CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

       Direcția Juridică și Administrație Publică   

                Compartimentul Cancelarie                         

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

 

al comisiilor de specialitate pe luna decembrie 2007 

 

 

Nr.

Crt

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

 

Comisia economico – financiară

17 dec.2007

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 dec.2007

ora 14.00

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean pe anul 2007

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, pe anul 2007

Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură pe anul 2008

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de bază, lunare, pe mp, la chiriile pentru spațiile cu altă destinația decât locuințe, ce se aplică,  de către societățile comerciale, regiile autonome și instituțiile publice care administrează imobile ce aparțin domeniului public și privat la județului Mureș

Răspunde: Monica Dohotariu

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în folosință gratuită, către Agenția Națională pentru Locuințe, a terenului în suprafață de 1.246 mp, situat în Tîrgu Mureș, str. Gh. Marinescu – Zonă Spital Clinic Județean, în vederea amplasării unui bloc de locuințe pentru medicii rezidenți

Răspunde: Silvia Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului, situat în Târgu Mureș, str. Gh.Marinescu, proprietate publică a județului

Răspunde: Silvia Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea raporturilor de muncă ale domnului Corneliu Moraru, redactor-șef la Revista „Vatra″ Tîrgu Mureș și numirea temporară în această funcție a domnului Podoabă Virgil

Răspunde: Elena Gâlea

 

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea raporturilor de muncă ale domnului Gáfalvi Gyorgy, redactor-șef la Revista „Látó” și numirea temporară în această funcție a domnului Kovács András Ferencz

Răspunde: Elena Gâlea

 

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

17 dec.2007

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 dec.2007

ora 12.00

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean pe anul 2007

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, pe anul 2007

Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de bază, lunare, pe mp, la chiriile pentru spațiile cu altă destinația decât locuințe, ce se aplică,  de către societățile comerciale, regiile autonome și instituțiile publice care administrează imobile ce aparțin domeniului public și privat la județului Mureș

Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Județean Mureș și S.C. „Servicii de Utilități Rurale Mureș” S.A. și stabilirea unor măsuri de reorganizare a serviciului public județean de alimentare cu apă și de canalizare

Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în folosință gratuită, către Agenția Națională pentru Locuințe, a terenului în suprafață de 1.246 mp, situat în Tîrgu Mureș, str. Gh. Marinescu – Zonă Spital Clinic Județean , în vederea amplasării unui bloc de locuințe pentru medicii rezidenți

Răspunde: Monica Dohotariu

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului, situat în Târgu Mureș, str. Gh.Marinescu, proprietate publică a județului

Răspunde: Silvia Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de utilizare și exploatare în perioada de garanție de 2 ani a sistemelor de alimentare cu apă: Eremitu, Câmpul Cetății, Mătrici, Dămieni, Călugăreni, comuna Eremitu și Chiheru de Jos, Chiheru de Sus, comuna Chiheru de Jos, realizate în baza H.G. nr. 687/1997 și H.G. nr.1036/2004

Răspunde: Magyari Zoltan

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Răspunde: Călin Pop

 

Călin Pop

3

Comisia de servicii publice

 18 dec.2007

ora 12.00

 1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului R.A. Aeroportul Transilvania Targu Mures, pe anul 2007

Raspunde: Monica Dohotariu

2. Proiect de hotarare privind actualizarea unor taxe si tarife la institutiile de cultura pe anul 2008

Raspunde: Ioana Tcaciuc

3. Proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor de baza, lunare, pe mp, la chiriile pentru spatiile cu alta destinatia decat locuinte, ce se aplica, de catre societatile comerciale, regiile autonome si institutiile publice care administreaza imobile ce apartin domeniului public si privat la judetului Mures

Raspunde: Monica Dohotariu

4. Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de concesiune incheiat intre Consiliul Judetean Mures si S.C. "Servicii de Utilitati Rurale Mures" S.A. si stabilirea unor masuri de reorganizare a serviciului public judetean de alimentare cu apa si de canalizare

Raspunde: Monica Dohotariu

5. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii in folosinta gratuita, catre Agentia Nationala pentru Locuinte, a terenului in suprafata de 1.246 mp, situat in Tirgu Mures, str. Gh. Marinescu - Zona Spital Clinic Judetean, in vederea amplasarii unui bloc de locuinte pentru medicii rezidenti

Raspunde: Silvia Moldovan

6. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului, situat in Targu Mures, str. Gh.Marinescu, proprietate publica a judetului

