Erika

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale din județul Mureș pentru  anul 2009

                                                                  Răspunde: Bartha Iosif

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate bugetului propriu al județului Mureș în anul 2009

                                                                  Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea master - planului „Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș”

                                                                  Răspunde: Radu Spinei

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind numirea  unui reprezentant al Consiliului Județean Mureș în Comitetul de coordonare a centrelor de permanență

                                                              Răspunde: Elena Gâlea

                                                                                                              

2.     Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș

                                                              Răspunde: Elena Gâlea

 

3.     Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului

                                                              Răspunde: Aurica Moldovan

 

4.     Proiect de hotărâre pentru actualizarea componenței Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului  și de urbanism

                                                              Răspunde: Călin Pop

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș        

 

                                                              Răspunde: Călin Pop

 

Lefter Erika

6

 

Comisia de agricultură

 

23 martie 2009

ora 12.00

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale din județul Mureș pentru  anul 2009

                                                                  Răspunde: Bartha Iosif

2.     Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole

                                                                                                                                                                                               

                                                               Răspunde: Ioana Tcaciuc      

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea master - planului „Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș”

                                                                  Răspunde: Radu Spinei

 

 

4.     Proiect de hotărâre privind numirea  unui reprezentant al Consiliului Județean Mureș în Comitetul de coordonare a centrelor de permanență

                                                              Răspunde: Elena Gâlea

 

Cristina Moldovan

 

                                              

 

 

                                                                          SECRETAR     

 

                                                                       Paul Cosma       

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Consilier – Delia Belean

Văzut: Director – Viorel Iosib

20 martie 2009