CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

       Direcția Juridică și Administrație Publică   

                Compartimentul Cancelarie                         

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

 

al comisiilor de specialitate pe luna noiembrie 2007 

 

 

Nr.

Crt

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

 

Comisia economico – financiară

23 nov. 2007

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 nov. 2007

ora 14.00

1.       Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2007

Răspunde:Ioana Tcaciuc

 

 

2.       Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului adițional la Memorandumul de înțelegere privind implementarea proiectului „Centrul de sprijin social pentru rromi”

Răspunde: Gabriela Covaci

 

3.       Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și  Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Răspunde: Codruța Sava

 

4.       Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii convențiilor de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, și organizațiile nonguvernamentale cu activitate în domeniul protecției copilului

Răspunde: Schmidt Lorand

 

5.       Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centrele maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști

Răspunde: Schmidt Lorand

 

 

 

1.       Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliu Județean Mureș și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare pentru implementarea proiectului ”Înființarea și dezvoltarea unui incubator de afaceri„

Răspunde: Călin Suciu

 

2.       Proiect de hotărâre privind participarea județului Mureș la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄AQUA INVEST MUREȘ”

Răspunde: Călin Suciu

 

3.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare în vederea realizării Programului „Mediul rural – pași esențiali spre euroconformizare”

Răspunde: Bartha Iosif

 

4.       Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați ai obiectivului de investiții ”Extindere pistă decolare/aterizare și platformă de operare pentru aeronave, inclusiv instalațiile aferente și modernizarea instalațiilor de balizaj pentru apropiere de precizie corespunzătoare categoriei a II-a OACI”

Răspunde: Carmen Pătran

 

 

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

27 nov.2007

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 nov.2007

ora 12.00

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2007

Răspunde:Ioana Tcaciuc

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind participarea județului Mureș la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄AQUA INVEST MUREȘ”

Răspunde: Călin Suciu

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare în vederea realizării Programului „Mediul rural – pași esențiali spre euroconformizare”

Răspunde: Bartha Iosif

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați ai obiectivului de investiții ”Extindere pistă decolare/aterizare și platformă de operare pentru aeronave, inclusiv instalațiile aferente și modernizarea instalațiilor de balizaj pentru apropiere de precizie corespunzătoare categoriei a II-a OACI”

Răspunde: Carmen Pătran

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Răspunde: Călin Pop

 

Călin Pop

3

Comisia de servicii publice

27 nov.2007

ora 14.00

 

1.       Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului adițional la Memorandumul de înțelegere privind implementarea proiectului „Centrul de sprijin social pentru rromi”

Răspunde: Gabriela Covaci

 

2.       Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și  Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Răspunde: Codruța Sava

 

3.       Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii convențiilor de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, și organizațiile nonguvernamentale cu activitate în domeniul protecției copilului

Răspunde: Schmidt Lorand

 

1.       Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centrele maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști

Răspunde: Schmidt Lorand

 

2.       Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comitetului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap de pe lângă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Răspunde: Aurica Moldovan

 

3.       Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliu Județean Mureș și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare pentru implementarea proiectului ”Înființarea și dezvoltarea unui incubator de afaceri„

Răspunde: Călin Suciu

 

4.       Proiect de hotărâre privind participarea județului Mureș la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄AQUA INVEST MUREȘ”

Răspunde: Călin Suciu

 

5.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare în vederea realizării Programului „Mediul rural – pași esențiali spre euroconformizare”

Răspunde: Bartha Iosif

 

6.       Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați ai obiectivului de investiții ”Extindere pistă decolare/aterizare și platformă de operare pentru aeronave, inclusiv instalațiile aferente și modernizarea instalațiilor de balizaj pentru apropiere de precizie corespunzătoare categoriei a II-a OACI”

Răspunde: Carmen Pătran

 

7.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul propriu al Consiliului Județean Mureș, pentru anul 2008

Răspunde: Elena Gâlea

 

Ana  Milăr

4

Comisia social-culturală

27 nov.2007

ora 14.00

1.       Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului adițional la Memorandumul de înțelegere privind implementarea proiectului „Centrul de sprijin social pentru rromi”

Răspunde: Gabriela  Covaci

 

2.       Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și  Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Răspunde: Codruța Sava

 

3.       Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii convențiilor de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, și organizațiile nonguvernamentale cu activitate în domeniul protecției copilului

Răspunde: Schmidt Lorand

 

4.       Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centrele maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști

Răspunde: Schmidt Lorand

 

5.       Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comitetului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap de pe lângă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Răspunde: Aurica Moldovan

 

Elena  Gâlea
 

5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

26 nov.2007

ora 12,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 nov.2007

ora 10.00

1.       Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului adițional la Memorandumul de înțelegere privind implementarea proiectului „Centrul de sprijin social pentru rromi”

Răspunde: Gabriela Covaci

 

2.       Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și  Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Răspunde: Codruța Sava

 

3.       Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii convențiilor de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, și organizațiile nonguvernamentale cu activitate în domeniul protecției copilului

Răspunde: Schmidt Lorand

4.       Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comitetului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap de pe lângă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Răspunde: Aurica Moldovan

 

5.       Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliu Județean Mureș și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare pentru implementarea proiectului ”Înființarea și dezvoltarea unui incubator de afaceri„

Răspunde: Călin Suciu

 

 

 

1.       Proiect de hotărâre privind participarea județului Mureș la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄AQUA INVEST MUREȘ”

Răspunde: Călin Suciu

 

2.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare în vederea realizării Programului „Mediul rural – pași esențiali spre euroconformizare”

Răspunde: Bartha Iosif

3.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul propriu al Consiliului Județean Mureș, pentru anul 2008

Răspunde: Elena Gâlea

 

4.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a  funcțiilor publice din aparatul propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, pentru anul 2008    

Răspunde: Maria Pușcaș

 

5.  Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea accesului la informațiile   de interes public la Consiliul Județean Mureș

Răspunde: Aurica Moldovan

 

Adriana Farkas 

6

 

Comisia de agricultură

 

26 nov.2007

ora 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 nov.2007

ora 14.00

1.       Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2007

Răspunde:Ioana Tcaciuc

 

2.       Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați ai obiectivului de investiții ”Extindere pistă decolare/aterizare și platformă de operare pentru aeronave, inclusiv instalațiile aferente și modernizarea instalațiilor de balizaj pentru apropiere de precizie corespunzătoare categoriei a II-a OACI”

Răspunde: Carmen Pătran

 

3.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare în vederea realizării Programului „Mediul rural – pași esențiali spre euroconformizare”

Răspunde: Bartha Iosif

 

Analiza rezultatelor în urma verificării în teren a localităților înscrise la concursul „Cea mai bine gospodărită comună din județ”

 

Cristina Moldovan

 

 

 

 

Intocmit; Delia Belean

Văzut: director – Viorel Iosib

23 noiembrie  2007