CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

       Direcția Juridică și Administrație Publică   

   Compartimentul Cancelarie, Relații cu Consilierii,

                        Monitor Oficial                           

 

 

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

 

al comisiilor de specialitate pe luna iulie  2007 

 

 

 

Nr.

Crt

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

 

Comisia economico – financiară

24 iulie 2007

orele 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 iulie 2007

orele 14.00

                                              

1.      Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș

                                                                        Răspunde: Elena Gâlea

 

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu medical din imobilul situat în Tîrgu  Mureș, Bd 1918, nr.28 și modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Mureș

                                                                        Răspunde: Gina Nemeș

 

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de reorganizare și restructurare a S.C. Servicii de Utilități Rurale Mureș S.A

                                                                        Răspunde: Monica Dohotariu

 

4.      Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație la R.A. Aeroport Transilvania Tîrgu Mureș

                                                                        Răspunde: Monica Dohotariu

 

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării unui împrumut intern/extern în valoare de 500.000 euro care va fi contractat de R.A. Aeroport Transilvania Tîrgu Mureș

                                                                        Răspunde: Kadar Katalin

 

6.      Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Mărăști nr.8

                                                                        Răspunde: Silvia Moldovan

 

7.      Proiect de hotărâre privind soluționarea notificării  Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.53/2007

                                                                  Răspunde: Viorel Iosib

 

8.      Proiect de hotărâre privind predarea sistemelor de alimentare cu apă la sate realizate în baza H.,G.R. nr.687/1997 având recepții finale aprobate, din proprietatea publică a județului în proprietatea publică a comunelor

                                                                        Răspunde: Magyari Zoltan

 

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al județului Mureș

                                                                        Răspunde: Aurica Moldovan

 

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

24 iulie 2007

orele 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 iulie 2007

orele 12.00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional la Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare prin concesiune Mureș-Harghita și mandatarea domnului Alexandru Petru Frătean să semneze Actul adițional

                                                                        Răspunde: Gergely Agnes

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu medical din imobilul situat în Tîrgu  Mureș, Bd 1918, nr.28 și modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Mureș

                                                                        Răspunde: Gina Nemeș

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de reorganizare și restructurare a S.C. Servicii de Utilități Rurale Mureș S.A

                                                                        Răspunde: Monica Dohotariu

 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație la R.A. Aeroport Transilvania Tîrgu Mureș

                                                                        Răspunde: Monica Dohotariu

 

5. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Mărăști nr.8

                                                                        Răspunde: Silvia Moldovan

 

 

1. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui imobil ce aparține domeniului public al județului Mureș

                                                                        Răspunde: Silvia Moldovan

 

2. Proiect de hotărâre privind predarea sistemelor de alimentare cu apă la sate realizate în baza H.,G.R. nr.687/1997 având recepții finale aprobate, din proprietatea publică a județului în proprietatea publică a comunelor

                                                                    Răspunde: Magyari Zoltan

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                                                                    Răspunde: Călin Pop

                                                                       

Călin Pop

3

Comisia de servicii publice

24 iulie 2007

orele 13.00

                                  

1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș

                                                                        Răspunde: Elena Gâlea

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional la Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare prin concesiune Mureș-Harghita și mandatarea domnului Alexandru Petru Frătean să semneze Actul adițional

                                                                        Răspunde: Gergely Agnes

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu medical din imobilul situat în Tîrgu  Mureș, Bd 1918, nr.28 și modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Mureș

                                                                        Răspunde: Gina Nemeș

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de reorganizare și restructurare a S.C. Servicii de Utilități Rurale Mureș S.A

                                                                        Răspunde: Monica Dohotariu

 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație la R.A. Aeroport Transilvania Tîrgu Mureș

                                                                        Răspunde: Monica Dohotariu

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării unui împrumut intern/extern în valoare de 500.000 euro care va fi contractat de R.A. Aeroport Transilvania Tîrgu Mureș

                                                                        Răspunde: Kadar Katalin

 

7. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Mărăști nr.8

                                                                        Răspunde: Silvia Moldovan

 

8. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui imobil ce aparține domeniului public al județului Mureș

