CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

       Direcția Juridică și Administrație Publică   

                Compartimentul Cancelarie                         

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

 

al comisiilor de specialitate pe luna septembrie 2007 

 

 

Nr.

Crt

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

 

Comisia economico – financiară

25 sept.2007

orele 14.00

 

1.       Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexelor nr.7, art.11, alin.2, și 7a art.23, alin.1, din Hotărârea Consiliului Județean  nr.3/2007

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

2.       Proiect de hotărâre privind actualizarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

3.       Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Elena Gâlea

 

4.       Proiect de hotărâre privind încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Dumbravă Florin din funcția publică de director executiv la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Răspunde: Elena Gâlea

 

5.       Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării temporare a domnului Schmith Loránd în funcția publică de director executiv la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Răspunde: Elena Gâlea

 

6.       Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Filarmonicii de Stat Târgu Mureș

Răspunde: Elena Gâlea

 

7.       Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului propriu de specialitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș

Răspunde: Ioan Ilieș

 

8.       Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu medical din imobilul situat în Târgu Mureș,  Bd. 1918, nr.28  și modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Gina Nemeș

 

9.       Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr.135 /2006 privind actualizarea taxelor și tarifelor aeroportuare reduse, în funcție de frecvența de operare, la R.A. Aeroportul Transilvania – Târgu Mureș

Răspunde Monica Dohotariu

 

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

25 sept.2007

orele 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 sept.2007

orele 12.00

1.       Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexelor nr.7, art.11, alin.2, și 7a art.23, alin.1, din Hotărârea Consiliului Județean  nr.3/2007

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

2.        Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu medical din imobilul situat în Târgu Mureș,  Bd. 1918, nr.28  și modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Gina Nemeș

 

3.        Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr.135 /2006 privind actualizarea taxelor și tarifelor aeroportuare reduse, în funcție de frecvența de operare, la R.A. Aeroportul Transilvania – Târgu Mureș

                                                                  Răspunde Monica Dohotariu

 

1. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al județului a unor imobile în care funcționează centre de îngrijire și asistență ce fac parte din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și transmiterea dreptului de administrare către această instituție

Răspunde: Silvia Moldovan

 

2.        Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Răspunde: Călin Pop

 

3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de utilizare și exploatare în perioada de garanție de 2 ani a sistemelor de alimentare cu apă: Sînpaul, Valea Izvoarelor, Chirileu, comuna Sînpaul, și Gornești,Periș, comuna Gorenști, realizate în baza H.G. nr. 687/1997 și H.G. nr.1036/2004

                                                               Raspunde: Magyari Zoltan

 

 

 

Călin Pop

3

Comisia de servicii publice

24 sept.2007

orele 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 sept.2007

Orele 13.00

1.       Proiect de hotărâre privind actualizarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură

Răspunde: Ioana Tcaciuc

2.       Proiect de hotărâre privind încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Dumbravă Florin din funcția publică de director executiv la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Răspunde: Elena Gâlea

 

3.       Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării temporare a domnului Schmith Loránd în funcția publică de director executiv la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Răspunde: Elena Gâlea

 

4.       Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului propriu de specialitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș

Răspunde: Ioan Ilieș

 

5.       Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu medical din imobilul situat în Târgu Mureș,  Bd. 1918, nr.28  și modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Gina Nemeș

 

 

1.       Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr.135 /2006 privind actualizarea taxelor și tarifelor aeroportuare reduse, în funcție de frecvența de operare, la R.A. Aeroportul Transilvania – Târgu Mureș

Răspunde Monica Dohotariu

 

2.       Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al județului a unor imobile în care funcționează centre de îngrijire și asistență ce fac parte din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și transmiterea dreptului de administrare către această instituție

Răspunde: Silvia Moldovan

Ana  Milăr

4

Comisia social-culturală

25 sept.2007

orele 14.00

1.       Proiect de hotărâre privind actualizarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură

Răspunde: Ioana Tcaciuc

2.       Proiect de hotărâre privind încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Dumbravă Florin din funcția publică de director executiv la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Răspunde: Elena Gâlea

 

3.       Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării temporare a domnului Schmith Loránd în funcția publică de director executiv la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Răspunde: Elena Gâlea

 

4.       Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Filarmonicii de Stat Târgu Mureș

                                                             Răspunde: Elena Gâlea

 

5.       Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al județului a unor imobile în care funcționează centre de îngrijire și asistență ce fac parte din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și transmiterea dreptului de administrare către această instituție

Răspunde: Silvia Moldovan

Elena  Gâlea
 

5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

10 sept.2007

orele 12.00

 

 

 

 

 

24 sept.2007

orele 11,30

 

  1. Informarea Direcției de Dezvoltare regională și Integrare Europeană privind rezumatul programelor de finanțare lansat în lunile iulie-august 2007

 

  1. Diverse

 

 

 

1.      Proiect de hotărâre privind actualizarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

2.      Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Elena Gâlea

 

3.      Proiect de hotărâre privind încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Dumbravă Florin din funcția publică de director executiv la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Răspunde: Elena Gâlea

 

4.          Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării temporare a domnului Schmith Loránd în funcția publică de director executiv la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Răspunde: Elena Gâlea

 

5.          Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Filarmonicii de Stat Târgu Mureș

Răspunde: Elena Gâlea

 

6.          Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului propriu de specialitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș

Răspunde: Ioan Ilieș

 

7.          Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu medical din imobilul situat în Târgu Mureș,  Bd. 1918, nr.28  și modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Gina Nemeș

8.          Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al județului a unor imobile în care funcționează centre de îngrijire și asistență ce fac parte din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și transmiterea dreptului de administrare către această instituție

Răspunde: Silvia Moldovan

 

 

Adriana Farkas  

6

 

Comisia de agricultură

 

24 sept. 2007

orele 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 sept.2007

orele 14.00

1.       Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexelor nr.7, art.11, alin.2, și 7a art.23, alin.1, din Hotărârea Consiliului Județean  nr.3/2007

                                                           Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

2.       Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu medical din imobilul situat în Târgu Mureș,  Bd. 1918, nr.28  și modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Gina Nemeș

 

3.       Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr.135 /2006 privind actualizarea taxelor și tarifelor aeroportuare reduse, în funcție de frecvența de operare, la R.A. Aeroportul Transilvania – Târgu Mureș

Răspunde Monica Dohotariu

 

 

Monitorizarea comunelor

 

Cristina Moldovan

Intocmit; Delia Belean

21 septembrie  2007