CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

       Direcția Juridică și Administrație Publică   

   Compartimentul Cancelarie, Relații cu Consilierii,

                        Monitor Oficial                           

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

 

al comisiilor de specialitate pe luna august 2007 

 

 

Nr.

Crt

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

 

Comisia economico – financiară

27 august 2007

ora 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 august 2007

   ora 14.00

                                              

1.       Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a sumelor repartizate pentru cofinanțarea programelor de dezvoltare ale unităților administrativ teritoriale din județul Mureș, pe anul 2007

                                                                  Răspunde: Gabriela Vaida

 

2.       Proiect de hotărâre privind concesionarea unei părți din imobilul ce aparține domeniului public al județului Mureș, situat în Tîrgu Mureș, str. Mihai Viteazu nr.31

                                                                        Răspunde: Silvia Moldovan

 

3.       Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului ce aparține domeniului public județean, situat în Târnăveni, str. Fabricii nr.3

                                                                  Răspunde: Monica Dohotaru

4.       Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/asistat pentru persoanele adulte cu handicap în centrele de îngrijire și asistență și centrele de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică

                                                                  Răspunde: Florin Dumbravă, DGASPC

 

5.       Proiect de hotărâre privind modificarea unor prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.53/2007 și aprobarea ordinii de prioritate pentru acordarea unui sprijin financiar pentru studenții participanți la mobilități ERASMUS în universități din cadrul Uniunii Europene

                                                                              Răspunde: Aurica Moldovan

 

6.       Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Mureș la înființarea Asociației „Iernuțeana”

                                                                  Răspunde: Călin Suciu, Adriana Farkas

 

7.       Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Mureș, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Centrul Transilvaniei”

                                                                  Răspunde: Adriana Buruș, Adriana Farkas

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a sumelor repartizate pentru cofinanțarea programelor de dezvoltare ale unităților administrativ teritoriale din județul Mureș, pe anul 2007

                                                                  Răspunde: Gabriela Vaida

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv și Statutului la S.C. SURM S.A.

                                                                    Răspunde: Monica Dohotaru

 

 1. Proiect de hotărâre privind asocierea între Consiliul Județean Mureș și S.C. ENERGOMUR S.A.

                                                                  Răspunde: Monica Dohotaru

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

28 august 2007

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 august 2007

ora 12.00

                                                           

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a sumelor repartizate pentru cofinanțarea programelor de dezvoltare ale unităților administrativ teritoriale din județul Mureș, pe anul 2007

                                                                  Răspunde: Gabriela Vaida

 

 1. Proiect de hotărâre privind concesionarea unei părți din imobilul ce aparține domeniului public al județului Mureș, situat în Tîrgu Mureș, str. Mihai Viteazu nr.31

                                                                 Răspunde: Monica Dohotaru

 

 1. Proiect de hotărâre privind asocierea între Consiliul Județean Mureș și S.C. ENERGOMUR S.A.

                                                                  Răspunde: Silvia Moldovan

 

 

1. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului ce aparține domeniului public județean, situat în Târnăveni, str. Fabricii nr.3

                                                                              Răspunde: Monica Dohotaru

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Mureș, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Centrul Transilvaniei”

                                                                  Răspunde: Adriana Buruș, Adriana Farkas

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                                            Răspunde: Călin Pop

Călin Pop

3

Comisia de servicii publice

28 august 2007

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 august 2007

 ora 13.00

                                  

1.       Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

                                                                  Răspunde: Aurica Moldovan

 

2.       Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/asistat pentru persoanele adulte cu handicap în centrele de îngrijire și asistență și centrele de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică

                                                                  Răspunde: Florin Dumbravă, DGASPC

 

3.       Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Mureș, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Centrul Transilvaniei”

                                                                  Răspunde: Adriana Buruș, Adriana Farkas

 

 

 

1.       Proiect de hotărâre privind concesionarea unei părți din imobilul ce aparține domeniului public al județului Mureș, situat în Tîrgu Mureș, str. Mihai Viteazu nr.31

Răspunde: Silvia Moldovan

 

2.       Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv și Statutului la S.C. SURM S.A.

