CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

       Direcția Juridică și Administrație Publică   

   Compartimentul Cancelarie, Relații cu Consilierii,

                        Monitor Oficial                           

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

al comisiilor de specialitate pe luna mai  2007 

 

 

Nr.

Crt

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

 

Comisia economico – financiară

23 mai 2007

ora 14.00

 

 

29 mai 2007

 ora 14.00

 

 

  1. Ședință comună cu Comisia de evaluare și selecționare a structurilor sportive de drept privat și asociațiilor pe ramură de sport județene precum și persoanelor fizice din județul Mureș, care inițiază și organizează programe și acțiuni sportive de utilitate publică;

 

1.      Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2007

                                                            Răspunde: Bartha Iosif

2.      Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Filarmonicii de Stat din Tîrgu Mureș

                                                            Răspunde: Monica Dohotariu

                                                                                   

3.      Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea prevederile Hotărârii nr.11 din 25 ianuarie 2007 privind aprobarea programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor, pentru anul 2007

                                                            Răspunde: Elena Gâlea 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                                            Răspunde: Călin Pop

 

5. Raport privind rezultatul concursului de proiecte organizat în baza Legii nr.350/2005  privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general în domeniile asistență socială, cultură, culte și sport

                                                            Răspunde: Bartha Iosif

 

6. Raport final privind concluziile verificării activităților desfășurate pentru gospodărirea localităților, păstrarea ordinii și curățeniei

                                                            Răspunde: Nicoleta Bochiș

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

29 mai 2007   

ora 12.00

 

 

 

 

 

30 mai 2007  

ora 12.00

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2007

                                                            Răspunde: Bartha Iosif

 

2. Raport final privind concluziile verificării activităților desfășurate pentru gospodărirea localităților, păstrarea ordinii și curățeniei

                                                            Răspunde: Nicoleta Bochiș

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                                            Răspunde: Călin Pop

 

2. Informare privind situația Planurilor Urbanistice Generale din județ și efectul lor asupra autorizării construcțiilor

                                                        Răspunde: Csortan Ilona

Călin Pop

 

Comisia de servicii publice

30 mai 2007

ora 13.00

1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Filarmonicii de Stat din Tîrgu Mureș

                                                            Răspunde: Monica Dohotariu

2. Raport privind rezultatul concursului de proiecte organizat în baza Legii nr.350/2005  privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general în domeniile asistență socială, cultură, culte și sport

                                                            Răspunde: Bartha Iosif

 

3. Raport final privind concluziile verificării activităților desfășurate pentru gospodărirea localităților, păstrarea ordinii și curățeniei

                                                            Răspunde: Nicoleta Bochiș

                                                          

Ana  Milăr

4

Comisia social-culturală

29 mai 2007

ora 14.00

 

1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Filarmonicii de Stat din Tîrgu Mureș

                                                            Răspunde: Monica Dohotariu

 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea prevederile Hotărârii nr.11 din 25 ianuarie 2007 privind aprobarea programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor, pentru anul 2007

                                                            Răspunde: Elena Gâlea

 

3. Raport privind rezultatul concursului de proiecte organizat în baza Legii nr.350/2005  privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general în domeniile asistență socială, cultură, culte și sport

                                                            Răspunde: Bartha Iosif

 

Elena  Gâlea
 

 5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

28 mai 2007

ora 12.00

 

 

 

30 mai 2007 

ora 10.00

 

1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Filarmonicii de Stat din Tîrgu Mureș

                                                            Răspunde: Monica Dohotariu

 

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2007

                                                            Răspunde: Bartha Iosif

                                                                                   

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea prevederile Hotărârii nr.11 din 25 ianuarie 2007 privind aprobarea programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor, pentru anul 2007

                                                            Răspunde: Elena Gâlea 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                                            Răspunde: Călin Pop

 

4. Informare privind situația Planurilor Urbanistice Generale din județ și efectul lor asupra autorizării construcțiilor

                                                        Răspunde: Csortan Ilona

 

5. Raport privind rezultatul concursului de proiecte organizat în baza Legii nr.350/2005  privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general în domeniile asistență socială, cultură, culte și sport

                                                            Răspunde: Bartha Iosif

 

6. Raport final privind concluziile verificării activităților desfășurate pentru gospodărirea localităților, păstrarea ordinii și curățeniei

                                                            Răspunde: Nicoleta Bochiș

                                                          

Adriana Farkas  

6

 

Comisia de agricultură

 

30 mai 2007

ora 11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 mai 2007  ora 12.00

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2007

                                                            Răspunde: Bartha Iosif

 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea prevederile Hotărârii nr.11 din 25 ianuarie 2007 privind aprobarea programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor, pentru anul 2007

                                                            Răspunde: Elena Gâlea 

3. Raport privind rezultatul concursului de proiecte organizat în baza Legii nr.350/2005  privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general în domeniile asistență socială, cultură, culte și sport

                                                            Răspunde: Bartha Iosif

 

4. Raport final privind concluziile verificării activităților desfășurate pentru gospodărirea localităților, păstrarea ordinii și curățeniei

                                                            Răspunde: Nicoleta Bochiș

 

5. Informare privind situația Planurilor Urbanistice Generale din județ și efectul lor asupra autorizării construcțiilor

                                                        Răspunde: Csortan Ilona

 

 

1. Prezentarea situației cu localitățile care și-au manifestat intenția de a participa la concursul “Cea mai bine gospodărită comună din județ”

 

Cristina Moldovan

   

 

25 mai 2007

 

 

 

 

 

Întocmit: Delia Belean

Văzut: Director – Viorel Iosib