CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

       Direcția Juridică și Administrație Publică   

                Compartimentul Cancelarie                         

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

 

al comisiilor de specialitate pe luna octombrie 2007 

 

 

Nr.

Crt

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

 

Comisia economico – financiară

29 oct.2007

orele 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 oct.2007

orele 14.00

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean pe anul 2007

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare asupra unui teren,  proprietate publică a județului Mureș, către Centrul de Educație Incluzivă nr.1 Târgu Mureș

Răspunde: Silvia Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 142 C  și a cheltuielilor legate de proiect

Răspunde: Sorin Stan

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția  Centrală termică la clădirea Bibliotecii Teleki - Secția de Artă și Galeria Ion Vlasiu

Răspunde: Marton Katalin

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

                                                                  Răspunde: Aurica Moldovan

                                               

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Mureș cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, Consiliul Județean Cluj, Consiliul Județean Galați, Consiliul Județean Gorj, Consiliul Județean Olt, Consiliul Județean Satu-Mare, Consiliul Județean Teleorman și Consiliul Județean Vâlcea, în vederea elaborării, promovării și implementării proiectului „Sistem de avertizare pentru prevenirea inundațiilor” în cadrul Programului INTERREG IV C

Răspunde: Călin Pop

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Răspunde: Călin Pop

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș  nr.95/30 august 2007 privind aprobarea participării Județului Mureș, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Centrul Transilvaniei”

Răspunde: Adriana Buruș

 

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

29 oct. 2007

orele 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 oct. 2007

orele 12.00

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea domeniului public al județului    Mureș                                                         

                                                            Răspunde: Monica Dohotariu

 

2. Raport privind gestiunea bunurilor din domeniul public al județului

                                                            Răspunde: Monica Dohotariu

 

3. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare asupra unui teren,  proprietate publică a județului Mureș, către Centrul de Educație Incluzivă nr.1 Târgu Mureș

                                                            Răspunde: Silvia Moldovan

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 142 C  și a cheltuielilor legate de proiect

                                                            Răspunde: Sorin Stan

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția  Centrala termică la clădirea Bibliotecii Teleki - Secția de arta și Galeria Ion Vlasiu

                                                            Răspunde: Marton Katalin

 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mures pe an 2007

                                                            Răspunde: Ioana Tcaciuc

                         

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Mureș cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, Consiliul Județean Cluj, Consiliul Județean Galați, Consiliul Județean Gorj, Consiliul Județean Olt, Consiliul Județean Satu-Mare, Consiliul Județean Teleorman și Consiliul Județean Vâlcea, în vederea elaborării, promovării și implementării proiectului „Sistem de avertizare pentru prevenirea inundațiilor” în cadrul Programului INTERREG IV C

                                                            Răspunde: Călin Pop

 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                                            Răspunde: Călin Pop

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria drumurilor comunale a drumului vicinal Morești-Șăușa de pe teritoriului administrativ  al orașului Ungheni

                                                            Răspunde: Nicoleta Bochiș

Călin Pop

3

Comisia de servicii publice

26 oct.2007

orele 14.00

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea domeniului public al județului Mureș

Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1. Raport privind gestiunea bunurilor din domeniul public al județului

Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare asupra unui teren,  proprietate publică a județului Mureș, către Centrul de Educație Incluzivă nr.1 Târgu Mureș

Răspunde: Silvia Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția  Centrală termică la clădirea Bibliotecii Teleki - Secția de Artă și Galeria Ion Vlasiu

Răspunde: Marton Katalin

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

Răspunde: Aurica Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Mureș cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, Consiliul Județean Cluj, Consiliul Județean Galați, Consiliul Județean Gorj, Consiliul Județean Olt, Consiliul Județean Satu-Mare, Consiliul Județean Teleorman și Consiliul Județean Vâlcea, în vederea elaborării, promovării și implementării proiectului „Sistem de avertizare pentru prevenirea inundațiilor” în cadrul Programului INTERREG IV C

