CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

       Direcția Juridică și Administrație Publică   

   Compartimentul Cancelarie, Relații cu Consilierii,

                        Monitor Oficial                           

 

 

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

 

al comisiilor de specialitate pe luna iunie  2007 

 

 

 

 

Nr.

Crt

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

 

Comisia economico – financiară

26 iunie 2007

orele 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 iunie 2007

orele 13.00

1. Proiect de hotărâre privind includerea în bugetul Consiliului Județean Mureș, pe anul 2007, a sumei de 8300 mii lei

                                                  Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

2. Proiect de hotărâre privind reorganizarea structurii, modificarea a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș                                                                                              Răspunde: Florin Dumbravă         

 

3. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean în Consiliile Administrative ale instituțiilor de cultură

                                                 Răspunde: Monica Dohotariu

 

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor de închiriere a spațiilor Palatului Culturii

                                                Răspunde: Bartha Iosif

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de reorganizare și restructurare a S.C. Servicii de Utilități Rurale Mureș” S.A.

                                                Răspunde: Monica Dohotariu

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Extindere și mansardare garaj” la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1 Tîrgu Mureș

                                                Răspunde: Kopacz Nicolae,  Carmen Pătran

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru C.T.  Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.3 Reghin

                                                Răspunde: Kopacz Nicolae, Ioan Ciuchină

                                                                             

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între județul Mureș și Provincia Parma din Italia

                                                                        Răspunde: Simona Ciobanu

 

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

26 iunie 2007, 

orele 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 iunie 2007

orele 12.00

1. Proiect de hotărâre privind schimbarea sediului unor instituții de cultură.

                                                Răspunde: Silvia Moldovan

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de reorganizare și restructurare a S.C. Servicii de Utilități Rurale Mureș” S.A.

                                                Răspunde: Monica Dohotariu

 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Extindere și mansardare garaj” la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1 Tîrgu Mureș.

                                                Răspunde: Kopacz Nicolae,  Carmen Pătran

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru C.T.  Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.3 Reghin.

                                                Răspunde: Kopacz Nicolae, Ioan Ciuchină

 

 

1.       Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș.

                                                                                 Răspunde: Călin Pop

 

2.   Proiect de hotărâre privind încadrarea în categoria drumurilor comunale a      drumului de exploatare Grindeni – Giurgiș, comuna Chețani.

                                                                        Răspunde: Claudia Iordache

 

3.       Proiect de hotărâre privind declararea utilității publice a obiectivului de investiții     de la Aeroport.

                                                                        Răspunde: Mariana Preotu

 

 

Călin Pop

3

Comisia de servicii publice

26 iunie 2007

orele 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 iunie 2007

orele 15.00

1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea structurii, modificarea a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș                                                                                                          Răspunde: Florin Dumbravă       

 

2. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean în Consiliile Administrative ale instituțiilor de cultură

                                                             Răspunde: Monica Dohotariu

 

3. Proiect de hotărâre privind schimbarea sediului unor instituții de cultură

                                                            Răspunde: Silvia Moldovan

 

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor de închiriere a spațiilor Palatului Culturii

                                                            Răspunde: Bartha Iosif

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de reorganizare și restructurare a S.C. Servicii de Utilități Rurale Mureș” S.A.

                                                            Răspunde: Monica Dohotariu

 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.87/2006 privind acceptarea unei donații și stabilirea destinației acesteia

                                                            Răspunde: Monica Dohotariu

 

7.  Proiect de hotărâre privind declararea utilității publice de interes local  a obiectivului de investiție „Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș”                                                             Răspunde: Mariana Preotu

 

Discu6tarea problemei transportului la Aeroportul Transilvania Tărgu Mureș

Ana  Milăr

4

Comisia social-culturală

15 iunie 2007

orele 14.00

 

 

 

 

 

 

 

26 iunie 2007

orele 14.00

1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea structurii, modificarea a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                                  Răspunde: Florin Dumbravă                                                                                                                                                                                 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între județul Mureș și Provincia Parma din Italia

                                                Răspunde: Simona Ciobanu

 

 

1. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean în Consiliile Administrative ale instituțiilor de cultură

                                                                         Răspunde: Monica Dohotariu

 

2. Proiect de hotărâre privind schimbarea sediului unor instituții de cultură

                                                                        Răspunde: Silvia Moldovan

 

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor de închiriere a spațiilor Palatului Culturii

                                                                        Răspunde: Bartha Iosif

 

Elena  Gâlea
 

5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

26 iunie 2007

orele 13.00

1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea structurii, modificarea a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș                                                                                                                                                                                                                                     Răspunde: Florin Dumbravă       

 

2. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean în Consiliile Administrative ale instituțiilor de cultură

                                                   Răspunde: Monica Dohotariu

 

3. Proiect de hotărâre privind schimbarea sediului unor instituții de cultură

                                                Răspunde: Silvia Moldovan

 

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor de închiriere a spațiilor Palatului Culturii

                                                Răspunde: Bartha Iosif

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de reorganizare și restructurare a S.C. Servicii de Utilități Rurale Mureș” S.A.

                                                Răspunde: Monica Dohotariu

 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.87/2006 privind acceptarea unei donații și stabilirea destinației acesteia

                                                                        Răspunde: Monica Dohotariu

7. Proiect de hotărâre privind încadrarea în categoria drumurilor comunale a drumului de exploatare Grindeni – Giurgiș, comuna Chețani

                                                Răspunde: Claudia Iordache

 

8. Proiect de hotărâre privind declararea utilității publice de interes local  a obiectivului de investiție „Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș”                                                Răspunde: Mariana Preotu

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între județul Mureș și Provincia Parma din Italia

                                                Răspunde: Simona Ciobanu

Adriana Farkas 

6

 

Comisia de agricultură

 

21 iunie 2007 

orele 12.00

 

 

 

25 iunie 2007

orele 12.00

                                                                       

Întocmirea fișelor de înscriere a comunelor participante la concursul : „Cea mai bine gospodărită comună din județ”

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de reorganizare și restructurare a S.C. Servicii de Utilități Rurale Mureș” S.A.

                                                                        Răspunde: Monica Dohotariu

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor pe anul 2006 și măsurile de optimizare a acesteia

                                                                    Răspunde: Aurica Moldovan

 

3. Proiect de hotărâre privind declararea utilității publice de interes locala obiectivului de investiție “Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș”

                                                                        Răspunde: Mariana Preotu

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între județul Mureș și Provincia Parma din Italia

                                                                      Răspunde: Simona Ciobanu

 

Cristina Moldovan

   

 

     22   iunie 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Delia Belean

Văzut: Director – Viorel Iosib