                                                                        Răspunde: Silvia Moldovan

 

9. Proiect de hotărâre privind soluționarea notificării  Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.53/2007

                                                                  Răspunde: Viorel Iosib

 

10. Proiect de hotărâre privind predarea sistemelor de alimentare cu apă la sate realizate în baza H.,G.R. nr.687/1997 având recepții finale aprobate, din proprietatea publică a județului în proprietatea publică a comunelor

                                                                        Răspunde: Magyari Zoltan

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al județului Mureș

                                                                        Răspunde: Aurica Moldovan

 

Ana  Milăr

4

Comisia social-culturală

24 iulie 2007

orele 14.00

 

 

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu medical din imobilul situat în Tîrgu  Mureș, Bd 1918, nr.28 și modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Mureș

                                                                        Răspunde: Gina Nemeș

 

2. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Mărăști nr.8

                                                                        Răspunde: Silvia Moldovan

3. Proiect de hotărâre privind soluționarea notificării  Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.53/2007

                                                                  Răspunde: Viorel Iosib

 

4. Raport  cu privire la  activitatea desfășurată de „Centrul de Sprijin Social pentru Romi”, în perioada  15 martie – 29 iunie 2007

                                    Răspunde: Lucia Cătană, Centrul de Sprijin pt Romi

 

Elena  Gâlea
 

5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

11 iulie 2007

orele 12.00

 

 

 

 

23 iulie 2007

orele 11.00

1. Informare a Direcției de Dezvoltare Regională și Integrare Europeană, din cadrul Consiliului Județean Mureș, privind rezumatul programelor de finanțare ala sate în lunile mai-iunie 2007

 

2. Diverse

 

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș

                                                                        Răspunde: Elena Gâlea

 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional la Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare prin concesiune Mureș-Harghita și mandatarea domnului Alexandru Petru Frătean să semneze Actul adițional

                                                                        Răspunde: Gergely Agnes

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu medical din imobilul situat în Tîrgu  Mureș, Bd 1918, nr.28 și modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Mureș

                                                                        Răspunde: Gina Nemeș

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de reorganizare și restructurare a S.C. Servicii de Utilități Rurale Mureș S.A

                                                                        Răspunde: Monica Dohotariu

 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație la R.A. Aeroport Transilvania Tîrgu Mureș

                                                                        Răspunde: Monica Dohotariu

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării unui împrumut intern/extern în valoare de 500.000 euro care va fi contractat de R.A. Aeroport Transilvania Tîrgu Mureș

                                                                        Răspunde: Kadar Katalin

 

7. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Mărăști nr.8

                                                                        Răspunde: Silvia Moldovan

 

8. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui imobil ce aparține domeniului public al județului Mureș

                                                                        Răspunde: Silvia Moldovan

 

9. Proiect de hotărâre privind soluționarea notificării  Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.53/2007

                                                                  Răspunde: Viorel Iosib

 

Adriana Farkas  

6

 

Comisia de agricultură

 

23 iulie 2007

orele 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 iulie 2007

orele 12.00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional la Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare prin concesiune Mureș-Harghita și mandatarea domnului Alexandru Petru Frătean să semneze Actul adițional

                                                                        Răspunde: Gergely Agnes

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de reorganizare și restructurare a S.C. Servicii de Utilități Rurale Mureș S.A

                                                                        Răspunde: Monica Dohotariu

 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație la R.A. Aeroport Transilvania Tîrgu Mureș

                                                                        Răspunde: Monica Dohotariu

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării unui împrumut intern/extern în valoare de 500.000 euro care va fi contractat de R.A. Aeroport Transilvania Tîrgu Mureș

                                                                        Răspunde: Kadar Katalin

5. Proiect de hotărâre privind soluționarea notificării  Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.53/2007

                                                                  Răspunde: Viorel Iosib

 

 

Prezentarea Ordinului nr.355/2007 privind aprobarea criteriilor de încadrare, delimitare și lista unităților administrativ-teritoriale din zona montană defavorizată

Cristina Moldovan

   

 

 

     23  iulie 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Delia Belean

Văzut: Director – Viorel Iosib