Raspunde: Silvia Moldovan

7. Proiect de hotarare privind aprobarea modului de utilizare si exploatare in perioada de garantie de 2 ani a sistemelor de alimentare cu apa: Eremitu, Campul Cetatii, Matrici, Damieni, Calugareni, comuna Eremitu si Chiheru de Jos, Chiheru de Sus, comuna Chiheru de Jos, realizate in baza H.G. nr. 687/1997 si H.G. nr.1036/2004

Raspunde: Magyari Zoltan

Ana Milăr

4

Comisia social-culturală

18 dec.2007

ora 14.00

1. Proiect de hotarare privind actualizarea unor taxe si tarife la institutiile de cultura pe anul 2008

Raspunde: Ioana Tcaciuc

2. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului, situat in Targu Mures, str. Gh.Marinescu, proprietate publica a judetului

Raspunde: Silvia Moldovan

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei antidrog a judetului Mures si a Planului de actiune pentru implementarea acesteia pentru perioada 2007 - 2008

Raspunde: Aurica Moldovan

4. Proiect de hotarare privind incetarea raporturilor de munca ale domnului Corneliu Moraru, redactor-sef la Revista "Vatra? Tirgu Mures si numirea temporara in aceasta functie a domnului Podoaba Virgil

Raspunde: Elena Galea

5. Proiect de hotarare privind incetarea raporturilor de munca ale domnului Gáfalvi Gyorgy, redactor-sef la Revista "Látó" si numirea temporara in aceasta functie a domnului Kovács András Ferencz

Raspunde: Elena Galea

Elena Gâlea

5

 

Comisia juridică, ordine publică și integrare europeană

 4 dec.2007

ora 12.00

 

18 dec.2007

ora 12.00

1. Raportul DDRIE privind oportunitati de finantare - 2007
2. Diverse


1. Proiect de hotarare privind actualizarea unor taxe si tarife la institutiile de cultura pe anul 2008

Raspunde: Ioana Tcaciuc

2. Proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor de baza, lunare, pe mp, la chiriile pentru spatiile cu alta destinatia decat locuinte, ce se aplica, de catre societatile comerciale, regiile autonome si institutiile publice care administreaza imobile ce apartin domeniului public si privat la judetului Mures

Raspunde: Monica Dohotariu

3. Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de concesiune incheiat intre Consiliul Judetean Mures si S.C. "Servicii de Utilitati Rurale Mures" S.A. si stabilirea unor masuri de reorganizare a serviciului public judetean de alimentare cu apa si de canalizare

Raspunde: Monica Dohotariu

4. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii in folosinta gratuita, catre Agentia Nationala pentru Locuinte, a terenului in suprafata de 1.246 mp, situat in Tirgu Mures, str. Gh. Marinescu - Zona Spital Clinic Judetean, in vederea amplasarii unui bloc de locuinte pentru medicii rezidenti

Raspunde: Silvia Moldovan

5. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului, situat in Targu Mures, str. Gh.Marinescu, proprietate publica a judetului

Raspunde: Silvia Moldovan

6. Proiect de hotarare privind incetarea raporturilor de munca ale domnului Corneliu Moraru, redactor-sef la Revista "Vatra? Tirgu Mures si numirea temporara in aceasta functie a domnului Podoaba Virgil

Raspunde: Elena Galea

7. Proiect de hotarare privind incetarea raporturilor de munca ale domnului Gáfalvi Gyorgy, redactor-sef la Revista "Látó" si numirea temporara in aceasta functie a domnului Kovács András Ferencz

Raspunde: Elena Galea

Adriana Farkas  

6

 

Comisia de agricultură

 

18 dec.2007

ora 10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 dec.2007

ora 13.00

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean pe anul 2007

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, pe anul 2007

Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de utilizare și exploatare în perioada de garanție de 2 ani a sistemelor de alimentare cu apă: Eremitu, Câmpul Cetății, Mătrici, Dămieni, Călugăreni, comuna Eremitu și Chiheru de Jos, Chiheru de Sus, comuna Chiheru de Jos, realizate în baza H.G. nr. 687/1997 și H.G. nr.1036/2004

Răspunde: Magyari Zoltan

 

 

Situația subvențiilor pentru producătorii sfeclei de zahăr

Cristina Moldovan

 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit; Delia Belean

Văzut: director – Viorel Iosib

23 noiembrie  2007