CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ                                                                                                           

        Direcția Juridică și Administrație Publică                                                                                               

                Compartimentul Cancelarie           

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

al comisiilor de specialitate pe luna ianuarie 2009   

 

 

Nr.

Crt.

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

 

Comisia economico – financiară

9 ian.2009

ora 13.00

 

 

27 ian.2009

ora 14.00

Proiectul privind monitorizarea traficului și efectul asupra rețelei de drumuri din județul Mureș

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de cesiune încheiat între SC SURM SA, Consiliul Județean Mureș și Compania AQUASERV în baza HCJ nr.70/2008                                                                                                                  

                                Răspunde: Silvia Moldovan

 

2.    Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile ce aparțin domeniului public județean

                              Răspunde: Silvia Moldovan

 

3.    Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, P-ța Mărășești nr.13

                             Răspunde: Silvia Moldovan

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegarea gestiunii serviciului de apă și canalizare

                            Răspunde: Viorel Iosib

                                             Călin Suciu

                                                                                                                                                                        

5.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.74/2008

                             Răspunde: Lokodi Emoke

 

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării județului Mureș la Asociația Microregional㠄Valea Nirajului – Nyárádmente”

                             Răspunde:  Mirela Savu

 

7.    Proiect de hotărâre privind utilizarea, în anul 2009, a fondului de rulment constituit la 31 decembrie 2008

                                Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

8.    Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar pentru un beneficiar din instituțiile de asistență socială și protecția copilului subordonate Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului

                                Răspunde: Schmidt Lorand

 

9.    Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș

                                Răspunde: Elena Gâlea

 

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

26 ian.2009

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 ian.2008

ora 12.00

1.    Proiect de hotărâre privind acordul de preluare, fără plată, a bunurilor mobile din dotarea Complexului Parc, imobil situat în Tîrgu Mureș, str.Primăriei nr.2, preluat din domeniul privat al statului și administrarea Regiei „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat,” în domeniul public al județului Mureș și administrarea Consiliului Județean Mureș                                                                                     

                                 Răspunde: Silvia Moldovan                                                                                                                                                                                                                                            

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de cesiune încheiat între SC SURM SA, Consiliul Județean Mureș și Compania AQUASERV în baza HCJ nr.70/2008

                                Răspunde: Silvia Moldovan

 

3.    Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile ce aparțin domeniului public județean

                              Răspunde: Silvia Moldovan

 

4.    Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, P-ța Mărășești nr.13

                                Răspunde: Silvia Moldovan

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării județului Mureș la Asociația Microregional㠄Valea Nirajului – Nyárádmente”

                                    Răspunde: Mirela Savu

 

2.    Proiect de hotărâre privind utilizarea, în anul 2009, a fondului de rulment constituit la 31 decembrie 2008

                                    Răspunde: Ioana Tcaciuc

                                                                               

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a două localități la un nou serviciu public comunitar de evidență a persoanelor

                                   Răspunde: Ilieș Ioan

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                    Răspunde: Călin Pop

 

Călin Pop

3

Comisia de servicii publice

26 ian.2008

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 ian.2009

ora 12.00

 

1.    Proiect de hotărâre privind acordul de preluare, fără plată, a bunurilor mobile din dotarea Complexului Parc, imobil situat în Tîrgu Mureș, str.Primăriei nr.2, preluat din domeniul privat al statului și administrarea Regiei „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat,” în domeniul public al județului Mureș și administrarea Consiliului Județean Mureș                                                                                     

                                  Răspunde: Silvia Moldovan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de cesiune încheiat între SC SURM SA, Consiliul Județean Mureș și Compania AQUASERV în baza HCJ nr.70/2008                                                                                                             

                               Răspunde: Silvia Moldovan

 

3.    Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile ce aparțin domeniului public județean

                          Răspunde: Silvia Moldovan

 

4.    Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, P-ța Mărășești nr.13

                          Răspunde: Silvia Moldovan

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegarea gestiunii serviciului de apă și canalizare

                           Răspunde: Viorel Iosib

                                            Călin Suciu                                   

 

2.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.74/2008

                           Răspunde: Lokodi Emoke

 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării județului Mureș la Asociația Microregional㠄Valea Virajului – Nyárádmente”