Răspunde: Călin Pop

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș  nr.95/30 august 2007 privind aprobarea participării Județului Mureș, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Centrul Transilvaniei”

Răspunde: Adriana Buruș

 

Ana  Milăr

4

Comisia social-culturală

16 oct. 2007

orele 14.00

 

 

30 oct.2007

orele 14.00

 

Întâlnire cu dl Prozan Mircea Dumitru – inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Mureș pentru discutarea unor probleme ale copiilor bolnavi de diabet

 

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare asupra unui teren,  proprietate publică a județului Mureș, către Centrul de Educație Incluzivă nr.1 Târgu Mureș

Răspunde: Silvia Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

Răspunde: Aurica Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre  privind acceptul unei donații și stabilirea destinației acesteia

Răspunde: Mihaela Iordache

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Mureș cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, Consiliul Județean Cluj, Consiliul Județean Galați, Consiliul Județean Gorj, Consiliul Județean Olt, Consiliul Județean Satu-Mare, Consiliul Județean Teleorman și Consiliul Județean Vâlcea, în vederea elaborării, promovării și implementării proiectului „Sistem de avertizare pentru prevenirea inundațiilor” în cadrul Programului INTERREG IV C

Răspunde: Călin Pop

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș  nr.95/30 august 2007 privind aprobarea participării Județului Mureș, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Centrul Transilvaniei”

Răspunde: Adriana Buruș

Elena  Gâlea
 

5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

29 oct.2007

orele 12.30

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea domeniului public al județului Mureș

Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare asupra unui teren,  proprietate publică a județului Mureș, către Centrul de Educație Incluzivă nr.1 Târgu Mureș

Răspunde: Silvia Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

Răspunde: Aurica Moldovan

 

 

 1. Proiect de hotărâre  privind acceptul unei donații și stabilirea destinației acesteia

Răspunde: Mihaela Iordache

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Mureș cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, Consiliul Județean Cluj, Consiliul Județean Galați, Consiliul Județean Gorj, Consiliul Județean Olt, Consiliul Județean Satu-Mare, Consiliul Județean Teleorman și Consiliul Județean Vâlcea, în vederea elaborării, promovării și implementării proiectului „Sistem de avertizare pentru prevenirea inundațiilor” în cadrul Programului INTERREG IV C

Răspunde: Călin Pop

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria drumurilor comunale a drumului vicinal Morești-Șăușa de pe teritoriului administrativ  al orașului Ungheni, județul Mureș

Răspunde: Nicoleta Bochiș

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș  nr.95/30 august 2007 privind aprobarea participării Județului Mureș, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Centrul Transilvaniei”

Răspunde: Adriana Buruș

 

Adriana Farkas  

6

 

Comisia de agricultură

 

25 oct.2007

orele 12.00

 

 

29 oct.2007

orele 12.00

 

 

 

Informare privind derularea concursului „Cea mai bine gospodărită comună din județul Mureș”

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean pe anul 2007

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea domeniului public al județului Mureș

Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1. Raport privind gestiunea bunurilor din domeniul public al județului

Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 142 C  și a cheltuielilor legate de proiect

Răspunde: Sorin Stan

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Mureș cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, Consiliul Județean Cluj, Consiliul Județean Galați, Consiliul Județean Gorj, Consiliul Județean Olt, Consiliul Județean Satu-Mare, Consiliul Județean Teleorman și Consiliul Județean Vâlcea, în vederea elaborării, promovării și implementării proiectului „Sistem de avertizare pentru prevenirea inundațiilor” în cadrul Programului INTERREG IV C

Răspunde: Călin Pop

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș  nr.95/30 august 2007 privind aprobarea participării Județului Mureș, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Centrul Transilvaniei”

Răspunde: Adriana Buruș

 

Cristina Moldovan

 

 

 

Intocmit; Delia Belean

23 octombrie  2007