CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ                                                                                                                                          

        Direcția Juridică și Administrație Publică                                                                                         

                Compartimentul Cancelarie             

 

 

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

 

al comisiilor de specialitate pe luna februarie  2009  

 

 

 

 

Nr.

Crt.

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

 

Comisia economico – financiară

24 febr.2009

ora 14.00

1.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

                                                Răspunde: Monica Dohotariu

                                                                Silvia Moldovan

 

2.    Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public al județului Mureș în domeniul public al municipiului Târgu Mureș

                                               Răspunde:  grupul PD-L

 

3.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația de Go și Shusaku din Tîrgu Mureș în vederea organizării celei de-a doua ediții a concursului internațional de Go – Cupa Shusaku 2009

                                                      Răspunde: Mihaela Iordache

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Județean SALVAMONT și schimbarea denumirii serviciului

                                            Răspunde: Kovacs Robert

                                                           Elena Gâlea

 

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor pentru anul 2009

                                           Răspunde: Elena Gâlea

 

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Extindere amenajare sală de repetiție, studio, magazie,  str. Revoluției nr.45”

                                             Răspunde: Marton Katalin

 

7.    Cerere de finanțare „Centrul de formare a cadrelor didactice din învățământul special și instituții integratoare OPTIMA”

 

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

24 febr.2009

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 febr.2009

ora 12.00

1.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

                                            Răspunde: Monica Dohotariu

                                                           Silvia Moldovan

 

2.    Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public al județului Mureș în domeniul public al municipiului Târgu Mureș

                                               Răspunde:  grupul PD-L

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Extindere amenajare sală de repetiție, studio, magazie,  str. Revoluției nr.45”

                                               Răspunde: Marton Katalin

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                              Răspunde: Călin Pop

Călin Pop

3

Comisia de servicii publice

23 febr.2009

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 febr.2009

ora 13.00

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

                                                Răspunde: Monica Dohotariu

                                                               Silvia Moldovan

 

  1. Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public al județului Mureș în domeniul public al municipiului Tîrgu Mureș

                                                                 Răspunde:  grupul PD-L

 

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația de Go și Shusaku din Tîrgu Mureș în vederea organizării celei de-a doua ediții a concursului internațional de Go – Cupa Shusaku 2009

                                                             Răspunde: Mihaela Iordache

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Județean SALVAMONT și schimbarea denumirii serviciului

                                                        Răspunde: Kovacs Robert

                                                                         Elena Gâlea

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Extindere amenajare sală de repetiție, studio, magazie,  str. Revoluției nr.45”

                                                      Răspunde: Marton Katalin

 

Olimpia Feier 

4

Comisia social-culturală

24 febr.2009

ora 13.00

 

1.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

                                            Răspunde: Monica Dohotariu

                                                           Silvia Moldovan

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Extindere amenajare sală de repetiție, studio, magazie,  str. Revoluției nr.45”

                                                  Răspunde: Marton Katalin

 

 

Elena Gâlea

5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

23 febr.2009

ora 11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 febr.2009

ora 10.00

1.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

                                                      Răspunde: Monica Dohotariu

                                                                Silvia Moldovan

 

2.    Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public al județului Mureș în domeniul public al municipiului Târgu Mureș

                                                       Răspunde:  grupul PD-L

 

3.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația de Go și Shusaku din Tîrgu Mureș în vederea organizării celei de-a doua ediții a concursului internațional de Go – Cupa Shusaku 2009

                                                      Răspunde: Mihaela Iordache

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Județean SALVAMONT și schimbarea denumirii serviciului

                                            Răspunde: Kovacs Robert

                                                           Elena Gâlea

 

                                                  

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor pentru anul 2009

                                           Răspunde: Elena Gâlea

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Extindere amenajare sală de repetiție, studio, magazie,  str. Revoluției nr.45”

                                             Răspunde: Marton Katalin

 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                                Răspunde: Călin Pop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Lefter Erika

6

 

Comisia de agricultură

 

23 febr.2009

ora 13.00

 

1.    Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public al județului Mureș în domeniul public al municipiului Tîrgu Mureș

                                          Răspunde:  grupul PD-L

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor pentru anul 2009

                                         Răspunde: Elena Gâlea

 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Extindere amenajare sală de repetiție, studio, magazie,  str. Revoluției nr.45”

                                           Răspunde: Marton Katalin

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                                Răspunde: Călin Pop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Cristina Moldovan

 

                                              

 

                  

 

 

 

 

 

 

                    

 

Întocmit: Consilier – Delia Belean

Văzut: Director – Viorel Iosib

20 februarie 2009