                             Răspunde:  Mirela Savu

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația Studenților Maghiari Mureș în vederea organizării celei de-a 16-a ediții a Sesiunii Științifice Studențești

                            Răspunde: Mihaela Iordache

 

Olimpia Feier 

4

Comisia social-culturală

27 ian.2009

ora 13.00

1.    Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar pentru un beneficiar din instituțiile de asistență socială și protecția copilului subordonate Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului

                            Răspunde: Schmidt Lorand

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația Studenților Maghiari Mureș în vederea organizării celei de-a 16-a ediții a Sesiunii Științifice Studențești

                        Răspunde: Mihaela Iordache            

 

 

Elena Gâlea

5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

12 ian.2009

ora 12.00

 

 

27 ian.2009

ora 10.00

Discutarea  proiectului care a stat la baza emiterii HCJM nr.181/23 decembrie 2008

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Alexandru Petru Frătean

                            Răspunde: Mirela Savu

 

2.    Proiect de hotărâre privind acordul de preluare, fără plată, a bunurilor mobile din dotarea Complexului Parc, imobil situat în Tîrgu Mureș, str.Primăriei nr.2, preluat din domeniul privat al statului și administrarea Regiei „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat,” în domeniul public al județului Mureș și administrarea Consiliului Județean Mureș                                       

                         Răspunde: Silvia Moldovan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de cesiune încheiat între SC SURM SA, Consiliul Județean Mureș și Compania AQUASERV în baza HCJ nr.70/2008                                                             Răspunde: Silvia Moldovan

 

4.    Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile ce aparțin domeniului public județean

                        Răspunde: Silvia Moldovan

 

5.    Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, P-ța Mărășești nr.13

                        Răspunde: Silvia Moldovan

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegarea gestiunii serviciului de apă și canalizare

                        Răspunde: Viorel Iosib

                                         Călin Suciu                                               

 

7.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.74/2008

                           Răspunde: Lokodi Emoke

 

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării județului Mureș la Asociația Microregional㠄Valea Virajului – Nyárádmente”

                          Răspunde: Mirela Savu

 

9.    Proiect de hotărâre privind utilizarea, în anul 2009, a fondului de rulment constituit la 31 decembrie 2008

                            Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar pentru un beneficiar din instituțiile de asistență socială și protecția copilului subordonate Consiliului Județean Mureș și în structura Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului

                         Răspunde: Schmidt Lorand

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația Studenților Maghiari Mureș în vederea organizării celei de-a 16-a ediții a Sesiunii Științifice Studențești

                         Răspunde: Mihaela Iordache                                                                                                                                                                                                                                                 

12. Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș

                         Răspunde: Elena Gâlea

 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a două localități la un nou serviciu public comunitar de evidență a persoanelor

                      Răspunde: Ilieș Ioan

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                        Răspunde: Călin Pop

 

15. Planul strategic de activitate în slujba comunității și pentru asigurarea ordinii și liniștii publice, pe anul 2009

                Prezintă: Căbulea Ioan Nicolae

 

16. Evaluarea activității Poliției Județului Mureș în anul 2008

                 Prezintă: Căbulea Ioan Nicolae

 

Lefter Erika

6

 

Comisia de agricultură

 

26 ian.2009

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 ian.2009

ora 13.00

1.    Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a două localități la un nou serviciu public comunitar de evidență a persoanelor

                     Răspunde: Ilieș Ioan

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                    Răspunde: Călin Pop

 

3.    Planul strategic de activitate în slujba comunității și pentru asigurarea ordinii și liniștii publice, pe anul 2009

                  Prezintă: Căbulea Ioan Nicolae

 

4.    Evaluarea activității Poliției Județului Mureș în anul 2008

               Prezintă: Căbulea Ioan Nicolae

 

 

Discutarea HG nr.1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar și organizațiilor de producători în storul fructe și legume

Cristina Moldovan

 

                                              

 

                                      SECRETAR                                                             DIRECTOR

 

                                 Aurelian Paul Cosma                                                      Viorel Iosib

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Consilier – Delia Belean

Văzut: Director – Viorel Iosib

23 ianuarie 2009