Răspunde: Monica Dohotaru

 

3.       Proiect de hotărâre privind asocierea între Consiliul Județean Mureș și S.C. ENERGOMUR S.A.

                                                                              Răspunde: Monica Dohotaru

 

4.       Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului ce aparține domeniului public județean, situat în Târnăveni, str. Fabricii nr.3

                                                                              Răspunde: Monica Dohotaru

 

Ana  Milăr

4

Comisia social-culturală

14 august 2007

ora 14.00

 

 

28 august 2007

ora 14.00

- Discuții asupra acordării de sume pentru acțiunile culturale organizate de ONG-uri.

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind concesionarea unei părți din imobilul ce aparține domeniului public al județului Mureș, situat în Tîrgu Mureș, str. Mihai Viteazu nr.31

                                                                    Răspunde: Silvia Moldovan

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului ce aparține domeniului public județean, situat în Târnăveni, str. Fabricii nr.3

                                                                  Răspunde: Monica Dohotaru

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

                                                                  Răspunde: Aurica Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/asistat pentru persoanele adulte cu handicap în centrele de îngrijire și asistență și centrele de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică

                                                                  Răspunde: Florin Dumbravă, DGASPC

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea unor prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.53/2007 și aprobarea ordinii de prioritate pentru acordarea unui sprijin financiar pentru studenții participanți la mobilități ERASMUS în universități din cadrul Uniunii Europene

                                                                  Răspunde: Aurica Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Mureș la înființarea Asociației „Iernuțeana”

                                                                  Răspunde: Călin Suciu, Adriana Farkas

 

Elena  Gâlea
 

5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

24 august 2007

ora 9.00

 1. Proiect de hotărâre privind concesionarea unei părți din imobilul ce aparține domeniului public al județului Mureș, situat în Tîrgu Mureș, str. Mihai Viteazu nr.31

                                                                    Răspunde: Silvia Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv și Statutului la S.C. SURM S.A.

                                                                    Răspunde: Monica Dohotaru

 

 1. Proiect de hotărâre privind asocierea între Consiliul Județean Mureș și S.C. ENERGOMUR S.A.

                                                                  Răspunde: Monica Dohotaru

 

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului ce aparține domeniului public județean, situat în Târnăveni, str. Fabricii nr.3

                                                                  Răspunde: Monica Dohotaru

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

                                                                  Răspunde: Aurica Moldovan

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea unor prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.53/2007 și aprobarea ordinii de prioritate pentru acordarea unui sprijin financiar pentru studenții participanți la mobilități ERASMUS în universități din cadrul Uniunii Europene

                                                                  Răspunde: Aurica Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Mureș la înființarea Asociației „Iernuțeana”

                                                                  Răspunde: Călin Suciu, Adriana Farkas

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Mureș, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Centrul Transilvaniei”

                                                                  Răspunde: Adriana Buruș, Adriana Farkas

Adriana Farkas  

6

 

Comisia de agricultură

 

24 august 2007

ora 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 august 2007

ora 11.00

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a sumelor repartizate pentru cofinanțarea programelor de dezvoltare ale unităților administrativ teritoriale din județul Mureș, pe anul 2007

                                                      Răspunde: Gabriela Vaida

 

2. Proiect de hotărâre privind concesionarea unei părți din imobilul ce aparține domeniului public al județului Mureș, situat în Tîrgu Mureș, str. Mihai Viteazu nr.31

                                                       Răspunde: Silvia Moldovan

 

3. Proiect de hotărâre privind asocierea între Consiliul Județean Mureș și S.C. ENERGOMUR S.A.

                                                      Răspunde: Monica Dohotaru

 1. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Mureș la înființarea Asociației „Iernuțeana”

                                                      Răspunde: Călin Suciu, Adriana Farkas

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Mureș, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Centrul Transilvaniei”

                                                      Răspunde: Adriana Buruș, Adriana Farkas

 

Expoziția de taurine  Sărmașu

Cristina Moldovan

Intocmit; Delia Belean

23 august 2007